Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai
A Pécsi Tudományegyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Györkő EnikőEltérő útvonalak a tudatelmélet hálójában2022-03-31KPVK
Ábrahám HajnalkaA lázcsillapítás, a gyermekkori lázgörcs és a hippocampus sclerosis kialakulása közötti összefüggés vizsgálata2022-05-20ÁOK
Ábrahám HajnalkaAz emberi agykéreg fejlődésének vizsgálata morfológiai módszerekkel2022-05-20ÁOK
Ábrahám HajnalkaNeuropathological examination of the tissue surgically removed due to temporal lobe epilepsy2022-05-20ÁOK
Ábrahám HajnalkaA temporális lebeny epilepsziás műtéti szövet neuropatológiai vizsgálata2022-05-20ÁOK
Ábrahám HajnalkaMorphological examination of the developing human cerebral cortex2022-05-20ÁOK
Ács PéterKognitív funkciók vizsgálata szklerózis multiplexben2022-05-20ÁOK
Ács PéterAssessment of cognitive functions in multiple sclerosis2022-05-20ÁOK
Ács PéterA primer ciliumok szerepe központi idegrendszeri betegségekben2022-05-20ÁOK
Ágh TamásEgészségpolitikai és egészség-gazdaságtani kutatások a gyógyszeres adherencia2022-05-20ÁOK
Agócs AttilaSynthesis and pharmacological investigation of carotenoid conjugates and water-soluble carotenoids2022-05-20ÁOK
Agócs AttilaKarotinoid-konjugátumok és vízoldható karotinoidok előállítása és farmakológiai vizsgálata2022-05-20ÁOK
Alizadeh Hussain
Pajor László
Diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) citogenetikai, expressziós profil, radiostaging vizsgálata és klinikai prognosztikai monitorizálása2022-05-20ÁOK
Almási Attila2. Effects of pathological conditions on absorption and elimination of xenobiotics2022-05-20ÁOK
Almási RóbertA regionális érzéstelenítés hatása a krónikus posztoperatív fájdalom szindróma megelőzésében2022-05-20ÁOK
Almási Attila1. Patológiás állapotok hatása a xenobiotikumok felszívódására és eliminációjára2022-05-20ÁOK
Atlasz TamásRetinoprotektív vegyületek vizsgálata diabetesben2022-05-20ÁOK
Bajnok LászlóAz elhízott egyének zsírsejtjeinek vizsgálata2022-05-20ÁOK
Bajnok LászlóHemoreológiai változások metabolikus szindrómában2022-05-20ÁOK
Bajnok LászlóA súlycsökkentés hatása a metabolikus és vaszkuláris paraméterekre2022-05-20ÁOK
Bajnok LászlóInvestigation of fat cells of obese individuals2022-05-20ÁOK
Bajnok LászlóSó-vízháztartás és testösszetétel vizsgálatok humorális szabályozási zavarokban2022-05-20ÁOK
Bajnok LászlóImpacts of weight loss on metabolic and vascular parameters2022-05-20ÁOK
Bakó PéterAz idiopathiás hirtelen idegi halláscsökkenés etiopatogenesisének vizsgálata, valamint modern terápiás lehetőségei2022-05-20ÁOK
Balás IstvánKrónikus fájdalom szindrómák funkcionális idegsebészeti kezelési lehetőségének vizsgálata2022-05-20ÁOK
Balás IstvánNeuro-pacemakerek klinikai alkalmazása2022-05-20ÁOK
Balaskó Márta
Garai János
Ösztrogén receptorokon ható endokrin diszruptor anyagok hatása az energia háztartás szabályozására2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaA corticotropin rendszer szerepének vizsgálata az életkor-, illetve tápláltsági állapot-függő energetikai eltérések kialakulásában2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaEffects of physical training and calorie-restriction on age- and nutritional state-related regulatory alterations of energy balance2022-05-20ÁOK
Balaskó Márta
Garai János
The effects of estrogen-mimetic endocrine disruptors on the regulation of energy homeostasis2022-05-20ÁOK
Balaskó Márta
Soós Szilvia
A centrális inzulin energetikai szerepe patkányban az életkor és a tápláltsági állapot függvényében2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaContribution of the central corticotropin system to age- and nutritional state-related regulatory alterations of energy balance2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaFizikai tréning és kalória restrikció hatásainak vizsgálata az életkor-, illetve tápláltsági állapot-függő energetikai szabályozási eltérésekre2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaThe role of peptide mediators and peripheral neural afferents in the development of fever, sickness behavior and in the adaptation to fasting: age-related alterations2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaPeptid mediátorok és perifériás idegi afferensek szerepe a láz és a betegség-viselkedés kialakulásában, valamint az éhezési adaptációban: jelentőségük idős korban2022-05-20ÁOK
Balaskó MártaThe effects of perinatal environment on the regulation of energy homeostasis and on the development of body weight and body composition2022-05-20ÁOK
Balaskó Márta
Soós Szilvia
The role of central insulin in the regulation of energy balance in rats, according to age and nutritional state2022-05-20ÁOK
Balogh PéterOrganization and lymphoid homeostasis of serosal lymphoid tissues2022-05-20ÁOK
Balogh PéterA szerozális nyirokszövetek szerepe B-sejtes lymphoma disszeminációjában2022-05-20ÁOK
Balogh PéterRole of Nkx2-3 transcription factor in the regulation of innate lymphoid cell homeostasis in visceral lymphoid organs and the onset of inflammatory bowel diseases2022-05-20ÁOK
Balogh PéterAz Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában2022-05-20ÁOK
Balogh PéterA szerozális nyirokszövetek szerveződése és limfoid homeosztázisa2022-05-20ÁOK
Balogh PéterRole of serosal lymphoid tissues in the peritoneal dissemination of B-cell lymphoma2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltAntitumor lipid-silver nanoparticles2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltCharacterization of novel tumor targets2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltAntitumor bioactive lipids2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltTumorellenes bioaktív lipidek2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltTumorellenes lipid-ezüst nanopartikulumok2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltTumorspecifikus molekuláris mintázatok2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltÚj tumor célpontok jellemzése2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltTumor regulating stress proteins2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltStresszfehérjék tumorszabályozó szerepe2022-05-20ÁOK
Balogi ZsoltTumor specific molecular patterns2022-05-20ÁOK
Barakonyi AlízImmunológiai szabályozómechanizmusok egészséges terhességben és annak zavarai2022-05-20ÁOK
Barakonyi AlízImmunoregulatory mechanisms during healthy and pathological pregnancies2022-05-20ÁOK
Barsi PéterA demyelinisatiós kórképek mágneses rezonanciás (MR) diagnosztikája2022-05-20ÁOK
Barsi PéterAz örökletes anyagcserezavarok és leukodystrophiák mágneses rezonanciás (MR) diagnosztikája2022-05-20ÁOK
Barsi PéterAz epilepszia betegség mágneses rezonanciás (MR) diagnosztikája2022-05-20ÁOK
Barsi PéterAz intracranialis és spinalis keringészavarok komputer tomográfiás (CT) és mágneses rezonanciás (MR) diagnosztikája és differenciál diagnosztikája2022-05-20ÁOK
Bátai IstvánAnesztetikumok és stresszorok prekondicionáló hatása2022-05-20ÁOK
Bátai IstvánEffect of anaesthesia on postoperative infections2022-05-20ÁOK
Bátai IstvánMűtéti érzéstelenítés hatása a posztoperatív infekciókra2022-05-20ÁOK
Bátai IstvánPerioperatív fájdalomcsillapítás2022-05-20ÁOK
Battyáni IstvánA vascularis intervenciós radiológiai módszerek klinikai értéke és kritikus elemzése különös tekintettel az alsó végtagi ischaemiás állapotokra2022-05-20ÁOK
Battyáni IstvánModern ultrahang diagnosztikai eljárások, technikák értékének elemzése klinikai és kísérletes alkalmazásokban2022-05-20ÁOK
Bellyei ÁrpádA veleszületett és szerzett gyermekkori csípőbetegségek aetiopathológiai elemzése2022-05-20ÁOK
Bellyei Szabolcs„Tumor asszociált” fehérjék vizsgálata2022-05-20ÁOK
Benczik JuditEgyes – emberben és kutyában előforduló – központi idegrendszeri elváltozások összehasonlító képalkotó vizsgálata2022-05-20ÁOK
Bene JuditGenetikailag determinált betegségek pathogenezisének vizsgálata genomikai, transzkriptomikai és metabolomikai módszerekkel2022-05-20ÁOK
Bene JuditGenomic, transcriptomic and metabolomic investigations of the pathogenesis of genetically determined disorders2022-05-20ÁOK
Berente ZoltanNuclear magnetic resonance (NMR) based metabolomic study of various diseases2022-05-20ÁOK
Berente ZoltanMágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) és képalkotás (MRI) alkalmazása betegségmodellek in vivo, in situ és in vitro vizsgálatára2022-05-20ÁOK
Berente ZoltanBetegségek mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópián alapuló metabolomikai vizsgálata2022-05-20ÁOK
Berente ZoltanMagnetic resonance imaging (MRI) and spectroscopic (MRS) study of various disease models in vitro, in situ and on small animals in vivo2022-05-20ÁOK
Berki TímeaAz immunválasz sejtes és molekuláris elemeinek vizsgálata a bőr gyulladásos és tumoros megbetegedéseiben2022-05-20ÁOK
Berki TímeaKözponti idegrendszeri ioncsatorna elleni autoantitestek diagnosztikája és patomechanizmusa2022-05-20ÁOK
Berki TímeaGlucocorticosteroid hormon reguláció szerepe a T sejt repertoár kialakításában2022-05-20ÁOK
Berki TímeaNem-genomikus glukokortikoid jelátviteli utak vizsgálata T limfocitákon2022-05-20ÁOK
Berki TímeaA regulatórikus T sejtek szerepe autoimmun betegségekben2022-05-20ÁOK
Birkás BélaHealth of physicians, medical students and other healthcare professionals: protective factors, premorbid personality, work-life balance and burnout2022-05-20ÁOK
Birkás BélaDarwinian approach to diseases: effects of early-life bio-psycho-sociological factors on health behaviour and quality of life in adulthood2022-05-20ÁOK
Birkás BélaBetegségek darwini elemzése: gyermekkori biopszichoszociális tényezők hatása a későbbi egészségmagatartásra és életminőségre2022-05-20ÁOK
Birkás BélaOrvosok, orvostanhallgatók, az egészségügyben dolgozók egészsége – protektív tényezők, premorbid személyiség, munka-magánélet egyensúly és burnout2022-05-20ÁOK
Biro ZsoltSzemészeti beavatkozások kísérletes és klinikai vizsgálata2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóRNS vírusok okozta pathológiás elváltozások vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóNew perspectives in discovering novel molecular mechanisms of cellular and organ regeneration, sport therapy and performance enhancement2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóKismolekulák szerepe a fej-nyak régió szerveinek fejlődésében és regenerációjában2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóÚj perspektívák a teljesítményfokozás, sportterápia valamint a szöveti és szervi regenerativ folyamatok molekuláris mechanizmusainak feltérképezésére2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóMolecular biological investigation of RNA virus initiated pathological alterations2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóIntegrated approach identifying small molecules that promote tissue repair and regeneration2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóThe role of small molecules regarding embryonic development and organ regeneration in the head-neck region2022-05-20ÁOK
Bock-Marquette IldikóSzív- és érrendszeri betegségek kialakulásának fejlődéstani vizsgálata és therápiás megelőzése2022-05-20ÁOK
Bogár LajosDeveloping an early diagnostic tool for septic progression2022-05-20ÁOK
Bogár LajosA szeptikus kórfolyamat korai diagnosztikai eszközének fejlesztése2022-05-20ÁOK
Bogár LajosA szeptikus kórfolyamat korai diagnosztikai eszközeinek fejlesztése2022-05-20ÁOK
Bognár ZitaInvestigation of antitumor agents in cell culture and animal models2022-05-20ÁOK
Bognár ZitaInvestigation of amiodarone and its metabolites in tumor cell lines2022-05-20ÁOK
Bognár ZitaAntitumor szerek vizsgálata sejtkultúrás és állatkísérletes modelleken2022-05-20ÁOK
Bognár ZitaAmiodaron és metabolitjainak vizsgálata tumoros sejtvonalakon2022-05-20ÁOK
Bogner PéterMultiparametrikus MR vizsgálatok alkalmazása az intracranialis laesiok karakterizálásában2022-05-20ÁOK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )