Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Nagy ÁdámIfjúkori megelőzés, ifjúsági problémaészlelés2019-12-31PDI
Osváth PéterÉletciklusok és pszichopatológia2019-12-31PDI
Sallay ViolaKörnyezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok, kapcsolati önszabályozás és egészség2019-12-31PDI
Ragadics TamásAprófalvas településszerkezet Magyarországon2019-10-31BTK
Szöllősi GáborA társadalmi problémák szociális konstruálása2019-10-31BTK
Bereczkei TamásMachiavellista stratégiák: kognitív döntések és neurális korrelátumok2019-12-31PTE
Bereczkei TamásProszociális viselkedés: önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség2019-12-31PTE
Bereczkei TamásArc-vonzerő-párválasztás2019-12-31PTE
Bernáth LászlóTanulási stílus2019-12-31PTE
Bernáth LászlóVizuális keresés és érzelem2019-12-31PTE
Bernáth LászlóA téri képességek és a matematikai képesség kapcsolata2019-12-31PTE
Bigazzi SáraTársadalmi folyamatok és egyéni folyamatok összefüggései2019-12-31PTE
Bigazzi SáraFenyegetett identitás2019-12-31PTE
Bigazzi SáraCsoportközi viszonyok2019-12-31PTE
Bodor PéterA mai magyar társadalom: Szociálpszichológiai kutatások2019-12-31PTE
Bognárné Erdős MártaDiszkurzív szuicidológia2019-12-31PTE
Bognárné Erdős MártaA pszichoszociális változás retorikája2019-12-31PTE
Bókay AntalPszichoanalízis és a humán tudományok2019-12-31PTE
Bókay AntalA pszichoanalitikus gondolkodás történeti és elméleti alakulása2019-12-31PTE
Borgos AnnaPszichoanalízis, nőiség, kultúra - elméleti és történeti keretben2019-12-31PTE
Borgos AnnaSzexualitás, nőiség, pszichoanalízis -- elméleti és történeti keretben2019-12-31PTE
Csabai MártaPszichoszomatika és a testkép-énkép problematika az egészség/betegség és a gyógyítás kontextusában2019-12-31PTE
Csókási KrisztinaAlkalmazkodás krónikus betegségek esetén2019-12-31PTE
Deák AnitaAz érzelmek kognitív idegtudományi megközelítése; érzelem és megismerés2019-12-31PTE
Ehmann BeaA társas elszigeteltség pszichológiai hatásai2019-12-31PTE
Erős FerencPszichoanalízis és szociálpszichológia – tekintélyelvűség, előítélet, kollektív trauma, emlékezés2019-12-31PTE
Erős FerencHagyomány és újítás a pszichoanalízis történetében: “lázadók” és “disszidensek” (O. Gross, Reich, Róheim, Fromm, Ferenczi, Lacan stb.)2019-12-31PTE
Fekete SándorÖnpusztítás, "Internet-related" pszichopatológia és viselkedés, segítségkérés lehetőségei. Kollaboratív klinikai és összehasonlító kulturális vizsgálatok.2019-12-31PTE
Forgács AttilaMédiaüzenetek hatása az evészavarokra2019-12-31PTE
Forgács AttilaÉttermi költészet2019-12-31PTE
Forgács AttilaA gasztrális neofóbia pszichológiai, kulturális és egyéb meghatározói2019-12-31PTE
Fülöp ÉvaA kollektív traumák, a trauma-feldolgozás narratív vizsgálata.2019-12-31PTE
Fülöp ÉvaA csoport-alapú érzelmek a csoportközi dinamikában2019-12-31PTE
Fülöp MártaA versengés mentálhigiénés és szomatikus egészségre gyakorolt hatása2019-12-31PTE
Gyimesi JúliaModern okkult irányzatok hatásai a pszichológiában és a pszichoanalízisben2019-12-31PTE
Gyimesi JúliaA pszichoanalízis története2019-12-31PTE
Gyuris PetraAz arcprefenciák és a személyiségvonások szerepe a párválasztásban2019-12-31PTE
Hargitai RitaEgészségmagatartás és egészségfejlesztés2019-12-31PTE
Hargitai RitaNarratívum és személyiség2019-12-31PTE
Hernádi IstvánHumánspecifikus kognitív működések magatartási és pszichofiziológiai korrelátumai egészséges és kóros állapotban2019-12-31PTE
Járai RóbertSportpszichológia, személyiségpszichológia2019-12-31PTE
Kállai JánosKognitív idegtudomány: affektív és kognitív rendszer sajátosságai, „top-down” és a „botton-up”folyamatok disszociációja2019-12-31PTE
Kállai JánosPszichodinamika és természettudomány: fMRI valamint biokémiai markerek által feltárt bio-pszichológiai összefüggések szerepe betegségekben szenvedő személyeknél2019-12-31PTE
Kállai JánosAz „én és a másik” megkülönböztetésének képessége2019-12-31PTE
Kiss SzabolcsKitüntetett témák a megismeréstudományok témaköréből2019-12-31PTE
Kiss SzabolcsGyermeki elmeolvasás2019-12-31PTE
Kiss SzabolcsKognitív fejlődés2019-12-31PTE
Kiss Enikő CsillaSzondi-teszt és elmélet2019-12-31PTE
Kiss Enikő CsillaReziliencia és a személyiség pozitív erőforrásai2019-12-31PTE
Kocsor FerencViselkedési adaptációk kritikai vizsgálata2019-12-31PTE
Kocsor FerencAffektív és szemantikus információk szerepe az arcészlelésben2019-12-31PTE
Lábadi BeatrixAffektív pszichológia2019-12-31PTE
Lábadi BeatrixKognitív pszichológia2019-12-31PTE
Láng AndrásA kötődéselmélet klinikai és valláspszichológiai alkalmazása2019-12-31PTE
Láng AndrásA machiavellizmus (és a Dark Triad) fejlődési pszichopatológiai megközelítése2019-12-31PTE
Lénárd KataA pszichoanalitikus elméletek értelmezési lehetőségei2019-12-31PTE
Lénárd KataA traumatizáció folyamatai2019-12-31PTE
Nagy LászlóA felnőtt és serdülőkori kötődés kutatása2019-12-31PTE
Nagy LászlóA személyiség patológiás aspektusainak kutatása2019-12-31PTE
Orbán JolánA pszichoanalízis nyelve – Ábrahám, Török és Derrida magyar, angol és francia szavai2019-12-31PTE
Orbán JolánA túl az örömelven filozófiai kontextusai – Derrida és Freud2019-12-31PTE
Papp-Zipernovszky OrsolyaA művészeti befogadás pszichoanalitikus modelljei2019-12-31PTE
Péley BernadetteTerápiás hatásvizsgálatok2019-12-31PTE
Péley BernadetteFejlődési pszichopatológiai vizsgálatok2019-12-31PTE
Pólya TiborTörténetszerkezet és érzelem2019-12-31PTE
Pólya TiborNarratív identitás2019-12-31PTE
Pólya TiborAz érzelmi intelligencia narratív vizsgálata2019-12-31PTE
Rácz JózsefDeviáns magatartásformák kutatása2019-12-31PTE
Révész GyörgyGyermekbántalmazás, elhanyagolás2019-12-31PTE
Révész GyörgyPervazív zavarok és megismerés2019-12-31PTE
Révész GyörgyA tehetséggondozás2019-12-31PTE
Séra LászlóA humor pszichológiai és kognitív idegtudományi vizsgálatai2019-12-31PTE
Szabó Zsolt PéterA kollektív áldozati tudat kutatása2019-12-31PTE
Szabó ÉvaTanárok, diákok mentális jóllétét és teljesítményét meghatározó tényezők az iskolában2019-12-31PTE
Szummer CsabaFreud, avagy a modernitás mítosza – a freudi pszichoanalízis eszmetörténeti és tudományelméleti vonatkozásai2019-12-31PTE
Vass VilmosGlobális nevelés filozófiája2019-10-31PTE
Vincze OrsolyaIntegratív/kognitív komplexitás és a társas percepció összefüggésinek narratív szempontú vizsgálata2019-12-31PTE
Vincze OrsolyaSzervezeti kultúra narratív szempontú vizsgálata2019-12-31PTE
Zsidó András NorbertA vizuális kogníció működésének viselekdéses és fiziológiai korrelátumai2019-12-31PTE
Albert GáborTankönyvpiaci, tankönyvhasználati és iskolatörténeti kutatások2019-11-22OTNDI
Albert GáborA hazai tankönyvrevíziós mozgalom története2019-11-22OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinLánynevelés és női művelődés a 18-19. században Magyarországon – európai kitekintéssel2019-11-22OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinAz Európán kívüli népek neveléstörténete, különös tekintettel az iszlámra2019-11-22OTNDI
Ambrusné Kéri KatalinIskolatörténet a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjedő időszakban2019-11-22OTNDI
András IstvánA képzők képzésének paradigmái: a tanuló szervezet megközelítés2019-11-22OTNDI
András IstvánSzervezetfejlesztés az oktatásban2019-11-22OTNDI
Bajusz KláraIskolarendszerű felnőttoktatás2019-11-22OTNDI
Bálint ÁgnesA tanulás és a tanítás pszichológiai kérdései2019-11-22OTNDI
Barakonyi KárolyHigher Education2019-11-22OTNDI
Bárdossy IldikóEsély(teremtés), iskola(rendszer), nyitott curriculum2019-11-22OTNDI
Beck ZoltánCigány kisebbségi népismeret2019-11-22OTNDI
Beck ZoltánAz oktatás-nevelés terei a magyarországi cigány irodalomban2019-11-22OTNDI
Benkő ZsuzsannaIskolai klíma elemei, mint erőforrások az egészségfejlesztésben2019-11-22OTNDI
Benkő ZsuzsannaAz egészségnevelés, az egészségfejlesztés és az egészség alakulástörténeti, kultúrtörténeti és mentalitástörténeti változásai2019-11-22OTNDI
Bertalan PéterA felsőoktatás 21. századi átalakulásának és HR. vonatkozásainak vizsgálata.2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaAz erkölcsi nevelés lehetőségei2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaPragmatizmus2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaTanítások módszertani változásai a XXI. században2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaGyerekfilozófia2019-11-22OTNDI
Bertók RózsaJátékelméletek2019-11-22OTNDI


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )