Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Baranski MichalForms of monitoring in the workplace in the Visegrad countries – a comparative legal research2022-06-30MEÁJK
Dudás AttilaII. Different regulatory frame of conformity and guarantees in consumer sales contracts in the CEE countries2022-06-30MEÁJK
Dudás AttilaI. Resolution of the Crisis of Consumer Credit Contracts indexed in CHF in the CEE countries2022-06-30MEÁJK
Erdősová AndreaI. Termination of employment – jurisprudence of the Slovak Courts – comparison within the selected CEE countries2022-06-30MEÁJK
Erdősová AndreaII. Surrogacy and its legal circumstances in the legislation and case law of selected states and ECHR2022-06-30MEÁJK
Flander BenjaminPolice Interrogation of Suspects of Crime in Human Rights and Comparative Law Perspectives2022-06-30MEÁJK
Hornyák ZsófiaAz agrárüzemrendszer elméleti és gyakorlati kérdései2022-06-30MEAJK
Jámbor AdriennAlapjogi kihívások a 21. században2022-06-30MEÁJK
Juhász ÁgnesA szerződéses viszonyok átalakulása a XXI. században2022-06-30MEÁJK
Mélypataki GáborA társadalmi innováció hatása a foglalkoztatási és szociális jogviszonyokra2022-06-30MEÁJK
Pastuszko GrzegorzLegal models of integral management of parliament in selected European countries2022-06-30MEÁJK
Pusztahelyi RékaA digitalizáció hatása a magánjogi szabályozásra2022-06-30MEÁJK
Radvan MichalTax law, financial law2022-06-30MEÁJK
Sápi EditA kulturális és művészeti alkotások szerzői joga és a védelem lehetséges új irányai2022-06-30MEÁJK
Sehnálek DavidJudicial Dialog between the CJEU/ECHR and Constitutional Courts Justifications2022-06-30MEÁJK
Šmigová KatarínaIII. Digital rights and jurisdiction of a state in terms of public international law2022-06-30MEÁJK
Šmigová KatarínaI.Status and protection of the rights of the elderly at the international and regional level2022-06-30MEÁJK
Šmigová KatarínaII. Vaccination policy in terms of international and regional protection of human rights2022-06-30MEÁJK
Szekeres BernadettAz új típusú foglalkoztatás elméleti és gyakorlati problémái a változó munkajogi és szociális jogi keretek között hazánkban és Európában2022-06-30MEÁJK
Tóth HildaA szociális jog hazai és európai jogfejlődésének tendenciái és kapcsolódási pontjai a munkajoggal2022-06-30MEÁJK
Udvarhelyi BenceAz európai büntetőjog fejlődési tendenciái és a tagállami anyagi büntetőjogokra gyakorolt hatása2022-06-30MEÁJK
Veress EmődConvergence and Divergence in Private Law in East-Central Europe2022-06-30MEÁJK
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2022-06-30MEÁJK
Meilinger ÁkosA felrakóhegesztés hatásainak vizsgálata nagyszilárdságú acél alapanyagokon2022-06-30ATI
Bokányi LjudmillaResearch and development of recycling of critical elements from wastes by phisical-vhemical and chemical techniques2022-06-30UM
Bokányi LjudmillaFinely dispersed solid wastes (metals, plastics, etc.) selective recycling from aqueous environment by physical-chemical separation techniques2022-06-30UM
Bokányi LjudmillaResearch and Development of Environmental Bioprocesses2022-06-30UM
Dobos EndreDigital soil mapping2022-06-30UM
Dobos EndreGIS based environmental modeling, digital mapping2022-06-30UM
Dobróka Mihály
Turai Endre
Potential field geophysical method developments in archaeogeophysical, geoenvironmental and water exploration2022-06-30UM
Faitli JózsefImprovement of municipal solid wastes management2022-06-30UM
Faitli JózsefThe effect of dispersity state of coarse disperse systems on raw materials processing2022-06-30UM
Faitli JózsefModelling and simulation of comminution – classification raw materials processing technologies2022-06-30UM
Kovács BalázsInvestigation of geofluid - rock matrix interactions in different fields of geo-engineering2022-06-30UM
Kovács AttilaApplication of groundwater modelling, isotopes and Geochemical Modelling for understanding Salinization processes at the Siwa Oasis, Egypt2022-06-30UM
Kristály FerencInvestigations regarding mineral resources and their composition, controlling experiments through instrumental analysis2022-06-30UM
Lengyel GyörgyThe role of siliceous rock petrographic properties in Palaeolithic lithic technologies2022-06-30UM
Lengyel GyörgyThe impact of Quaternary environmental changes on human societies2022-06-30UM
Less GyörgyGeological conditions of N Hungarian Paleozoic-Mesozoic structural units and related geological hazards2022-06-30UM
Less GyörgyComplex study of Hungarian Cenozoic basins2022-06-30UM
Mucsi GáborDevelopment of special grinding methods in high energy density mills2022-06-30UM
Mucsi GáborDevelopment of geopolymer from secondary raw materials2022-06-30UM
Nagy SándorAgglomeration of primary or secondary raw materials2022-06-30UM
Nagy SándorProcessing of Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)2022-06-30UM
Németh NorbertStudy of rock alterations involving enrichment of critical elements in the Bükk Mts.2022-06-30UM
Rácz ÁdámDevelopement of the dry stirred media milling2022-06-30UM
Szabó Norbert PéterDevelopment of innovative inversion methods for the interpretation of well logs2022-06-30UM
Szabó Norbert PéterMultivariate statistical method development for the interpretation of well logs2022-06-30UM
Szakáll SándorMineralogical and chemical investigations of aluminum-phosphate-sulphate (APS) minerals in the Carpathian-Pannonian region2022-06-30UM
Szalai SándorInvestigation of the field applicability of the geoelectric quasi null arrays2022-06-30UM
Szűcs PéterDevelopment of hydrogeological measuring and groundwater modeling methods to support the sustainable utilization of drinking, mineral, medicinal and thermal water resourc2022-06-30UM
Szűcs Péter
Kovács Attila
Application of groundwater modelling, isotopes and Geochemical Modelling for understanding Salinization processes at the Siwa Oasis, Egypt2022-06-30UM
Tóth AnikóGeothermal energy production and utilization2022-06-30UM
Turzó ZoltánModeling of Liquid loading in Gas Wells2022-06-30UM
Turzó ZoltánEvaluation of Inflow Performance of Intermittent fluid producing wells2022-06-30UM
Vágó JánosAnalysis of drainage basin morphometry2022-06-30UM
Velledits FelicitászGeological investigation of carbonate reservoirs2022-06-30UM
Velledits FelicitászInvestigation of Miocene carbonates2022-06-30UM
Virág Zoltán IstvánDevelopment of haulage and mining equipment2022-06-30UM
Virág Zoltán IstvánOptimum design of steel structures2022-06-30UM
Baksa AttilaNumerical modeling of the forming process with optimization of technological parameters using finite element methods (FEM) for steady and non-steady problems2022-06-30MMI
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2022-06-30ME ÁJ
Szabó TamásIpari robot mozgásának tervezése mesterséges intelligencia és inverz kinematika alkalmazásával2022-06-30SZM
Kovács EndreFélvezető eszközökben történő hő- és töltéstranszport szimulációjához szükséges numerikus módszerek hatékonyságának növelése2022-06-30FEI
Czap LászlóDinamikus beszédhang vizualizálás és artikuláció ábrázolás siketek beszélni tanításához2022-09-01INF
Földes IstvánVáltozó hosszúságú kódok kombinatorikus és hálóelméleti vizsgálata2022-09-01INF
Földes IstvánAdattömörítő kódok kombinatorikája2022-09-01INF
Földes IstvánAz információ és az informatika fogalmi kérdései az európai büntetőjogban2022-09-01INF
Kovács LászlóModels for Automated Question Generation2022-09-01INF
Kovács LászlóIntuitionistic Models in Ontology and FCA2022-09-01INF
Kovács SzilveszterFuzzy állapotgép viselkedésmodellek2022-09-01INF
Kovács LászlóAttribute Reduction in Training of Neural Networks2022-09-01INF
Kovács SzilveszterFuzzy State Machine based Behavior Models2022-09-01INF
Mannheim ViktóriaExamining the energy efficiency and environmental impact of buildings based on LCA by comparing conventional and renewable energy systems2022-06-30EVG
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2022-06-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2022-06-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2022-06-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2022-06-30ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2022-06-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2022-06-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2022-06-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2022-06-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2022-06-30ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2022-06-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2022-06-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2022-06-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2022-06-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2022-06-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2022-06-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2022-06-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2022-06-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2022-06-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2022-06-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2022-06-30ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2022-06-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2022-06-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2022-06-30ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2022-06-30ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2022-06-30ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2022-06-30ÁJK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )