Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Gábor BorbélyEndre Nagy2012-02-10 10:00:00Nehézfémek kinyerése vizes oldatból komplexképzéssel segített membránszűréssel2012-02-15
Gábor GálJános Argyelán2011-05-19 10:00:00Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata2011-06-02
Gábor GulyásEndre Domokos2020-10-28 14:30:00Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire2020-12-17
Gábor JárvásAndrás Dallos2012-05-09 14:30:00Evaporation models for multicomponent mixtures2012-07-04
Gábor KisLászló Bartha2006-01-01 00:00:00Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata
Gábor KutasJános SchandaPéter Bodrogi2009-11-19 15:00:00Colour perception related aspects of self-luminous displays2010-02-22
Gábor LaknerKatalin Bélafiné Bakó2019-02-01 10:00:00Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2019-02-06
Gábor László SeressAndrás Liker2014-10-22 12:30:00Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary - Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus2015-02-09
Gábor LukácsJózsef Kocsondi2009-10-07 10:30:00"A Festetics birtok gazdálkodási reformja a XVIII. század végén2009-10-26
Gábor MegyeriLászló GubiczaNándor Nemestóthy2020-02-07 11:00:00LIGNOCELLULÓZ HIDROLÍZISE ÉS TOVÁBBHASZNOSÍTÁSA IONOS FOLYADÉKBAN ENZIMEK SEGÍTSÉGÉVEL2020-03-05
Gábor NagyJenő Hancsók2009-12-14 13:00:00Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása2010-02-22
Gábor PintérGergely Tóth2012-06-22 11:00:00Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon”2012-07-04
Gábor RutkaiTamás Kristóf2010-09-15 12:00:00Nanopórusos rendszerek vizsgálata molekuláris szimulációkkal2010-09-27
Gábor SzederkényiKatalin Hangos2002-01-01 00:00:00Grey-Box Approach for the Diagnosis, Analysis and Control of Nonlinear Process Systems
Gábor SzeilerJános Somlai2012-09-07 10:00:00Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben2012-10-01
Gábor TóthKatalin Bélafiné Bakó2015-04-28 10:00:00A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között2015-05-26
Gábor ViczeÁdám Török2014-07-03 12:00:00Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás2014-07-04
Gabriella DancseczLajos Szabó2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Georgina NagyEndre Domokos2016-05-12 10:00:00Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával2016-05-30
Gergely FarkasJózsef Bakos2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Gergely Marcell HontiJános Abonyi2022-02-02 10:00:00Multidimensional network-based analysis of complex systems2022-02-24
Gergely NémethLászló Gubicza2013-10-24 13:00:00Tejsav enzimatikus észterezése ionos folyadékokban és szuperkritikus szén-dioxidban2014-01-08
Gergely SzintayAttila Horváth2004-01-01 00:00:00A cink(II)- és a réz(II)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogén-tartalmú donor molekulákkal2004-11-04
Gergely TubolyGyörgy KozmannZoltán Nagy2016-10-11 13:00:00Kóros szívizom-heterogenitás felismerhetőségének és az elektrokardiográfiai inverz megoldás pontosságának vizsgálata2016-10-19
Gergely VakulyaGyula Simon2015-07-17 09:30:00Köztesréteg szolgáltatások hatékony megvalósítása szenzorhálózatokban2015-09-28
Gergely ZachárGyula Simon2019-04-04 13:00:00Indoor localization methods and services2019-05-27
Géza ("kifutó" neveléstudományi program) GyöreJózsef (1935 - 2011) Zsolnai2010-11-24 11:00:00Könyvtárostanár-képzés Magyarországon2010-12-23
Géza SelmeczyJudit Padisák2017-06-01 14:00:00Biodiversity of phytoplankton in Lake Stechlin (Germany)2017-07-10
Géza VáradyJános Schanda2008-01-08 14:00:00Mezopos érzékenységi fügvények meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok segítségével, modellezés a kromatikus hatások figyelembevételével2008-02-26
Gongju LiuGusztáv FeketeAndrás Kovács2022-04-13 10:00:00The performance enhancement of professional weightlifters and treatment of patella tendinopathy in competitive sports athletes2022-06-08
Gyöngyi CsukaÁdám Török2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Gyöngyi HajmásyÁgnes Raffay2021-01-07 10:00:00A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak bevonásával2021-02-08
György BaraditsTibor Chován2010-07-01 10:00:00Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje2010-07-05
György LiptákKatalin HangosGábor Szederkényi2018-04-25 16:00:00Analysis and control of nonnegative polynomial systems2018-06-11
György PéczelyNóra Obermayer2017-12-19 14:00:00Lean kultúra A Lean alternatív értelmezésének értékelése a hazai feldolgozóipari vállalatok körében2018-01-08
György PölczmannJenő Hancsók2013-09-25 10:00:00Korszerű üzemanyagkomponensek előállítása Fischer-Tropsch nehéz paraffinelegyből2013-10-28
Gyula Ádám DörgőJános AbonyiAhmet Palazoglu2021-08-24 10:00:00Gépi tanulási technikák fejlesztése alarm managementben2021-09-13
Hajnalka CziliAttila Horváth2009-02-13 11:00:00Klórecetsavak heterogén fotokatalitikus lebontása, a hidroxilgyökök szerepe
Hajnalka FeketeErzsébet Dimény2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
Hajnalka LukácsAndrás Gelencsér2009-09-18 14:30:00Az emberi tevékenység hatása a légköri szerves aeroszol előfordulására2009-10-26
Hama Karim Rebaz AhmedIstván VassányiIstván Kósa2021-10-01 14:00:00New methods for computer based blood glucose level prediction2021-10-07
Hazim Taisir Dayij AlkhrishehGyöngyi Fábián2022-07-13 10:00:00Language Learning Effort in Relation to Proficiency, Motivation, Critical Thinking, and Multilingualism2022-09-15
Heider NaszerÁkos Rédey2009-03-10 11:00:00Molibdén tartalmú katalizátorok felületkémiai tulajdonságainak vizsgálata2009-03-24
Helga FehérPál Majoros2014-05-23 16:00:00Kína gazdasági fejlődésének hatása Fekete-Afrikai országok árukereskedelmi specializációjára2014-05-26
Henrik GulyásJózsef Bakos2005-01-01 00:00:00Új vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak2005-07-01
Ida Anna BalczárTamás Korim2018-05-03 14:00:00Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése2018-06-11
Ildikó ÁbelPéter Urfi2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Ildikó DósaLívia Ablonczyné Mihályka2011-01-20 10:30:00A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata2011-02-17
Ildikó Jancskárné AnweilerLászló CzúniAmália Iványi2009-09-17 14:00:00Nonlinear Extension of Heat Equation and Infrared Imagery2009-10-26
Ildikó Neumanné VirágAndrea Elekes2014-06-18 12:00:00Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére - vizsgálatok gravitációs modellel2014-07-04
Ildikó VashegyiBalázs Tóth2012-10-17 11:00:00Hideg által indukált, fagytűrést és vernalizációt szabályozó folyamatok molekuláris hátterének vizsgálata gabonafélékben2012-12-12
Ilona Nyirő-KósaMihály Pósfai2010-07-01 08:00:00Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása2010-07-05
Imre HegedüsEndre Nagy2018-06-21 10:00:00Enzimek stabilitásának növelése enzim nanorészecskék szintézisével2018-07-12
István ÁrpádImre Timár2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
István BorsGábor Speier2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
István FogarasiGyula Vastag2009-10-07 10:00:00„Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években”2009-10-26
István Gábor ("kifutó" neveléstudományi program) SchneiderMihály Kocsis2010-12-02 11:00:00A soproni diáktársaságok a 19. században2010-12-23
István HecklFerenc Friedler2007-06-14 15:00:00Szétválasztási hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása2007-07-03
István PásztorÁrpád Kárpáti2011-02-25 10:00:00A szennyvízminőséhatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál2011-04-12
István SzalkaiFerenc HartungZsolt Tuza2014-07-21 10:30:00Reakciómechanizmusok algoritmikus és matematikai vizsgálata2014-09-10
Ivett Ildikó PipolyAndrás LikerVeronika Bókony2020-03-20 10:30:00Environmental and genetic predictors of reproductive success and sex ratios in vertebrates2020-03-27
Jácint JónásJános Somlai2018-08-14 10:00:00NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata2018-08-17
Janka BobekDóra Rippelné Pethő2020-07-21 10:00:00Spontán és mesterséges folyamatok hatása rétegződésre hajlamos folyadék homogenizálására2020-09-11
János Argyelán2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
János BaloghRita Skodáné Földes2011-03-09 10:00:00Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel2011-04-12
János BaumgartnerZoltán Süle2022-10-11 11:00:00Novel process graph-based solutions of Industry 4.0 focused optimisation problems2022-10-13
János Horváth2014-04-25 11:30:00Az anódfolyamatok laboratóriumi és üzemi vizsgálata az alumíniumelektrolízisben2014-05-26
János KunAndrea Elekes2010-12-15 14:00:00Seigniorage saját pénz nélkül2010-12-23
János MadárJános Abonyi2005-01-01 00:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben
János MadárJános Abonyi2005-10-06 10:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben2005-10-06
János SójaNorbert Miskolczi2021-02-08 09:00:00Szénhidrogénfrakciók előállítása autóipari műanyaghul-ladékok hőbontásával2021-03-16
János SzívósGyörgy Sáfrán2017-12-08 10:00:00Merőleges mágnesezettségű vékonyrétegek nanomintázása2018-01-08
János VancsikTamás Molnár2019-06-17 10:00:00A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével2019-07-09
Jenő Kálmánné Kenesei Éva ("kifutó" neveléstudományi program) KisKálmán Czakó2010-12-03 09:00:00Változások a tanító szakos hallgatók zenei tanulmányaiban és műveltségében2010-12-23
József BaloghÁrpád Mihalovics2011-11-17 14:00:00Analyse linguistique des discours de politique extérieure de Jacques Chirac2011-12-21
József MadarászSzabolcs Balogh2021-10-06 11:00:00Szilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz2021-12-02
József NémethEndre Domokos2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai2019-09-04
József Sándor PapGábor Speier2004-01-01 00:00:00Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója2005-07-01
József SebestyénValéria Révay2011-12-02 11:00:00La terminologie de l’enseignement supérieur en France et en Hongrie2011-12-21
József SmidlaTamás TerlakyIstván Maros2021-12-14 09:00:00Numerically Stable Simplex Method Implementation2021-12-20
József TickZoltán Kovács2007-10-25 14:30:00P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel2007-10-26
József VargaFerenc Friedler2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Juan Carlos García OjedaFerenc FriedlerBotond Bertók2016-12-08 13:00:00On modeling building-evacuation-route planning and organization-based multiagent systems by resorting to the P-graph framework2017-02-06
Judit ("kifutó" neveléstudományi program) Bognárné KocsisBéla PukánszkyIstván Kamarás2010-09-16 15:00:00Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban2010-11-04
Judit ("kifutó" neveléstudományi program) Langerné BuchwaldMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-26 10:00:00A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban2010-12-23
Judit Csizmásné TóthZsolt Hollósy2016-05-06 11:00:00Tulajdonosi vagy szerződéses integráció? A vertikális integrációból fakadó előnyök kihasználásának vizsgálata a turnusonként 30.000 feletti állománnyal rendelkező broilercsirke termelők körében.2016-05-30
Judit FehérAndrea Bencsik2008-12-03 11:00:00HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgálgató vállalatoknál2009-01-08
Judit Kárpátiné DarócziZoltán Gaál2017-01-26 11:00:00A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?2017-02-06
Judit KissZsolt Tibor Kosztyán2014-06-25 12:00:00Mátrix- alapú logikai projekttervezési keretrendszer2014-07-04
Judit NádorRóbert HorváthPéter Petrik2016-10-25 11:00:00Proteins, polymers and living cells on titanium oxide-basednanostructured coatings: exploitation of label-free optical sensing methods2016-10-25
Judit NádorRóbert HorváthPéter Petrik2016-10-25 11:00:00Fehérjék, polimerek és élő sejtek vizsgálata titán-oxid alapú nanostrukturált bevonatokon jelölésmentes optikai módszerekkel2016-10-25
Judit NógrádiGabriella Bánhegyi2015-05-14 10:00:00Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon2015-05-26
Judit NyakasLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Judit PoórHajna Lőrincné Istvánnffy2010-12-16 11:00:00Érték- és áralapú módszerek a külkereskedelmi versenyképesség mérésében a magyar hústermékek külkereskedelmének példáján2010-12-23
Júlia Krisztina GóthSándor Dominich2006-01-01 00:00:00Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában
Júlia SingerIstván Győri2002-01-01 00:00:00Sample Size Estimation for Different Statistical Tests: Mathematical and Computerised Methods with Biological and Clinical Applications
Jun Yow YongPetar VarbanovJiri Klemes2019-08-28 11:00:00Tools and Methods in Aiding Heat Exchanger Network Retrofit for Better Economic Performance2019-09-04
Károly Bálint PreisznerAndrás LikerVeronika Bókony2020-08-19 11:30:00The effects of behavioural flexibility on social and reproductive success in birds2020-08-28
Károly KalauzBotond Bertók2014-09-08 14:00:00Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez2014-09-10
Károly Miklós KissIván Major2009-01-20 10:00:00Hozzáférési és összekapcsolási díj szabályozása a távközlésben2009-02-17

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )