Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pécsi Tudományegyetem által honosított fokozatok
A Pécsi Tudományegyetem által honosított fokozatok


személy neve

az oklevél dátuma

a fokozatot kiadó intézmény

az értekezés címe

tudományág

honosítás dátuma

intézmény
Almási Gábor András2017-06-19Technische Universitat DarmstadtProperties of hot and dense strongly interacting matterfizikai tudományok2018-03-13PTE
Alnaouq Motaz2019-03-25Universitat ZürichThe Right to Life in Palestinian Society: The Case of the Death Penalty from Comparative Human Rights Perspectivesállam- és jogtudományok2020-10-13PTE
Antal Balázs2009-01-13Babes-Bolyai TudományegyetemStílusok és irányzatok a Forrás-nemzedékek prózájában -Mózes Attilairodalom- és kultúratudományok2011-04-05PTE
Bakk-Miklósi Kinga2008-11-21Universitatea Babes-Bolyai, Cluj NapocaA beszédértés és beszédprodukció fejlődése magyar-román kétnyelvű gyermekeknélnyelvtudományok2016-03-22PTE
Bakos Tibor2003-09-05Katholieke Universiteit LeuvenOn Faith, Rationality and the Other in the late of Middle Agesfilozófiai tudományok2017-11-21PTE
Bárdi Nándor2012-09-18Jyväskylän YliopistoOtthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetébőltörténelemtudományok2013-02-05PTE
Beck András2015-06-19Universidad de SalamancaThe Emerging Spaces of Scottish Drama and Theatre in the 1990sirodalom- és kultúratudományok2017-01-24PTE
Bence Erika2007-12-14Univerzitet u Novom SaduA történelmi regény műfaji változatai a XIX. századi magyar irodalombanirodalom- és kultúratudományok2017-05-02PTE
Bigazzi Sára2010-08-29Sapienza Universita di RomaGypsy representation-gipsy identitypszichológiai tudományok2010-11-30PTE
Blazsetin István2013-12-12Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuStrukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskojirodalom- és kultúratudományok2021-06-01PTE
Borbély Emese2012-10-22Wirtschaftsuniversitat WienSustainable ethical finance-a cross cultural comparison of responsible bankingközgazdaságtudományok2013-06-04PTE
Bruch Harald-Robert Clemens1991-01-21Rheinische Friedrich-Wilmhelms Universitat, BonnAbndrostendionmetabolismus in kultivierten menschlichen Knochenzellen von Patienten mit und ohne Osteoporoseklinikai orvostudományok2011-11-29PTE
Canisius Peter1982-01-14Ruhr-Universitat BochumMonolog und Dialog. Untersuchungen zu strukturellen und genetischen Beziehungen zwischen sprachlichen Solitär- und Gemeinschaftshandlungennyelvtudományok2013-02-05PTE
Csergő Anna Mária2009-06-12Babes-Bolyai TudományegyetemPhytocoenology, Ecology and Phylogeography of Saponaria bellidifolia Sm. in the Apuseni Mountainsbiológiai tudományok2018-04-24PTE
Csermely Tamás2017-11-29Universitat WienPreferences and behavioral decision-making in operational-related settingsközgazdaságtudományok2018-04-24PTE
Cziger-Nemes Vanda Ágnes2012-07-19University of BradfordA psychophysical investigation of human visual perceptual memoryklinikai orvostudományok2017-06-06PTE
Cziráki Péter2012-09-10Tilburg UniversityInsider trading, shareholder activism, and corporate policiesközgazdaságtudományok2017-01-24PTE
Derzsi Aranka2013-01-04Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-NapocaSTATISTICAL PHYSICS MODELS FOR BIOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL PHENOMENAfizikai tudományok2016-10-04PTE
Dévainé Pressing Katalin2017-05-31Memorial University of NewfoundlandKróm amino-bisz (fenol) komplexek széndioxid/ciklohexén-oxid kopolimerizációbankémiai tudományok2017-11-21PTE
Dóró Éva2019-06-05Wageningen University and ResearchThrough the looking glass: trypanosome infections in zebrafish. Seeing is believingbiológiai tudományok2020-04-21PTE
Fátyol Rudolf2003-06-27Academia de Muzica "Gheorghe Dima"W.A. Mozart hegedűre írt szonátái és hegedűversenyei előadási nehézségeizeneművészet2013-04-09PTE
Fésüs Gábor2013-02-01Charité-Universitatsmedizin BerlinZur Rolle von vaskularen Kalium-und TRPC1 -Kanalen bei Hypertonieklinikai orvostudományok2013-06-04PTE
Gál Nóra Edit2000-09-01University of MassachusettsThe impact of acid-mine drainage on groundwater qualityföldtudományok2017-11-21PTE
Gáspárné Tóth Marica2014-06-11Akadémia Umení v Banskej Bystrici Fakulta Múzickych UmeníLiszt Ferenc késői művei egy zongoraművész szemszögébőlzeneművészet2016-03-22PTE
Gulyás Gergely2018-01-11Martin-Luther-UniversitatDendritic liquid crystalskémiai tudományok2019-04-09PTE
Győrfy Eszter2020-09-14Babes-Bolyai TudományegyetemFELEKEZETI EGYÜTTÉLÉS, VALLÁSI ÉS ETNIKAI KÖTŐDÉSEK KOSTELEKBENnéprajz- és kulturális antropológia2021-11-30PTE
Hartl Péter2019-06-18University of AberdeenTHE TAMING OF RELIGION: HUME’S SCEPTICAL THEISM AND HIS CRITICISM OF VULGAR RELIGION IN CONTEXTfilozófiai tudományok2021-11-30PTE
Hegyi Eszter2015-12-10Univerzita Komenského v BratislaveA hasnyálmirigy-gyulladás genetikai aspektusaiklinikai orvostudományok2017-11-21PTE
Hortobágyi Tibor1990-05-26University of MassachusettsSPECIFICITY OF MUSCULAR FATIGUE AND FORCE ENHANCING MECHANISMS IN POWER AND ENDURANCE ATHLETESbiológiai tudományok2021-11-30PTE
Horváth Barbara2017-06-08Veterinärmedizinische UniversitätThe genetic and phenotypic basis of adaptive developmental and reproductive traits in Drosophila melanogasterbiológiai tudományok2019-06-25PTE
Horváth Kinga2004-12-03Univerzita Komenského v BratislaveIskolavezetés az új társadalmi feltételek között. (A vezetési stílus és a szervezeti struktúra hatása az iskola szociális légkörére)neveléstudományok2014-05-13PTE
Horváth Zsolt2017-12-01Újvidéki EgyetemHELMINTOFAUNA SLEPIH MIŠEVA (Mammalia: Chiroptera) NA PODRUČJU SRBIJEbiológiai tudományok2021-07-22PTE
Hovánszki Jánosné2012-06-05International Personnel AcademyA kóruséneklés, mint a kórustagok személyiségének fejlesztése a permanens nevelés folyamatábanneveléstudományok2012-12-04PTE
Hudák István1999-01-13Ukrán Orvostudományi Akadémia A.P. Romodanov Idegsebészeti IntézeteVertebro-basilaris aneurysmák kezelése endovasculáris módszerrelklinikai orvostudományok2014-04-01PTE
Imre Zoltán2005-04-30Queen Mary and Westfield College, University of LondonTheatre, Theatricality, and Resistance: Some Contemporary Possibilitiesirodalom- és kultúratudományok2006-01-17PTE
Jablonczay Tímea2009-12-08University of JyväskyläNői szubjektumpozíciók és mintázatok a szövegtérben. Magyar írónők a két világháború között.irodalom- és kultúratudományok2021-10-05PTE
Kállai Gábor2013-02-23Babes-Bolyai TudományegyetemFranz Kafka rejtőzködő filozófiájafilozófiai tudományok2014-05-13PTE
Kecskés Angéla2015-09-17University of LeuvenGeneration of zebrafish models of genetic epilepsy syndromes: focus on Dravet syndromegyógyszerészeti tudományok2018-10-09PTE
Kecskés Miklós2015-12-21University of LeuvenThe role of TRPM4 ion channel in ventricular myocardiumelméleti orvostudományok2018-10-09PTE
Keller Judit2010-06-15European University InstitutePatterns and dinamics of European sub-national governance: Institutional Transformation in Hungarian micro-regional associations 1990-2006politikatudományok2011-05-31PTE
Keresztury Tibor2012-07-30Jyväskylän YliopistoPetri György és a századvég magyar költészeteirodalom- és kultúratudományok2012-12-04PTE
Keszthelyi Dániel2014-10-23Maastricht UniversityThe intestinal barrier function: an integrative approach to understanding gastrointestinal pathophisyologygyógyszerészeti tudományok2015-03-24PTE
Kiszeljova Jekatyerina2013-02-25Udmurt Állami EgyetemВариативность семантики подлежащего и способы ее репрезентации в структурах номинативного и ролевого типа (на материале английского и русского языков)nyelvtudományok2015-03-24PTE
Klujber Anita2003-07-19University of CambridgeSnow and Window: Archetypes of Imaginationirodalom- és kultúratudományok2017-10-03PTE
Kórik Attila2019-07-01University of Ulster“Brain-Computer Interface for Decoding Imagined 3D Arm Movements from EEGbiológiai tudományok2021-07-22PTE
Kovács-Rozmer Katalin2019-06-18Universitat LepzigHippocampal neural progenitor cells express functional P2 receptorselméleti orvostudományok2021-02-09PTE
Kovacsics Daniella2011-05-18New York UniversityPhylogenetic and Kinetic Characterization of the Entamoeba histolytica Glucosamine Phosphate Isomerasebiológiai tudományok2017-05-02PTE
Kovalcsik András2014-06-11Akadémia umení v Banskej BystriciA vadászkürt szerepe a XX. század első felének kamarazenéjébennzeneművészet2016-06-07PTE
Kováts Antal András2013-04-17Fernuniversität HagenDie Schweizerkolonie in Ungarntörténelemtudományok2013-12-03PTE
Kromják Laura2017-10-04Karl-Franzens-UniversitatWitness to Balkan Killing Fields: Identity, Trauma and Remembranceirodalom- és kultúratudományok2018-10-09PTE
Ladányi István2009-06-14Sveuciliste u ZagrebuAz elbeszélői identitás kérdései a horvát, magyar és szerb elbeszélő irodalom önéletrajzi jellegű posztmodern regényeibenirodalom- és kultúratudományok2012-02-07PTE
Lénárt György1996-11-07Univerzitet u Novom SaduAnaliza utjecana koeficianta trenja i odnosa masa na mehanicki sistem sa mogucnoscju klizanja po podloziépítészmérnöki tudományok2012-05-15PTE
Lopata Anna2017-01-16University of LeedsDeveloping methodologies for exploring myosin-5 elasticity under strainbiológiai tudományok2018-01-23PTE
Lőrinczi Tünde2013-02-20Babes-Bolyai TudományegyetemVallásos kisközösségek kutatása a Hargita megyei Kőrispatakon. Cigány-magyar kapcsolatok a vallási hovatartozás tükrében.néprajz- és kulturális antropológia2014-02-11PTE
Magony Andor Dániel2015-07-15University of BirminghamElectrophysiology of the rat medial prefrontal cortex and amygdala during behaviourlalklinikai orvostudományok2017-06-06PTE
Makó Ferenc2008-06-25Univerzita Konštantína Filozofa v NitreParadigmaváltás a tanárképzésben multimédia technológiák alkalmazásávalneveléstudományok2018-03-13PTE
Malagyi Joseph2012-11-28Paneurópska Vysoká SkolaDenominational Legal Relationships between the Government and the Roman Catholic Church in the First Czechoslovak Republic (1918 - 1938)állam- és jogtudományok2019-02-20PTE
Marczin István2010-01-26International Personnel AcademyAz egyén művészeti és esztétikai nevelésének szociálpedagógiai feltételei (A magyarországi muvésztelepek gyakorlati tapasztalataiból)neveléstudományok2010-10-05PTE
Máté Emese2010-02-26Univerzitet u Novom Sadu-Újvidéki EgyetemA szubjektum önreflexiója Weöres Sándor költészetébenirodalom- és kultúratudományok2017-06-06PTE
Murlasits Zsolt2005-05-15West Virginia UniversityThe Role of Heat Shock Proteins in Skeletal Muscle Adaptation to Resistance Training in Young and Old Ratsbiológiai tudományok2021-11-30PTE
Nagy Miklós Bence2017-06-29Medical University of GrazThe role of ABCG2 transporter in Pulmonary Hypertension (PH)biológiai tudományok2019-05-14PTE
Nagyfejeő Éva Anett2017-02-20University of WarwickTransatlantic Collaboration in Response to Cyber Crime. How does strategic culture affect EUU.S. collaboration in the fight against cyber crime?politikatudományok2018-06-05PTE
Orbán Zoltán2010-04-09Izsevszki Állami EgyetemИССЛЕДОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОСТОВ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙépítészmérnöki tudományok2010-11-30PTE
Ortega Rosales Hugo Adrian2018-02-08La Universidad Nacional Autonóma de MéxicoEfficient quantum transport in disordered interacting many-body networksfizikai tudományok2020-04-21PTE
Ostojic Sergej2003-04-11Univerzitet u BeograduAnthropomethrical, biochemical and psychological profiles of elite Yugoslav soccer playersegészségtudományok2018-12-04PTE
Pál József2007-12-31Jyväskylän YliopistoModernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vitairodalom- és kultúratudományok2011-10-04PTE
Pálfi Sándor2010-03-16International Personnel AcademyA projektpedagógia sajátosságai a magyar óvodábanneveléstudományok2010-10-05PTE
Papp Vanda2015-08-28Selye János EgyetemInterperszonális megtévesztéselmélet a médiában – különös tekintettel a manipuláció eseteire a reklámokbannyelvtudományok2017-10-03PTE
Povarnyicina Marina1993-05-21Moszkvai M. V. Lomonoszov Állami TudományegyetemFöldrajzi nevek a mai irodalmi szerbhorvát nyelv morfológiai rendszerébennyelvtudományok2014-02-11PTE
Puskás Levente2014-06-11Akadémia Umení v Banskej Bystrici Fakulta Múzickych UmeníKülönleges technikák szaxofonra Pierre Boulez műveibenzeneművészet2016-03-22PTE
Régi Tamás2011-09-29Leeds Metropolitan UniversityTransforming Aliens: Tourism and the Ambivalence of Tourist Encounters among the Mursi of South-Ethiopianéprajz- és kulturális antropológia2013-02-05PTE
Sándor Zoltán1998-06-22University of LundMutagenic properties of psoralen-modified triple helix forming oligonucleotideselméleti orvostudományok2017-03-14PTE
Simó Judit2008-05-03Oklahoma State UniversityThe Cognitive Concept of Game in American English and Hungariannyelvtudományok2012-12-04PTE
Sinkó János2011-06-06Universitatea de Vest din TimisoaraAlapanyagok a képzőművszeti alkotásban, különös tekintettel az anyag és a saját kreációs kapcsolat folyamatáraképzőművészet2012-06-19PTE
Smith Melanie2009-01-12University of GreenwichRe-articulating Culture in the Context of Urban Regeneration: A Thirdspace Approachföldtudományok2013-02-05PTE
Somfai Ellák1999-08-17University of MichiganPattern formation in nonequilibrium statistical physicsfizikai tudományok2012-10-09PTE
Sugár Viktória2020-03-25Osaka UniversityRehabilitaton of Heritage Buildings: Energetic Retrofit in the Historical District of the Budapest Old Jewish Quarterépítészmérnöki tudományok2020-06-09PTE
Swiffen-Cziczovszki Andrea2002-05-11University of CambridgeReinventing Regional Policy in Transitional Society. Hungary in the European integraty Processpolitikatudományok2013-06-04PTE
Szabó Zsolt2005-10-22Medizinische Universitat InnsbruckPutative targeting determinats in the Cav1.2 and Cav2.2 voltage-gated calcium channels in hippocampal neuronsbiológiai tudományok2013-09-11PTE
Szakál Anna2017-03-21Babes-Bolyai TudományegyetemEgy 19. századi gyűjtőhálózat mint kutatási probléma. A Vadrózsák lehetséges megközelítési irányai.néprajz- és kulturális antropológia2019-05-14PTE
Szilágyi Levente2014-04-07Babes-Bolyai TudományegyetemCsanálos és Vállaj kapcsolatainak változása a 20. század folyamán a magyar-román határ kontextusábannéprajz- és kulturális antropológia2017-11-21PTE
Szinyei Dalma2014-12-11Freie Universitat BerlinModelling and evaluation of ozone dry depositionföldtudományok2015-04-28PTE
Szmolenszky Ágnes Márta2001-07-04Johann Wolfgang Goethe-UniversitatDevelopment an Characterization of Antibodies and Antibody Fragments Against the Human B2 Adrenergic Receptorelméleti orvostudományok2014-04-01PTE
Szombath Attila2002-01-22Hochschule für PhilosophieMetaphysik; Nebenflicher: Wissenschaftstheorie, Grundlegung der systernatischen Theologiefilozófiai tudományok2015-02-03PTE
Szűcs Andrea2006-09-26Uppsala UniversityGeochemical Landscape Analysis for the Risk Assessment of Acid Mine Drainage in a Wetland Environmentföldtudományok2017-11-21PTE
Szücs Katalin Ágnes2014-12-19Marosvásárhelyi Művészeti EgyetemRendszerváltás a színházban. A magyarországi rendszerváltozás színházi aspektusainak vizsgálatairodalom- és kultúratudományok2015-10-06PTE
Szűcs Szilárd2015-02-27Universitas Hiberniae NationalisOptimizing perioperative analgesia for patients undergoing operative fixation of hip fracturesklinikai orvostudományok2015-04-28PTE
Takác Péter2000-04-19Univerzita Pavla Jozefa Safarika v KosiciachSzívfrekvencia-variabilitás hipertóniában szenvedő betegeknélegészségtudományok2013-04-09PTE
Tamásiné Dsupin Borbála2010-09-12Jyväskylän YliopistoA népi játékok és a mozgás relációja és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésébenneveléstudományok2013-06-04PTE
Tonhaizerné Vojevogyina Olga2016-12-13Львівська національна музична академія ім. М.ЛисенкаA LISZT FERENC-I TRADÍCIÓK FOLYTONOSSÁGA A MAGYAR ZONGORAMŰVÉSZETBEN A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN, VALAMINT A XXI. SZÁZAD ELEJÉN (DEBRECENI ZONGORAMŰVÉSZEK MUNKÁSSÁGA PÉLDÁJÁN)zeneművészet2018-04-24PTE
Törteli Telek Márta2016-07-12Univerzitet u Novom SaduKülönböző típusú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése az anyanyelv tanításábanneveléstudományok2018-12-04PTE
Tóth Manó2017-07-21University of CambridgeDealing with Conflicting Visions of the Past The Case of European Memorypolitikatudományok2021-11-30PTE
Tóth-Glemba Klára2012-01-23Univerzitet u BeograduIdentitet vojvođanskih Mađara i kulturna politikapolitikatudományok2018-12-04PTE
Udvari Szabolcs1999-11-15National University of IrelandA közepesen hosszú láncú acyl-coA dehidrogenáz betegséget okozó mutációibiológiai tudományok2015-06-02PTE
Vajda Barnabás2003-12-18Univerzita Komenského v BratislaveMagyar írók kapcsolatai a freudi pszichoanalízissel a XX. század első évtizedeibenirodalom- és kultúratudományok2014-02-11PTE
Varga Imre2007-04-20Univerzita Komenského v BratislaveAz értelmi fogyatékos fiatalok munkára felkészítéseneveléstudományok2014-04-01PTE
Varró Krisztina2010-11-05Radboud Universiteit NijmegenAfter resurgent regios, resurgent cities? Contesting state geographies in Hungary and Englandregionális tudományok2014-02-11PTE
Vidacs Beáta2002-05-30The City University of New YorkVisions of a Better World: Football in the Cameroonian Social Imaginationnéprajz- és kulturális antropológia2014-04-01PTE
Vörös Géza2016-06-15Jyväskylän YliopistoFejezetek a kommunista politikai rendőrség egyházi elhárításának történetébőltörténelemtudományok2016-03-14PTE
Wolosz Robert2001-01-30Uniwersytet WarszawskiEfektywna metoda analizy i sintezy morfologicznej w jezyku polskimnyelvtudományok2012-10-09PTE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )