Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pannon Egyetem aktuális témakiírásai
A Pannon Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Horváth OttóFotokatalitikus rendszerek vízoldható fém-porfirin komplexekkel2019-08-31ÁSzKT
Skodáné Földes RitaTöbbször felhasználható ionfolyadék katalizátorok alkalmazása szerves szintézisekben2019-08-31SzKIT
Kovács TiborRadionuklidok kioldódásának vizsgálata adalékanyagokat tartalmazó cementtel szilárdított próbatestekből2019-08-31RRI
Gurin PéterStructural and ordering properties of colloidal nanoparticles in confined geometries2019-08-31FI
Madas Balázs Gergely
Tóth-Bodrogi Edit
A belélegzett radonleányelemek biofizikai hatásának modellezése2019-08-31MTAEK
Madas Balázs Gergely
Tóth-Bodrogi Edit
Kis dózisok biológiai hatásának vizsgálata2019-08-31MTAEK
Varga SzabolcsBiaxial ordering of colloidal particles: the effect of external fields and bidispersity2019-08-31IPM
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
A Gloeobacter violaceus n. élő kövület spektroszkópiai vizsgálata, különös tekintettel a Gloeobacter rodopszin bioenergetikai szerepére2019-08-31LIT
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Hazai vizekből izolált algák és cianobaktériumok változó fényviszonyokhoz való alkalmazkodása2019-08-31LIT
Bernát Gábor
Selmeczy Géza Balázs
Alga-grazer és grazer-alga allelopatikus kölcsönhatások tanulmányozása2019-08-31LIT
Kováts NóraAeroszol minták fitotoxicitásának elemzése2019-08-31LIT
Kováts NóraLemna minor tesztszervezet ökológiai plaszticitásának vizsgálata2019-08-31LIT
Stenger-Kovács CsillaAz epilitikus diatómák előfordulásának tájléptékű analízise2019-08-31PE-MK
Kaizer JózsefNemhem-vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai2019-08-31SZKTI
Selmeczy Géza Balázs
Padisák Judit
A fitoplankton biodiverzitása a Stechlin-tóban (Németország)2019-08-31KTI
Padisák Judit
Pirger Zsolt
A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok rövid és hosszú távú terhelése során2019-08-31KI
Kristófné Makó ÉvaKaolinit-organokomplexek előállítása és vizsgálata2019-08-31AI
Skodáné Földes RitaSzteroidok palládium-katalizált reakcióinak vizsgálata hordozóhoz kötött katalizátorok felhasználásával2019-08-31SzKT
Korponai János
Magyari Enikő
Kalibrációs adatbázis készítése a Kárpáti régióra és alkalmazása egy magashegyi tó környezeti rekonstrukciójában2019-08-31LKCs
Korponai JánosA klíma és a tájhasználatban bekövetkező változások lenyomata tavi üledékekben: a vízi biodiverzitás változásának feltárása paleolimnológiai módszerekkel2019-08-31LKCs
Telegdi Lászlóné
Gyurika István Gábor
Amfifil molekulákból önszerveződött molekuláris rétegek kialakítása; a rétegképzés körülményeinek hatásvizsgálata felületanalitikai módszerekkel2019-08-31MTA
Szalai IstvánInhomogén mágneses fluidumok vizsgálata sűrűségfunkcionál-elméleti módszerekkel2019-08-31FMI
Szalai IstvánInhomogén mágneses fluidumok vizsgálata sűrűségfunkcionál-elméleti módszerekkel2019-08-31FMI
Szalai IstvánA dipólus-dipólus kölcsönhatás folyadékszerkezetre gyakorolt hatásának tanulmányozása ferrokolloidok és elektroreológiai folyadékok kísérleti és számítógépes szimulációs2019-08-31FMI
Szalai IstvánMágneses folyadékok nemlineáris tulajdonságai2019-08-31FMI
Varga SzabolcsMezofázisok Monte Carlo szimulációs és sűrűségfunkciónál-elméleti vizsgálata2019-08-31FMI
Varga SzabolcsMolekuláris és tömbfázisbeli tulajdonságok kapcsolata folyadékkristályokban: a taszítás, a polárosság és a kiralitás szerepének elméleti vizsgálata2019-08-31FMI
Kovács TiborNORM anyagok éptőipari alkalmazásáanak radiológiai vizsgálata2019-08-31PE-RI
Kovács TiborNukleáris létesítmények kibocsátásából származó radionuklidok környezeti migrációjának modellezése, a kialakuló dózisok számítása2019-08-31PE-RI
Tóth-Bodrogi EditRadontérkép elkészítése talajgáz és építőipari alapanyagok vizsgálatával2019-08-31PE-RI
Gelencsér András
Kováts Nóra
Ecotoxicological profiling of PM generated by biomass burning2019-08-31IES
Hoffer AndrásEffect of residential solid waste burning on ambient air quality in Central and Eastern Europe2019-08-31IES
Bélafiné Bakó Katalin
Nemestóthy Nándor
Lakossági hulladék biofrakciójának anaerob lebontása2019-08-31PE
Bezdek KárolyDiscrete geometry and its applications2019-11-03PE
Csépe ValériaThe common core of reading and spelling: Behavioural and brain correlates and the development of educational intervention of spelling disorders2019-09-15PE
Csépe ValériaThe role of cognitive control in global and conduction aphasia2019-09-15PE
Csernicskó IstvánTöbbnyelvűség Kárpátalján (Ukrajna) empirikus kutatások fényében2019-09-15PE
Csernicskó IstvánTöbbnyelvű iskolai nyelvi tájképek Kárpátalján: empirikus áttekintés2019-09-15PE
Csizmadiáné Czuppon ViktóriaA vidék versenyképességének javítása a helyi gazdaságfejlesztés eszközeivel2019-10-31PE
Czúni László
Kató Zoltán
Beyond Point-based 3D Reconstruction and Visual Localization of Objects2019-11-03PE
Deuchar MargaretCode-switching in English only policy classrooms among bilingual teachers in Hungary2019-09-15PE
Dósa GyörgyÜtemezési és ládapakolási feladatok2019-11-03PE
Fábián GyöngyiCritical thinking and the classroom2019-09-15PE
Fábián GyöngyiLanguage assessment: the human factor2019-09-15PE
Fábián GyöngyiConceptualizing critical thinking2019-09-15PE
Fábián GyöngyiCritical thinking and the bi/monolingual learner2019-09-15PE
Fábián GyöngyiLanguage assessment: the human factor2019-09-15PE
Fábián GyöngyiNyelvtanári szerep2019-09-15PE
Golubeva IrinaIntercultural communication of international students2019-09-15PE
Hancsók JenőDízelgázolaj keverőkomponensek előállítása nem hagyományos triglicerid forrásokból2019-08-31PE
Hangos Katalin
Márton Lőrinc
Hibatoleráns szabályozások hálózatokon kialakított irányítási rendszerekben2019-11-03PE
Hartung Ferenc
Győri István
Időkésleltetett folytonos és diszkrét dinamikai rendszerek stabilitása és stabilizálhatósága2019-11-03PE
Honbolygó FerencNeurocognitive profiling and remediation of reading disorder: investigating the effects of musical training on ERP and behavioral measures of speech perception2019-09-15PE
Honbolygó FerencUncovering Dyslexia in EFL2019-09-15PE
Hortobágyi IldikóInterculturality and multiple verbal identity2019-09-15PE
Jessner-Schmid UlrikeNyelvmegtartás – Language maintenance2019-09-15PE
Jessner-Schmid UlrikeA harmadik nyelvek tanítása – Teaching third languages2019-09-15PE
Jessner-Schmid UlrikeA többnyelvű kárpátaljaiak nyelvmegtartása2019-09-15PE
Jessner-Schmid UlrikeA többnyelvű tanulás dinamikája és komplexitása a fejlődés során – The dynamics and complexity in the development of multilingual learning2019-09-15PE
Juzsakova Tatjána
Rédey Ákos
Adszorbensek és szén nanocsövek (CNT) alkalmazása felszíni olajszennyeződések kármentesítésében2019-08-31PE
Korondi Péter
Fodor Dénes
Energiaátalakító rendszerek modell alapú hibadiagnosztikája2019-08-31PE
Kovács TiborGeneral methodology for assessing the content of artificial radionuclides in livestock products produced in contaminated areas2019-08-31PE
Kovács TiborAnalitikai módszerek kidolgozása kis aktivitású radioaktív hulladékok karakterizálásához2019-08-31PE
Kozmann György
Juhász Zoltán
Fejlett EEG képalkotó és adatfeldolgozási módszerek2019-11-03PE
Kristófné Makó ÉvaA kaolinit interkalációs reakcióinak tanulmányozása2019-08-31PE
Magyar AttilaVillamos energetikai rendszerek analízise és optimális üzemeltetése2019-11-03PE
Miskolczi NorbertSzilárd hulladékok elgázosítása során előállított termékek minőségjavítása2019-08-31PE
Nagy GeorginaAssessment of urban air quality applying mathematical and statistical methods-with special attention to climate change2019-08-31PE
Navracsics JuditA magyar nyelv és kultúra megőrzése a kettős identitás tükrében - két brazíliai magyar közösség összehasonlítása2019-09-15PE
Nemestóthy NándorA membrános gázszeparáció alkalmazása2019-08-31PE
Németh Sándor
Egedy Attila
MPK termelésoptimalizálása2019-08-31PE
Sikné Lányi CecíliaÚj módszerek és algoritmusok kidolgozása WEB akadálymentesítési célokra2019-11-03PE
Tóth JózsefErsatzinfinitivkonstruktion bei satzwertigen Infinitiven im Deutschen mit mehreren Verben: eine empirische Untersuchung bei Muttersprachlern und bilingualen Sprechern2019-09-15PE
Tuza Zsolt
Bujtás Csilla
Gráfok és hipergráfok fedési paraméterei2019-11-03PE
Tuza Zsolt
Bujtás Csilla
Azonosító kódok gráfokban2019-11-03PE
Boda DezsőTömbfázisú elektrolitok szerkezeti és termodinamikai tulajdonságainak vizsgálata2019-08-31FKT
Boda Dezső
Kristóf Tamás
Mezoskálás molekuláris szimulációk2019-08-31FKT
Boda DezsőStacionárius transzport szimulációs vizsgálata2019-08-31FKT
Kristóf TamásAcélötvözetek korróziósebességének vizsgálata biomassza-gázolaj keverékekben2019-08-31FKT
Hajós PéterMOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI ÉS KÖRNYEZETKÉMIAI FOLYAMATOK NYOMONKÖVETÉSE ION- ÉS FOLYADÉK-KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREKKEL2019-08-31AKIT
Horváth KrisztiánFolyadékkromatográfia kinetikai modelljeinek alkalmazása retenciós folyamatok vizsgálatára2019-08-31AKIT

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )