Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Széchenyi István Egyetem aktuális témakiírásai
A Széchenyi István Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Egresi KatalinAz állam fogalom változásai a magyar közjogi gondolkodásban2022-12-31ÁJDI
Horváthy BalázsAz EU közös kereskedelempolitikájának újabb kihívásai2022-12-31ÁJDI
Hulkó GáborVagyoni típusú helyi adók szabályozása és igazgatása a Visegrádi csoport (V4) országaiban2022-12-31ÁJDI
Hulkó GáborA területi közigazgatás aktuális reformfolyamatai2022-12-31ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban2022-12-31ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA kontraktuális felelősség objektivizálása az új Polgári Törvénykönyvben2022-12-31ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA kötelmi jog fejlődési irányai a XX-XXI. szazázadban. Jogegységesítési és rekodifikációs eredmények és törekvések.2022-12-31ÁJDI
Takács PéterA jog és művészet viszonya – A jog megjelenítése a vizuális művészetekben2022-12-31ÁJDI
Bartkó RóbertAz anyagi büntetőjog kihívásai a XXI. században 2022-12-31SZE
Bartkó RóbertA terrorizmus elleni küzdelem a XXI. században 2022-12-31SZE
Bartkó RóbertAz irreguláris migráció és kapcsolódó jelenségei a büntetőjogban2022-12-31SZE
Bartkó RóbertA büntetőeljárás rendszere, intézményei és kihívásai a XXI. században 2022-12-31SZE
Boros AnitaAz állam beavatkozásának lehetőségei a hatékony nemzetgazdaság érdekében, különös tekintettel az állami vagyongazdálkodás, a közbeszerzések és a köztulajdonban lévő gazda2022-12-31SZE
Boros AnitaA fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság jogi és közigazgatási perspektívái2022-12-31SZE
Deli GergelyJogelmélet2022-12-31SZE
Deli GergelyA római jog és a jog közgazdaságtani elemzése2022-12-31SZE
Deli GergelyJogelmélet2022-12-31SZE
Deli GergelyRómai magánjog2022-12-31SZE
Deli GergelyA tulajdonjog tartalmi elemeinek elméleti kérdései a történeti fejlődés során2022-12-31SZE
Deli GergelyJog közgazdaságtani elemzése2022-12-31SZE
Erdős CsabaA parlamenti fegyelmi jog2022-12-31SZE
Erdős CsabaJogi és politikai döntéshozatal és felelősség2022-12-31SZE
Erdős CsabaA közvetlen demokrácia fejlődésének tendenciái2022-12-31SZE
Ganczer MónikaÁllamiság a nemzetközi jogban2022-12-31SZE
Glavanits JuditAz állami (köz)beszerzések jogtudományi vizsgálata2022-12-31SZE
Glavanits JuditAz alternatív vitarendezés helye a jogrendszerben2022-12-31SZE
Glavanits JuditA felforgató technológiák (disruptive technologies) jogi kihívásai2022-12-31SZE
Kecskés GáborA nemzetközi környezetvédelmi jog aktuális problémái2022-12-31SZE
Kecskés GáborNemzetközi közjog2022-12-31SZE
Kecskés GáborNemzetközi környezetjog2022-12-31SZE
Kecskés GáborPublic International Law2022-12-31SZE
Kecskés GáborInternational Environmental Law2022-12-31SZE
Kecskés Gábor
Ganczer Mónika
Nemzetközi viták békés rendezése2022-12-31SZE
Keserű Barna ArnoldPolgári jog2022-12-31SZE
Kovács GáborSzakértői bizonyítás a büntetőeljárásban2022-12-31SZE
Kovács GáborTényfeltárás és értékelés a büntető igazságszolgáltatás egyes szakaszaiban2022-12-31SZE
Kovács GáborForenzikus tudomány2022-12-31SZE
Kovács GáborA jogellenesen szerzett bizonyítékok felhasználhatósága a bűnügyi tudományok terén2022-12-31SZE
Kukorelli IstvánJogforrások2022-12-31SZE
Kukorelli IstvánA kollektív alapjogok intézményesülésének problematikája2022-12-31SZE
Kukorelli IstvánEllenzéki jogok a parlamenti jogban2022-12-31SZE
Lamm VandaA nemzetközi viták békés rendezésének joga2022-12-31SZE
Lamm VandaEgyes különleges védelemre szoruló csoportok jogainak nemzetközi jogi védelme 2022-12-31SZE
Lamm VandaA nukleáris biztonság nemzetközi szabályozása 2022-12-31SZE
Lamm VandaAz emberi jogok nemzetközi védelme2022-12-31SZE
Lenkovics BarnabásA polgári jog és a közjog2022-12-31SZE
Lenkovics BarnabásAlanyi és alapjogok a magánjogban2022-12-31SZE
Lenkovics BarnabásAlkotmányos polgári jog2022-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditAz EU jogrendszere és döntéshozatali mechanizmusai2022-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditA fogyasztói szerződések sajátosságai és helyük a magánjogi szerződések rendszerében2022-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditAz EU és magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése és magánjogi eszközei2022-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditAz magyar és európai szerződési jog2022-12-31SZE
Lévayné Fazekas JuditA magyar és európai magánjog fejlődési tendenciái - A jogegységesítés és jogharmonizáció általános elmélete és egyes területei2022-12-31SZE
Milassin LászlóAz európai integráció fejlődése2022-12-31SZE
Milassin LászlóAz Európai Unió adórendelkezései, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának idevonatkozó ítélkezési gyakorlatára2022-12-31SZE
Milassin LászlóAz elektronikus kereskedelem és a fogyasztóvédelem általános jogi kérdései2022-12-31SZE
Milassin LászlóNemzetközi magánjog2022-12-31SZE
Milassin LászlóEU szakpolitikák alapjai és ezek jogi aspektusai2022-12-31SZE
Nogel MónikaAdatok jelentősége a bűnügyi tudományokban: adatok felhasználása és az adatok védelme2022-12-31SZE
Nogel MónikaA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2022-12-31SZE
Nogel MónikaA mesterséges intelligencia és a bűnügyi tudományok kapcsolata2022-12-31SZE
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2022-12-31SZE
Révész T. MihályMédiajog2022-12-31SZE
Smuk PéterA magyar választási rendszer2022-12-31SZE
Smuk PéterA magyar parlamenti választási rendszer alakulása a rendszerváltástól napjainkig2022-12-31SZE
Smuk PéterParlamenti autonómia, eljárások és képviselői jogok2022-12-31SZE
Smuk PéterA politikai pártok szabályozása és finanszírozása Magyarországon és Európában2022-12-31SZE
Smuk PéterA parlamenti jog átalakulása: demokrácia és hatékonyság2022-12-31SZE
Smuk PéterA magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása, A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései2022-12-31SZE
Smuk PéterPolitikai diskurzus és véleménynyilvánítás szabadsága2022-12-31SZE
Stumpf IstvánHatalommegosztás: erős állam-alkotmányos korlátokkal2022-12-31SZE
Stumpf IstvánAmerikai demokrácia működése: fékek és egyensúlyok rendszere, a Supreme Court szerepe2022-12-31SZE
Stumpf IstvánAz amerikai demokrácia sajátosságai: az elnöki hatalom természete2022-12-31SZE
Stumpf IstvánPártok és választók: a magyar választási rendszer és a választói magatartás változásai a rendszerváltás után2022-12-31SZE
Stumpf IstvánAz állam újra felfedezése: good goverence vs good government, neoweberianus állam2022-12-31SZE
Sulyok GáborA nemzetközi béke és biztonság alapvető kérdései2022-12-31SZE
Sulyok GáborA nemzetközi jogforrástan alapvető kérdései2022-12-31SZE
Sulyok GáborA nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának alapvető kérdései2022-12-31SZE
Szegedi AndrásFelelősség a társasági jogban2022-12-31SZE
Szegedi AndrásA társasági jog fejlődése2022-12-31SZE
Szegedi AndrásNemzetközi árufuvarozás joga2022-12-31SZE
Szegedi AndrásHitelezővédelem a társasági jogban2022-12-31SZE
Szegedi AndrásKartelljog2022-12-31SZE
Szigeti PéterA jogelmélet és a jogbölcselet tudományterületeinek viszonya, kutatási terrénuma2022-12-31SZE
Szigeti PéterVilágrendszer elmélet és a világrend változásai2022-12-31SZE
Szigeti PéterJogelmélet – Jogbölcselet2022-12-31SZE
Szigeti PéterA magyar államelméleti gondolkodás hagyományai2022-12-31SZE
Szigeti PéterAz államelmélet viszonya a politológiához2022-12-31SZE
Szigeti PéterA jogrendszer hagyományos felfogásai szemben a komplex, nem lineáris és dialektikus rendszerfelfogással2022-12-31SZE
Szigeti PéterJogállamiság kialakulása és jellemzői2022-12-31SZE
Takács PéterA modern állam általános kérdései2022-12-31SZE
Takács PéterA jogpozitivizmus és az értékorientált jogi gondolkodás viszonya a XIX–XX. században és a XXI. század elején2022-12-31SZE
Takács PéterA modern állam: történeti perspektívák, kihívások és a kihívásokra adott válaszok2022-12-31SZE
Takács PéterJogpozitivizmus és természetjog2022-12-31SZE
Takács PéterA szuverenitás fogalmának jelentésváltozásai2022-12-31SZE
Takács PéterA jogállam eszméje és valósága. A jogállamiság változásai2022-12-31SZE
Váczi PéterAz EJEB esetjoga2022-12-31SZE
Verebélyi ImreAz önkormányzati igazgatás alapvonalai2022-12-31SZE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )