Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger
Defenses announced by The Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ágota Szabóné BaloghFerenc Mező2019-02-27 10:00:00Kognitív képességek informatikai alapú fejlesztésének hatásvizsgálata 5-8. évfolyamon tanulók körében2019-04-01
Andor NagyAttila VerókSándor Gebei2019-06-19 10:00:00Érvényesülési stratégiák a brassói szász tisztviselők körében : Kapcsolatháló-elemzés és családrekonstrukció az alkalmi nyomtatványok segítségével (1650-1750)2019-07-01
Anita BereczGábor Gyáni2020-09-03 14:00:00Választók és választottak. Eger polgársága a 19. században2020-09-07
Anita LanszkiJános Ollé2018-05-10 15:00:00A digitális történetmesélés mint tanulásszervezési eljárás tanulástámogató és kompetenciafejlesztő hatása az oktatási folyamatban2018-05-22
Attila ÉrsekTünde Lengyelné Molnár2020-02-27 10:00:00A történelmi tartalomba ágyazott kritikai gondolkodás kognitív elemeinek mérési, fejlesztési lehetőségei a 11-12. évfolyamos gimnáziumi tanulók körében elektronikus tanulási környezetben2020-04-17
Balázs WenczJános Rainer M.2015-03-13 14:30:00A Magyar Kommunista Párt politikája Komárom-Esztergom vármegyében 1945-1948 között2015-05-26
Béla NóvéJános Rainer M.2016-09-23 15:00:00Patria Nostra : '56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban2016-12-15
Boglárka FaragóKristóf Kovács2019-06-28 12:00:00Az IKT‑eszközök tanulási alkalmazásának több módszerű elemzése : IKT eszközök kontrollálatlan használatának vizsgálata felsőoktatásban tanulók körében.2019-07-01
Borbála MáthéIván Falus2019-05-23 13:00:00A magánélet hatása a tanár iskolai munkájára2019-07-01
Csaba KomlóTamás Köpeczi-Bócz2017-01-30 15:00:00A tanári mesterszakos hallgatók elektronikus portfóliójának vizsgálata az Eszterházy Károly Egyetemen2017-03-24
Csilla Noémi BorsodiMária Dávid2020-11-19 15:00:00A közismereti tantárgyakat oktató tanári eredményesség értelmezési lehetőségei az egyes középiskola-típusokban2020-12-28
Dániel BallabásJózsef Pap2019-03-22 15:00:00A főrendiházi reform és a magyar főnemesség földbirtokviszonyai2019-04-01
Dávid TurbuczIgnác Romsics2014-10-02 10:00:00A Horthy-kultusz 1919-19442014-11-13
Diána Bozó-SzűcsJózsef PapLászló Szarka2020-09-04 14:00:00Egy 19. századi lelkészválasztási vita társadalomtörténeti aspektusai2020-09-07
Dorina PálfiEmese Kovácsné dr. Nagy2021-04-23 09:00:00A pedagógusok státuszkezelési kompetenciájának fejlesztése
Edit B. GálSándor Gebei2015-09-19 12:30:00Orczy István. Az egri püspöki provizorságtól, a királyi tanácsosi címig. Egy köznemesi karrier állomásai a 18. század első felében2015-09-29
Edit Spiczéné BukovszkiJenő BárdosPál Heltai2017-03-31 11:00:00Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról2017-04-05
Enikő GulyásAndrea HatvaniAttila Verók2019-05-24 13:00:00A fejlesztő (e-)biblioterápia alkalmazásának lehetősége halmozottan hátrányos helyzetű diákok körében2019-07-01
Erzsébet SzentesÁgnes Ludányi2016-06-28 11:00:00A pályaszocializáció felsőoktatási lehetőségeinek vizsgálata2016-06-30
Gabriella KissJános Ugrai2018-12-27 14:00:0020. századi válaszkísérletek a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira: Paulo Freire és Joseph Wresinski pedagógiája.2018-12-28
Gergely BödőkIgnác Romsics2018-09-28 15:00:00Vörös- és fehérterror Magyarországon (1919-1921)2018-10-10
Hajnalka Kovácsné MagyariTibor Valuch2021-06-25 10:00:00Trendi nő a szocializmusban. Szépségideálok és szépségápolási szokások a Kádár-korszakban
Ida Zagyváné SzűcsSzilvia Ildikó SimándiJudit Ütőné Visi2019-12-14 10:30:00A pedagógusok szakmai önértékelését befolyásoló tényezők, különös tekintettel a külső szakmai elvárásokra és a szakmai énhatékonyság személyes észlelésére2020-01-20
Ildikó BajcsiLászló Szarka2019-02-07 11:00:00A cserkészettől a kommunizmusig : A sarlósok alternatívái a két világháború közötti Csehszlovákiában2019-04-01
Ildikó Katalin SumiPál JedlovszkyZoltán Murányi2019-03-01 11:00:00Légszennyező anyagok adszorpciójának modellezése, a szimulációs eredmények oktatásban való alkalmazása és hatásának vizsgálata.2019-04-01
Ildikó Tasiné CsúcsIgnác Romsics2020-05-14 10:00:00Szent-Györgyi Albert politikai és közéleti tevékenysége Magyarországon2020-06-30
Iván Miklós SzegőJános Rainer M.2019-03-08 15:00:00Gazdasági ingadozás és elitváltozás : Finnország és Magyarország, 1945-1990.2019-04-01
János FőczeIgnác Romsics2019-09-19 10:00:00A Magyar Dolgozók Országos Szövetsége (MADOSZ) története (1934-1944)2020-01-08
János GortvaEmese Kovácsné dr. Nagy2020-03-28 09:30:00A pásztói polgári fiúiskola regionális szerepének vizsgálata 1895 és 1920 között2020-04-17
János GyurgyákIgnác Romsics2012-05-31 12:00:00Magyar fajvédők2012-06-22
Judit Orgoványi-GajdosIván Falus2018-06-22 13:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók pedagógiai problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése design-alapú kutatás keretében2018-07-04
Kinga Révész-KiszelaFerenc MezőBalázs Fügedi2018-12-14 15:00:00Intervenciós program hatása az iskolaérettségre a tanulási- és motoros képességek tükrében2018-12-28
László BónaJózsef Pap2017-09-21 10:00:00A nemzetiségi viszonyok változásai a magyar-szlovák kontaktzóna kiválasztott városaiban a dualizmus idején. (Gazdasági, politikai, demográfiai, társadalomtörténeti elemzés)2017-11-24
László PonyiErnő Kállai2017-11-25 10:00:00Közművelődés és a romák : Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban2017-12-18
László PonyiErnő Kállai2017-11-25 10:00:00
defense cancelled
Közművelődés a romák: Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban
László PribékBeáta Kotschy2020-01-24 11:00:00Pedagógusszerepek vizsgálata, pedagógustevékenységek feltárása a Közép-dunántúli régió középfokú kollégiumaiban2020-04-17
Luca TiszaiBéla Pukánszky2018-05-23 14:00:00A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában : Modellprojekt és hatásvizsgálat.2018-07-04
Mária VinczeVilma Pintér Miklósné EőryJenő Bárdos2018-10-19 13:00:00A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra2018-12-12
Márta Buránszkiné SallaiJános MikaJudit Ütőné Visi2018-11-15 13:00:00Korszerű időjárási ismeretek és kapcsolódó magatartásminták a környezeti nevelésbe2018-12-12
Márta Nagyné KlujberMagdolna Estefánné Varga2019-07-15 10:00:00A mozgásterápiás eljárások iránti igények és azok igénybevételének lehetőségei a pedagógiai szakszolgálati intézményekben2020-01-20
Máté FábiánJános Rainer M.2019-02-22 14:00:00Borbély-Maczky Emil (1887-1945). Politikai életrajz2019-04-01
Máté GaliIgnác Romsics2017-09-22 14:00:00Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853-1936)2017-11-24
Miklós CsapodyIgnác Romsics2012-09-28 09:00:00Bálint Sándor (1904-1980) -- Életrajz2012-10-18
Natasa FizelBéla Pukánszky2018-02-16 13:00:00A polgári iskolai tanárképzés professzionalizációja és intézményesülésének utolsó szakasza : Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképz2018-03-01
Orsolya SavellaLóránt Dénes DávidPéter Fritz2018-02-01 10:00:00Informális tanulás egészségmagatartás - formáló hatása az egészségturizmusban2018-03-01
Péter AlabánTibor Valuch2019-01-25 11:00:00A társadalmi dezintegráció társadalomtörténeti összefüggései Ózdon és környékén a rendszerváltozás után2019-01-29
Péter László HorváthBéla PukánszkyAdél Magyar2020-10-01 10:00:00A könnyen érthető kommunikációs képzési programok képzésfejlesztésének története Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény tükrében2020-10-05
Péter NagyTibor Valuch2015-09-19 09:00:00Lokális társadalom - gyári társadalom. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig2015-09-29
Réka KönczeyIlona Pajtókné Tari2020-04-08 13:30:00A kiemelt európai jelentőségű természeti értékek jelenléte a köznevelésben és a környezeti nevelésben, illetve kapcsolódásuk a biodiverzitás tanításához.2020-04-17
Réka RacskoLajos Kis-Tóth2017-02-23 11:00:00Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról2017-03-24
Tiborné PetzMiklós Hoffmann2021-01-07 13:00:00Kompetencia alapú matematikaoktatás megvalósulása és kritikus pontjai a tanítóképzésben2021-02-09
Viktor SzabóIgnác Romsics2016-09-30 15:00:00A magyarországi Tanácsköztársaság propagandája2016-12-15
Zoltán BorbélyJudit V. Balogh2015-09-19 09:00:00A Homonnai Drugethek Felső-Magyarországon a 17. század első évtizedeiben2015-09-29
Zoltán SzűtsTünde Lengyelné Molnár2020-09-19 09:00:00A digitális pedagógia egységes elméleti kerete és alkalmazása a tanítás és tanulás folyamatában2020-10-05
Zsuzsanna BakonyiJózsef Bessenyei2018-04-13 15:00:00Magyar nyelvű írásbeliség a 16. századi Nagyszombatban2018-05-22
Zsuzsanna HunyadiMihály DuffekBéla Pukánszky2018-05-23 10:00:00Zongoraiskolák tantárgy-pedagógiai összehasonlító elemzése - különös tekintettel a zenei képességek fejlesztésére.2018-07-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )