Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések
A Pannon Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Abdo Amr Mohamed Abdelhameed NagyCzúni László2022-12-07 13:00:00Recognition of Objects and Their Defects2022-12-16
Abdullah Thamer AdnanJuzsakova Tatjána2022-07-04 14:00:00MWCNTs based nanocomposites for the removal of hydrocarbons and organic dyes from water2022-07-08
Ábel IldikóUrfi Péter2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Abonyi AndrásPadisák Judit2014-11-13 11:00:00Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication2015-02-09
Ábrahám GyulaStarkné Werner ÁgnesDósa György2023-02-28 13:00:00Nehéz, kombinatorikus optimalizálási feladatok számítógéppel segített megoldása2023-03-24
Ács AndrásKováts NóraFelpécziné Farkas Anna2010-09-15 14:00:00Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására2010-09-27
Adelikhah MohammademadKovács Tibor2023-04-14 13:30:00Numerical and Experimental Investigation of Radon and Progeny in Residential Areas2023-05-04
Adonyi RóbertFriedler Ferenc2008-09-22 11:00:00Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel2008-10-21
Afshar Naeimehvan Heuven Vincent2022-11-04 17:00:00PRODUCTION AND PERCEPTUAL REPRESENTATION OF AMERICAN ENGLISH VOWEL SOUNDS BY MONOLINGUAL PERSIAN AND EARLY BILINGUAL AZERBAIJANI-PERSIAN ADOLESCENTS2023-02-17
Agócs EmilPetrik Péter2014-11-24 11:30:00Szilícium alapú nanokristályos szerkezetek minősítése spektroszkópiai ellipszometriával2015-02-09
Ahmed Hama Karim RebazVassányi IstvánKósa István2021-10-01 14:00:00New methods for computer based blood glucose level prediction2021-10-07
Al-Asadi Mohammed Abdulraheem SaeedMiskolczi Norbert2022-01-07 09:00:00Hydrogen production by waste plastics pyrolysis-gasification using transition metal-containing catalysts2022-01-20
Al-Dulaimi Ali Dawood SalmanJuzsakova Tatjána2023-06-08 13:00:00Utilization of the bauxite residue to recover scandium rare earth element2023-06-13
Aljammal Noor AbduallahJuzsakova Tatjána2020-01-28 11:00:00Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill clean up from water2020-02-03
Alkhrisheh Hazim Taisir DayijFábián Gyöngyi2022-07-13 10:00:00Language Learning Effort in Relation to Proficiency, Motivation, Critical Thinking, and Multilingualism2022-09-15
Alseedy Metwally Rashad Metwally OmarCzúni László2018-06-01 11:00:00Video based Object Retrieval and Recognition using Lightweight Devices2018-06-11
Angyal AndrásBartha László2011-04-19 10:00:00Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata2011-06-02
Argyelán János2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Árpád IstvánTimár Imre2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
Aziez FeisalVerspoor Marjolijn2021-05-19 13:00:00The Long-Term Impact of Learner-Learner Interaction on L2 English Development2021-05-31
Babos GyörgyFeczkó Tivadar2023-12-13 11:00:00Biokompatibilis polimer alapú, kemoterapeutikumokat tartalmazó gyógyszerhordozó nanorészecskék2024-01-15
Baczoni AndrásValiskó Mónika2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
Badics TamásMedvegyev Péter2012-01-16 10:00:00Arbitrázs és Martingálmérték2012-02-15
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Bagladi OrsolyaRévay Valéria2011-10-20 13:00:00Magyar gombanevek nyelvészeti elemzése2011-11-02
Baja BernadettVarga Kálmán2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Bakó TamásKöllő János2017-09-05 11:00:00A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre2017-10-16
Bakonyi PéterNemestóthy Nándor2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Baladincz PéterHancsók Jenő2016-06-27 10:00:00Dízelgázolaj komponensek előállítása hulladék állati zsiradékokból. (Titkosítva.)2016-07-11
Balaskó BalázsAbonyi JánosNémeth Sándor2009-10-22 14:00:00Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása a folyamatanalízisben és -optimalizálásban2009-10-26
Balaton Miklós GáborNagy Lajos2014-12-09 10:00:00Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása2015-02-09
Balczár Ida AnnaKorim Tamás2018-05-03 14:00:00Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése2018-06-11
Bálint RolandMagyar Attila2021-05-14 09:00:00Energia menedzsment támogatása fogyasztói és naperőmű modell segítségével2021-06-15
Balló GáborHangos Katalin2014-07-15 14:00:00Parameter estimation and robustness analysis of quantum information systems2014-09-10
Balogh ÁgnesGaál Zoltán2011-12-12 16:00:00Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?2011-12-21
Balogh CsillaPadisák Judit2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
Balogh JánosSkodáné Földes Rita2011-03-09 10:00:00Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel2011-04-12
Balogh JózsefMihalovics Árpád2011-11-17 14:00:00Analyse linguistique des discours de politique extérieure de Jacques Chirac2011-12-21
Balogh SzabolcsBakos József2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Banász ZsuzsannaTelcs András2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Bandiné Liszt AmáliaPoór Zoltán2010-05-18 14:00:00Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori 'Európai nyelvtanulási napló' elterjesztésének értékelése2010-11-04
Bankó MariettaNémethné Hock Ildikó2009-08-28 10:00:00Szakmai fejlődésképletek angoltanárként végzettek körében2009-10-26
Bankó ZoltánAbonyi János2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához2016-04-04
Baradits GyörgyChován Tibor2010-07-01 10:00:00Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje2010-07-05
Bárány Máté JózsefBertók Botond2016-02-19 14:00:00Industrial applications of the p-graph framework2016-04-04
Baranyai EszterPadisák JuditG.-Tóth László2013-02-22 11:30:00Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére2013-04-05
Baranyai TamásMihalovics Árpád2011-12-15 14:00:00A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai. (Vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű korpusz alapján)2011-12-21
Baráth GáborKaizer József2010-10-11 13:00:00Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata2010-10-27
Bárkányi ÁgnesLakatos BélaNémeth Sándor2014-05-15 10:00:00Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére2014-05-26
Bartos AnikóBertók Botond2020-03-26 10:00:00Periodikus ipari folyamatok erőforrás eloszlását optimalizáló algoritmusok és hatékony szoftverimplementációik kutatása2020-04-23
Bátyi SzilviaNavracsics Judit2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Baumgartner JánosSüle Zoltán2022-10-11 11:00:00Novel process graph-based solutions of Industry 4.0 focused optimisation problems2022-10-13
Beck ÁdámHancsók Jenő2013-10-10 10:00:00Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)2013-10-28
Bencsik Attila LajosPiglerné Lakner Rozália2008-07-08 11:00:00Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése2008-10-21
Bencze Sándorné ("kifutó" neveléstudományi program)Falus Iván2009-07-15 14:00:00Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós mozgásanyag alkalmazására2009-10-26
Benkő AttilaDósa György2014-12-10 14:00:00Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata2015-02-09
Benkőné Joó SzilviaSzakácsné Földényi Rita2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Berkesi KataNémeth Zoltán2014-06-10 10:00:00Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon2014-07-04
Berkesné Rodek NóraBirkner Zoltán2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze2018-07-12
Berta Kinga ManuélaKurdi Róbert2024-07-09 10:00:00Vörösiszap másodnyersanyagként történő hasznosítása ipari/lakossági hulladékok segítségével
Bertók BotondFriedler Ferenc2004-01-01 00:00:00Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise
Birkner ZoltánGaál Zoltán2010-11-23 14:00:00Zala megyében is az innováció a siker motorja?2010-12-23
Bíró AnettBudai LászlóTóth József2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Bíró Anett2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Biró EmeseGyenis János2013-02-14 10:00:00Immobilization of β-D-galactosidase on nanostructured carriers and characterization of the obtained biocatalysts2013-04-05
Bíró FerencBársony István2018-03-01 14:00:00Metánérzékelés mikropellisztorral2018-06-11
Bíró SzabolcsBartha László2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Bobek-Nagy JankaRippelné Pethő Dóra2020-07-21 10:00:00Spontán és mesterséges folyamatok hatása rétegződésre hajlamos folyadék homogenizálására2020-09-11
Bocsi RóbertHorváth GézaRippelné Pethő Dóra2017-04-25 10:00:00Mikroalgák termesztése laboratóriumi és szabadtéri flat panel foto-bioreaktorokban2017-04-27
Böcskei ElvíraDimény Erzsébet2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Bodor Beáta2002-01-01 00:00:00Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata
Bogdány EszterCsizmadia Tibor2014-07-03 10:00:00Átadni tudni kell! Vezető szerep átadása a hazai kis- és középvállalkozásokban2014-07-04
Bognár FerencGaál Zoltán2013-11-13 12:00:00A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban2014-01-08
Bognárné Kocsis Judit ("kifutó" neveléstudományi program)Pukánszky BélaKamarás István2010-09-16 15:00:00Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban2010-11-04
Bóna ÁronNemestóthy NándorGalambos Ildikó2024-02-05 11:00:00Többrétegű polielektrolit nanoszűrő membránok vizsgálata: a sóvisszatartástól az alkoholmentesítésig2024-03-08
Bóna PéterGaál ZoltánHorváth Csaba2017-03-30 11:00:00Jól elrejtették - A magyarországi feldolgozóipari vállalkozások sikeréről2017-04-27
Boór AndrásBélafiné Bakó KatalinNemestóthy Nándor2017-11-27 10:00:00Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással2018-01-08
Borbély ÁkosSchanda János2004-01-01 00:00:00On the investigation of the CIE 1931 colormetric observer
Borbély GáborNagy Endre2012-02-10 10:00:00Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel2012-02-15
Borbély TiborTimár Imre2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Bors IstvánSpeier Gábor2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Borsodi NikolettMiskolczi Norbert2014-10-09 13:00:00Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása2014-10-14
Bosnyák-Simon NikolettMolnárné Barna Katalin2024-03-18 13:00:00A szervezeti kultúra és a stratégia összefüggései a vállalatok környezeti információinak számviteli kezelésével – Fókuszban a környezeti számvitel
Brazsil DávidPupos Tibor2013-09-12 11:00:00Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére2013-09-23
Bubálik MárkHancsók Jenő2009-09-24 09:30:00Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú adalékainak előállítása és vizsgálata2009-10-26
Búcsú DénesBélafiné Bakó Katalin2008-10-10 13:00:00Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén2008-10-21
Bujtás László BalázsnéTuza Zsolt2008-12-19 11:00:00Halmazpartíciók lokális feltételekkel2009-01-08
Burka BiankaFöldes Csaba2011-12-13 13:00:00Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des 'Fremden' in deutschsprachigen literarischen Texten. Exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken2011-12-21
Buzáné Kis PiroskaMihálykó Csaba2006-01-01 00:00:00Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
Chali Keresa KumeraParapatics Andrea2024-07-02 10:00:00EXPLORING LANGUAGE POLICY AND PRACTICES IN ETHIOPIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS TOWARDS MULTILINGUALISM – A CASE STUDY OF MATTU UNIVERSITY
Chandler NickHeidrich Balázs2015-06-23 10:00:00The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education2015-07-06
Chován TiborSzeifert Ferenc2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Csanádi ZsófiaSisak Csaba2008-10-08 14:30:00Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerekben2008-10-21
Csányi Vivien ValériaMihályi PéterKosztyán Zsolt Tibor2024-04-02 11:00:00Beyond Tradition: A New Approach to Constructing University Leagues
Csay TamásKaizer JózsefSpeier Gábor2012-02-22 13:00:00Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata2012-05-02
Cseke Zoltán LászlóBánhegyi Gabriella2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Csepregi Anikó CsillaSzabó Lajos2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Cserjési PetraBélafiné Bakó Katalin2011-06-16 10:00:00Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal2011-07-04
Csillik ÉvaGolubeva Irina2020-07-20 14:00:00THE FORMS AND FUNCTIONS OF PEDAGOGICAL TRANSLANGUAGING IN HUNGARIAN HERITAGE LANGUAGE EDUCATION A Case Study of Hungarian-English Emergent Bi-, and Multilinguals in Early Childhood Classrooms in New Y2020-10-22
Csizmásné Tóth JuditHollósy Zsolt2016-05-06 11:00:00Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében.2016-05-30

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )