Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Antónia HüttlKatalin Botos2002-01-01 00:00:00Gazdaságstatisztikai fogalmak történeti fejlődésben2002-06-12
Marcel SzabóPéter Kovács2003-06-08 15:00:00A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában2003-06-17
István SesztákAttila Puskás2004-06-02 10:00:00Bűn és kiengesztelődés Alszeghy Zoltán teológiájában2004-06-22
András SchlettLászló Rieger2004-12-01 10:00:00A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között2005-05-17
Anna ForgácsAntónia Hüttl2004-12-01 13:00:00"Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei"2005-05-17
Mihály Zsolt IviczJózsef Alvincz2004-12-03 10:00:00A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése, különös tekintettel a kisbirtokra2005-05-17
Tivadar FehérGyörgy Fodor2004-12-10 10:00:00A Jelenések könyvének görög nyelve2005-06-24
István PetrásTamás Roska2004-12-16 15:00:00TÉR-IDŐBELI MINTÁK ÉS AKTÍV-HULLÁM SZÁMÍTÁS2005-09-12
Krisztián Zsolt TronkaTamás Szende2005-02-21 12:00:00Die Vokale des Gegenwartsdeutschen Eine generative Theorie des Silbenschnitts und der Reduktionssilbe im Deutschen2005-05-17
Gábor HarmaiBéla Tarjányi2005-04-08 14:00:00Krizstus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban2005-06-24
Éva CseszkaSándor M. Kiss2005-04-26 09:00:00Gazdasági típusú perek különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)2005-05-17
László Kisházi-KovácsSzabolcs Szuromi2005-05-18 14:00:00A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektő 1850-ig)2005-06-24
László FarkasAttila Puskás2005-06-02 12:00:00Egy eucharisztikus ekkleziológia kidolgozásához nyerhető szempontok a XX. századi tanítóhivatali megnyilatkozásokból és ökumenikus párbeszédből2005-06-24
Attila PuskásMihály Kránitz2005-06-03 14:00:00A szekularizáció jelenségének jogosultsága és korlátai a vallási érzés újraéledése korában2005-06-24
Gábor NémethZoltán Tarjányi2005-06-06 10:00:00A halálos bűn, mint erkölcsteológiai probléma a 20. századi morálteológiában2005-06-24
László TörökBéla Tarjányi2005-06-07 10:00:00Tökéletességre törekvő igazvolt2005-06-24
Gyula TakácsBéla Tarjányi2005-06-08 10:00:00A Jelenések könyve kommentár2005-06-24
Antal HámoriSzabolcs Szuromi2005-06-09 11:00:00Életvédelem a Katolikus Egyház jogrendjében2005-06-24
Péter ArtnerSzabolcs Szuromi2005-06-13 14:00:00Vádalku a kánonjogban2005-06-24
Kristóf IvánZoltán Nosztíczius2006-01-13 14:00:00Nemlineáris kémiai szenzorok (Elektrolit diódák és katalitikus ellenállások vizsgálata)2006-10-25
Levente TörökÁkos Zarándy2006-03-13 15:00:00Stabilitás, Optikai Folyam Számítás és Sztochasztikus Rezonancia Számítások Celluláris Hullám Számítógépen2006-10-25
Péter Márki-ZaySándor Szakács2006-05-11 10:00:00Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése2006-05-24
Katalin Kocsisné CsízyMiklós Maróth2006-05-19 11:00:00„Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben”2006-05-24
Péter MosolygóJózsef Török2006-06-14 14:00:00Az epiklézis és értelmezésének történeti vonatkozásai2006-06-23
Csaba LatorcaiJózsef Török2006-06-14 14:00:00Katolikus főpapok az országgyűlés felsőházában 1927-19442006-06-23
Gergely TímárCsaba Rekeczky2006-07-25 15:00:00Applied High-Speed Analogic Algorithms for Multitarget Tracking and Offline Handwriting Segmentation2006-10-25
György CsereyTamás Roska2006-07-26 10:00:00Partial differential equation based preprocessing and immune response inspired algorithms implemented on CNN universal machine2006-10-25
Norbert Medgyesy-SchmikliIstván Kilián2006-10-20 12:00:00A csíksomlyói misztériumdrámák forrásai és ferences lelkiségtörténeti háttere2007-03-12
András KovácsPéter Szabó2006-11-06 11:00:00A törvénymagyarázatra vonatkozó doktrína történeti fejlődése és állása a hatályos egyházjogban (CIC 17. kánon)2007-06-22
István Zombori2006-11-24 11:00:00„Jagello- Habsburg rendezési kísérlet 1523-ban”2007-03-12
Tibor NeumannGyörgy Rácz2006-12-15 14:00:00„A Korlátköviek Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV-XVI. században”2007-03-12
Zoltán SzlávikTamás Szirányi2006-12-20 10:00:00Videóképek illesztése: kamera regisztráció és képi lényegkiemelés CNN architektúrával2007-09-10
Borbála Igazné PrónaiJózsef Botos2007-02-28 16:00:00A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon2007-06-25
Lehel SataLászló Jónácsik2007-04-03 12:00:00„Mystische Sprachbetrachtung in der LIteratur des 17. Jahrhunderts am Beispiel des „Cherubinischen Wandersmann” von Johannes Scheffler”2007-06-25
Gábor VásárhelyiFerenc Kovács2007-05-10 10:00:00Tapintásérzékelők és rugalmas borításuk tervezése2007-09-10
Captain (Retired) Luis-Philippe F. Rouillard juris,Péter Kovács2007-06-06 14:00:00PRECISE OF THE LAWS OF ARMED CONFLICTS2007-06-25
Csaba TörökMihály Kránitz2007-06-15 14:00:00A hit és a kultúrák viszonyának új paradigmája2007-06-22
András MozsáryTamás Roska2007-06-22 14:00:00BIOMORF IDŐBELI HIPERÉLESSÉG ÉS „FUNKCIÓ A MASZKRAJZBAN” VLSI TERVEZÉS2007-09-10
Anayo Augustus EsiobuMihály Kránitz2007-06-22 14:00:00The Catholic Mission and its Challenges in Nigeria2007-06-22
Attila KisFerenc KovácsPéter Szolgay2007-07-20 10:00:00Tactile sensing and analogic algorithms2007-09-10
Zoltán FodrócziAndrás Radványi2007-08-16 10:00:00Pszichoakusztika és teremakusztika hangforrások tér-időbeni szimulált szegregációjában2007-09-10
Réka Ágnes SzemerkényiKatalin Botos2007-09-12 09:00:00Energia és biztonságpolitika 1945-1990 Magyarország szénhidrogén - ellátása a hidegháború idején2007-10-11
Róbert WagnerTamás Roska2007-10-05 11:00:00Mammalian Retina and the CNN universal machine: Locally adaptive algorithms and examining ON-OFF interactions2008-09-05
Dániel HillierTamás Roska2007-11-08 14:00:00Fast quantitative image processing methods and biological image analysis2008-09-05
Balázs Szabolcs GerencsérGéza Kilényi2007-11-21 15:00:00Nyelvhasználat az eljárásjogokban - a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásjogokban2008-03-27
Andor Viktor GálJózsef HámoriTamás Roska2007-12-06 11:00:00Methods for the assessment of multineural and multivariate activity patterns and some CNN architecture implementations2008-09-05
Kristóf KaracsTamás Roska2007-12-07 15:00:00Text recognition, event detection and some theoretical aspects of cellular wave computer architectures2008-09-05
Katalin KelemenLászló Rieger2007-12-11 09:00:00Földpiac- földár a magyar közgazdasági gondolkodásban a II. világháborútól a rendszerváltozásig2008-04-04
Gyula PergerJózsef Török2007-12-17 10:00:00Mindszenty (Pehm) József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére2008-06-24
Gábor MatyiÁrpád Csurgay2007-12-21 10:00:00Nanoantenna- MOM dióda szenzorok elektrodinamikája2008-09-05
Zsuzsanna TóthGábor Bánrévy2008-01-24 14:00:00„Documentary Credits in International Commercial Transactions with Special Focus on the "Fraud Rule"”2008-04-08
László KomáromiJános 1928-2015 † Zlinszky2008-02-06 15:00:00A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban2008-03-27
Gabriella Anna LovászIstván Kőrösi2008-04-17 10:00:00Olasz-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok a második világháború után, a gazdasági együttműködések tükrében2008-06-03
Gergely SallaiIstván Berényi2008-05-13 13:30:00„A határ megindul, az ország nagyobb lesz…” A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata (1938. május-1939. március)2008-06-03
Gábor MarótiGéza Kuminetz2008-06-04 14:00:00A kánonjog rendszerében érvényesülő liturgikus jog alapkérdései a II. Vatikáni zsinat után2008-06-24
Nóra Molnár-HídvégiHuba Rózsa2008-06-10 10:00:00„mert pénzért eladják az igazat, / és egy pár saruért a szegényt…” Prófétai társadalomkritika a Kr. e. VIII. században és ennek vetülete Ámosz könyvében2008-06-24
Györgyi SzatmáriBéla Tarjányi2008-06-11 14:00:00Isten és ember dialógusa a jánosi jelek alapján2008-06-24
Márton HegyiAttila PuskásZoltán Rokay2008-06-12 10:00:00Egzisztens differencia – egzisztens kör. A khalkédóni-konstantinápolyi krisztológiai dogma korrelációs újraértelmezésének körvonalai az „első Heidegger” (1919-28) gondolkodása alapján2008-06-24
László SzederkényiJózsef Török2008-06-13 12:00:00Katolikus hitéleti megújulás a Váci Egyházmegye területén a két világháború között2008-06-24
Attila StankoBéla Tarjányi2008-06-13 14:00:00A vőlegény menyegzője - a kánai menyegző elbeszélése mint Epifánia ünnepének misztériuma a II. Vatikáni zsinat által megújított liturgiában2008-06-24
András KoltayGéza KilényiGábor Jobbágyi2008-06-20 14:00:00A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban2008-10-10
Csaba BenedekTamás Szirányi2008-06-30 14:00:00Novel Markovian Change Detection Models in Computer Vision2008-09-05
Mária Magdolna Ercsey-RavaszTamás Roska2008-07-01 09:00:00Applications of Cellular Neural/Nonlinear Networks in Physics2008-09-05
Anna Kinga LázárTamás RoskaZoltán Vidnyánszky2008-08-11 10:00:00Modeling Visual Attention2008-09-05
Gandhi GauravTamás Roska2008-08-27 11:00:00Electronic realisations of Chaotic Circuits: From breadboard to nanotechnology2008-09-05
Ibolya MaczákLászló Nagy2008-09-22 10:00:00„Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól” Kompilálás és excerpálás a magyarországi 17-18. századi prédikációkban2008-10-10
Ildikó Ágota HidasAntonia Opitz2008-11-26 14:00:00Elias Canetti "Káprázat" című regénye kora diskurzusainak tükrében2009-01-21
Judit BarnaZsuzsa Bognár2008-11-26 17:00:00A pszichoanalitikus értelmezés lehetősége Hugo von Hofmannsthal novellisztikájában2009-01-21
Barnabás HegyiJános LevendovszkyÁrpád Csurgay2008-12-12 16:00:00Érzékelőrendszerek hatékonyságának növelése a Nano- és Kommunikációs technológiákban2009-09-07
Ansgar Grochtmann,Balázs Schanda2008-12-19 14:00:00Der Besserungsstrafzweck im Kanonischen Recht: Gewissenhafte Rechtsanwendung? – Zugleich ein Beitrag zum Schutz des Forum internum im Kirchen – und im Völkerrecht”2009-01-21
Lívia ÉrfalvyKornélia Horváth2009-03-10 10:00:00és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében2009-05-20
Józsa Bácsfainé HéviziMiklós Horváth2009-03-31 11:30:00Prohászkai lelkülettel - a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970)2009-05-20
Réka Orsolya Erdélyi Kálmánné BartossGyörgy Domokos2009-04-03 10:30:00ANALISI FILOLOGICA DEI TESTI POETICI DEL CODICE ZICHY2009-05-20
Nóra SzekérSándor M. Kiss2009-04-20 14:00:00A Magyar Közösség története2009-05-20
Ioana Apreotesei AlinaPéter Kovács2009-04-22 14:00:00The International Criminal Court: Starting with Africa?2009-05-20
Ágnes Szotyori-NagyGéza Kuminetz2009-04-23 14:00:00Házassági akadályok a bizánci katolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban2009-04-23
Szilvia GórAntonia Opitz2009-05-07 13:00:00Deutschlanddiskurs in Dramen von Heiner Müller und Volker Braun. Német történelmi diszkurzus Heiner Müller és Volker Braun drámáiban.2009-05-20
Zsuzsa SoproniAntonia Opitz2009-05-08 10:00:00Az epikus szöveg mint előszövegek kereszteződési pontja. Intertextualitás Irmtraud Morgner Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz c. regényében és Günter Grass Das Treffen in Telgte c. elbeszéléséb2009-05-20
Márta BrehószkiPéter Miskolczi Bodnár2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Márta BrehószkiGábor JobbágyiPéter Miskolczi Bodnár2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Judit BogárLászló Nagy2009-05-18 10:00:00Egy késmárki polihisztor élete és munkái - feljegyzéseinek tükrében (ifj. Buchholtz György naplója 1709-1737)2009-10-02
Tamás TölgyesiAntonin Vašek2009-05-18 12:00:00Lexikální germanismy v dnešní češtině (Lexikális germanizmusok a mai cseh nyelvben)2009-10-02
Eszer KovácsSándor Őze2009-05-19 10:00:00MAGYARORSZÁGI JEZSUITÁK ÉS A CSEH RENDTARTOMÁNY (CSEHORSZÁG, MORVAORSZÁG ÉS SZILÉZIA) 1773-IG2009-06-30
Péter IllikZsuzsanna Jánokiné Újváry2009-05-20 12:00:00TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON TÖRÖK KÁRTÉTELEK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI HÓDOLTSÁGI PEREMVIDÉKEN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN2009-06-30
Beáta Szlavikovszky2009-05-22 11:00:00Fejezetek a magyar–olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között2009-10-02
Ákos UjváriImre Békés2009-05-27 14:30:00A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései2009-06-30
Gerald Gruber,Géza Kuminetz2009-05-27 15:00:00ACTU FORMALI AB ECCLESIA CATHOLICA DEFICERE2009-05-27
Levente Dávid PalatinusKornélia Horváth2009-05-28 14:00:00"Framing the Body, Staging the Gaze" Representations of the Body in Forensic Crime Fiction and Film2009-10-02
Rita BajákiEmil Hargittay2009-06-02 10:30:00"Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni." Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata2009-06-30
József KovácsSzabolcs Szuromi2009-06-05 14:00:00Visitacio canonica a gyulai plébánián (1715-1993)2009-06-05
Szabolcs NagypálMihály Kránitz2009-06-09 10:00:00A vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2009-06-09
Péter GálAttila Puskás2009-06-16 14:00:00Jézus Krisztus a szabadító. A személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója2009-06-16
Attila JózsaJózsef Török2009-06-16 16:00:00Ordo in purificatione Sanctae Marie. Mária tisztulásának ünnepe a középkori Esztergom liturgiájában: A gyertyaszentelés és a processzió szertartása2009-06-16
Tamás WetzelGéza KilényiZs. András Varga2009-07-09 10:00:00A bevándorlás kérdése Magyarországon2009-08-30
Gergely DeliZoltán Péteri2009-07-30 10:00:00A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára2009-08-30
Sarolta SzabóGábor Bánrévy2009-09-16 14:00:00A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA – AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI2009-10-15
Tamás LiszkaiGéza Kuminetz2009-09-30 15:00:00Opus operantis. A liturgikus antropológia archetipikus modellje2010-06-10
Zoltán MácsikAnna Halustyik2009-10-09 13:00:00A multilaterális fejlesztési bankok és kapcsolataik Magyarországgal2010-09-30
Tamás FrankóPéter Szabó2009-11-19 14:00:00A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézmény-típusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése2010-06-24
Barnabás GuitmanSándor Őze2009-12-11 08:30:00A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere2010-04-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )