Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Kata BerkesiZoltán Németh2014-06-10 10:00:00Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon2014-07-04
Kata KovácsJudit Padisák2012-06-07 15:00:00Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokban2012-07-04
Katalin DajkaErzsébet Takács2005-01-01 00:00:00Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban2005-11-09
Katalin Eszter HubaiJudit Padisák2017-07-06 13:00:00Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban2017-07-10
Katalin GyőrfiErzsébet Horváth2022-06-22 10:00:00Környezettechnológiai célokra alkalmas kaolinit nanokompozitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük2022-07-08
Katalin KissKatalin Bélafiné Bakó2009-11-18 14:00:00Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise2010-02-22
Katalin Németh2016-03-02 10:00:00Chemical modification and optical spectroscopy of single-walled carbon nanotubes2016-04-04
Katalin SelmecziGábor Speier2003-01-01 00:00:00Reactivité chimique de complexes de cuivre(II):applications en hydrolyse des phosphoesters et en oxydation du catéchol2004-11-04
Katalin Vargáné KissZsuzsa Kurtán2009-02-25 14:00:00Pénzintézetek szakmai nyelv-használatának elemzése angol és magyar éves jelentések alapján2009-07-11
Katalin Ziskáné KiczenkoLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Klaudia FehérRita Skodáné Földes2018-11-16 10:00:00Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés2019-02-05
Kornélia ImreÁgnes Molnár2009-09-18 10:00:00Az aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonsága2009-09-29
Kornélia Márta Lendvainé DécsyZsolt Lengyel2008-10-18 11:00:00A megkésett beszédfejlődés lehetséges kizárható okai, valamint terápiás lehetőségek és eredmények egy konkrét gyermek esetében2008-11-06
Krisztián EniszDénes Fodor2016-03-10 10:00:00Gumiabroncs és útfelület közötti súrlódási együttható on-line becslési módszereinek vizsgálata2016-04-04
Krisztián RadóKálmán Varga2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Krisztina Kópisné GerencsérIldikó Némethné HockEszter Kovács2009-06-18 14:00:00A középiskolások idegen nyelvi olvasási szokásai és olvasásértési teljesítménye2009-07-02
Krisztina KrassovánAndrás Gelencsér2022-03-04 10:15:00Foszfortartalmú aeroszol részecskék a légkörben2022-04-06
Krisztina SzakolczaiGyörgy Kozmann2010-12-13 15:00:00A szívizom regionális bioelektromos tevékenységeinek vizsgálata testfelszíni potenciáltérképezéssel2010-12-23
Lajos FodorAttila Horváth2004-01-01 00:00:00Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(II)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata2004-11-04
Lajos GáncsZoltán Németh2003-01-01 00:00:00Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata aluminiumon és korróziós termékein2003-11-06
Lajos Nagy2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Lajos SzakonyiFerenc Szeifert2009-10-01 10:00:00Városi vízgőzhálózat modellezése és indentifikációja2009-10-26
László Balázsné BujtásZsolt Tuza2008-12-19 11:00:00Halmazpartíciók lokális feltételekkel2009-01-08
László CzúniTamás Szirányi2001-01-01 00:00:00Párhuzamos lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben
László DobosJános Abonyi2016-06-09 13:00:00Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására2016-07-11
László GadárJános Abonyi2020-12-10 13:00:00Network science-based analysis ofhuman factors in systems engineering2020-12-17
László HajbaJános Mink2008-06-30 11:00:00Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása2008-07-07
László HanákTibor Szánya2005-01-01 00:00:00Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással
László KatonaJenő Bárdos2010-12-14 11:00:00Az alkalmazott színházi tevékenység szerepe a modern nyelvtanárképzésben2010-12-23
László KoókPéter Bakonyi2022-02-10 10:00:00Ionos folyadék alapú membránok szerepe bioelektrokémiai rendszerek hatékonyságnövelésében2022-02-24
László KovácsDénes Fodor2018-05-28 14:00:00Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata2018-06-11
László KutorGyörgy Kozmann2007-12-20 14:00:00Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei2008-02-26
László NeukirchnerAttila Magyar2022-01-03 14:00:00Optimal Current Control for Domestic Power Converters2022-01-13
László Péter KádárKálmán Varga2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
László Richárd TóthLajos Nagy2016-02-11 13:00:00Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata2016-02-15
László SikosJiri Klemes2010-06-21 15:00:00New trends in reliability, availability and maintenance optimisation of waste thermal treatment plants2010-07-05
László SzabóSándor NémethFerenc Szeifert2019-04-11 10:00:00Sokkomponensű elegyek szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata rektifikálás esetén2019-05-27
László SzabóZoltán Kovács2017-04-04 10:00:00Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében2017-04-27
Levente Attila KovácsTamás Szirányi2006-12-22 10:00:00Methods for two dimensional stroke based painterly rendering. Effects and applications2007-03-20
Lilla Rita Simon-StőgerCsilla Varga2021-04-01 10:30:00Olefin-maleinsav-anhidrid alapú kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata hulladék elasztomert tartalmazó polimerekben2021-04-28
Lilla Sára FeketeCsaba Földes2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Lívia Benita KissGergely Tóth2020-03-09 11:00:00A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel2020-03-26
Lívia Réka KovácsAttila EgedyZsolt Ulbert2021-03-03 09:00:00Kétfázisú áramlásokat leíró modellek és szimulációk alkalmazása és fejlesztése2021-04-28
Loong Lam HonJiri KlemesPetar Varbanov2011-03-24 14:30:00Optimisation with integration of renewable sources of energy into energy supply chain2011-04-12
Loránd GálJános Szépvölgyi2009-01-07 14:00:00Ferrit nanoporok előállítása rádiófrekvenciás termikus plazmában2009-01-08
Marcell OlajosPéter Hajós2010-10-22 13:00:00Fehérjék glikozilációjának nyomon követése és peptidek analitikai elválasztásának2010-10-27
Marcell Tamás KurbuczZsolt Tibor Kosztyán2021-06-29 09:00:00Synergy-Based Software Project Scheduling Problem: Formalization, Simulation, and Solution2021-07-07
Mária HorváthTibor Kovács2021-08-12 10:30:00A Po-210, mint természetes nyomjelző vizsgálata dohánymintákban, a vörösiszap katasztrófa sújtotta területeken2021-09-13
Marietta BankóIldikó Némethné Hock2009-08-28 10:00:00Szakmai fejlődésképletek angoltanárként végzettek körében2009-10-26
Márk BubálikJenő Hancsók2009-09-24 09:30:00Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú adalékainak előállítása és vizsgálata2009-10-26
Márta Murányiné ZagyvaiCsaba Földes2011-12-09 11:00:00Deutsche und ungarische multisegmentale Kurzwörter: kontrastive lexikologisch-lexikographische Untersuchungen anhand eines analytisch-chemischen Fachsprachenkorpus2011-12-21
Márton FritsBotond BertókCsaba Fábián2022-01-05 13:00:00Algoritmusok és döntéstámogató rendszerek kidolgozása gyártási folyamatok és terepi szolgáltatások erőforrásainak optimális ütemezésére folyamatszintézissel2022-01-13
Márton KrárJenő Hancsók2010-07-15 13:00:00Napraforgóolaj motorhajtóanyag célú hidrogénezése2010-09-27
Máté HegyhátiFerenc Friedler2015-09-02 11:00:00Batch process scheduling: Extensions of the S-graph framework2015-09-28
Máté József BárányBotond Bertók2016-02-19 14:00:00Industrial applications of the p-graph framework2016-04-04
Máté KovácsPál Halmos2010-06-25 11:00:00Fluoridion ICP-AES módszerrel történő indirekt meghatározása és a lejátszódó reakciók komplex analitikai vizsgálata2010-07-25
Máté Miklós MajorJózsef BakosGergely Farkas2022-09-30 10:00:00Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata2022-10-13
Melinda ("kifutó" neveléstudományi program) MolnárMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Melinda ("kifutó" neveléstudományi program) Újváriné HandóJúlia Szekszárdi2010-06-30 10:00:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Melinda (szervezett képzés, témavezető: Szekszárdi Júlia) Újváriné Handó2010-06-30 10:30:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Melinda Anna FodorOttó Horváth2021-09-16 14:00:00Vízoldható fém-porfirin komplexek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata. Felületaktív mangán(III)-porfirinek spektrális tulajdonságai és viselkedésük fotokatalitikus rendszerekben.2021-10-19
Melinda Koczor-KeulTamás Molnár2018-01-25 10:30:00A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata2018-02-12
Melinda NagyTibor Szánya2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10
Metwally Rashad Metwally Omar AlseedyLászló Czúni2018-06-01 11:00:00Video based Object Retrieval and Recognition using Lightweight Devices2018-06-11
Mihály MindaJános Somlai2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Miklós CzaunGábor Speier2003-01-01 00:00:00A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata2003-11-06
Miklós Gábor BalatonLajos Nagy2014-12-09 10:00:00Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása2015-02-09
Miklós HegedűsJános Somlai2018-05-14 10:00:00Természetes eredetű radioizotópok és kioldódásuk vizsgálata NORM anyagokból2018-06-11
Miklós MolnárOttó HorváthRita Szakácsné Földényi2022-11-07 14:00:00OLAJPALA HASZNOSÍTÁSA A KÖRNYEZETI SZENNYEZŐK ELTÁVOLÍTÁSÁBAN2022-11-22
Miklós SzávulyJózsef Kaizer2019-11-11 13:30:00Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban2019-11-26
Miklós WeiszZsuzsanna Bacsi2010-06-03 11:00:00Üzleti várakozások és konjuktúra vizsgálata az agrárgazdaságban2010-07-05
Mohamad Ali Saleh SalehEdit Kővári2022-05-25 10:00:00The relationship between multinational companies and corporate social responsibility in achieving primary stakeholder satisfaction an empirical study applied between Lebanon and Hungary2022-06-08
Mohamady Abdelfattah Nahed AbdelfattahFerenc HartungIstván Győri2017-06-12 14:00:00Persistence and permanence of delay differential equations in biomathematics2017-07-10
Mohamed Fawzy Ibrahim IssaGyörgy KozmannZoltán Juhász2020-12-11 10:00:00Novel Methods for Removing EEG Artifacts and Calculating Dynamic Brain Connectivity2020-12-17
Mohamed Soliman Mohamed Refaey MahaNóra Kováts2013-12-03 10:00:00Szennyvízek ökotoxikológiai változása a biológiai tisztítási folyamat során2014-01-08
Mohammed Abdulraheem Saeed Al-AsadiNorbert Miskolczi2022-01-07 09:00:00Hydrogen production by waste plastics pyrolysis-gasification using transition metal-containing catalysts2022-01-20
Mohsen Abdelhameed Awwad EssamIstván GyőriFerenc Hartung2013-07-02 14:00:00On the boundedness of discrete and continuous Volterra equations with control applications2013-07-12
Mónika MeiczingerGéza Horváth2011-06-15 10:00:00Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése2011-07-04
Mónika ValiskóIstván Szalai2003-01-01 00:00:00Izotróp és anizotróp fluidumok relatív permittivitásának vizsgálata elméleti, kísérleti és szimulációs módszerekkel2003-11-06
Muhammad ImranOttó HorváthZsolt Valicsek2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Muhammad ImranOttó HorváthZsolt Valicsek2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Naeimeh AfsharVincent van Heuven2022-11-04 17:00:00PRODUCTION AND PERCEPTUAL REPRESENTATION OF AMERICAN ENGLISH VOWEL SOUNDS BY MONOLINGUAL PERSIAN AND EARLY BILINGUAL AZERBAIJANI-PERSIAN ADOLESCENTS
Nárcisz BagiGábor Speier2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Neszta Kuikné UngváriFerenc Ungváry2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
neveléstudományi program) Bencze Sándorné ("kifutó"Iván Falus2009-07-15 14:00:00Korszerűsítési törekvések a pedagógiai gyakorlatban megoldható prevenciós, korrekciós mozgásanyag alkalmazására2009-10-26
Nick ChandlerBalázs Heidrich2015-06-23 10:00:00The alignment of organisational subcultures in a post-merger business school in Hungarian higher education2015-07-06
Nikolett BorsodiNorbert Miskolczi2014-10-09 13:00:00Szénhidrogén-frakciók előállítása szilárd hulladékok pirolízisével és a termékek minőségjavítása2014-10-14
Nikoletta Göllény-KovácsErzsébet PéterTamás Molnár2021-10-18 11:00:00Mezőgazdasági vállalkozások gazdasági, társadalmi helyzetének alakulása a Dunántúlon2021-12-02
Nikoletta KaszásLajos Szabó2016-01-15 12:00:00Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén2016-02-15
Noémi ElbertZoltán Kovács2012-05-16 14:00:00Auslaufmanagement in der Logistik – Untersuchung der Pfadabhängigkeit im Produktlebenszyklus am Beispiel der Automobilindustrie”2012-07-04
Noor Abduallah AljammalTatjána Juzsakova2020-01-28 11:00:00Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill clean up from water2020-02-03
Nóra Berkesné RodekZoltán Birkner2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze2018-07-12
Nóra GyőrffyZoltán Paál2008-04-16 00:00:00Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Nóra GyőrffyZoltán Paál2008-01-01 00:00:00Platina-alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Nóra Hegedűsné BaranyaiZoltánné Kardos2007-06-04 10:30:00Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősormodellek alkalmazásával2007-11-08
Nóra MoldoványiJános Abonyi2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Nóra Obermayer-KovácsZoltán Gaál2008-04-16 00:00:00Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban2008-04-25
Norbert MiskolcziLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
Norbert SándorJános Schanda2007-11-27 14:00:00Hagyományos és modern fényforrások színvisszaadási tulajdonságainak vizsgálata2008-02-26
Nshiwi DarinUlrike Jessner-Schmid2021-05-14 10:00:00The Effect of Metalinguistic Awareness and the Previously Learned Foreign Languages on Fourth Language Aquistion by Adult Learners2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )