Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2020-06-30ÁHT
Baranyi LászlóNumerical simulation of the effect of free stream disturbance on the flow around and heat transfer from a rotating circular cylinder2020-06-30ÁHT
Gát GyörgyWalsh rendszerre vonatkozó Fourier sorok vizsgálata és alkalmazási lehetőségei2020-06-30NyF
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2020-09-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2020-09-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2020-09-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2020-09-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2020-09-30ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2020-09-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2020-09-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2020-09-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2020-09-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2020-09-30ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2020-09-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2020-09-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2020-09-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2020-09-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2020-09-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2020-09-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2020-09-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2020-09-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2020-09-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2020-09-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2020-09-30ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2020-09-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2020-09-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2020-09-30ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2020-09-30ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2020-09-30ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2020-09-30ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2020-09-30ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2020-09-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2020-09-30ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2020-09-30ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2020-09-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2020-09-30ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2020-09-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2020-09-30ÁJK
Czap LászlóDinamikus beszédhang vizualizálás és artikuláció ábrázolás siketek beszélni tanításához2020-09-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling in Biology2020-07-01INF
Dadvandipour SamadSmart Manufacturing Systems Using DPL Algorithms2020-07-01INF
Dadvandipour SamadConvolutional networks for Pattern Recognition of Image data2020-07-01INF
Földes IstvánAdattömörítő kódok kombinatorikája2020-06-30INF
Galántai AurélAlgoritmusok véletlen paraméterei és programok véletlen tesztelése.2020-06-30INF
Hornyák OlivérGyártórendszerek vezérlő kódjának automatikus generálása2020-06-30INF
Jármai KárolyObjektumok és rendszerek optimálása2020-06-30INF
Johanyák Zsolt CsabaFuzzy model generation from large data samples2020-06-30INF
Johanyák Zsolt CsabaSearch-Based Software Engineering2020-06-30INF
Kecskeméti GáborPDES for serverless computing & microservices2020-06-30INF
Kecskeméti GáborPDES for serverless computing & microservices2020-06-30INF
Kecskeméti GáborCloud and IoT systems modeling2020-06-30INF
Kovács SzilveszterFuzzy State Machine based Behavior Models2020-06-30INF
Kovács LászlóIntuitionistic Models in Ontology2020-06-30INF
Kovács SzilveszterFuzzy állapotgép viselkedésmodellek2020-06-30INF
Kovács SzilveszterFuzzy Rule Interpolation Benchmark2020-06-30INF
Kovács LászlóText to Semantic Models for Hungarian Language2020-06-30INF
Kovács LászlóModels for Automated Question Generation2020-06-30INF
Czupy ImreVáltakozó áramú hidraulikus hajtás kapacitás változása rugalmas fázisvezetékek alkalmazása esetén2020-06-30SZM
Hegedűs GyörgyGeneratív tervezéstani módszerek és algoritmusok elemzése additív gyártási folyamatoknál2020-06-30SZM
Hegedűs GyörgyPárhuzamos kinematikájú szerszámgépegységek elemzése2020-06-30SZM
Szilágyi AttilaNagypontosságú megmunkáló berendezésekben előforduló precíziós szíjhajtások nemlineáris dinamikai tulajdonságainak analitikus vizsgálata2020-06-30SZM
Szilágyi AttilaVibration of boring tools with large overhang2020-06-30SZM
Szilágyi AttilaCoupled thermal-mechanical investigation on the field of ultraprecise machine tools2020-06-30SZM
Szilágyi AttilaNonlinear dynamical investigation on the field of rotating parts of machine tools2020-06-30SZM
Dudás IllésKinematikai felületek kapcsolódásának analízise2020-06-30GYT
Felhő CsabaControlling system of roughness of machined surfaces2020-06-30GYT
Kundrák JánosKeménymegmunkálások tervezése2020-06-30GYT
Maros ZsoltInvestigation of machining of aluminium alloys2020-06-30GYT
Bányai Tamás JózsefAdditív gyártás hatása a logisztikai folyamatok kialakítására2020-09-01LOG
Bányainé Tóth Ágota
Illés Béla
LOGISZTIKA 4.0 - INTELLIGENS MEGOLDÁSOK AZ ELOSZTÁSI LOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSÁRA2020-06-30LOG
Illés Béla
Tamás Péter
Logisztika az egészségügyben2020-06-30LOG
Illés BélaDigitalizáció alkalmazása a vállalati belső logisztika területén, Logisztika 4.02020-06-30LOG
Illés Béla
Tamás Péter
Ipar 4.0 és szabványosítás a logisztikai folyamatokban2020-06-30LOG
Kovács GyörgySzálerősítéses műanyag szerkezetek tervezése és optimálása2020-06-30LOG
Mélypataki GáborA társadalmi innováció hatása a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokra2020-09-30MEÁJK
Tóth HildaA szociális jog hazai és európai jogfejlődésének tendenciái és kapcsolódási pontjai a munkajoggal2020-09-30MEÁJK
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2020-09-30MEÁJK
Jármai KárolyAcélszerkezetek tűzvédelmi tervezése2020-06-30EVG
Jármai KárolyHegesztett tartályok optimális méretezése2020-06-30EVG
Siménfalvi ZoltánRugóterhelésű biztonsági szelepek szimulációra és kísérleti vizsgálatokra alapozott fejlesztése2020-06-30EVG
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2020-09-30ME ÁJ
Páczelt IstvánHierarchikus rúdmodellek érintkezési feladatainak vizsgálata2020-06-30MMI
Tóth BalázsApplication of multi-field dual-mixed variational formulation to coupled initial-value problems of linearly thermoelastic solids2020-06-30MMI
Kovács Péter ZoltánLemezek egyesítésének elméleti és kísérleti elemzése2020-06-30ATI
Kovács Péter Zoltán
Szávai Szabolcs
Műanyagalakítás2020-06-30ATI
Lukács JánosA hőbevitel hatásának kutatása ultra-nagyszilárdságú acélok tulajdonságaira védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéskor2020-06-30ATI
Lukács JánosIntegrity and life-time management of engineering structures based on numerical and physical simulation, furthermore on fracture mechanical investigations2020-06-30ATI
Lukács JánosIntegrity and life-time management of engineering structures based on numerical and physical simulation, furthermore on fracture mechanical investigations2020-06-30ATI
Tisza MiklósInnovative metal forming processes2020-06-30ATI
Tisza MiklósKönnyűfém autókarosszéria fejlesztése2020-06-30ATI
Tisza MiklósInnovatív alakító eljárások2020-06-30ATI
Tisza MiklósAlakítási határdiagramok elméleti és kísérleti vizsgálata növelt hőmérsékleten végzett alakításoknál2020-06-30ATI
Tisza MiklósDevelopment of Lightweight Manufacturing of Automotive Parts2020-06-30ATI
Tisza MiklósAdvanced materials in sheet metal forming2020-06-30ATI
Tisza MiklósSzámítógépes tervezés és modellezés a képlékenyalakításban2020-06-30ATI
Bokányi LjudmillaResearch and Development of Environmental Bioprocesses2020-09-30UM
Bokányi LjudmillaResearch and development of recycling of critical elements from wastes by phisical-vhemical and chemical techniques2020-09-30UM
Bokányi LjudmillaFinely dispersed solid wastes (metals, plastics, etc.) selective recycling from aqueous environment by physical-chemical separation techniques2020-09-30UM
Faitli JózsefModelling and simulation of comminution – classification raw materials processing technologies2020-09-30UM
Faitli JózsefImprovement of municipal solid wastes management2020-09-30UM

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )