Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Corvinus University of Budapest
Defenses announced by The Corvinus University of Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Imre Csekő1999-06-15 10:00:00Az implementációelmélet alkalmazása a klasszikus gazdaságokban1999-06-15
Péter EsőErnő Zalai1999-08-24 14:20:00Bevezetés az árveréselméletbe1999-10-14
András MikolasekMárta Sulyok-Pap1999-12-02 10:00:00Az obciók árazásának közgazdasági alapjai és néhány kiterjesztése1999-12-15
János Vincze1999-12-03 10:00:00Monetáris politika, a transzmissziós mechanizmus és infláció Magyarországon1999-12-15
András JoóAndrás Blahó2000-01-01 00:00:00Három nagyhatalom diplomáciai háromszöge 1900-1914
Lídia MártonTibor Palánkai2000-01-01 00:00:00Az EU versenyszabályainak hatása a közszolgálati média helyzetére
Tamás SzemlérPéter Balázs2000-01-01 00:00:00A francia-német kapcsolatok az európa-politika kulcskérdései tükrében a XXI. század küszöbén2001-06-20
Attila TasnádiIstván Dancs2000-03-10 10:00:00ADAGOLÁSI SZABÁLYOK ÉS BERTRAND-EDGEWORTH OLIGOPÓLIUMOK2000-03-15
Ilona CserhátiPéter Pete2000-10-12 10:00:00A fiskális politika elemzése makro modellel átmeneti gazdaságban2000-12-15
Attila HornokLászló Mátyás2000-10-12 10:00:00Aggregáció és nem- stacionaritás makro gazdasági idősorok esetén2000-12-15
Tamás MakaraJános Száz2000-10-12 10:00:00A hozamgörbe becslési módszerei2000-12-15
Péter BajtayTibor Palánkai2001-01-01 00:00:00Integráció és külkapcsolatok. Az Európai Unió külkapcsolati rendszere
Louai BalbisiTibor Palánkai2001-01-01 00:00:00A mediterrán országok gazdasági kitörése kísérletei az Európai Unió kibővülésének tükrében
Péter HeilTibor Palánkai2001-01-01 00:00:00Phare in Hungary
Gyula MagyarkútiIstván Dancs2001-01-01 00:00:00A racionalitás fogalmának axiomatikus megközelítése2001-06-15
Péter FülöpIván Major2001-01-01 00:00:00A vezetékes telefon hozzáférési keresletének elemzése magyarországi adatokkal2001-06-15
Tamás RévészErnő Zalai2001-06-06 10:00:00Költségvetési és környezetpolitikák elemzése általános egyensúlyi modellekkel2001-06-15
Zsolt DarvasLászló Halpern2001-12-04 10:00:00Sávos devizaárfolyam- rendszerek hitelessége2001-12-15
Zsolt BecseyAndrás Blahó2002-01-01 00:00:00Az Európai Unió keleti bővítésének előnyei az Európai Unió számára2003-06-25
Szilvia DóraAndrás Blahó2002-01-01 00:00:00Mikro- és makro-integráció: kölcsönhatás (interakció) intzéményesülés és demokrácia az európai bővítási folyamatban
Géza HetényiTibor Palánkai2002-01-01 00:00:00Magyarország részvétele az Európai Unió gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmusában és a részvétel kapcsán felmerülő lehetséges problémák
Tünde Ocskóné DókusMihály Simai2002-01-01 00:00:00The relationship between the European Union and the United States in a changing security environment
Péter LángAndrás Blahó2002-01-01 00:00:00A nyugat-európai uniótól az Európai Unió közös biztonság- és védelmi politikájáig. Törekvések és lehetőségek a kétezres években
Balázs RomhányiJúlia Király2002-01-01 00:00:00A hozamgörbe tanulási hipotézisei2002-12-16
Zoltán PalágyiGábor Kőrösi2002-01-01 00:00:00Stabil eloszlások alkalmazása pénzügyi idősorok modellezésében2002-12-16
Attila PatakiJózsef Temesi2002-01-01 00:00:00A többváltozós Shapiro- Wilk tesztek vizsgálata2002-06-20
Zsombor LigetiDietmar Meyer2002-01-01 00:00:00Gazdasági növekedés és felzárkózás2002-12-16
Imre SzabóIstván Dancs2002-01-01 00:00:00Duális megközelítések a mikroökonómiában2002-06-20
Attila MarjánTibor Palánkai2003-01-01 00:00:00Az európai pénzügyi szolgáltatási szektor és a Gazdasági és Monetáris Unió
Márton RadnaiJános Száz2003-01-01 00:00:00A határidős piacok érési folyamata2003-12-07
László HorváthDietmar Meyer2003-01-01 00:00:00A post-keynesi szemlélet és elosztáselméleti alkalmazása2003-12-17
Klára MajorJózsef Nemes-Nagy2003-01-01 00:00:00A nemzetközi jövedelemegyenlőtlenségek dinamikája2003-03-24
Álmos Telegdy2003-01-01 00:00:00A privatizáció hatása a vállalati viselkedésre Romániában2003-03-15
Gábor BenedekAndrás Simonovits2003-06-10 10:00:00Evolúciós gazdaságok szimulációja2003-06-15
Zsolt GilányiKatalin Martinás2003-10-03 10:00:00A pénz: jószág vagy (fizetési) rendszer?2003-12-15
Péter MocsáryTibor Nagy2003-11-04 14:00:00Az EK adójoga és adórendszere, mint az intra-integrációs adójog és adórendszer megvalósulása, kitekintéssel annak magyar adójogi és adórendszerbeli vonatkozásaira2003-12-17
Boglárka KollerZsolt Rostoványi2004-01-01 00:00:00A poszt nemzeti identitás-struktúra dinamikus modellje
Judit BadicsAndrás Gömöri2004-01-01 00:00:00Információ és egyensúly.2004-10-06
Edina BerlingerTamás Makara2004-01-01 00:00:00Jövedelemarányos visszafizetésen alapuló hallgatói hitelrendszerek.2004-06-02
Levente ZsemberyJános Száz2004-01-01 00:00:00Volatilitás kockázat és volatilitás kereskedés.2004-06-02
József ReiterAndrás Blahó2005-01-01 00:00:00A nemzetközi tőkebefektetések hatása közép-európai gyógyszeripari vállalatok kutatási és fejlesztési szektorára2005-06-13
Márk BatóTibor Palánkai2005-01-01 00:00:00Az Európai Unió versenyképessége
Eszter HargitaTibor Palánkai2005-01-01 00:00:00Állami támogatások Magyarországon az Uniós versenypolitika tükrében
Gábor IvánTibor Palánkai2005-01-01 00:00:00Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében
B. István TeszlerTibor Palánkai2005-01-01 00:00:00Az Európai Unió külső fejlesztési alapjaiban való hatékony magyar részvétel az integráció-érettség tükrében
Viktória KocsisFerenc Forgó2005-01-01 00:00:00Hálózatok összekapcsolása és versenye2005-10-15
Balázs KotoszOttó Hajdu2005-01-01 00:00:00Transzformáció, recesszió és költségvetési politika Kelet- Európában.2006-06-13
Miklós SzabóMária Augusztinovics2005-01-01 00:00:00Fiskális fenntrathatóság és korosztályok közötti újraelosztás2006-06-13
Miklós PintérIstván Dancs2005-01-01 00:00:00A típustér fogalma és tulajdonságai2005-06-13
Benedek László FlammJ László Kiss2005-04-26 10:00:00Régiók, regionális politikák Észak-Európában2005-06-13
Gábor IvánTibor Palánkai2005-12-01 10:00:00Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében2005-12-13
Zoltán GaradnaiJenő Horváth2006-01-01 00:00:00Kelet-Közép-Európa helye és Magyarország szerepe De Gaulle tábornok Európa-politikájában (1958-1969)
Eszter LukácsMihály Simai2006-01-01 00:00:00A transznacionális vállalatok és a munkaerőpiac kapcsolata
István Csaba MoldiczTibor Palánkai2006-01-01 00:00:00Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája és a közösségi politikák közötti kapcsolódások
Kolos Csaba ÁgostonErzsébet Kovács2006-01-01 00:00:00A bizonytalanságnak és a vevőkör nagyságának együttes hatása az árakra?2006-06-13
Éva Katalain PolgárLajos Zelkó2006-01-01 00:00:00Monetáris politika és konvergencia2006-12-15
Sándor BozókiTamás Rapcsák2006-06-12 10:00:00Súlyozás páros öszehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a több szempontú döntési feladatokban2006-10-19
László CsicsmannZsolt Rostoványi2007-01-01 00:00:00Iszlám és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
Zsuzsanna LudvigAndrás Blahó2007-01-01 00:00:00Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai
Miklós RónayJenő Horváth2007-01-01 00:00:00Az egységesség elve a katolikus egyház külügyi tevékenységében
Krisztina Megyeri2007-01-01 00:00:00A pénzfunkciók és a gazdaságszerkezet kapcsolata az elméleti közgazdasági modellezésben.2007-06-15
Eszter Szabó-BakosPéter Pete2007-01-01 00:00:00Speciáli állami támogatások vizsgálata a DSGE modell keretein belül2007-03-15
Ágota KrénuszBencéné Gáspár2007-11-05 10:00:00A tőkeszerkezet meghatározó tényezőinek új modellje és annak vizsgálata Magyarország példáján2007-12-18
Réka VasAndrás Gábor2007-12-04 10:00:00Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei2008-03-31
Boglárka Horváthné BarsiAndrás Blahó2007-12-13 10:00:00Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon2008-03-31
Ágnes NeulingerÁgnes Hofmeister Tóth2007-12-13 14:00:00Folyamatos megerősítést igénylő tanult fogyasztás - A társas környezet és a sportfogyasztás viszonya2008-06-03
Zoltán GyőrfiImre Fertő2008-01-29 10:00:00A hazai söripar átalakulása a nemzetközi tendenciák tükrében2008-03-31
Patrícia NémethSándor Kerekes2008-02-08 10:00:00A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben2008-03-31
Savoia RemoFerenc Kondorosi2008-02-12 10:00:00Egy Zöldebb Európa2008-03-31
Gabriella Sz. TóthAndrás Bauer2008-02-13 10:00:00A hatékony reklámgyakoriság vizsgálata, különös tekintettel a hazai mobilkommunikációs-szolgáltatók televíziós hirdetéseire2008-03-31
Gábor HarangozóSándor Kerekes2008-04-15 14:00:00A termelő vállalatok környezeti teljesítménye2008-06-03
Zsuzsa BlaskoPéter Róbert2008-05-07 15:00:00Származási hatások a munkapiacon?2008-06-03
Gábor KutasiIstván Magas2008-05-08 10:00:00Monetáris integráció és a költségvetési politikák versenye2008-06-03
Katalin MonostoriBéla Janky2008-05-15 10:00:00Környezettudatosság Magyarországon2008-06-03
Beáta ParagiZsolt Rostoványi2008-05-21 10:00:00A békefolyamat sokkal fontosab volt. A nemzetközi segélyezés összefüggései az izrael-palesztin konfliktusban (1993-2000-2005)2008-06-03
Zoltán EgyházyÁkos Kengyel2008-05-22 10:00:00Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben2008-06-03
Tamás LolbertLászló Hunyadi2008-05-28 10:00:00Statisztikai eljárások alkalmazása az ellenőrzésben, különös tekintettel a pénzügyi ellenőrzésre2008-06-03
P. Jensen JodyAndrás Blahó2008-06-06 10:00:00„Globalizálódó kormányzás a sokrésztvevős világban: a globális Herceg, Kalmár és Polgár”2008-12-16
Zsolt GálTibor Palánkai2008-06-11 14:00:00"Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban"2008-12-16
Kinga KasKrisztina Arató2008-09-30 14:00:00Alternatív vitarendezés a foglalkozási konfliktusokban2008-12-16
Sándor NagyAndrás Blahó2008-10-09 15:00:00Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése2008-12-16
Sebestyén GorkaAndrás LáncziPéter Gedeon2008-10-13 14:00:00"Tartalom és végeredmény -alapú változás a politikai erőszak gyakorlatában a hidegháború vége óta"2008-12-16
Melinda JászberényiSándor Kerekes2008-11-04 11:00:00Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában2008-12-16
Előd VeresFerenc MoksonyNikosz Fokasz2008-11-04 14:00:00"Mediatizált öngyilkosságok -Werther effektus szociológiai vizsgálata"2008-12-16
Norbert BecserZita Zoltayné Paprika2008-11-12 10:00:00Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben: Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer alapjai2008-12-16
Szilvia ZsákaiZoltán Szántó2008-12-02 10:00:00Társas kapcsolathálók és alkoholizmus2009-10-13
Ágnes TolnaiZsolt Rostoványi2008-12-08 13:30:00A multikulturalizmus elméleti és gyakorlati kérdései Ausztrália esetében2008-12-16
Attila ZongorFerenc Szávai2008-12-08 14:00:00Az Európai Unió kulturális politikája az elméletben és a gyakorlatban2008-12-16
Attila ZongorZsolt RostoványiFerenc Szávai2008-12-08 14:00:00A nagyelmélet és az afgán eset találkozása: államkudarcok és államépítés a bizonytalan politikacsinálás korszakában2008-12-16
Erzsébet KönczölAttila Chikán2008-12-08 14:30:00A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében2008-12-16
Attila JámborGyula Módos2008-12-12 10:00:00A magyar gabonafélék versenyképessége a nemzetközi kereskedelemben2009-03-23
András SchwarczGabriella Ilonszki2009-02-06 10:00:00A képviselet megkésett modernizációja2009-03-23
Ádám KéglerPéter Balázs2009-02-10 11:00:00Tagállami érdekérvényesítés az Európai Unióban2009-03-23
Bernadett LehoczkiÁdám (1943-2016) Anderle2009-02-12 14:00:00Latin-Amerika és Kína: a kapcsolatok új rendszere?2009-03-23
Ida Barlanginé KelemenGabriella IlonszkiMárta Újvári2009-03-05 10:00:00Női képviselők-női képviselet?2009-03-23
László LőrincRóbert Tardos2009-03-05 14:00:00Párválasztás az interneten2009-03-23
Viktor VárpalotaiJózsef Móczár2009-03-24 11:00:00Modern Bayes-i ökonometriai elemzések2009-06-22
Erzsébet FöldháziZsolt Spéder2009-03-30 15:00:00Az első házasságkötés után2009-06-22
Éva Kőváriné IgnáthZsolt Rostoványi2009-04-20 15:00:00Magyarország biztonsági portréja a dokumentumok tükrében2010-03-25
Zsófia KürtösiBeáta Nagy2009-04-27 15:00:00A nők és férfiak társadalmi kapcsolathálózatának eltérései a munkaszervezetekben2009-06-22

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )