Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Viktor SebestyénÁkos RédeyMiklós Bulla2019-05-10 14:00:00Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése2019-05-27
Viktor SpilákZsolt Tibor Kosztyán2020-06-04 10:00:00Szervezeti kultúra, vezetői szerepek hatása az információbiztonsági kiválóságra és a felhő alapú megoldások alkalmazására2020-06-12
Viktória ÜvegesJudit Padisák2010-09-21 15:30:00Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái n2010-09-27
Viola SomogyiÁkos Rédey2013-10-04 10:00:00Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló optimalizációja2013-10-28
Zita ("kifutó" neveléstudományi program) Hajduné LászlóMiklós Vass2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Zita Barbara NagyGergely TóthPál Majoros2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Zoltán András DánielTamás Molnár2016-09-23 14:00:00Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban2016-10-19
Zoltán BankóJános Abonyi2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához2016-04-04
Zoltán BirknerZoltán Gaál2010-11-23 14:00:00Zala megyében is az innováció a siker motorja?2010-12-23
Zoltán EllerJenő Hancsók2017-09-21 14:00:00Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata2017-10-16
Zoltán GugolyaFerenc Vonderviszt2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Zoltán HatóTamás Kristóf2019-12-16 13:00:00Pórusos rendszerek adszorpciós és diffúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel2020-02-03
Zoltán HodaiDóra Rippelné Pethő2015-02-06 10:00:00Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból2015-02-09
Zoltán KincsesPéter Szolgay2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
Zoltán László CsekeGabriella Bánhegyi2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Zoltán MátéIstván Szalai2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Zoltán MolnárTibor Szánya2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Zoltán NagyPéter Szolgay2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Zoltán PerjésAndrea Bencsik2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Zoltán SasJános Somlai2013-06-04 13:00:00Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása2013-06-17
Zoltán SüleBéla LakatosCsaba Mihálykó2009-12-17 14:00:00Hőátadási folyamatok számítógéppel segített elemzése és tervezése populációs modellekkel2010-02-22
Zoltán TillTibor ChovánTamás Varga2021-02-03 13:00:00Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties2021-03-16
Zoltán TóthAndrás Liker2010-11-12 13:00:00Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél2010-12-23
Zoltan VajnaZoltán Gaál2021-02-25 11:00:00Karbantartásérettség-vizsgálat magyar ipari környezetben2021-03-16
Zoltán VargaJenő Hancsók2005-01-01 00:00:00Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata
Zoltán VasJános Schanda2012-12-18 14:00:00Mezopos spektrális érzékenységi modell megalkotása vizuális megfigyelések alapján, a mezopos fénysűrűségi tartomány összegezhetőségének kérdése2013-02-06
Zorán GorjánáczJános Somlai2006-01-01 00:00:00Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek2006-11-09
Zsanett Szabóné HerseczkiAndrás Dallos2014-03-25 10:00:00ÉRTÉKNÖVELT GLICERINSZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA NYERS GLICERINBŐL, A BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉBŐL2014-04-16
Zsófia CsanádiCsaba Sisak2008-10-08 14:30:00Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerekben2008-10-21
Zsófia KovácsÁkos RédeyÉena Jakó2018-05-15 10:00:00Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre2018-05-18
Zsófia LengyelRita Szakácsné Földényi2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Zsófia LengyelJudit Navracsics2021-05-21 10:00:00BILINGUAL WRITTEN WORD RECOGNITION OF LEARNERS OF ENGLISH IN A VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL2021-06-15
Zsófia Márta PappAndrás Jancsik2014-04-04 15:00:00Úton a versenyképes desztináció felé2014-04-04
Zsófia VargaGyula Kiss2009-09-18 12:00:00A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata2009-10-26
Zsófia Závodi-FodorJiri KlemesPetar Varbanov2013-10-31 14:00:00Integrated Energy Management Framework in Waste to Energy, Integration of Other Renewables2014-01-08
Zsolt SzoboszlaiJenő Hancsók2014-06-13 10:00:00Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig)2014-07-04
Zsolt Tibor KosztyánAndrea Bencsik2006-04-26 10:00:00Optimális erőforrás-tervezés2006-05-11
Zsolt Tibor KosztyánJános Schanda2011-12-02 10:00:00Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén2011-12-21
Zsolt UlbertBéla Lakatos2003-01-01 00:00:00Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja
Zsolt ValicsekOttó Horváth2007-07-06 10:00:00Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata2007-11-08
zsolt VörösháziPéter Szolgay2010-03-30 14:00:00Investigation of Emulated-Digital CNN-UM architectures: Retina model and Cellular Wave Computing architecture implementation on FPGA2010-05-10
Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program) KoltaiKlára Vassné Forintos2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
Zsuzsanna BanászAndrás Telcs2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Zsuzsanna MartonZoltán BirknerKrisztina Keller2022-06-24 11:00:00Magyarország turizmusbiztonsága a fogyasztói észlelések tükrében2022-07-08
Zsuzsanna MihókTibor Pupos2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Zsuzsanna TóthZsuzsanna Bacsi2016-06-01 11:00:00Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával2016-07-11

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )