Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Dombi JuditIntercultural communication, identity and the study-abroad experience2019-03-06PTE
Gúti ErikaNyelvpolitika és nyelvi emberi jogok2019-03-06PTE
Horváth JózsefKurrens nyelvi jelenségek az internetes kommunikációban2019-03-06PTE
Kárpáti EszterA verbális és multimediális kommunikátumok szövegelméleti és pragmatikai megközelítése2019-03-06PTE
Kemenesi Gábor
Kerepesi Ildikó
Antimikrobiális anyagok mikrobiológiai és molekuláris biológiai vizsgálata2019-05-31PTE
Kemenesi GáborEnzootikus és epizootikus folyamatok vizsgálata gerinces és ízeltlábú közösségekben2019-05-31PTE
Lendvai EndreLingvokultúra és interkulturális kommunikáció2019-03-06PTE
Lugossy RékaTeachers’ beliefs about autonomy in language learning2019-03-06PTE
Lugossy RékaClassroom research2019-03-06PTE
Szabó GáborNyelvtudásmérés2019-03-06NDI
Szabó GáborKlasszikus és modern tesztelmélet a nyelvtudásmérésben2019-03-06NDI
Hebling JánosTerahertzes impulzusforrások részecskegyorsításhoz2019-03-01PTE F
Fodor MónikaIdentity and Culture in SLA2019-03-06PTE B
Andrássy GyörgyNyelvek és jogok2019-03-31B141
Fülöp József AndrásExtrém terahertzes források2019-05-29PTEFI
Fülöp József AndrásAnyagok extrém terahertzes térben2019-05-29PTEFI
Korpa CsabaMezonok és barionok a maganyagban2019-04-01PTEFI
Pálfalvi LászlóTerahertzes impulzuskeltés modellezése lépcsős struktúrákban2019-04-01PTEFi
Ács PongrácA sport gazdasági és társadalmi kapcsolatainak rendszere.2019-02-15EDI
Ács Pongrác
Perczel-Forintos Dóra
Mindfulness jelentőséges a sportolói teljesítményben2019-02-15EDI
Ács NándorAz anyai betegségek, illetve a terhesség során alkalmazott gyógykezelés hatásai a magzatra, illetve a terhesség kimenetelére2019-02-15EDI
Ács Pongrác
Rappai Gábor
A fizikai aktivitás mikro és makrogazdasági hatásai2019-02-15EDI
Ács Pongrác
Betlehem József
A sport és az életminőség kapcsolatrendszere2019-02-15EDI
Ács NándorA magzati fejlődési rendellenesség oki tényezőinek vizsgálata2019-02-15EDI
Arató EndreArtériás stiffness szerepe a kardiovaszkuláris prevencióban és rizikóbecslésben2019-02-15EDI
Arató EndrePrevenciós módszerek a vaszkuláris és kardiovaszkuláris betegségekben2019-02-15EDI
Atlasz Tamás
Váczi Márk
A fizikai aktivitás hatása neurodegeneratív betegségekben: biomechanikaii és molekuláris biológiai vizsgálatok2019-02-15EDI
Bajzik Gábor
Ferenczy József
Korszerű képalkotó vizsgálati módszerek alkalmazása a rekonstrukciós, esztétikai és plasztikai sebészetben2019-02-15EDI
Balogh LászlóAz optimális idegrendszeri aktivitás - zóna - állapota és annak mérési lehetőségei az él- és a rekreációs sportban2019-02-15EDI
Balogh LászlóA sportcsapatok és sportszervezetek teljesítményét befolyásoló szervezetpszichológiai és kulturális tényezők a globalizálódó sportban2019-02-15EDI
Balogh Sándor
Papp Renáta Emese
Az integrált egészségügyi rendszer megvalósítási lehetőségeinek kutatása2019-02-15EDI
Balogh SándorA megelőzés gyakorlata és lehetőségei a háziorvosi gyakorlatban2019-02-15EDI
Balogh Sándor
Sipeky Csilla
Kardio-cerebrovaszkuláris betegségek ellátása és primer, szekunder prevenciója2019-02-15EDI
Barcsi Tamás
Tigyiné Pusztafalvi Henriette
A kommunikáció szerepe az egészségügyi rendszer működésében2019-02-15EDI
Barcsi Tamás
Kovács Gusztáv
A lelki egészség megőrzésének filozófiai és egészségtudományi vonatkozásai2019-02-15EDI
Betlehem JózsefA társadalmi különbségek hatásának érvényesülése az egészségügyi ellátórendszeren keresztül2019-02-15EDI
Betlehem JózsefA sürgősségi ellátás speciális helyzetei2019-02-15EDI
Betlehem József
Oláh Tibor
Az akut betegellátás hatékonyságának változása az integrált képzések hatására2019-02-15EDI
Betlehem JózsefSzimulációs gyakorlati oktatás az egészségügyi képzésben2019-02-15EDI
Betlehem JózsefAz egyes katasztrófa típusok egészségügyi ellátásának jellemzői2019-02-15EDI
Betlehem József
Gerevich József
A társas támogatottság és a szociális aktivitás szerepe az egészség megőrzésében és helyreállításában2019-02-15EDI
Bódis József
Koppán Miklós
Szülészeti és nőgyógyászati beavatkozások rövid- és hosszútávú életmódbeli következményei, ezek befolyásolási lehetőségei2019-02-15EDI
Bódis József
Herke Csongor
Holttest azonosítási eljárások komplementer elemezése2019-02-15EDI
Bódis József
Hock Márta
Nőgyógyászati műtéti eljárások hatása az életmódra és az életminőségre. A műtéti előkészítés és a posztoperatív gyógytorna hatása a vizelet- és széklet kontinenciára és2019-02-15EDI
Bódis JózsefHumán papilomavírus a XXI. század kihívása2019-02-15EDI
Bódis JózsefOvarialis hyperstimuláció2019-02-15EDI
Bódis József
Zeller Judit
Az embriók jogállása az őssejt-kutatás és az emberi jogok metszéspontjában2019-02-15EDI
Bódis József
Chronowski Nóra
A magyarországi fogyatékkal élők egészségi állapotáról és az esélyegyenlőségi kérdések fejlődési irányairól2019-02-15EDI
Bódis József
Surányi Andrea
A gátizomtorna hatásának vizsgálata a vizelet és széklet kontinenciára és a szexuális élet minőségére2019-02-15EDI
Bódis József
Papp Szilárd
Túlélés, életminőség kiterjesztett és minimálisan invaziv műtéti eljárások után nőgyógyászati daganatos betegeknél2019-02-15EDI
Bódis József
Herke Csongor
Az egészségügyi beavatkozások, az orvostudományi kutatások rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények kriminalisztikai és büntető eljárásjogi megközel2019-02-15EDI
Bódis József
Bajnok László
Vizsgálatok a policisztás ovárium szindrómában szenvedő nők nem meddőséggel kapcsolatos endokrin-anyagcsere kezelése során2019-02-15EDI
Bódis József
Farkas Bálint
A magzati elektrocardiogram (fEKG) intrapartum analízise meconiummal festenyzett magzatvíz esetén STAN® SR31 magzati monitor alkalmazásával2019-02-15EDI
Bódis JózsefNőgyógyászati-, emlő- és gastrointestinalis tumorok halmozódása, familiáris és genetikai háttere2019-02-15EDI
Bogner Péter
Kovács Árpád
Diffúziós, perfúziós, funkcionálási képi információk felhasználása extracranialis tumorok modern onkológiai ellátásában2019-02-15EDI
Bogner Péter
Schwarcz Attila
Kvantitatív MR módszerek a cerebrális kórképek kimutatásában és követésében2019-02-15EDI
Bogner PéterÚj képfeldolgozási és informatikai módszerek a képalkotó diagnosztikában2019-02-15EDI
Boncz Imre
Gulácsi László
Népegészségügyi programok egészség-gazdaságtani, minőségbiztosítási és teljesítmény-monitorizálási összefüggései2019-02-15EDI
Boncz ImreAz egészségügyi rendszer finanszírozási kérdései2019-02-15EDI
Boncz Imre
Zemplényi Antal Tamás
Egészségügyi technológiák értékelésének klinikai és gazdasági aspektusai2019-02-15EDI
Boncz Imre
Ágoston István
Az egészségügy betegjogi és munkajogi vetületei2019-02-15EDI
Boncz Imre
Ágoston István
Az egészségügyi kapacitásszabályozás és forrásallokáció aktuális kérdései2019-02-15EDI
Boncz Imre
Endrei Dóra
Az egynapos sebészeti ellátás igénybevételi mutatóinak elemzése2019-02-15EDI
Boncz ImreNépegészségügyi problémák és programok egészségbiztosítási és egészséggazdaságtani vonatkozásai2019-02-15EDI
Csikós ÁgnesMultidiszciplináris team munka a hospice-palliatív ellátásban2019-02-15EDI
Csiky BotondAz akcelerált arterioszklerózis mechanizmusának rizikója urémiás haemodializált betegekben2019-02-15EDI
Csima MelindaA nevelési stílus, a koherencia-érzet és az egészségmagatartás összefüggéseinek vizsgálata2019-02-15EDI
Csongor AlexandraAz egészségtudomány és ismeretterjesztés átalakulása a digitalizáció korában2019-02-15EDI
Csorba RolandSzexuális bántalmazás fiatalkorúakkal szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében2019-02-15EDI
Cziráki Attila
Verzár Zsófia
Prevenciós módszerek a kardio- , cerebrovaszkuláris betegségekben2019-02-15EDI
Deutsch KrisztinaA tanulás, a tanulási eredményesség és a mentálhigiéné összefüggéseinek vizsgálata2019-02-15EDI
Deutsch KrisztinaA koherenciaérzet, az egészségmagatartás és az egészségi állapot összefüggéseinek vizsgálata különböző foglalkozási csoportokban2019-02-15EDI
Döbrönte ZoltánEmésztőszervi endoszkópos diagnosztikus és terápiás módszerek2019-02-15EDI
Döbrönte ZoltánA monitorozás jelentősége az endoszkópos vizsgálatok során, különös tekintettel a szedoanalgéziás premedikációra2019-02-15EDI
Döbrönte ZoltánAz endoszkópos retrográd cholangiopancreatographiát követő pancreatitis kockázati tényezői és gyógyszeres prevenciójának lehetőségei2019-02-15EDI
Döme PéterAz öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek alakulása Magyarországon2019-02-15EDI
Elbert GáborSportmenedzsment a XXI században2019-02-15EDI
Elekes KrisztiánAz inhalációs gyógyszerbeviteli módszerek fejlődése2019-02-15EDI
Endrei Dóra
Ágoston István
A betegjogok, illetve a betegjogok érvényesítésének lehetőségei a gyakorlatban2019-02-15EDI
Endrei Dóra
Boncz Imre
A minőségbiztosítás egészségügyi és finanszírozási vonatkozásai2019-02-15EDI
Endrei Dóra
Boncz Imre
Az egészségügyi rendszer ágazati és intézményi humánerőforrás kérdései2019-02-15EDI
Ertl TiborHyperglycaemia neonatális és gyermekkori vonatkozásai2019-02-15EDI
Farkas BálintOvarium hyperstimulációs szindróma (OHSS) során képződött peritonealis folyadék biokémiai és biológiai analízise2019-02-15EDI
Figler Mária
Kerényi Mónika
Az élelmiszerek kémiai és mikrobiológiai vizsgálata2019-02-15EDI
Figler MáriaA kalcium különböző beviteli formáinak hatása az oszteoporozis kezelésében2019-02-15EDI
Figler MáriaKritikusan súlyos betegek tápláltsági állapotának befolyásolási lehetőségei a klinikai gyakorlatban2019-02-15EDI
Figler MáriaA probiotikumok klinikai alkalmazása (baktérium fajták, dózisok, alkalmazási területek)2019-02-15EDI
Figler MáriaA fruktóz fogyasztásának hatása egyes metabolikus paraméterekre elhízottakban és diabetesesekben2019-02-15EDI
Figler MáriaOlajos magvak analitikus és dietotherápiás hatásának vizsgálata2019-02-15EDI
Figler Mária
Decsi Tamás
A különböző típusú kezelések hatása a lipidháztartásra és plazmalipidek zsírsavösszetételére 2-es típusú diabeteses betegekben2019-02-15EDI
Figler MáriaFolyadékfogyasztási szokások  az egyes sportágakban2019-02-15EDI
Figler MáriaA szőlő biológiailag aktív komponenseinek analízise és táplálkozástudományi vizsgálata2019-02-15EDI
Figler MáriaA táplálékfelvételt szabályozó neuropeptidek vizsgálata diabetes mellitusban és ezek állatmodelljeiben2019-02-15EDI
Figler MáriaAz energia egyensúly megvalósításának lehetőségei különböző sportágakban2019-02-15EDI
Figler MáriaKlinikai dietetika és táplálkozástudomány. A táplálkozási szokások és az élelmiszerfogyasztás költségelemzése2019-02-15EDI
Fülöp Norbert
Szekeresné Szabó Szilvia
A 2-es típusú diabetes és metabolikus szindróma szűrése a roma kisebbség körében rizikó meghatározás alapján – életmód, diétás intervenciók hatása a betegség kialakulásár2019-02-15EDI
Füzesi ZsuzsannaAz egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és közösségi szintű befolyásoló tényezői2019-02-15EDI
Gallyas FerencMolekuláris célpontok azonosítása, a nagy tömegeket érintő nem-fertőző betegségek prevenciós diagnosztikája számára2019-02-15EDI
Garai JánosFitoösztrogének, hormonpótlás, életmódi- és táplálkozási szokások peri- és posztmenopauzában.2019-02-15EDI
Gáti IstvánDiétás lehetőségek a sclerosis multiplex kezelésében2019-02-15EDI


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )