Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest
Defenses announced by The Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ádám AlbertFrigyes Kőnig2010-12-13 10:00:00A Lipcsei Iskolától az Új Lipcsei Iskoláig - Festészeti bumm Lipcsében2011-02-25
Ádám LendvaiMiklós Peternák2010-07-05 17:00:00Hibrid médiumok2010-10-07
Ádám SzabóTamás Körösényi2007-06-07 13:00:00Szobrászati idő2007-06-08
Ádám VecseyPéter Menráth2013-05-13 13:00:00Fémeszterga versus viaszesztergálás. Forgástesteket tartalmazó vagy forgó mozgással létrehozott régészeti bronztárgyak anyag- és készítés-technikai vizsgálata, készítésük rekonstruálása2013-05-23
Ágnes Balikóné RozmannAndrás Lengyel2015-11-30 13:00:00Forma és jelenség, határterületek. A repetitív struktúra szerepe Roman Opałka 1965/1-∞, On Kawara Today és Benczúr Emese Should I live to be a hundred –Day by day I think about the future című műveibe2015-12-16
Ágnes ElődTamás Körösényi2008-06-23 08:30:00A természettudományok és a kortárs képzőművészet2008-06-25
Ágnes EperjesiDóra Maurer2010-07-07 16:00:00SZÍNÜGYEK Komplementaritás a fotóban2010-10-07
Ágota GőgősÉva Galambos2020-11-05 11:00:00A 19. ÉS A 20. SZÁZADI FESTMÉNYEKRŐL KÉSZÜLT HAMISÍTVÁNYOK KISZŰRÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A RESTAURÁTORI GYAKORLATBAN Aba-Novák Vilmos (1894-1941) festéstechnikájának vizsgálata2020-12-14
Alajos EszikImre Kocsis2007-04-24 10:00:00Elágazó utak a manierizmusban máig ható következményekkel - szubjektív művészettörténet -2007-06-08
András HalászZsigmond Károlyi2007-02-07 10:00:00Feljegyzések a 80-as évek amerikai festészetéről2007-03-01
András HeitlerPéter Menráth2013-07-18 11:00:00Szavak és képek. A festés művészete Cennino Cennini Il libro dell’arte című értekezésében és az itáliai festészeti tárgyú írásművekben a 14. századtól a 16. század közepéig2013-09-19
András KapitánDóra Maurer2012-06-18 10:00:00Kísérleti építészet. Épület mint szobor – szobor mint épület2012-10-11
Andrea SztojánovitsJános SugárZoltán Szegedy-Maszák2018-04-04 15:00:00A vjing, mint módszer2019-06-06
Anna FarkasLászló Beke2020-06-08 15:00:00ANAPTÁR. Művészet és tudomány metszéspontja2020-06-26
Anna SzigethyZoltán Tölg-Molnár2009-02-27 10:00:00Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában2009-03-30
Anna VihartPéter Menráth2012-11-07 14:30:00Szerves és szervetlen fekete és szürke pigmentek fénymikroszkópos vizsgálatai és kimutatási lehetőségei2012-12-13
Attila Sándor SzabóZoltán Szegedy-Maszák2010-05-12 09:00:00Bármi megteszi – tudományos kísérletek és áltudományos aspektusok a kortárs képzőművészetben2010-06-17
Balázs KicsinyÁrpád Szabados2008-05-08 10:00:00ÓRAMOTÍVUM ÉS ESZKATOLÓGIA - A mérhető és a mérhetetlen ábrázolása2008-06-25
Balázs LenczPéter Menráth2007-02-03 10:00:00Urusi és japán lakktechnikák2007-03-01
Barbara NagyDóra Maurer2015-06-22 11:00:00KONKRÉT METAFIZIKA. Különböző korok műalkotásainak metafizikai vonatkozásai, avagy mi szükséges ahhoz, hogy egy puszta tárgy művészetté váljon.2015-11-26
Beáta VeszelyLászló Beke2017-06-19 16:00:00SZEMLÉLETVÁLTOZÁSOK A LOVAS PORTRÉ MEGJELENÉSÉBEN A (POSZT)KORTÁRS MŰVÉSZETBEN2017-12-14
Béla SzepessyTibor Somorjai-Kiss2010-12-09 10:00:00Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása2010-12-10
Botond PolgárFrigyes Kőnig2020-07-21 13:00:00Testszobor|Szobortest2020-12-14
Brigitta KürtösiIstván Bóna2017-03-29 13:00:00MAGYARORSZÁGI ANTIK ÉS KÖZÉPKORI MOZAIKLELETEK ARCHEOMETRIAI VIZSGÁLATA2017-05-22
Csaba FilpZsigmond Károlyi2011-03-18 14:00:00Ipso Facto Vanitas - Willem Claesz Heda tányérja2011-05-12
Csaba Nemes2010-05-10 16:30:00A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása2010-06-17
Csaba OroszJános Sugár2012-07-03 17:00:00Egyén és közösség az alkotói folyamatban2012-10-11
Csaba VándorMiklós Peternák2017-11-21 17:30:00Da capo al fine – LOOP. Hurokfilmek és szellemi hurkok, visszacsatolások vizsgálata a filmtörténeti hurkokon és saját munkákon keresztül2018-04-19
Dániel HorváthBalázs Kicsiny2018-12-04 17:00:00Mi, Romszemlélők A romszemlélet változásai a kezdetektől a romantikán keresztül a világháborúkig. C. D. Friedrich és Gerhes Gábor egy-egy művének elemzésével kiegészítve.2018-12-17
Dorottya SzabóÁrpád Szabados2009-04-15 16:00:00A redukcióról. Változatok és aspektusok a XX. századi és a kortárs képzőművészetben, személyes nézőpontból2009-06-25
Ede SinkovicsZoltán Tölg-Molnár2018-12-12 11:00:00Improvizáció és remake szerves összefonódása a műalkotás létrehozásában2018-12-17
Emese UdvardyFrigyes Kőnig2019-07-02 16:00:00Köz | helyek2019-07-03
Erika Katalina PásztorMiklós Peternák2007-06-12 10:00:00Jelen-trajektóriák - média és építészet -2007-09-18
Ernő BujdosóÁrpád Szabados2008-03-27 09:30:00High art -Low art avagy a két kulturális világ2008-05-05
Eszter Ágnes SzabóIstván Bodóczky2020-10-15 13:00:00LIBERTATIA. Öröklődő mintázatok a kultúra ideiglenes, független színterein2020-12-14
Eszter HarsányiÉva Galambos2016-11-03 14:00:00RÓMAI KORI FALFESTMÉNYEK KÉSZÍTÉS–TECHNIKÁJA, FELTÁRÁSA, RENDSZEREZÉSE, KUTATÁSA2016-12-19
Eszter TuzsonPéter MenráthSándor Fehér2015-01-29 12:00:00Műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározása. restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek vizsgálata2015-03-19
Éva GalambosPéter Menráth2008-06-30 09:00:00A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe2008-10-13
Éva MayerLászló Beke2018-11-28 18:00:00Szakrális és deszakralizált terek újrafelhasználása a kortárs képzőművészet a vallás, a közép-kelet-európai identitás vonatkozásában, különös tekintettel Szlovákiára2018-12-17
Fatime Fabók-DobribánValéria Sass2014-05-08 11:00:00A kontrafaktumok. A műalkotás és műbefogadás közös területe a szubjektív időben2014-06-04
Franciska LovasÉva Galambos2020-12-03 11:00:00Magyarországi festett grották építéstechnológiai és festéstechnikai vizsgálata2020-12-14
Franciska SzabóFrigyes Kőnig2019-09-04 15:00:00Mintalapoktól az élő modellekig –Az alakrajz oktatásának változásai a magyarországi középfokú szakmaoktatás kezdetétől napjainkig, különös tekintettel a mai módszertani lehetőségekre2019-10-21
Gábor Kovács-GombosZoltán Tölg-Molnár2009-05-25 15:00:00Transzcendencia a művészetben, mint az idea „felragyogása” az anyagban2009-06-25
Gabriella KissJudit CsanádiEmese Révész2019-10-28 15:00:00Kísérleti színházi terek szubjektív vizsgálata Hogyan került Kiss Pál Lukács végül az aluljáróba?2019-12-19
Gusztáv ÜtőLászló BekeKatalin Keserü2013-06-19 11:00:00Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön2013-06-20
Gyöngyi GalluszValéria Sass2016-12-08 14:00:00SZEMLÉLŐDÉS TÉRBELI NÉZŐPONT-VÁLTÁS ÉS -KIJELÖLÉS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN Törekvések a világ megismerhetőségének vagy meg nem ismerhetőségének ábrázolására2016-12-19
György SzászGyörgy Jovánovics2008-07-07 14:00:00Kledon2008-10-13
Gyula JúliusZoltán Szegedy-Maszák2015-11-19 18:00:00tavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer Ontológiai és episztemológiai elemzés a művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről Médiaarcheológiai kísérletek a low-, és h2015-11-26
Henrietta SziraZsigmond Károlyi2016-06-20 13:00:00Marcel Duchamp végjátékai2016-06-21
Ildikó BorosEszter Radák2016-07-13 10:00:00SZOBRÁSZ RESTAURÁTORI KUTATÁSOK ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN. VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSÁNAK ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ2016-10-10
Ilona NémethMiklós Peternák2005-12-19 10:00:00A public artról személyes tapasztalatok alapján -Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára2006-02-09
Imre LepsényiZoltán Szegedy-Maszák2015-10-14 15:00:00MODERN AJÁNLAT Nemzetiszocialista újornamentika2015-11-26
Imre NagyÁdám Farkas2007-02-06 10:00:00Modell, játék, evolúció. - Játék paradigma és művészeti vonatkozások -2007-03-01
István BónaPéter Menráth2008-03-18 09:30:00Régészeti feltárásokból származó falkép-leletek restaurálásának új módszerei2008-05-05
István Csaba Borgó GyörgyÁrpád Szabados2008-12-02 16:00:00Kaotikus rend Vagyis ábrázolási rendszerek és ábrázolhatatlan rend és káosz2009-02-09
István MadácsyImre Kocsis2010-03-01 09:30:00TRANSZPARENCIA A fény műve és a mű fénye2010-04-29
Ivett KisapátiPéter MenráthZsuzsanna Márton2016-10-10 14:00:00Római kori falképtöredékek lézeres tisztítása és az eljárás mechanikai hatásainak vizsgálata holografikus interferometriával2016-10-10
János KalmárÁdám Farkas2011-02-24 16:30:00Szobor a térben2011-02-25
János KorodiZsigmond Károlyi2014-04-29 16:30:00GENIUS LOCI és az EGYETEMES MŰVÉSZET INTERFERENCIÁI2014-06-04
János KósaÁrpád Szabados2008-05-08 14:30:00Budapesti szem2008-06-25
János Mihály HüblerGyörgy Jovánovics2012-05-09 15:00:00Az épített képzőművészet helyzetspecifikus válaszai a korszellem meghaladására2012-05-24
József Attila ErdődyDóra Maurer2014-06-24 17:00:00Fény, sötét, szín. Kísérlet a sötét megértésére, Newton és Goethe színelméleteinek témaorientált viz s- gálatán át, számos, egyéb szín -és fényelméleti támpont segítségével2014-07-07
József BarthaMiklós Peternák2012-10-25 10:00:00Videó és spektákulum / A videokép megjelenési formái a romániai magyar színházi terekben2012-12-13
József SzolnokiMiklós Peternák2018-05-28 17:00:00METASCAN. A kapart kőpor fenomenológiája2018-06-21
József TasnádiLászló Beke2009-03-04 14:00:00INFORMÁCIÓ-ARCHITEKTÚRA2009-03-30
Judit FischerBalázs Kicsiny2018-12-13 18:00:00Azonosítatlan Repülő Tárgyak2018-12-17
Judit PappPéter Menráth2015-05-07 14:00:00MÚLT ÉS JELEN. „Pillanatképek” a XX. századból. Escher Károly fotóriporter, fotóművész munkássága, az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárában őrzött filmnegatív-hagyatékának állományvédelmi felméré2015-06-17
Julianna LaczkóJános SugárZoltán Szegedy-Maszák2017-10-09 14:00:00A hacktivizmus és a kortárs vizuális kultúra stratégiáinak egymásra hatása2017-12-14
Kamilla SzíjLászló Beke2017-03-02 14:00:00http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/sz%C3%ADj_DLApdf.pdf2017-03-13
Katalin HaászLászló Beke2020-07-16 11:00:00A végtelen zárt rendszerei2020-12-14
Katalin KáldiZsigmond Károlyi2014-06-24 14:00:00A számos és a számtalan. Az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül2014-07-07
Katalin OroszMárta Járó2009-04-16 10:00:00XVI-XVII. századi festett papír tárgyak vizsgálata és konzerválásuk lehetőségei2009-06-25
Katalin SoósÁrpád Szabados2011-06-29 15:00:00Párbeszéd és alkotás - A részvételi alapú művészet megközelítési módjai2011-09-26
Katharina RotersDóra Maurer2011-03-11 14:30:00Die Topographie des Dazwischenseins2011-05-12
Kinga PappPéter MenráthSándor Fehér2019-07-22 11:00:00Műtárgyak faintarzia képeinek színváltozásai az idő függvényében2019-10-21
Kornél SzilágyiMiklós Peternák2017-11-21 18:30:00Kiterjesztett film – a mozi alkonya. A film átértékelődésének, a nézői szokások megváltozásának vizsgálata, az alkotói-, szerzői filmek kiállítótérbe való kerülése, és azok vetítési struktúrájának átr2017-12-14
Kristóf SántaZoltán Szegedy-Maszák2020-01-14 15:00:00A valóság rabjai Regény a szellem világosságáról és világtalanságáról2020-04-10
eredménytelen
László RévészZoltán Tölg-Molnár2011-05-16 14:00:00A képi elbeszélés a képzőművészetben2011-06-27
Lehel GálGábor Nagy2011-07-05 14:00:00Murális technikák, megújuló hagyomány személyes kontextusban2011-09-26
Lellé SzelleyBalázs Kicsiny2017-06-26 11:00:00A költészet vizualitása mint létkérdés2017-12-14
Lili CsehTamás Körösényi2010-05-07 11:00:00Hol a szobrászat mostanában? - Kísérlet a műfaj lehetséges határainak kijelölésére kortárs szobrászok tapasztalatai alapján2010-06-17
Magdolna HitterValéria Sass2020-12-07 17:00:00TESTKÉP ÉS EMBERKÉP Erwin Wurm és Bruce Nauman művészetének összefüggésében2020-12-14
Mara BozókiJudit Csanádi2010-06-16 10:00:00Az egységes látvány. Az új képiség vizsgálata két példa alapján: Brecht: Kaukázusi krétakör és Mohácsi fivérek: Csak egy szög2010-06-17
Mária ChilfDóra Maurer2019-06-17 17:00:00„Erről nem beszélünk!” Trauma az alkotómunkában2019-07-03
Marianne CsákyBalázs Kicsiny2017-01-24 12:30:00A kínai videó művészet három nemzedéke 1989–20152017-03-13
Márta MészárosMiklós Peternák2012-06-06 14:00:00Adalékok a tradicionális tükör-értelmezések dekonstrukciójához - Az ábrázolt tükröződés metaforája a nemzetközi kortárs képzőművészetben2012-06-15
Márton BarabásDóra Maurer2012-06-27 10:00:00Paizs László stíluskorszakainak elemzése2012-10-11
Miklós ErhardtJános SugárZoltán Szegedy-Maszák2009-06-15 14:00:00ELKÖTELEZETTSÉG ÉS AUTONÓMIA Lehetőség-napló a szituácionistáktól Jacques Ranciere-ig2009-06-25
Nemere KerezsiGyörgy Jovánovics2010-12-13 12:00:00Jelenség mint jelenés avagy a láthatatlan ábrázolhatósága2011-02-25
Péter BerentzAndrás Lengyel2015-06-29 13:30:00z orosz művészkönyv mint a társadalom felé nyitás utópiája a XX. század elején2015-11-26
Péter HeckerValéria Sass2018-07-06 13:00:00Művészet és morál2018-10-18
Péter PaizsLászló Beke2012-06-29 10:00:00A spektrum nyelve. Színtudatosság és fényérzékenység a kortárs absztrakt festészetben2012-10-11
Petronella Mravikné KovácsPéter Menráth2007-12-04 10:00:00Bőrrel borított, fémdíszítményekkel ékesített 18. századi erdélyi ládák történeti és készítés-technikai kutatása, összehasonlító anyagvizsgálatuk és konzerválásuk lehetőségei
Piroska É. KissJudit Csanádi2007-11-04 14:00:00A színpadi tér2007-12-10
Réka HarsányiZoltán Szegedy-MaszákTünde Varga2016-04-22 15:00:00Biofeedback alapú interakciók2016-06-21
Réka NemereEszter Radák2019-03-29 15:00:00A kép szellemi perspektívája a fekete négyszög és az emberi figura kontextusában2019-06-06
Róbert FarkasJános Sugár2010-04-16 14:30:00Formaképzési utópiák - objektek és narrativ körülmények a "térben"2010-04-29
Róbert LanghZoltán Szegedy-MaszákÁgnes Előd2016-11-02 14:00:00Visszaható, szenvedő és műveltető képfajták2016-12-19
Róbert NagyMiklós Peternák2016-07-25 13:00:00Galeta kertje. Ivan Ladislav Galeta művészi szerepváltozásának bemutatása. az 1990-es évek közepétől 2013-ig, munkásságának kronologikus elemzésével2016-10-10
Róbert NémethÁrpád Szabados2012-05-30 10:00:00A háromdimenziós tér és a kétdimenziós rajz kapcsolata a kortárs művészetben2012-06-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )