Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest
Defenses announced by The Károli Gáspár University of the Reformed Church, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Gábor János LányiErzsébet HorváthSándor Ladányi2011-06-16 14:00:00A berni magisztrátus és a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról2011-07-01
János István PatakiÁdám Boóc2020-09-02 11:00:00A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon, Történeti előzmények, a szabályozás bemutatása, a főbb problémáinak bemutatása és értékelése2020-10-15
Dóra KardosÁgnes Czine2021-03-23 14:00:00A BÜNTETÉSKISZABÁS ELVEI ÉS RENDSZERE, A BÜNTETÉSKISZABÁSI TÉNYEZŐK MEGJELENÉSE A JOGALKALMAZÓI GYAKORLATBAN2021-03-26
Ildikó RáczAttila Kun2021-02-25 15:00:00A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire2021-03-26
Tamás KantárRóbert Szuchy2019-09-09 14:00:00A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései2019-09-18
Vivien SzútorÁrpád Olivér Homicskó2021-06-30 12:00:00A géntechnológia jogi és etikai aspektusai2021-07-16
Lilla Szabóné LászlóDávid Németh2016-02-01 15:00:00A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében2016-03-08
Attila István MagyarCsaba Cservák2016-04-01 15:00:00A gyülekezési jog gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-20102016-05-25
Ádám SuslikTibor Balla2017-01-23 10:00:00A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914−1916 között2017-03-09
Péter NagyIstván Mihály Stipta2020-06-25 15:00:00A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. Adalékok az erdélyi református Házassági Főtörvényszék történetéhez2020-07-10
Dóra Ágnes TrajtlerElőd SzabóNóra Etényi2017-04-10 13:00:00A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései2017-05-08
Árpád BlázySándor Ladányi2007-11-26 13:00:00A humanista Simon Gríner (Grynaeus) és Buda (1521-1523) - Adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez2007-12-20
Kristóf Vince FarkasZsigmond Csoma2016-12-14 10:00:00A Jászkun Kerülte tisztikara és társadalmi kötődése (1745-1876)2016-12-23
Gergely Szalókifelvitel Téves2011-06-07 10:00:00A jelzálogjog magyar szabályozásának fejlődése-a jelzálogjog és a fiduciárius biztosítékok öszevetése2011-06-30
Renáta GaraiAndrea DomokosMihály Filó2021-06-02 15:00:00A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -2021-07-16
Pál Iván SzontaghGyula Csáki-Hatalovics2018-06-22 13:30:00A keresztény pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái2018-07-06
Gábor MihalecDávid Németh2013-12-17 13:00:00A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban2014-02-28
Gábor TeschmayerCsaba Törő2020-03-02 11:00:00A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat2020-05-11
Eszter Rozália GyőrffyErzsébet Horváth2013-10-08 14:00:00A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös tekintettel a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetre2013-10-25
eredménytelen
Krisztina MichnaDávid Németh2015-10-26 13:00:00A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata2015-11-13
György KustárGergely Hanula2019-06-07 12:00:00A mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében2019-06-20
Zoltán BalikóFerenc Szűcs2014-04-08 13:00:00A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója2014-05-16
László VértesyMátyás Kapa2008-12-08 16:00:00A pénzügyi intézmények finanszírozási tevékenységének jogi szabályozása Magyarországon2008-12-19
Enikő Riskó2009-03-23 14:00:00A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai2010-10-12
Enikő RiskóGabriella Hima2009-03-23 14:00:00
defense cancelled
A regényelemzés lehetséges lélektani szempontjai2010-10-12
Simon CzentnárSándor Békési2021-03-05 10:00:00A Szentlélek iskolájában A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában2021-03-26
Krisztián ManzingerCsaba Törő2018-12-03 16:00:00A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje2019-01-14
Ádám BoócGábor Hamza2008-03-27 16:00:00A választottbíró megválasztása és kizárása a kereskedelmi választottbírósági eljárásban2008-05-05
Sándor UdvaryMihály Révész T.2007-12-12 16:00:00Alkotmányos médiajog?2008-01-16
Krisztián KovácsZoltán Tóth J.2020-06-25 13:00:00Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében2020-07-10
Ádám RixerLajos Lőrincz2006-05-22 16:00:00Az állam és a civil társadalom kapcsolatának jogi aspektusai Magyarországon
Ádám SzabadosPéter BallaFerenc Pap2019-02-14 16:00:00AZ APOSTOLOK HAGYOMÁNYA: AZ APOSTOLI TEKINTÉLY ÉS AZ EGYHÁZ LEGKORÁBBI HAGYOMÁNYÁNAK KAPCSOLATA2019-05-23
István TataiFerenc Szűcs2008-06-16 14:00:00Az Egyház és Izráel - Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában2008-06-30
Adrienn Dóra PriegerAndrás Osztovits2018-11-06 16:00:00Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra2018-12-11
Endre Győző SzabóAndrás Tóth2020-09-18 14:00:00Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése2020-10-15
Tünde Éva CsoknyaAttila Pókecz Kovács2020-10-15 13:00:00Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kiterkintéssel a modern német szabályozásra2020-11-30
László Róbert ThomaDávid Németh2018-11-26 13:00:00AZ ÖNÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGE A VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SERDÜLŐKORÚ FIATALOK KERESZTYÉN NEVELÉSÉRE A HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁN2019-01-14
Zsuzsanna Tarné PávichJózsef Zsengellér2009-03-17 14:30:00Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása, hatása az európai művelődésre2009-06-29
Erik KormosPéter Balla2018-06-12 13:00:00Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái. A Galata-levél súlypontjai2018-06-29
Ágoston KoromAndrás Tamás2012-09-19 15:30:00Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti, és gyakorlati problémák. „A bírósági aktusokból eredő tagállami felelősség”2012-09-26
Anita BorosLajos Lőrincz2009-04-08 16:30:00Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban2009-06-26
Katalin BaranyaiÉva Petrőczi2009-03-24 14:00:00
defense cancelled
Cs. Szabó Lászlóval a Szepsi Csombor Körön innen és túl
Csaba HősZoltán Literáty2018-06-12 11:00:00Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben2018-06-29
Enikő Hajnalka KovácsLászló Sándor Egeresi2021-05-21 11:00:00EGYÉNI PANASZÉNEKEK A ZSOLTÁROK KÖNYVÉBEN2021-06-08
József NagyFerenc Pap2020-10-21 11:00:00Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében: a ᾅδης, ἄβυσσος és λίμνη τοῦ πυρός összefüggései2020-11-30
Ferenc VáradiGabriella Hima2009-03-25 14:00:00Életmű, arcvonásokkal Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában2009-03-27
Sándor BékésiFerenc Szűcs2004-06-14 16:00:00Ergon - A keresztyén esztétika teológiája2004-06-15
Orsolya Kapa-CzenczerGyörgy Vókó2008-06-11 16:00:00Fiatalkorúak szabadságvesztés büntetése – különös tekintettel a nevelés kérdésére2008-06-26
Maarten Schinkelshoek WijnandMiklós Kocsev2012-02-21 14:00:00Het Stipendium Bernardinum in alle tonarden bezongen2012-03-13
Judit KónyaImre Forgács2007-06-29 16:00:00Hiteljogviszonyok
Zoltán LiterátyIstván Nagy2009-06-04 11:30:00Homiletika és retorika2009-06-29
Zoltán LiterátyIstván NagySándor Pethő2009-06-04 11:30:00Homiletika és retorika2009-06-29
Balázs SibaDávid Németh2008-10-28 14:00:00Isten és élettörténet- A narratív identitással kapcsolatos kutatási eredmények gyakorlati teológiai jelentősége2009-02-20
Ágnes CsabaiIstván Karasszon2018-06-22 12:30:00
defense cancelled
Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben – Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban
Ágnes CsabaiIstván Karasszon2018-12-10 14:00:00Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben – Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban2019-01-14
Árpád GalsiPál Herczeg2009-06-04 15:30:00Jakab, az Úr testvére2009-06-29
Tamás NótáriGábor Hamza2005-03-16 15:00:00Jog, vallás és retorika – Cicero Pro Murenájában
István LajtárAndrea Domokos2008-10-13 16:00:00Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban, a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai2008-11-11
Előd SzabóSándor Ladányi2010-06-16 12:00:00Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és a Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén2010-07-02
Emőke LászlóFerenc SzűcsSándor Békési2017-04-10 15:00:00Kiválasztás a Krisztusban. Krisztus munkájának szerepe és helye Arminius műveiben és a dordrechti kánonok teológiai érvelésében2017-05-08
Judit NagyGéza FinszterZoltán Balla2011-06-01 15:00:00Közös nyomozócsoportok az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi együttműködésben2011-06-30
Nóra Balogh-BékesiImre Vörös2008-10-21 16:00:00Közösségi jog és szuverenitás-transzfer az esetjog tükrében2008-11-11
Lóránt CsinkKároly Tóth2008-01-16 16:00:00Köztársasági elnök, hatalommegosztás, összehasonlító államszervezeti jog2008-05-05
József SzilvásiFerenc Szűcs2007-11-05 13:00:00Krisztus a mi igazságunk - A hit általi megigazulás problémája a hetednapi adventista teológiában2008-06-30
Ágnes FeketeIstván NagyIstván Zalatnay2014-04-11 13:00:00Liturgia és idő - A magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében2014-05-16
Sungkon ParkAnne-Marie KoolDorottya Nagy2017-05-15 13:00:00MISSIONAL ECCLESIOLOGY2017-05-30
Ildikó RosonczyMiklós Kun2015-11-25 12:00:00Orosz gyorssegély Bécsnek 1849 tavaszán. A Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és következményei2016-03-08
Judit HammersteinZalán Bognár2020-07-01 09:00:00Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország/Szovjetunió-tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében2020-10-15
Ottó PecsukPéter Balla2007-11-05 15:00:00Pál és a rómaiak - a római levél kortörténeti olvasata2007-12-20
Márton MészárosAndrás Szabó2009-03-26 14:00:00
defense cancelled
Protestantizmus és medialitás
András Jakab CsűrösErzsébet Horváth2017-11-10 10:30:00Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy válságos időben2017-11-20
Sándor MóréIstván SzikingerÁdám Rixer2012-06-19 17:00:00Románia Uniós csatlakozásának hatása az ország emberi jogvédelmi rendszerére, különös tekintettel a romániai magyarok helyzetére2012-06-29
Gábor LassuFerenc Szűcs2010-06-04 12:00:00Sustainability environmental Theology from the perspective of creation, ecology and eschatology (Fenntarthatóság környezetvédelmi theológia a teremtés, ökológia és eschatológia távlatából)2010-07-02
Diána Bergendi-RáczFerenc Fábián2021-06-29 14:00:00SZAVATOSSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS ÉS KÁRFELELŐSSÉG VIZSGÁLATA A PTK.-BAN ÉS A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN2021-07-16
Zsolt RadnóczyEndre Tanka2007-10-19 10:00:00Támogatások az Európai Unióban
Sándor Béla ViskyFerenc Szűcs2004-08-23 10:00:00Teodicea - Kísérletek a kortárs teológiában2004-09-20
László GalluszPéter Balla2011-10-05 14:00:00The throne motif in the book of revelation2011-12-16
László NémethZalán Bognár2021-05-31 09:00:00Vidéki ellenségképek a Szabad Népben. Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949)
Margit Fodorné AblonczyJenő Kiss2021-05-10 13:00:00„A RELACIONÁLIS ETIKA HOZZÁJÁRULÁSA A CSALÁDPÁSZTORÁCIÓHOZ A KAZUÁLIS SZOLGÁLATOK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK RENDEZÉSÉRE”2021-06-08

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )