Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Varga GyulaInvestigation of environmental-load-reducing manufacturing procedures2019-01-30GYT
Trohák AttilaIntelligens ipari irányítás és adatgyűjtő rendszerek kidolgozása, elméleti megalapozása az Ipar 4.0 követelményeinek figyelembevételével2019-03-01AUT
Trohák AttilaEgyedi igények alapján történő IoT alapú eszközök fejlesztési módszertanának kutatása2019-03-01AUT
Vásárhelyi JózsefArtificial intelligence methods for speech recognition for embedded system applications using re-configurable hardware2019-07-01AUT
Bányai Tamás JózsefAdditív gyártás hatása a logisztikai folyamatok kialakítására2019-03-01LOG
Bányai Tamás JózsefOptimisation of logistic systems in Industry 4.0 environment2019-06-01LOG
Bányai Tamás JózsefLogisztikai folyamatok optimalizálása összetett keretfeltételek és zajos adatok esetén2019-03-01LOG
Illés BélaIpar 4.0, logisztika 4.0 és a digitalizáció2019-03-01LOG
Kovács GyörgyLogisztikai rendszerek és folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2019-03-01MEALT
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-05-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-05-30ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-05-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-05-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-05-30ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-05-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2019-05-30ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2019-05-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2019-05-30ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2019-05-30ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2019-05-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2019-05-30ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2019-05-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-05-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-05-30ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-05-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-05-30ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2019-05-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2019-05-30ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2019-05-30ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-05-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2019-05-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2019-05-30ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2019-05-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-05-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-05-30ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-05-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-05-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2019-05-30ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2019-05-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-05-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-05-30ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-05-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2019-05-30ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2019-05-30ÁJK
Majtényi LászlóAdatvédelem, információszabadság és ombudsman-intézmények2019-05-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2019-05-30ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2019-05-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-05-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-05-30ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-05-30ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2019-05-30ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2019-05-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2019-05-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2019-05-30ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2019-05-30ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2019-05-30ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2019-05-30ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2019-05-30ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2019-05-30ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2019-05-30ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2019-05-30ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2019-05-30ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2019-05-30ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2019-05-30ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2019-05-30ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2019-05-30ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2019-05-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2019-05-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2019-05-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2019-05-30ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2019-05-30ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2019-05-30ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2019-05-30ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2019-05-30ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2019-05-30ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2019-05-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2019-05-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2019-05-30ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2019-05-30ÁJK
Turkovics IstvánKözigazgatási jogalkotás és jogalkalmazás Magyarországon2019-05-30ÁJK
Turkovics IstvánKözigazgatási jogalkotás és jogalkalmazás Magyarországon2019-05-30ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2019-05-30ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2019-05-30ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2019-05-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2019-05-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2019-05-30ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2019-05-30ÁJK


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )