Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Beáta Szlavikovszky2009-05-22 11:00:00Fejezetek a magyar–olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között2009-10-02
István Zombori2006-11-24 11:00:00„Jagello- Habsburg rendezési kísérlet 1523-ban”2007-03-12
Katalin HajósAnikó Ádám2015-03-23 10:30:00Variations de l’interface littéraire dans les littératures maghrébines d’expression française2015-06-16
Ágnes TóthAnikó Ádám2020-11-25 12:00:00A tér és a test reprezentációi Maurice Carême műveiben2020-12-15
Viola Gabriella Kóczán-VörösZsolt AlmásiGabriella Reuss2019-05-17 14:00:00"Határátlépések". Irodalmi, társadalmi és földrajzi határok Isabella Bird The Golden Chersonese and the Way Thither című művében2019-06-18
Mihály Zsolt IviczJózsef Alvincz2004-12-03 10:00:00A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése, különös tekintettel a kisbirtokra2005-05-17
Zoltán Attila LiktorDorottya Andrási2021-02-18 14:00:00„A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra”2021-03-23
Márta Zita SzücsAnna BabarczyIldikó Hoffmann2016-05-10 10:00:00A célzás, a metafora és az irónia megértésének kognitív, nyelvi és metapragmatikai összefüggései óvodáskorban2016-06-14
Tamás EnyediAndrás BácskayBalázs Mezei2020-09-14 13:00:00Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought/ Újrahasznosított vallások: Egyiptom a századforduló Hermetikus és Thelemikus gondolkodásában2020-09-29
Erika RobozAndrás Bácskay2021-06-14 10:00:00Motifs of Smiting in the Syro-Palestinian Iconography: Proofs of Intercultural Exchange between Egypt and the Levantine Region (A Comparative Study)2021-06-29
Viktorné MacskaAndrás BácskayGábor Kalla2018-12-06 09:30:00Secrets from the Deep Internal Structure and Systems of Interpretation in the Omen Series Šumma izbu2019-03-26
Tamás István ManhertzNóra Balogh-Békesi2021-05-19 14:00:00Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata
Bálint Benedek HuszthyKatalin Anikó Balogné Bérces2019-05-17 15:00:00How can Italian phonology lack voice assimilation? Hogy hiányozhat az olasz fonológiából a zöngésségi hasonulás?2019-06-18
Ágnes PiukovicsKatalin Anikó Balogné Bérces2021-06-03 10:00:00Phonological and non-phonological factors in nonnative pronunciation acquisition2021-06-29
Orsolya CsapóGyula Bándi2015-12-03 15:00:00A KÖRNYEZETI JOGI FELELŐSSÉG HATÁRAI - Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra2015-12-15
Ágnes Tahyné KovácsGyula Bándi2013-10-10 14:00:00A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL EGYES KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN2013-12-03
Sarolta SzabóGábor Bánrévy2009-09-16 14:00:00A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA – AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI2009-10-15
Zsuzsanna TóthGábor Bánrévy2008-01-24 14:00:00„Documentary Credits in International Commercial Transactions with Special Focus on the "Fraud Rule"”2008-04-08
György VelkeySándor BazsányiZoltán Hidas2020-11-30 14:00:00Az "irodalmi öntudat" szerkezete és változásai az 1960-as években2020-12-15
János FejesSándor BazsányiMiklós Kőszeghy2018-11-09 09:00:00The Reception of Biblical and Mythological Patterns in the Lyrics of Extreme Metal Music2018-12-04
Zsolt József MiklósvölgyiSándor Bazsányi2019-05-10 15:00:00A nádasi tér. A Párhuzamos történetek térpoétikája.2019-06-18
Ákos UjváriImre Békés2009-05-27 14:30:00A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései2009-06-30
Orsolya BolykyErvin BelovicsPéter Polt2018-05-17 15:00:00Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére2018-06-19
Mészáros Ádám Zoltán MészárosErvin Belovics2017-10-04 14:00:00Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban2017-12-05
Ádám BékésErvin Belovics2010-12-09 14:00:00Az Európai Büntetőjog – Luxemburgi és Strasbourgi Büntető Ítélkezés2011-01-21
Ildikó Auguszta DománErvin BelovicsPéter Polt2020-02-13 10:00:00A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében2020-03-31
Viktor László BércesErvin Belovics2012-10-25 16:00:00A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOKRA2012-12-04
Boglárka Miskolcziné JuhászErvin Belovics2015-06-02 11:00:00A BÜNTETŐELJÁRÁSI SZABÁLYOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI2015-09-22
Balázs NagyCsaba Benedek2020-11-24 12:00:00Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data2020-12-15
László MonostoriFerenc Beran2017-03-29 13:00:00A Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2017-06-06
Gergely SallaiIstván Berényi2008-05-13 13:30:00„A határ megindul, az ország nagyobb lesz…” A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata (1938. május-1939. március)2008-06-03
Borbála FábiánIstván Berényi2010-05-20 11:00:00„A mívelt városokban szükséges utczavilágításról” Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete – Néhány törvényhatósági jogú város példáján keresztül –2010-06-10
Judit BarnaZsuzsa Bognár2008-11-26 17:00:00A pszichoanalitikus értelmezés lehetősége Hugo von Hofmannsthal novellisztikájában2009-01-21
András MezeyZsuzsanna Bögre2013-12-13 15:00:00Csongrád megyei katolikus ifjúsági kisközösségek és bázisközösségek 1946 és 1980 között, a hivatalos egyház és a pártállam vonatkozási keretében.2014-03-18
Kristóf LegéndyPál Bolberitz2012-06-07 14:00:00A modellfüggő realizmus teológiai értelmezése2012-06-12
Levente OrvosPál Bolberitz2015-06-15 11:00:00A lélek halhatatlansága valamint a test eredeti és végső épségének alapvető szempontjai Aquinói Szent Tamásnál - A tamási értelmezés aktualitása a mai teológiában2015-06-16
Tímea LászlóEdit Bors2014-11-27 15:00:00Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban2015-03-17
Gábor NyáriJózsef Botlik2017-05-18 15:00:00"45-ösök"- A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-19562017-06-06
Ágnes TutuskóJózsef Botlik2016-05-02 08:30:00Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai2016-06-14
Marianna RiskóJózsef Botlik2017-05-08 10:00:00Chira Sándor (1897 - 1983), a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye püspökének élete és vértanúsága2017-06-06
Sándor SeremetJózsef Botlik2016-05-09 10:00:00A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925)2016-09-20
József Szanyi M.József Botlik2017-10-31 10:30:00Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz (1938-1939). Autonómia, birtokbavétel, katonai akciók.2017-12-05
Gyula KosztyóJózsef Botlik2021-02-03 10:00:00Kárpátalja, mint Északkeleti Hadműveleti Terület (1944)2021-03-23
Borbála Igazné PrónaiJózsef Botos2007-02-28 16:00:00A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon2007-06-25
János Előd KávássyKatalin Botos2013-05-15 14:00:00A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején, 1981-1988-ban2013-06-11
Antónia HüttlKatalin Botos2002-01-01 00:00:00Gazdaságstatisztikai fogalmak történeti fejlődésben2002-06-12
Csaba NagyKatalin Botos2011-05-20 14:00:00Kényszerek és remények. A magyar IMF és IBRD csatlakozás rövid története2011-06-09
Márton LászlóKatalin Botos2013-11-22 14:30:00Kollektivizálás a Székelyföldön (1959-1962)2014-03-18
Violetta Mányó-VárócziKatalin Botos2016-02-18 11:00:00Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus2016-03-08
Réka Ágnes SzemerkényiKatalin Botos2007-09-12 09:00:00Energia és biztonságpolitika 1945-1990 Magyarország szénhidrogén - ellátása a hidegháború idején2007-10-11
Gábor KeményMáté Botos2010-05-21 14:00:00KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI GONDOLKODÁS A XX. SZÁZAD ELSİ FELÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL OSWALD VON NELL-BREUNING SJ GONDOLATAIRA2010-06-10
János PánczélMáté Botos2021-03-10 13:00:00Nem forradalom, hanem szabadságharc. Mindszenty József 1956-os helyzete és tevékenysége2021-03-23
Örs KovácsMáté Botos2013-05-15 11:00:00Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései2013-06-11
Alexandra KaliczkaLászló BuriánViktória Harsági2013-09-02 11:00:00A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban2013-09-17
József BacsárdiLászló Christián2020-06-12 14:00:00Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban.2020-06-30
András PomeislZoltán CsehiAndrás Osztovits2021-03-26 13:00:00A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései
Dávid UjhelyiZoltán Csehi2021-02-05 10:00:00„A paródia-kivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban"2021-03-23
Orsolya Dőryné ZábrádyAndrás Cser2012-09-03 10:00:00A nazális mássalhangzók viselkedése a különböző nyelvekben2012-09-18
Orsolya ForróAndrás Cser2013-05-17 14:00:00Ingadozás a magyar elölségi harmóniában. Szempontok a variabilitás szinkróniájának és diakróniájának feltárásához és értelmezéséhez2013-06-11
Miklós KollerGyörgy Cserey2014-09-16 10:30:00Spatial–Temporal Event Recognition and Metastable Oscillations in CNN Wave Computer2014-09-23
Ákos TarGyörgy Cserey2012-07-04 12:00:00Low Resolution Infrared Proximity Array Based 3D Object and Force Reconstruction, and Modular Oscillatory Arrays2012-10-12
Ádám RákGyörgy Cserey2014-09-22 10:30:00RACER data stream based array processor and algorithm implementation methods as well as their applications for parallel, heterogeneous computing architectures2014-09-23
Gábor János TornaiGyörgy CsereyTamás Roska2014-08-28 10:30:00Implementation of Medical Imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures2014-09-23
József VeresGyörgy Cserey2013-07-29 10:00:00BIO-INSPIRED LOW-COST ROBOTIC JOINT WITH REDUCED LEVEL OF BACKLASH AND A NOVEL APPROACH: THE EMULATED ELASTIC ACTUATOR2013-09-12
Endre OrbánLóránt CsinkPéter Balázs2020-06-17 10:00:00Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban2020-06-30
Júlia Téglásiné KovácsLóránt Csink2018-03-02 13:00:00Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája2018-03-20
Nóra FalkSándor Csúcs2013-05-10 14:00:00A réntartás és terminológiája az északi lappban2013-06-11
Orsolya TánczosSándor Csúcs2016-03-21 14:30:00Causative Constructions and their syntactic analysis in the Udmurt Language2016-06-14
Ádám PappÁrpád Csurgay2018-01-19 10:30:00SPIN-WAVE-BASED COMPUTING2018-03-20
Imre Benedek JuhászÁrpád Csurgay2018-08-31 10:00:00The role of intramolecular vibrations in photosynthetic exciton energy transfer2018-09-25
Ádám FeketeÁrpád Csurgay2015-03-09 14:30:00Felületi plazmon rezonancia elvű bioszenzorok és stimulált emissziós mikroszkópia2015-03-17
Gábor MatyiÁrpád Csurgay2007-12-21 10:00:00Nanoantenna- MOM dióda szenzorok elektrodinamikája2008-09-05
Júlia Alma Váginé HuszthyGyörgy Domokos2010-10-22 13:00:00Volgarizzamenti biblici nella Toscana medievale (una versione anonima dei vangeli) / Középkori toszkán bibliafordítások (egy anoním evangéliumfordítás)2010-12-16
Réka Orsolya Erdélyi Kálmánné BartossGyörgy Domokos2009-04-03 10:30:00ANALISI FILOLOGICA DEI TESTI POETICI DEL CODICE ZICHY2009-05-20
Lilla PintérKatalin É. Kiss2017-05-05 10:30:00A kimerítő értelmezés elsajátítása különböző fókusztípusok esetén2017-06-06
Tamás HalmKatalin É. Kiss2016-05-05 10:30:00The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian2016-06-14
János ErdődyNadja El Beheiri2012-05-04 15:00:00Radix omnium malorum? – A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről2012-06-12
Tibor PatakyFerenc Fábián2017-05-29 14:00:00A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei2017-06-06
Árpád GyurisFerenc Fábián2018-05-29 14:00:00„Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra”2018-06-19
Judit MudriczkiTibor Fabiny2010-05-25 09:00:00The 1608 King Lear Quarto in Context: Dramatic Tradition, Jacobean Rhetoric and the Representation of the Early Modern Body Politic2010-06-10
Flóra BálintImre FarkasZsolt Liposits2018-09-13 12:00:00Effects of 17β estradiol and glucagon-like peptide-1 on gonadotropin-releasing hormone neurons in mice2018-09-25
Erika JuhászZoltán Farkas2013-09-02 10:00:00A Húsvéti krónika új kritikai kiadásának előkészületei2013-09-17
Tamás MészárosZoltán Farkas2011-04-28 14:00:00A rhamnusi Antiphón2011-06-09
Lujza VargaGergely Róbert Fejérdy2021-05-17 10:00:00Magyar képviselet a Népszövetségben az 1920-as években2021-06-29
Erzsébet HakkelCsaba Fekete2018-03-09 10:30:00Regulation of energy homeostasis by hypothalamic circuits; light- and electron microscopic studies in rodents2018-03-20
Tivadar FehérGyörgy Fodor2004-12-10 10:00:00A Jelenések könyvének görög nyelve2005-06-24
Gábor HarrachMargit (1961-2016) Földesi2013-04-11 09:00:00Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején (Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában)2013-06-11
Dávid StöckertMargit (1961-2016) Földesi2014-09-25 10:00:00A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon; magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945)2014-12-02
Domonkos GergelyiPéter Földesy2015-09-17 10:30:00Compressed sensing in FET based terahertz imaging2015-09-22
Zoltán KárászPéter Földesy2016-08-29 10:30:00Brain activity measurement with implantable microchip2016-09-20
Fanni HendeAndrás ForgóGéza Pálffy2017-05-10 12:00:00Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között2017-06-06
István KeveváriJános Frivaldszky2017-05-24 13:30:00A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre2017-06-06
Kinga ZakariásJános Frivaldszky2017-05-10 14:00:00Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében2017-06-06
József GátasIda FröhlichPéter Lautner2014-05-05 09:00:00Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagogé című drámájának politikatörténeti olvasata2014-06-17
Balázs TamásiIda Fröhlich2014-05-13 15:30:00Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet2014-06-17
Nóra Margaréta DávidIda Fröhlich2009-12-14 13:00:00A qumráni közösség thanatológiája a második Szentély korának gyakorlatában és eszmerendszerében2009-12-17
Eszter Leelőssyné TóthPéter FürjesKristóf Iván2019-07-26 09:30:00Részecske- és sejttranszport modellezése mikrofluidikai rendszerekben2019-09-24
Veronika PéntekCsilla Gábor2016-10-14 11:00:00Meditáció és devóció. Ecsedi Báthory István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése2016-12-13
Réka SzabóLászló GáspáriZoltán Kövecses2014-03-13 14:00:00Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése2014-06-17
Dániel DudolaZoltán Gáspári2021-06-28 11:30:00Két, idegi jelátvitelben is szerepet játszó fehérjeszerkezeti elem bioinformatikai elemzése

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )