Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által meghirdetett védések
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ács BernadettSzederkényi Gábor2018-03-23 12:30:00Structural analysis of biochemically motivated nonlinear systems2018-06-19
Adamczyk BogdanŐze Sándor2014-05-12 10:00:00Isten szolgája fr. Kelemen Didák életének és tetteinek recepciója2014-06-17
Ádány Tamás VinceKovács Péter2011-04-15 13:00:00A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire2011-06-09
Adhikarla Vamsi KiranSzolgay Péter2015-09-18 14:00:00Rendering and Interaction on Projection-Based Light Field Displays2015-09-22
Adorjáni ZsoltSzepessy Tibor2011-03-11 12:00:00Szem és tekintet Pindaros költészetében2011-06-09
Ágoston PiroskaNuzzo Armando2014-05-13 10:00:00A végső mocsár (La palude definitiva) - Giorgio Manganelli utolsó regénye2014-06-17
Albertné Zombori KatalinHorváth Miklós2014-05-06 15:00:00Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58)2014-06-17
Alina Ioana ApreoteseiKovács Péter2009-04-22 14:00:00The International Criminal Court: Starting with Africa?2009-05-20
Aradi LászlóTörök József2019-05-21 09:00:00Az apátnő benedikálásának szertartása a középkori Magyarország monasztikus női szerzetesközösségeiben2019-06-18
Artner PéterSzuromi Szabolcs2005-06-13 14:00:00Vádalku a kánonjogban2005-06-24
Asztalos BernadettŐze Sándor2011-02-14 14:30:00„Ha Isten velünk, ki ellenünk…” Nádasdy Tamás magánélete négy megközelítésben, levéltári források alapján2011-03-17
Babics ZsófiaNuzzo Armando2015-04-27 10:30:00Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében2015-09-22
Bacsa DávidUjházi Lóránd2022-03-30 15:15:00Hallássérültek pasztorációjára vonatkozó egyetemes egyházjog magyarországi alkalmazása2022-05-10
Bacsárdi JózsefChristián László2020-06-12 14:00:00Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban.2020-06-30
Bácsatyai DánielSzovák Kornél2016-09-30 09:00:00A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői2016-12-13
Bácsfainé Hévizi JózsaHorváth Miklós2009-03-31 11:30:00Prohászkai lelkülettel - a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970)2009-05-20
Bagyinszki PéterKránitz Mihály2019-09-30 13:00:00A tanítóhivatal teológiája Avery Dulles bíboros gondolkodásában2019-11-26
Bajáki RitaHargittay Emil2009-06-02 10:30:00"Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni." Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata2009-06-30
Balázs BálintRózsa Balázs2018-04-13 14:00:00A new angle on light-sheet microscopy and real-time image processing2018-06-19
Balázs JózsefŐze Sándor2016-11-25 08:30:00Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina2017-03-21
Bálint FlóraFarkas ImreLiposits Zsolt2018-09-13 12:00:00Effects of 17β estradiol and glucagon-like peptide-1 on gonadotropin-releasing hormone neurons in mice2018-09-25
Bálint RóbertSzabó Péter2014-11-10 15:00:00Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása2014-12-02
Balogh Ádám TamásKovács FerencRoska Tamás2012-09-07 10:00:00Analysis of the Heart Sounds and Murmurs of Fetuses and Preterm Infants2012-10-12
Balogh Győző JánosKuminetz Géza2019-09-16 13:00:00A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937-2016 között2019-09-24
Balogh MátéJánokiné Újváry Zsuzsanna2021-11-23 14:30:00Batthyány I. Ádám dunántúli kerületi főkapitányhelyettesei Középnemesi-katonai karrierek a Dunántúlon a XVII. században2021-12-14
Bánki TímeaÉ. Kiss Katalin2022-01-20 12:00:00A spanyol és a magyar nyelv információs szerkezetének összehasonlítása és ennek pedagógiai vetülete2022-03-22
Bankó ÉvaVidnyánszky Zoltán2010-04-26 13:00:00Neural Mechanisms Underlying Visual Short- Term Memory for Facial Attributes2010-09-24
Bánszki HajnalkaBotlik József2021-10-22 09:00:00A csehszlovák-magyar lakosságcsere Nyíregyházán 1946–19482021-12-14
Baranyai GáborSzabó Marcel2019-05-27 10:00:00European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union2019-06-18
Bárdos DóraKiczenko Judit2018-11-16 12:30:00Petelei István, a megismerhető író. Biográfiai toposzok, recepciótörténet, szövegértelmezés.2018-12-04
Barna JuditBognár Zsuzsa2008-11-26 17:00:00A pszichoanalitikus értelmezés lehetősége Hugo von Hofmannsthal novellisztikájában2009-01-21
Baros-Gyimóthy Eszter MártaJánokiné Újváry Zsuzsanna2022-06-15 13:00:00Egy város, két vallás – A csetneki evangélikus és katolikus egyházközségek anyakönyveinek (1683-1807) feldolgozása családrekonstitúciós módszerrel2022-06-28
Bartóki-Gönczy BalázsKoltay András2018-05-24 11:00:00Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei2018-06-19
Bathó GáborHorváth Attila2021-05-31 15:00:00„A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között”2021-06-29
Baucsek CsabaŐze Sándor2020-06-12 12:30:00A füleki ferencesek szervező szerepe Fülek társadalmában, művelődésében és kulturális emlékezetében a XIX. század végétől 1945-ig2020-06-30
Bauernhuber EnikőMartonyi Éva2021-09-17 10:00:00Les relations littéraires franco-hongroises à travers les æuvres de Zoltán Ambrus (1861-1932)2021-09-28
Bejan-Topsi ValentinSzuromi Szabolcs2022-02-16 14:00:00A katolikus nevelés kánoni, állami és konkordatárius jog szerinti szabályozása
Békés ÁdámBelovics Ervin2010-12-09 14:00:00Az Európai Büntetőjog – Luxemburgi és Strasbourgi Büntető Ítélkezés2011-01-21
Békés BalázsHalustyik Anna2013-04-18 14:00:00A közvetlen adózás az Európai Unióban2013-06-11
Benedek CsabaSzirányi Tamás2008-06-30 14:00:00Novel Markovian Change Detection Models in Computer Vision2008-09-05
Bérces Viktor LászlóBelovics Ervin2012-10-25 16:00:00A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOKRA2012-12-04
Bereczki IldikóRaffai Katalin2020-10-19 16:00:00Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából – Nemzetközi családjogi megközelítés2020-12-15
Berkes LillaVarga Zs. András2020-06-11 14:00:00A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. Létrejötte, alanyi köre, működése és hiányosságai2020-06-30
Bihary DóraPongor Sándor2014-11-10 15:00:00A baktériumok quorum érzékelésének ágens alapú modellezése2014-12-02
Birta ZsuzsánnaHalustyik Anna2012-11-21 14:00:00A JOGHARMONIZÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSEKRE VONATKOZÓAN ÉS AZ EGYENLŐ VERSENYFELTÉTELEK BÍZTOSÍTÁSA A BŐVÍTETT BELSŐ PIACON2012-12-04
Bodnár ZoltánKuminetz Géza2021-06-10 11:00:00A kánoni munkajog forrásai és különös alapelvei tekintettel a magyarországi sajátosságokra2021-06-29
Bogár JuditNagy László2009-05-18 10:00:00Egy késmárki polihisztor élete és munkái - feljegyzéseinek tükrében (ifj. Buchholtz György naplója 1709-1737)2009-10-02
Bojtos AnitaŐze Sándor2018-05-18 09:00:00A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére2018-06-19
Bokodi-Oláh GergelyHorváth Miklós2014-11-11 14:00:00Nemzetőrség - 19562014-12-02
Bollók ÁdámSzovák KornélBálint Csanád2012-10-15 14:30:00Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez2012-12-04
Bolyky OrsolyaBelovics ErvinPolt Péter2018-05-17 15:00:00Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére2018-06-19
Borbély Bence JózsefSzolgay PéterLaczkó József2017-04-06 16:00:00Kinematic measurement and analysis of human arm movements2017-06-06
Boros OszkárHorváth Kornélia2013-05-06 14:00:00Versritmus, textualitás és költészetfilozófia Weöres Sándor lírájában, valamint annak egyes pre- és poszttextusaiban2013-06-11
Bors Luca AnnaVidáné dr. Erdő Franciska2021-01-15 09:30:00Intravénás és intranazális P-glikoprotein moduláció vér-agy gátra gyakorolt hatásának vizsgálata fiatal és idős patkányokon2021-03-23
Borvendég ZsuzsannaM. Kiss Sándor2016-10-24 12:30:00Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében2016-12-13
Bory NoémiVókó György2016-11-09 13:00:00A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2016-12-13
Brehószki MártaJobbágyi GáborMiskolczi Bodnár Péter2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Brehószki MártaMiskolczi Bodnár Péter2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Bretz AnnamáriaNagy László2016-12-02 14:30:00Bod Péter historia litteraria programja2017-03-21
Bujdos Iván ÁkosMolnár Gábor2021-05-26 10:00:00Variációk egy témára? A rablás bűncselekményének dogmatikai kérdései a magyar és az angol jogban2021-06-29
Christián LászlóVarga Zs. AndrásKiss László2010-11-26 14:00:00Alternatív rendészet2011-01-21
Csábi DomonkosSipos Lajos2014-11-21 14:15:00Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz2015-03-17
Csány GergelyGyöngy Miklós2020-09-17 09:30:00Changes in Ultrasound Signals and Transducer Impedance for Imaging and Characterization2020-09-29
Csapó OrsolyaBándi Gyula2015-12-03 15:00:00A KÖRNYEZETI JOGI FELELŐSSÉG HATÁRAI - Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra2015-12-15
Csapóné Miczán VivienKatona IstvánHorváth András2021-01-11 15:30:00Nanoszkópiás képalkotási eljárások alkalmazása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatában2021-03-23
Csercsik DávidSzederkényi GáborHangos Katalin2010-08-30 14:00:00Dynamical Modelling and Model Analysis in Neuroendocrinology2010-09-24
Cserényi-Zsitnyányi IldikóHorváth Miklós2016-09-27 11:30:00A Rákosi-korszak bányamérnök-perei; Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére2016-12-13
Cserey GyörgyRoska Tamás2006-07-26 10:00:00Partial differential equation based preprocessing and immune response inspired algorithms implemented on CNN universal machine2006-10-25
Csermelyi JózsefRácz György2021-06-25 10:00:00Idegen származású katona és hivatalviselő nemesi családok a 15–16. századi NyugatMagyarországon Különös tekintettel a Baumkircherekre, a Grafeneckekre és a Weispriachokra2021-11-10
Cseszka ÉvaM. Kiss Sándor2005-04-26 09:00:00Gazdasági típusú perek különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)2005-05-17
Csikós GáborÖ. Kovács József2019-03-01 09:00:00Egyéni és kisközösségi autonómiák (1850-1970) Jászdózsa és Páty társadalomtörténetének példáján2019-03-26
Csillag VeronikaFarkas ImreLiposits Zsolt2021-11-16 15:30:00The modulatory effect of metabolic signals on the central regulation of reproduction2021-12-14
Csiziné Schlosser AnnamáriaSchanda Balázs2011-11-09 13:00:00Az egyházak jogalanyisága2011-12-06
Csordás EörsSzuromi Szabolcs2009-12-16 14:00:00Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban2010-06-24
Czene-Polgár ViktóriaM. Kiss Sándor2020-11-25 10:00:00Pénzügyi bűncselekmények megítélése és felderítése 1945 és 1956 között2020-12-15
Czigle János TamásLáncos Petra Lea2021-09-09 14:00:00Az Európai Unió Bíróságának munkahelyi vallásszabadsággal kapcsolatos joggyakorlata2021-09-28
Dabis MelindaTóta Péter Benedek2017-05-16 17:00:00In the Vortex of the Mind, Patterns of Memory in Kazuo Ishiguro's Novels2017-06-06
Dávid ÁgotaSzigetvári Tamás2020-06-23 11:00:00Magyar nemzetközi tudománypolitika a 21. században2020-09-29
Dávid Nóra MargarétaFröhlich Ida2009-12-14 13:00:00A qumráni közösség thanatológiája a második Szentély korának gyakorlatában és eszmerendszerében2009-12-17
Deli GergelyPéteri Zoltán2009-07-30 10:00:00A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára2009-08-30
Dóbék ÁgnesNagy László2019-05-07 15:00:00Barkóczy Ferenc főpapi reprezentációja2019-06-18
Domán Ildikó AugusztaBelovics ErvinPolt Péter2020-02-13 10:00:00A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében2020-03-31
Dombovári Balázs GáborUlbert István2016-12-14 10:30:00IN VIVO VALIDATION AND SOFTWARE CONTROL OF ACTIVE INTRACORTICAL MICROELECTRODES2017-03-21
Dömötörfy BorbálaTóth Tihamér2021-10-06 14:00:00Competition Law in the Pharma Sector: Pay-for-delay settlement in the EU and in the US2021-12-14
Dőryné Zábrády OrsolyaCser András2012-09-03 10:00:00A nazális mássalhangzók viselkedése a különböző nyelvekben2012-09-18
Drócsa IzabellaHorváth Attila2021-03-18 10:00:00Rendtörvények a két világháború között, különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül2021-06-29
Dudola DánielGáspári Zoltán2021-06-28 11:30:00Két, idegi jelátvitelben is szerepet játszó fehérjeszerkezeti elem bioinformatikai elemzése2021-09-28
Dupka GyörgyHorváth Miklós2014-09-19 13:00:00A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–19462014-12-02
Dvornyicsenkó NatáliaKovács Péter2017-05-23 13:30:00The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in international law: theory and practice2017-06-06
Endrédy István GergelyPrószéky Gábor2016-06-14 16:30:00Nyelvtechnológiai algoritmusok korpuszok automatikus építéséhez és pontosabb feldolgozásukhoz2016-09-20
Enyedi TamásBácskay AndrásMezei Balázs2020-09-14 13:00:00Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought/ Újrahasznosított vallások: Egyiptom a századforduló Hermetikus és Thelemikus gondolkodásában2020-09-29
Ercsey-Ravasz Mária MagdolnaRoska Tamás2008-07-01 09:00:00Applications of Cellular Neural/Nonlinear Networks in Physics2008-09-05
Erdélyi Kálmánné Bartoss Réka OrsolyaDomokos György2009-04-03 10:30:00ANALISI FILOLOGICA DEI TESTI POETICI DEL CODICE ZICHY2009-05-20
Erdődy JánosEl Beheiri Nadja2012-05-04 15:00:00Radix omnium malorum? – A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről2012-06-12
Érfalvy LíviaHorváth Kornélia2009-03-10 10:00:00és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében2009-05-20
Erős KatalinSzovák Kornél2020-03-03 14:00:00Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon2020-03-31
Esiobu Anayo AugustusKránitz Mihály2007-06-22 14:00:00The Catholic Mission and its Challenges in Nigeria2007-06-22
Esiobu Anayo AugustusSzuromi Szabolcs2021-01-15 13:00:00Legal Conditions and Challenges about the Office of a Religious Pastor, particularly considering the Piarist Religious Parish in Kecskemét2021-03-23
Fábián BorbálaBerényi István2010-05-20 11:00:00„A mívelt városokban szükséges utczavilágításról” Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete – Néhány törvényhatósági jogú város példáján keresztül –2010-06-10
Fábián LászlóThimár Attila2014-10-17 10:00:00Az Édes Anna legendárium; Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete2014-12-02

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )