Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
László KomáromiJános 1928-2015 † Zlinszky2008-02-06 15:00:00A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban2008-03-27
Gergely GyimesiPéter ZávodszkyAndrás Szilágyi2011-12-05 16:00:00Az információs entrópia felhasználása polipeptidek sokaságainak és belső dinamikájának jellemzésére2011-12-09
Dániel GyörffyPéter ZávodszkyAndrás Szilágyi2015-03-13 12:30:00Vak vezet világtalant: hogyan lesz rendezetlen peptidekből rendezett komplex2015-03-17
Márton Zsolt KissÁkos Zarándy2021-02-26 09:30:00Új színes, illetve önreferenciás holografikus képalkotó módszerek2021-03-23
Tamás FülöpÁkos Zarándy2019-12-09 10:30:00Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal2020-03-31
Levente TörökÁkos Zarándy2006-03-13 15:00:00Stabilitás, Optikai Folyam Számítás és Sztochasztikus Rezonancia Számítások Celluláris Hullám Számítógépen2006-10-25
Tamás ZsedrovitsÁkos Zarándy2014-09-19 08:30:00Visual Sense and Avoid for Fixed-wing Small Size Unmanned Aerial Vehicles2014-09-23
Máté NémethÁkos Zarándy2019-03-12 16:30:00Dual-pixel CMOS szenzorstruktúra intra-frame mozgásdetekcióhoz2019-03-26
Ágnes KandrácsLucia Wittner2020-09-21 14:30:00Spontaneously occurring and disinhibition-induced synchronous activities in the human neocortex, in vitro2020-09-29
Noémi BoryGyörgy Vókó2016-11-09 13:00:00A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2016-12-13
István OttGyörgy Vókó2013-05-15 15:30:00A szerzői jogok hazai büntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében2013-06-11
Péter MolnárAndrás Vizkelety2014-11-07 10:15:00Islam- und Palästinabild in sechs deutschsprachigen Pilgerberichten des Mittelalters2014-12-02
Ágnes ZimányiKrisztián Vincze2018-03-13 15:00:00Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében
Ágnes ZimányiKrisztián Vincze2018-03-13 15:00:00Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében2018-03-20
Petra HermannZoltán Vidnyánszky2016-08-31 16:00:00Adaptive Coding of Face Identity in the Human Visual Cortex2016-09-20
Éva BankóZoltán Vidnyánszky2010-04-26 13:00:00Neural Mechanisms Underlying Visual Short- Term Memory for Facial Attributes2010-09-24
Balázs KnakkerZoltán Vidnyánszky2017-09-19 14:30:00The Diverse Role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing2017-09-26
István KóborZoltán Vidnyánszky2010-06-30 11:30:00Attentional Modulation and Plasticity in the Human Sensory System2010-09-24
Judit KörtvélyesZoltán VidnyánszkyÉva Mária Kiss-Bankó2015-09-04 14:30:00ELECTROPHYSIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE AMBLYOPIC NEURAL DEFICIT2015-09-22
Luca Anna BorsFranciska Vidáné dr. Erdő2021-01-15 09:30:00Intravénás és intranazális P-glikoprotein moduláció vér-agy gátra gyakorolt hatásának vizsgálata fiatal és idős patkányokon2021-03-23
Márk HaramzaLászló VeszprémyBéla Török2019-10-25 12:00:00A 9–10. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCEI SZABLYÁK ARCHEOMETALLURGIAI ÉS HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSA2019-11-26
Tamás TölgyesiAntonin Vašek2009-05-18 12:00:00Lexikální germanismy v dnešní češtině (Lexikális germanizmusok a mai cseh nyelvben)2009-10-02
István SabjanicsZs. András Varga2020-02-26 12:30:00A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben2020-03-31
László ChristiánZs. András VargaLászló Kiss2010-11-26 14:00:00Alternatív rendészet2011-01-21
Lilla BerkesZs. András Varga2020-06-11 14:00:00A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. Létrejötte, alanyi köre, működése és hiányosságai2020-06-30
Ádám VargaZs. András Varga2020-06-08 14:00:00A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései2020-06-30
Géza KasJános Varga J.Klára Hegyi2010-12-09 10:00:00Várrombolás hazánkban a török kiűzése után (1699 – 1702)2011-03-17
Péter TechetCsaba Varga2019-02-14 12:00:00Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban – a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig2019-03-26
Emília TóthIstván UlbertDániel Fabó2016-06-24 10:30:00Development of multimodal diagnostic tools for epilepsy patients implanted with intracranial micro- and macroelectrodes2016-09-20
Bálint Péter KerekesIstván Ulbert2016-03-22 12:30:00Combined Two-Photon Imaging, Electrophysiological, and Anatomical Investigation of the Human Neocortex in Vitro2016-06-14
Balázs Gábor DombováriIstván Ulbert2016-12-14 10:30:00IN VIVO VALIDATION AND SOFTWARE CONTROL OF ACTIVE INTRACORTICAL MICROELECTRODES2017-03-21
Katharina HoferIstván UlbertLucia Wittner2017-12-13 14:30:00Investigation of cortical synchronous activity of neuronal populations, in vitro2018-03-20
Domokos MeszénaIstván Ulbert2020-09-15 09:30:00Advanced recording techniques for studying cellular-level neurophysiology2020-09-29
Bálint FileIstván Ulbert2020-05-22 09:30:00Modular analysis of brain and free word association networks2020-06-30
Eszter JánosHedvig Ujvári2018-02-19 11:00:00Kultur- und Literaturvermittlung in der Temesvarer Zeitung (1871-1882)2018-03-20
Krisztina TóthPéter Tusor2013-05-13 14:00:00A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása2013-06-11
Róbert SzvorényiPéter Tusor2021-06-21 13:30:00Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete2021-06-29
Miklós JávorPéter Tusor2020-06-09 14:00:00Egyházpolitika, ateista propaganda és békemozgalom a Kádár-rendszer korai éveiben (1957-1964)2020-09-29
Frigyes SzücsiAttila Türk2019-05-13 09:00:00Temetkezési szokások az avar kori Mezőföldön és az 5-10. századi térhasználati és kontinuitási kérdések2019-06-18
Pál Béla SzilágyiTihamér Tóth2011-09-05 12:30:00Az összefonódások egyoldalú hatásainak megítélése az Európai Unió versenyjogában2011-09-15
Gábor KertészTihamér Tóth2012-11-28 14:00:00A postai egyetemes szolgáltatás terjedelme és kilátásai a teljes postapiaci liberalizáció hajnalán2012-12-04
Éva Katalin SzederkényiPéter Benedek Tóta2015-03-03 16:00:00Gaps and Silences in Re-interpreting the Past; The Development of Kazuo Ishiguro’s Narrative Technique in his Early Novels2015-03-17
Melinda DabisPéter Benedek Tóta2017-05-16 17:00:00In the Vortex of the Mind, Patterns of Memory in Kazuo Ishiguro's Novels2017-06-06
Péter MosolygóJózsef Török2006-06-14 14:00:00Az epiklézis és értelmezésének történeti vonatkozásai2006-06-23
Tamás UdvardyJózsef Török2014-05-28 15:00:00A Szociális Missziótársulat alapításának előzményeiés fejlődése eredeti forrásművek és folyóiratok tükrében2014-06-17
László SzederkényiJózsef Török2008-06-13 12:00:00Katolikus hitéleti megújulás a Váci Egyházmegye területén a két világháború között2008-06-24
Attila JózsaJózsef Török2009-06-16 16:00:00Ordo in purificatione Sanctae Marie. Mária tisztulásának ünnepe a középkori Esztergom liturgiájában: A gyertyaszentelés és a processzió szertartása2009-06-16
Csaba LatorcaiJózsef Török2006-06-14 14:00:00Katolikus főpapok az országgyűlés felsőházában 1927-19442006-06-23
László AradiJózsef Török2019-05-21 09:00:00Az apátnő benedikálásának szertartása a középkori Magyarország monasztikus női szerzetesközösségeiben2019-06-18
Árpád Farkas HeszJózsef Török2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban2019-09-24
Gyula PergerJózsef Török2007-12-17 10:00:00Mindszenty (Pehm) József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére2008-06-24
László FábiánAttila Thimár2014-10-17 10:00:00Az Édes Anna legendárium; Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete2014-12-02
Márton SoltészAttila Thimár2015-04-24 10:15:00A BRG-től a regényig; Csalog Zsolt prózapoétikájának (műfaj)elméleti kérdései2015-09-22
Réka KosztrabszkyAttila Thimár2020-10-19 10:00:00Az elbeszéléstechnika sajátosságai Szabó Magda korai regényeiben
Zsanett Nemesné MatusAttila Thimár2020-06-17 14:00:00Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon; Bodroghy Papp István költészete2020-06-30
Anett PogácsásLevente Tattay2017-04-28 10:00:00KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYS ÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára2017-06-06
Emerencia KékZoltán Tarjányi2010-02-19 14:00:00A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn szentírási magyarázata és a bűn értelmezése a teológiatörténet egyes korszakaiban2010-02-19
Gábor NémethZoltán Tarjányi2005-06-06 10:00:00A halálos bűn, mint erkölcsteológiai probléma a 20. századi morálteológiában2005-06-24
Emese Kaszap-AsztalosEszter Tarjányi2018-05-18 11:00:00A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár. Egy pályakép kultúratudományos perspektívái.2018-06-19
Péter Levente VighEszter Tarjányi2016-05-06 18:00:00Irodalom és történelem közöt; A kritikai életrajz mint interdiszciplináris műfaj: a ködlovag és gentleman Lovik Károly2016-06-14
Csaba SzentgyörgyiEszter Tarjányi2017-05-17 15:00:00Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában2017-06-06
Attila StankoBéla Tarjányi2008-06-13 14:00:00A vőlegény menyegzője - a kánai menyegző elbeszélése mint Epifánia ünnepének misztériuma a II. Vatikáni zsinat által megújított liturgiában2008-06-24
Gábor HarmaiBéla Tarjányi2005-04-08 14:00:00Krizstus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban2005-06-24
László TörökBéla Tarjányi2005-06-07 10:00:00Tökéletességre törekvő igazvolt2005-06-24
Györgyi SzatmáriBéla Tarjányi2008-06-11 14:00:00Isten és ember dialógusa a jánosi jelek alapján2008-06-24
Gyula TakácsBéla Tarjányi2005-06-08 10:00:00A Jelenések könyve kommentár2005-06-24
Gergely PatyiAndrás Tamás2012-12-06 14:00:00Ügyvédség a köz- és magánjog határán2013-03-12
Máté PaksyPéter Takács2011-06-07 16:00:00Hart „visszatérő kérdései” és a francia jogbölcseleti hagyomány2011-09-15
Márta MundingLászló TakácsIbolya Tar2016-02-11 11:00:00Alexandros és a barbár asszonyok találkozása Curtius Rufus munkájában; Forráshasználat és történetszerkesztés2016-03-08
Gábor HamvasLászló Takács2016-12-16 15:00:00EKPHRASISOK AZ EZÜSTKORI EPOSZIRODALOMBAN2017-03-21
Gergely FeldhofferGyörgy Takács2010-09-01 11:00:00Audio to visual speech conversion2010-09-24
László Kisházi-KovácsSzabolcs Szuromi2005-05-18 14:00:00A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektő 1850-ig)2005-06-24
Gábor Tamás JuhászSzabolcs Szuromi2009-12-17 10:00:00A „krisztushívők” egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból2010-06-24
Balázs TanczikSzabolcs Szuromi2012-05-31 14:00:00Egyházjogi változások és azok civiljogi hatásai Magyarországon a XIX. század második felében2012-06-12
József KovácsSzabolcs Szuromi2009-06-05 14:00:00Visitacio canonica a gyulai plébánián (1715-1993)2009-06-05
Augustus Esiobu AnayoSzabolcs Szuromi2021-01-15 13:00:00Legal Conditions and Challenges about the Office of a Religious Pastor, particularly considering the Piarist Religious Parish in Kecskemét2021-03-23
István SoósSzabolcs Szuromi2010-01-27 14:00:00A spanyol állami egyházjog és a katolikus egyház belső joga2010-06-24
Zsolt LengyelSzabolcs Szuromi2016-03-18 12:00:00Egyházlátogatások a Mátraszőlősi Plébánián2016-06-14
Eörs CsordásSzabolcs Szuromi2009-12-16 14:00:00Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban2010-06-24
Zoltán JanesSzabolcs Szuromi2013-04-11 14:00:00A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig2013-06-24
Péter ArtnerSzabolcs Szuromi2005-06-13 14:00:00Vádalku a kánonjogban2005-06-24
Bence TokodiSzabolcs Szuromi2010-03-26 14:00:00Az állandó diakonátus önálló egyházi hivatallá válásának lehetősége a hatályos egyetemes egyházi törvényekben2010-06-24
Antal HámoriSzabolcs Szuromi2005-06-09 11:00:00Életvédelem a Katolikus Egyház jogrendjében2005-06-24
István Simon-WagnerSzabolcs Szuromi2018-09-24 14:00:00A személyi elv komplementaritásáról a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházjogban2018-12-04
Tünde MittákSzabolcs Szuromi2011-06-22 14:00:00A világi harmadrendek története, működésük a II. Vatikáni Zsinat után, különös tekintettel Magyarországon2011-06-22
Tarsoly István KollegaJános Szulovszky2011-11-17 10:00:00II. JÓZSEF NÉMET TELEPESEI 1784–17872012-03-13
Magdolna GilányiKornél Szovák2021-01-27 10:00:00Bőle Kornél OP kéziratos visszaemlékezései2021-03-23
Hajnalka KuffartKornél Szovák2018-10-16 10:00:00Modenában őrzött esztergomi számadáskönyvek és az esztergomi érseksége udvartartása2018-12-04
Gábor NemesKornél Szovák2014-05-08 14:00:00Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526)2014-06-17
Katalin ErősKornél Szovák2020-03-03 14:00:00Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon2020-03-31
Balázs Péter KarlinszkyKornél Szovák2013-09-27 14:00:00A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai.2013-12-03
Ádám BollókKornél SzovákCsanád Bálint2012-10-15 14:30:00Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez2012-12-04
Dániel BácsatyaiKornél Szovák2016-09-30 09:00:00A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői2016-12-13
Endre LászlóPéter Szolgay2016-04-27 12:30:00Parallelization of Numerical Methods on Parallel Processor Architectures2016-06-14
András KissPéter SzolgayZoltán Nagy2011-10-28 11:00:00An Optimal Mapping of Numerical Simulations of Partial Differential Equations to Emulated Digital CNN-UM Architectures2011-12-09
Antal HibaPéter SzolgayMiklós Ruszinkó2016-09-05 14:30:00Memory Access Optimization for Computations on Unstructured Meshes2016-09-20
Vamsi Kiran AdhikarlaPéter Szolgay2015-09-18 14:00:00Rendering and Interaction on Projection-Based Light Field Displays2015-09-22
Bence József BorbélyPéter SzolgayJózsef Laczkó2017-04-06 16:00:00Kinematic measurement and analysis of human arm movements2017-06-06
Attila StubendekPéter SzolgayKristóf Karacs2019-08-26 16:30:00Representation and recognition methods on parallel and unconventional machines2019-09-24
Dániel SzolgayTamás Szirányi2011-09-30 11:00:00Video Event Detection and Visual Data Processing for Multimedia Applications2011-12-09

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )