Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem által meghirdetett védések
A Magyar Képzőművészeti Egyetem által meghirdetett védések

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

időpont

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Albert ÁdámKőnig Frigyes2010-12-13 10:00:00A Lipcsei Iskolától az Új Lipcsei Iskoláig - Festészeti bumm Lipcsében2011-02-25
Antik SándorPeternák Miklós2008-06-24 14:00:00A memória szemantikus értelmezései és metaforikus képei a művészetben2008-06-25
Balikóné Rozmann ÁgnesLengyel András2015-11-30 13:00:00Forma és jelenség, határterületek. A repetitív struktúra szerepe Roman Opałka 1965/1-∞, On Kawara Today és Benczúr Emese Should I live to be a hundred –Day by day I think about the future című műveibe2015-12-16
Bánföldi ZoltánTölg-Molnár Zoltán2012-10-11 16:00:00EMLÉKEZÉSPRÓBA - Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére2012-12-13
Barabás MártonMaurer Dóra2012-06-27 10:00:00Paizs László stíluskorszakainak elemzése2012-10-11
Barakonyi ZsomborTölg-Molnár Zoltán2007-06-07 16:00:00Az ecsettől a filmig2007-06-08
Bartha JózsefPeternák Miklós2012-10-25 10:00:00Videó és spektákulum / A videokép megjelenési formái a romániai magyar színházi terekben2012-12-13
Bartha SándorBeke László2016-04-01 11:00:00PÁRHUZAMOK. Installációművészet a kilencvenes években Magyarországon és Romániában2016-04-18
Berentz PéterLengyel András2015-06-29 13:30:00z orosz művészkönyv mint a társadalom felé nyitás utópiája a XX. század elején2015-11-26
Bóna IstvánMenráth Péter2008-03-18 09:30:00Régészeti feltárásokból származó falkép-leletek restaurálásának új módszerei2008-05-05
Boros IldikóRadák Eszter2016-07-13 10:00:00SZOBRÁSZ RESTAURÁTORI KUTATÁSOK ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN. VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSÁNAK ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ2016-10-10
Bozóki MaraCsanádi Judit2010-06-16 10:00:00Az egységes látvány. Az új képiség vizsgálata két példa alapján: Brecht: Kaukázusi krétakör és Mohácsi fivérek: Csak egy szög2010-06-17
Bujdosó ErnőSzabados Árpád2008-03-27 09:30:00High art -Low art avagy a két kulturális világ2008-05-05
Chilf MáriaMaurer Dóra2019-06-17 17:00:00„Erről nem beszélünk!” Trauma az alkotómunkában2019-07-03
Contreras Diaz del Castillo Manuel FranciscoVarga Tünde2021-11-29 16:00:00Documentary film, the Filmmaker and Representation2021-12-20
Csáky MarianneKicsiny Balázs2017-01-24 12:30:00A kínai videó művészet három nemzedéke 1989–20152017-03-13
Cseh LiliKörösényi Tamás2010-05-07 11:00:00Hol a szobrászat mostanában? - Kísérlet a műfaj lehetséges határainak kijelölésére kortárs szobrászok tapasztalatai alapján2010-06-17
Czafrangó SylviaTölg-Molnár Zoltán2009-02-06 10:00:00Nemi identitás kérdése a modern magyar nőművészetben2009-02-09
É. Kiss PiroskaCsanádi Judit2007-11-04 14:00:00A színpadi tér2007-12-10
El-Hassan RózaSugár János2013-12-18 10:00:00Hagyományos roma mesterségek és kortárs formatervezés2014-04-03
Előd ÁgnesKörösényi Tamás2008-06-23 08:30:00A természettudományok és a kortárs képzőművészet2008-06-25
Eperjesi ÁgnesMaurer Dóra2010-07-07 16:00:00SZÍNÜGYEK Komplementaritás a fotóban2010-10-07
Erdődy József AttilaMaurer Dóra2014-06-24 17:00:00Fény, sötét, szín. Kísérlet a sötét megértésére, Newton és Goethe színelméleteinek témaorientált viz s- gálatán át, számos, egyéb szín -és fényelméleti támpont segítségével2014-07-07
Erhardt MiklósSugár JánosSzegedy-Maszák Zoltán2009-06-15 14:00:00ELKÖTELEZETTSÉG ÉS AUTONÓMIA Lehetőség-napló a szituácionistáktól Jacques Ranciere-ig2009-06-25
Eszik AlajosKocsis Imre2007-04-24 10:00:00Elágazó utak a manierizmusban máig ható következményekkel - szubjektív művészettörténet -2007-06-08
Fabók-Dobribán FatimeSass Valéria2014-05-08 11:00:00A kontrafaktumok. A műalkotás és műbefogadás közös területe a szubjektív időben2014-06-04
Farkas AnnaBeke László2020-06-08 15:00:00ANAPTÁR. Művészet és tudomány metszéspontja2020-06-26
Farkas RóbertSugár János2010-04-16 14:30:00Formaképzési utópiák - objektek és narrativ körülmények a "térben"2010-04-29
Ferenczy ZsoltTölg-Molnár Zoltán2008-04-17 10:30:00TELEKHATÁR – navigációk a kertben2008-05-05
Filp CsabaKárolyi Zsigmond2011-03-18 14:00:00Ipso Facto Vanitas - Willem Claesz Heda tányérja2011-05-12
Fischer JuditKicsiny Balázs2018-12-13 18:00:00Azonosítatlan Repülő Tárgyak2018-12-17
Fusz MátyásKőnig Frigyes2021-10-11 18:00:00A valósággal való egyezés2021-10-25
Gál LehelNagy Gábor2011-07-05 14:00:00Murális technikák, megújuló hagyomány személyes kontextusban2011-09-26
Galambos ÉvaMenráth Péter2008-06-30 09:00:00A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe2008-10-13
Gallusz GyöngyiSass Valéria2016-12-08 14:00:00SZEMLÉLŐDÉS TÉRBELI NÉZŐPONT-VÁLTÁS ÉS -KIJELÖLÉS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN Törekvések a világ megismerhetőségének vagy meg nem ismerhetőségének ábrázolására2016-12-19
Gőgős ÁgotaGalambos Éva2020-11-05 11:00:00A 19. ÉS A 20. SZÁZADI FESTMÉNYEKRŐL KÉSZÜLT HAMISÍTVÁNYOK KISZŰRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A RESTAURÁTORI GYAKORLATBAN Aba-Novák Vilmos (1894-1941) festéstechnikájának vizsgálata2020-12-14
György István Csaba BorgóSzabados Árpád2008-12-02 16:00:00Kaotikus rend Vagyis ábrázolási rendszerek és ábrázolhatatlan rend és káosz2009-02-09
Haász KatalinBeke László2020-07-16 11:00:00A végtelen zárt rendszerei2020-12-14
Halász AndrásKárolyi Zsigmond2007-02-07 10:00:00Feljegyzések a 80-as évek amerikai festészetéről2007-03-01
Harsányi EszterGalambos Éva2016-11-03 14:00:00RÓMAI KORI FALFESTMÉNYEK KÉSZÍTÉS–TECHNIKÁJA, FELTÁRÁSA, RENDSZEREZÉSE, KUTATÁSA2016-12-19
Harsányi RékaSzegedy-Maszák ZoltánVarga Tünde2016-04-22 15:00:00Biofeedback alapú interakciók2016-06-21
Hecker PéterSass Valéria2018-07-06 13:00:00Művészet és morál2018-10-18
Heitler AndrásMenráth Péter2013-07-18 11:00:00Szavak és képek. A festés művészete Cennino Cennini Il libro dell’arte című értekezésében és az itáliai festészeti tárgyú írásművekben a 14. századtól a 16. század közepéig2013-09-19
Hitter MagdolnaSass Valéria2020-12-07 17:00:00TESTKÉP ÉS EMBERKÉP Erwin Wurm és Bruce Nauman művészetének összefüggésében2020-12-14
Horváth DánielKicsiny Balázs2018-12-04 17:00:00Mi, Romszemlélők A romszemlélet változásai a kezdetektől a romantikán keresztül a világháborúkig. C. D. Friedrich és Gerhes Gábor egy-egy művének elemzésével kiegészítve.2018-12-17
Hübler János MihályJovánovics György2012-05-09 15:00:00Az épített képzőművészet helyzetspecifikus válaszai a korszellem meghaladására2012-05-24
Jakatics-Szabó VeronikaSass Valéria2016-03-30 11:00:00A mitológiateremtés aspektusai a kortárs művészetben és művészetpedagógiában2016-04-18
Július GyulaSzegedy-Maszák Zoltán2015-11-19 18:00:00tavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer Ontológiai és episztemológiai elemzés a művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről Médiaarcheológiai kísérletek a low-, és h2015-11-26
Káldi KatalinKárolyi Zsigmond2014-06-24 14:00:00A számos és a számtalan. Az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül2014-07-07
Kalmár JánosFarkas Ádám2011-02-24 16:30:00Szobor a térben2011-02-25
Kapitán AndrásMaurer Dóra2012-06-18 10:00:00Kísérleti építészet. Épület mint szobor – szobor mint épület2012-10-11
Kerezsi NemereJovánovics György2010-12-13 12:00:00Jelenség mint jelenés avagy a láthatatlan ábrázolhatósága2011-02-25
Kicsiny BalázsSzabados Árpád2008-05-08 10:00:00ÓRAMOTÍVUM ÉS ESZKATOLÓGIA - A mérhető és a mérhetetlen ábrázolása2008-06-25
Kis Sándor LajosSzabados Árpád2011-05-04 10:00:00Színelképzelések2011-05-12
Kisapáti IvettMenráth PéterMárton Zsuzsanna2016-10-10 14:00:00Római kori falképtöredékek lézeres tisztítása és az eljárás mechanikai hatásainak vizsgálata holografikus interferometriával2016-10-10
Kiss GabriellaCsanádi JuditRévész Emese2019-10-28 15:00:00Kísérleti színházi terek szubjektív vizsgálata Hogyan került Kiss Pál Lukács végül az aluljáróba?2019-12-19
KissPál SzabolcsPeternák Miklós2007-06-02 10:00:00A keret mítosza2007-09-18
Korhecz Papp ZsuzsannaGörbe KatalinGalambos Éva2014-11-24 14:00:00Stettner Sebestyén (1699-1758) művészete és festéstechnikája2014-12-08
Korodi JánosKárolyi Zsigmond2014-04-29 16:30:00GENIUS LOCI és az EGYETEMES MŰVÉSZET INTERFERENCIÁI2014-06-04
Koroknai ZsoltBeke László2014-12-12 11:00:00Performansz remix videókörnyezetben. Társművészeti áthallások.2015-03-19
Kósa JánosSzabados Árpád2008-05-08 14:30:00Budapesti szem2008-06-25
Kótun ViktorSugár János2014-03-06 17:30:00Neoavantgárd művek rekonstruálásának gyakorlata2014-04-03
Kovács-Gombos GáborTölg-Molnár Zoltán2009-05-25 15:00:00Transzcendencia a művészetben, mint az idea „felragyogása” az anyagban2009-06-25
Kürtösi BrigittaBóna István2017-03-29 13:00:00MAGYARORSZÁGI ANTIK ÉS KÖZÉPKORI MOZAIKLELETEK ARCHEOMETRIAI VIZSGÁLATA2017-05-22
Labancz IstvánElőd Ágnes2021-11-26 11:00:00Textúra ‒ Ismétlődő képi struktúrák a „számítógépek korának” művészetében. Rajzolat és mintázat kapcsolata a videoművészetben és a virtuális térben2021-12-20
Laczkó JuliannaSugár JánosSzegedy-Maszák Zoltán2017-10-09 14:00:00A hacktivizmus és a kortárs vizuális kultúra stratégiáinak egymásra hatása2017-12-14
Langh RóbertSzegedy-Maszák ZoltánElőd Ágnes2016-11-02 14:00:00Visszaható, szenvedő és műveltető képfajták2016-12-19
Lencz BalázsMenráth Péter2007-02-03 10:00:00Urusi és japán lakktechnikák2007-03-01
Lendvai ÁdámPeternák Miklós2010-07-05 17:00:00Hibrid médiumok2010-10-07
Lepsényi ImreSzegedy-Maszák Zoltán2015-10-14 15:00:00MODERN AJÁNLAT Nemzetiszocialista újornamentika2015-11-26
Lovas FranciskaGalambos Éva2020-12-03 11:00:00Magyarországi festett grották építéstechnológiai és festéstechnikai vizsgálata2020-12-14
Madácsy IstvánKocsis Imre2010-03-01 09:30:00TRANSZPARENCIA A fény műve és a mű fénye2010-04-29
Mayer ÉvaBeke László2018-11-28 18:00:00Szakrális és deszakralizált terek újrafelhasználása a kortárs képzőművészet a vallás, a közép-kelet-európai identitás vonatkozásában, különös tekintettel Szlovákiára2018-12-17
Mészáros MártaPeternák Miklós2012-06-06 14:00:00Adalékok a tradicionális tükör-értelmezések dekonstrukciójához - Az ábrázolt tükröződés metaforája a nemzetközi kortárs képzőművészetben2012-06-15
Mravikné Kovács PetronellaMenráth Péter2007-12-04 10:00:00Bőrrel borított, fémdíszítményekkel ékesített 18. századi erdélyi ládák történeti és készítés-technikai kutatása, összehasonlító anyagvizsgálatuk és konzerválásuk lehetőségei
Nagy BarbaraMaurer Dóra2015-06-22 11:00:00KONKRÉT METAFIZIKA. Különböző korok műalkotásainak metafizikai vonatkozásai, avagy mi szükséges ahhoz, hogy egy puszta tárgy művészetté váljon.2015-11-26
Nagy ImreFarkas Ádám2007-02-06 10:00:00Modell, játék, evolúció. - Játék paradigma és művészeti vonatkozások -2007-03-01
Nagy RóbertPeternák Miklós2016-07-25 13:00:00Galeta kertje. Ivan Ladislav Galeta művészi szerepváltozásának bemutatása. az 1990-es évek közepétől 2013-ig, munkásságának kronologikus elemzésével2016-10-10
Nemere RékaRadák Eszter2019-03-29 15:00:00A kép szellemi perspektívája a fekete négyszög és az emberi figura kontextusában2019-06-06
Nemes Csaba2010-05-10 16:30:00A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása2010-06-17
Németh IlonaPeternák Miklós2005-12-19 10:00:00A public artról személyes tapasztalatok alapján -Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára2006-02-09
Németh RóbertSzabados Árpád2012-05-30 10:00:00A háromdimenziós tér és a kétdimenziós rajz kapcsolata a kortárs művészetben2012-06-15
Orosz CsabaSugár János2012-07-03 17:00:00Egyén és közösség az alkotói folyamatban2012-10-11
Orosz KatalinJáró Márta2009-04-16 10:00:00XVI-XVII. századi festett papír tárgyak vizsgálata és konzerválásuk lehetőségei2009-06-25
Ötvös ZoltánKárolyi Zsigmond2011-03-11 09:30:00Balaton öble az akarattyai partokkal,1885 - Mészöly Géza neohollandi löszrealizmusa2011-05-12
Pacsika RudolfSugár János2017-03-01 16:00:00LÁNCOLATOK Barkácsolt asszociációs hidak episztémék között2017-03-13
Paizs PéterBeke László2012-06-29 10:00:00A spektrum nyelve. Színtudatosság és fényérzékenység a kortárs absztrakt festészetben2012-10-11
Papp JuditMenráth Péter2015-05-07 14:00:00MÚLT ÉS JELEN. „Pillanatképek” a XX. századból. Escher Károly fotóriporter, fotóművész munkássága, az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárában őrzött filmnegatív-hagyatékának állományvédelmi felméré2015-06-17
Papp KingaMenráth PéterFehér Sándor2019-07-22 11:00:00Műtárgyak faintarzia képeinek színváltozásai az idő függvényében2019-10-21
Pásztor Erika KatalinaPeternák Miklós2007-06-12 10:00:00Jelen-trajektóriák - média és építészet -2007-09-18
Peternák AnnaSzegedy-Maszák Zoltán2021-12-10 14:00:00Festészet az adattenger láthatárán innen és túl („olyanok, amelyek ebben az osztályozásban szerepelnek”)2021-12-20
Polgár BotondKőnig Frigyes2020-07-21 13:00:00Testszobor|Szobortest2020-12-14
Rácmolnár SándorFelsmann Tamás2016-06-30 15:00:00A művészi jel és az interszubjektivitás a vizuális kommunikációban2016-10-10
Révész LászlóTölg-Molnár Zoltán2011-05-16 14:00:00A képi elbeszélés a képzőművészetben2011-06-27
Roters KatharinaMaurer Dóra2011-03-11 14:30:00Die Topographie des Dazwischenseins2011-05-12
Sánta KristófSzegedy-Maszák Zoltán2020-01-14 15:00:00A valóság rabjai Regény a szellem világosságáról és világtalanságáról2020-04-10
eredménytelen
Sass ValériaKörösényi Tamás2007-06-07 10:00:00Híranyag a térben - A szobortalapzat korának hírnöke -2007-06-08
Schmál RózaBeke László2014-02-26 12:30:00Városmetaforák2014-04-03
Seres SzilviaSzegedy-Maszák Zoltán2012-10-24 16:30:00Fényképben a szó, Lucien Hervé építészeti fotói2012-12-13
Sinkovics EdeTölg-Molnár Zoltán2018-12-12 11:00:00Improvizáció és remake szerves összefonódása a műalkotás létrehozásában2018-12-17

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )