Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Zsuzsanna TóthGábor Bánrévy2008-01-24 14:00:00„Documentary Credits in International Commercial Transactions with Special Focus on the "Fraud Rule"”2008-04-08
Zsuzsanna NagyZsuzsanna Jánokiné Újváry2020-06-26 10:00:00Bethlen Gábor külpolitikája és a francia diplomácia a harmincéves háborúban (1619-1629)2020-09-29
Zsuzsanna BorvendégSándor M. Kiss2016-10-24 12:30:00Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében2016-12-13
Zsuzsánna BirtaAnna Halustyik2012-11-21 14:00:00A JOGHARMONIZÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSEKRE VONATKOZÓAN ÉS AZ EGYENLŐ VERSENYFELTÉTELEK BÍZTOSÍTÁSA A BŐVÍTETT BELSŐ PIACON2012-12-04
Zsuzsa SoproniAntonia Opitz2009-05-08 10:00:00Az epikus szöveg mint előszövegek kereszteződési pontja. Intertextualitás Irmtraud Morgner Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz c. regényében és Günter Grass Das Treffen in Telgte c. elbeszéléséb2009-05-20
Zsolt SzebelédiGyula Mayer2017-03-28 10:00:00Szerémi György Epistolájának nyelvi elemzése2017-06-06
Zsolt RosnerZoltán KovácsAndrás Tamás Fejérdy2021-06-10 10:00:00Vallásosság a máriagyűdi kegyhelyen, Emberi igények és lelkipásztori válaszok a népi vallásosság, a Mária-tisztelet és a sensus fidei tükrében2021-06-29
Zsolt NikaMiklós RásonyiPéter Szolgay2021-07-16 13:30:00Optimal Investments for Price Processes with Long Memory
Zsolt LengyelSzabolcs Szuromi2016-03-18 12:00:00Egyházlátogatások a Mátraszőlősi Plébánián2016-06-14
Zsolt József MiklósvölgyiSándor Bazsányi2019-05-10 15:00:00A nádasi tér. A Párhuzamos történetek térpoétikája.2019-06-18
Zsolt JoncevIván Halász2018-05-11 11:00:00A csehszlovák légiók ábrázolása a szlovák irodalomban2018-06-19
Zsolt HernádyRóbert Hermann2016-02-10 13:00:00"Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak" Schweidel József tábornok élete2016-03-08
Zsolt GelencsérSándor Pongor2014-09-17 15:30:00A bakteriális kommunikáció és kooperáció génjeinek elhelyezkedése ismert genomokban. Az AHL szabályzórendszer génjei2014-09-23
Zsolt AdorjániTibor Szepessy2011-03-11 12:00:00Szem és tekintet Pindaros költészetében2011-06-09
Zsófia TompaLajos Sipos2016-02-12 13:00:00Tisztuló (torz)kép ; (Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében2016-03-08
Zsófia Teréz SzirtesZsuzsanna Jánokiné Újváry2015-05-08 09:30:00Az erdélyi szászság érdekérvényesítése az átmeneti korszakban (1690-1711)2015-09-22
Zsófia Sztyéhlikné BércesAnita PongráczKristóf Iván2018-08-27 10:00:00Nanostrukturált felületek és idegszöveti sejtek kölcsönhatásának vizsgálata2018-09-25
Zsófia BabicsArmando Nuzzo2015-04-27 10:30:00Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében2015-09-22
Zsanett Nemesné MatusAttila Thimár2020-06-17 14:00:00Irodalom és művelődés a reformkori Dunántúlon; Bodroghy Papp István költészete2020-06-30
Zoltán VeresZsolt Halász2018-09-28 12:00:00A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELEM EGYES ALAPKÉRDÉSEI2018-12-04
Zoltán SzlávikTamás Szirányi2006-12-20 10:00:00Videóképek illesztése: kamera regisztráció és képi lényegkiemelés CNN architektúrával2007-09-10
Zoltán PetőTamás NyirkosGergely Egedy2020-06-26 14:00:00Egy reakciós "liberális" a XX. században, Erik-von Kuehnelt-Leddihn politikai filozófiája2020-09-29
Zoltán PappPéter Kovács2019-10-03 11:00:00A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér- szuverenitás értelmezésének újabb irányai2019-11-26
Zoltán NavratyilGábor JobbágyiJudit Sándor2011-04-08 14:00:00A varázsló eltöri pálcáját? Az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig - A jogi szabályozás kontúrjai2011-06-09
Zoltán MácsikAnna Halustyik2009-10-09 13:00:00A multilaterális fejlesztési bankok és kapcsolataik Magyarországgal2010-09-30
Zoltán KárászPéter Földesy2016-08-29 10:30:00Brain activity measurement with implantable microchip2016-09-20
Zoltán JanesSzabolcs Szuromi2013-04-11 14:00:00A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig2013-06-24
Zoltán FodrócziAndrás Radványi2007-08-16 10:00:00Pszichoakusztika és teremakusztika hangforrások tér-időbeni szimulált szegregációjában2007-09-10
Zoltán BodnárGéza Kuminetz2021-06-10 11:00:00A kánoni munkajog forrásai és különös alapelvei tekintettel a magyarországi sajátosságokra
Zoltán Attila LiktorDorottya Andrási2021-02-18 14:00:00„A rendi dualizmus garanciáinak jelentősége a Magyar Királyságban Különös tekintettel a 16–17. századi Habsburg-magyar (közjogi) viszonyra”2021-03-23
Zoltán András TuzaGábor Szederkényi2015-09-09 10:30:00Structural Analysis of Kinetic Systems with Application to Cell-free Expression Systems2015-09-22
Zijian Győző YangGábor Prószéky2019-06-05 16:30:00eπQue: Gépi fordítás minőségét becslő programcsomag2019-06-18
Vivien Csapóné MiczánIstván KatonaAndrás Horváth2021-01-11 15:30:00Nanoszkópiás képalkotási eljárások alkalmazása az idegrendszer molekuláris plaszticitásának vizsgálatában2021-03-23
Violetta Mányó-VárócziKatalin Botos2016-02-18 11:00:00Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus2016-03-08
Viola Gabriella Kóczán-VörösZsolt AlmásiGabriella Reuss2019-05-17 14:00:00"Határátlépések". Irodalmi, társadalmi és földrajzi határok Isabella Bird The Golden Chersonese and the Way Thither című művében2019-06-18
Viktorné MacskaAndrás BácskayGábor Kalla2018-12-06 09:30:00Secrets from the Deep Internal Structure and Systems of Interpretation in the Omen Series Šumma izbu2019-03-26
Viktória Czene-PolgárSándor M. Kiss2020-11-25 10:00:00Pénzügyi bűncselekmények megítélése és felderítése 1945 és 1956 között2020-12-15
Viktor NyúlImre Kocsis2015-05-19 11:00:00Péter alakja a szinoptikus evangéliumok tükrében2015-06-16
Viktor MarekSándor M. Kiss2012-12-14 14:00:00A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében2013-03-12
Viktor László BércesErvin Belovics2012-10-25 16:00:00A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOKRA2012-12-04
Veronika PéntekCsilla Gábor2016-10-14 11:00:00Meditáció és devóció. Ecsedi Báthory István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése2016-12-13
Vera SzádoczkiLászló Nagy2020-06-17 10:00:00Neolatin elégiaköltészet a 18. századi Magyarországon; A jezsuita költészetoktatás és Makó Pál munkássága2020-06-30
Vamsi Kiran AdhikarlaPéter Szolgay2015-09-18 14:00:00Rendering and Interaction on Projection-Based Light Field Displays2015-09-22
Tünde MittákSzabolcs Szuromi2011-06-22 14:00:00A világi harmadrendek története, működésük a II. Vatikáni Zsinat után, különös tekintettel Magyarországon2011-06-22
Tivadar FehérGyörgy Fodor2004-12-10 10:00:00A Jelenések könyvének görög nyelve2005-06-24
Tímea Sztancsné KardosZsuzsanna Jánokiné Újváry2020-06-17 11:00:00Thököly Imre és udvarának familiárisai2020-06-30
Tímea LászlóEdit Bors2014-11-27 15:00:00Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban2015-03-17
Tibor TarcsayTamás Karáth2019-12-18 10:00:00Metanarratives of History: Eusebian and Augustinian Perceptions of History in Orosius, Bede, and the Old English Translations2020-03-31
Tibor PatakyFerenc Fábián2017-05-29 14:00:00A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei2017-06-06
Tibor NeumannGyörgy Rácz2006-12-15 14:00:00„A Korlátköviek Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV-XVI. században”2007-03-12
Tibor MartíZsuzsanna Jánokiné Újváry2013-12-09 12:00:00Gróf Esterházy László (1626-1652). Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez2014-03-18
Tibor GyörökLászló Perendy2013-11-19 11:30:00A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban2013-12-03
Tibor GörfölAttila Puskás2013-06-17 11:00:00A felfoghatatlan titok a történelemben - Karl Rahner szentháromságtana a mai teológiai gondolkodás összefüggésében2013-06-24
Tarsoly István KollegaJános Szulovszky2011-11-17 10:00:00II. JÓZSEF NÉMET TELEPESEI 1784–17872012-03-13
Tamás ZsedrovitsÁkos Zarándy2014-09-19 08:30:00Visual Sense and Avoid for Fixed-wing Small Size Unmanned Aerial Vehicles2014-09-23
Tamás WetzelGéza KilényiZs. András Varga2009-07-09 10:00:00A bevándorlás kérdése Magyarországon2009-08-30
Tamás Vince ÁdányPéter Kovács2011-04-15 13:00:00A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire2011-06-09
Tamás UdvardyJózsef Török2014-05-28 15:00:00A Szociális Missziótársulat alapításának előzményeiés fejlődése eredeti forrásművek és folyóiratok tükrében2014-06-17
Tamás TölgyesiAntonin Vašek2009-05-18 12:00:00Lexikální germanismy v dnešní češtině (Lexikális germanizmusok a mai cseh nyelvben)2009-10-02
Tamás PaárFerenc Hörcher2021-02-18 14:30:00Az igazság közös keresése, A természetes erkölcsi törvény dialogikus megközelítése Alasdair MacIntyre-nél2021-03-23
Tamás MészárosZoltán Farkas2011-04-28 14:00:00A rhamnusi Antiphón2011-06-09
Tamás LiszkaiGéza Kuminetz2009-09-30 15:00:00Opus operantis. A liturgikus antropológia archetipikus modellje2010-06-10
Tamás István ManhertzNóra Balogh-Békesi2021-05-19 14:00:00Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata
Tamás HalmKatalin É. Kiss2016-05-05 10:30:00The Grammar of Free-Choice Items in Hungarian2016-06-14
Tamás GoreczkyImre Ress2012-05-11 09:00:00Burián István, egy magyar diplomata az Osztrák-Magyar Monarchia szolgálatában2012-06-12
Tamás FülöpÁkos Zarándy2019-12-09 10:30:00Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal2020-03-31
Tamás FrankóPéter Szabó2009-11-19 14:00:00A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézmény-típusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése2010-06-24
Tamás EnyediAndrás BácskayBalázs Mezei2020-09-14 13:00:00Recycled Religions: Egypt in Fin de Siécle Hermetic and Thelemic Thought/ Újrahasznosított vallások: Egyiptom a századforduló Hermetikus és Thelemikus gondolkodásában2020-09-29
Szilvia SzirákiSándor Őze2010-12-10 09:00:00Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben2011-03-17
Szilvia HalmosTamás Gyulavári2016-10-07 13:00:00A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELL JÉNEK SZINTÉZISE , KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN2016-12-13
Szilvia GórAntonia Opitz2009-05-07 13:00:00Deutschlanddiskurs in Dramen von Heiner Müller und Volker Braun. Német történelmi diszkurzus Heiner Müller és Volker Braun drámáiban.2009-05-20
Szilárd TattayZoltán Péteri2012-05-16 14:00:00REASON, WILL, FREEDOM: NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS IN LATER SCHOLASTIC THOUGHT2012-06-12
Szabolcs NagypálMihály Kránitz2009-06-09 10:00:00A vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2009-06-09
Sarolta SzabóGábor Bánrévy2009-09-16 14:00:00A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA – AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI2009-10-15
Sarolta Judit MolnárGábor JobbágyiBalázs Schanda2018-05-31 14:30:00„A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉNEK PERSPEKTÍVÁI - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében”2018-06-19
Sándor SeremetJózsef Botlik2016-05-09 10:00:00A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925)2016-09-20
Sándor MedgyesKornélia Horváth2016-11-03 10:00:00Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád műveiben2016-12-13
Sándor KulcsárAttila Puskás2014-06-13 15:00:00Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salvatore Marsili teológiájában2014-06-17
Sándor Imréné SzalkaiLajos Sipos2019-03-12 13:30:00Transzcendencia és küldetéstudat, mint egyéni és kollektív identitásképző eszmények Reményik Sándor költészetében2019-03-26
Sándor ifj. SarkadySándor M. Kiss2016-02-29 10:00:00A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948)2016-06-14
Sándor GurbaiBalázs Schanda2015-05-21 15:00:00A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZETT SZEMÉLYEK VÁLASZTÓJOGA A NEMZETKÖZI JOG, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS JOG ÉS A KOMPARATÍV KÖZJOG TÜKRÉBEN2015-09-22
Sándor GáspárIstván Szabó B.2011-05-23 11:00:00A romániai magyar rádió és az irodalom2011-06-09
Sándor FöldiPéter SótonyiGyörgy Cserey2020-02-24 12:30:00Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics2020-03-31
Roberto Alvarez VeraSándor Pongor2014-11-03 15:00:00LARGE SCALE ANNOTATION OF BIOLOGICAL DATA USING INTEGRATED DATABASE MANAGAMENT TOOLS2014-12-02
Róbert WagnerTamás Roska2007-10-05 11:00:00Mammalian Retina and the CNN universal machine: Locally adaptive algorithms and examining ON-OFF interactions2008-09-05
Róbert TiboldJózsef Laczkó2012-07-25 11:00:00NEUROMORPHIC MODELING OF REACHING ARM MOVEMENTS2012-10-12
Róbert SzvorényiPéter Tusor2021-06-21 13:30:00Jacobinus János élete és életműve, a Brevis enarratio historiográfiai és történeti háttere, valamint szövegének utóélete2021-06-29
Róbert MuzsalyiViktória HarságiAndrás Osztovits2020-11-06 14:00:00Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában2020-12-15
Róbert BálintPéter Szabó2014-11-10 15:00:00Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása2014-12-02
Rita KeglovichMiklós Horváth2019-03-05 09:00:00A Nagy Háború magyar hadifoglyai Olaszországban2019-03-26
Rita BajákiEmil Hargittay2009-06-02 10:30:00"Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni." Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata2009-06-30
Réka VargaPéter KovácsBalázs Gellér2013-02-13 14:00:00Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees2013-03-12
Réka SzabóLászló GáspáriZoltán Kövecses2014-03-13 14:00:00Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése2014-06-17
Réka Orsolya Erdélyi Kálmánné BartossGyörgy Domokos2009-04-03 10:30:00ANALISI FILOLOGICA DEI TESTI POETICI DEL CODICE ZICHY2009-05-20
Réka KosztrabszkyAttila Thimár2020-10-19 10:00:00Az elbeszéléstechnika sajátosságai Szabó Magda korai regényeiben
Réka Ágnes SzemerkényiKatalin Botos2007-09-12 09:00:00Energia és biztonságpolitika 1945-1990 Magyarország szénhidrogén - ellátása a hidegháború idején2007-10-11
Rajmund FeketeMária Schmidt2021-06-14 10:00:00AZ AMERIKAI ÁLOM (VÉGE) JOHN F. KENNEDY POLITIKAI KÉPE2021-06-29
Piroska ÁgostonArmando Nuzzo2014-05-13 10:00:00A végső mocsár (La palude definitiva) - Giorgio Manganelli utolsó regénye2014-06-17
Petra Lea LáncosMarcel Szabó2012-11-23 16:00:00NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN2012-12-04
Petra HermannZoltán Vidnyánszky2016-08-31 16:00:00Adaptive Coding of Face Identity in the Human Visual Cortex2016-09-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )