Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Gábor LukácsJózsef Kocsondi2009-10-07 10:30:00"A Festetics birtok gazdálkodási reformja a XVIII. század végén2009-10-26
Hajnalka FeketeErzsébet Dimény2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
István BorsGábor Speier2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Nárcisz BagiGábor Speier2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Miklós CzaunGábor Speier2003-01-01 00:00:00A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata2003-11-06
Ágnes RostásiBéla Raucsik2011-06-03 09:00:00A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján2011-06-08
Tamás BakóJános Köllő2017-09-05 11:00:00A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre2017-10-16
Péter BakonyiNándor Nemestóthy2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Réka SvigruhaJudit PadisákZsolt Pirger2021-11-18 10:30:00A biomolekuláktól a viselkedésig: vízi modell állatok komplex válaszai progesztogén hatóanyagok hosszútávú terhelése során2021-12-02
Gergely SzintayAttila Horváth2004-01-01 00:00:00A cink(II)- és a réz(II)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogén-tartalmú donor molekulákkal2004-11-04
Tamás BaranyaiÁrpád Mihalovics2011-12-15 14:00:00A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai. (Vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű korpusz alapján)2011-12-21
Gyöngyi HajmásyÁgnes Raffay2021-01-07 10:00:00A dolgozói elégedettség vizsgálata a belső CSR tevékenységek tükrében a Balaton régió négy- és ötcsillagos szállodáinak bevonásával2021-02-08
Dorottya Edina KozmaKatalin Molnárné BarnaIldikó Neumanné Virág2021-01-21 10:00:00A fenntartható fejlődés empirikus vizsgálata az Európai Unióban2021-02-08
Zoltán GugolyaFerenc Vonderviszt2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Lívia Benita KissGergely Tóth2020-03-09 11:00:00A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel2020-03-26
József VargaFerenc Friedler2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Zita ("kifutó" neveléstudományi program) Hajduné LászlóMiklós Vass2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Bálint SimonRita Szakácsné Földényi2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Zita Barbara NagyGergely TóthPál Majoros2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Bettina Mária Eck-VarankaNóra Kováts2020-01-06 10:00:00A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében2020-02-03
András KovácsÉva Kristófné Makó2018-10-05 10:00:00A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval2018-10-08
Ferenc BognárZoltán Gaál2013-11-13 12:00:00A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban2014-01-08
Gábor TóthKatalin Bélafiné Bakó2015-04-28 10:00:00A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között2015-05-26
Anna VárkutiLajos Göncz2010-12-01 09:00:00A kéttannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére2010-12-23
János VancsikTamás Molnár2019-06-17 10:00:00A kkv szektor versenyképességének vizsgálata klaszterek segítségével2019-07-09
Álmos DinnyésTibor Kun Szabó2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
Judit Kárpátiné DarócziZoltán Gaál2017-01-26 11:00:00A kompetencia hatalom? Mit ér a gazdasági felsőfokú képzés, ha nem ad diplomát?2017-02-06
Szabolcs ("kifutó" neveléstudományi program) Zalay2008-10-09 14:00:00A konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata
Tamás SomogyiPéter Urfi2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Krisztina Kópisné GerencsérIldikó Némethné HockEszter Kovács2009-06-18 14:00:00A középiskolások idegen nyelvi olvasási szokásai és olvasásértési teljesítménye2009-07-02
Zoltán László CsekeGabriella Bánhegyi2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Mihály MindaJános Somlai2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Ádám TóthAndrás Hoffer2020-12-09 10:30:00A légköri kátránygömbök keletkezési mechanizmusa és tulajdonságai2020-12-17
Tamás MészárosAndrás GelencsérLászló Haszpra2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Zsuzsanna MihókTibor Pupos2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Dávid Máté HargitaiZoltán Veres2018-01-26 11:00:00A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából2018-02-12
Ágnes MészárosValéria Révay2010-06-28 14:00:00A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata2010-11-04
Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László) Várnagy2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Szabolcs Szikszai2011-05-11 16:00:00A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése2011-06-02
Judit NyakasLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Melinda Koczor-KeulTamás Molnár2018-01-25 10:30:00A magyarországi idősek halálközeli egészségügyi kiadásainak vizsgálata2018-02-12
Elvíra BöcskeiErzsébet Dimény2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Borbála MátéTibor Kovács2012-09-11 10:00:00A mecseki uránbánya rekultivációjának ellenőrzése bioindikációs módszerrel2012-10-01
Kornélia Márta Lendvainé DécsyZsolt Lengyel2008-10-18 11:00:00A megkésett beszédfejlődés lehetséges kizárható okai, valamint terápiás lehetőségek és eredmények egy konkrét gyermek esetében2008-11-06
Tamás KucserkaJudit Padisák2014-12-18 10:30:00A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban2015-02-09
Eszter Hajba-HorváthAndrás GelencsérAndrás Hoffer2013-12-12 11:30:00A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai2014-01-08
Ágnes Sántha-MalomsokiValéria CsépeJudit Navracsics2021-08-31 10:00:00A MIXED-METHODS STUDY ON VERBAL ABILITIES AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF HUNGARIAN LEARNERS IN CLIL AND GENERAL LANGUAGE PROGRAMMES2021-09-13
Enikő TerestyényiLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-12 13:30:00A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Beáta KrasznaiMihály Pituk2016-02-12 13:00:00A módosított láncmódszer késleltetett differenciálegyenlet-rendszerekre alkalmazásokkal2016-02-15
Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program) KoltaiKlára Vassné Forintos2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
Árpád SzencziBéla Pukánszky2008-10-15 08:30:00A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója2008-11-06
Zsuzsanna BanászAndrás Telcs2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Balázs KrániczJános Schanda2002-01-01 00:00:00A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései
József NémethEndre Domokos2019-08-26 14:00:00A negyedik fokozatú szennyvíztisztítás műszaki, gazdasági, környezeti hatásai2019-09-04
Gyöngyi CsukaÁdám Török2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Anita VeresÁdám Török2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Gabriella DancseczLajos Szabó2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Melinda ("kifutó" neveléstudományi program) MolnárMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Erszébet Somogyi Csizmaziáné KovátsErzsébet Dimény2008-10-01 10:00:00A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. (A kockázatok megjelenítése a számvitelben.)2008-10-21
Tamás JózsaZsuzsa Deli-Gray2016-12-12 15:30:00A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve2017-04-27
Mária HorváthTibor Kovács2021-08-12 10:30:00A Po-210, mint természetes nyomjelző vizsgálata dohánymintákban, a vörösiszap katasztrófa sújtotta területeken2021-09-13
Judit ("kifutó" neveléstudományi program) Langerné BuchwaldMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-26 10:00:00A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban2010-12-23
Katalin Ziskáné KiczenkoLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Beatrix Jancsek-TurócziAndrás Gelencsér2014-12-08 13:00:00A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése2015-02-09
István Gábor ("kifutó" neveléstudományi program) SchneiderMihály Kocsis2010-12-02 11:00:00A soproni diáktársaságok a 19. században2010-12-23
Ágnes G. HavrilJenő Bárdos2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
Ildikó DósaLívia Ablonczyné Mihályka2011-01-20 10:30:00A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata2011-02-17
István PásztorÁrpád Kárpáti2011-02-25 10:00:00A szennyvízminőséhatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál2011-04-12
Zsófia VargaGyula Kiss2009-09-18 12:00:00A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata2009-10-26
Tünde TarczaliPéter Bodrogi2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Krisztina SzakolczaiGyörgy Kozmann2010-12-13 15:00:00A szívizom regionális bioelektromos tevékenységeinek vizsgálata testfelszíni potenciáltérképezéssel2010-12-23
Szilvia BátyiJudit Navracsics2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Tamás OllárPál Tétényi2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Ildikó ÁbelPéter Urfi2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Tünde VeresErzsébet Dimény2015-05-15 11:00:00A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának alpektusai2015-05-26
Csilla BaloghJudit Padisák2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
Éva LászlóJózsef Kocsondi2010-09-16 11:00:00A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összeföggései az Észak-Alföldi régióban2010-09-27
Sándorné FeketeJános SchandaCecília Sikné Lányi2009-12-11 13:00:00A zavaró káprázás hullámhossz függésének vizsgálata az éjszakai autóvezetés körülményei között2010-02-22
Lilla Sára FeketeCsaba Földes2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Tibor KulcsárJános Abonyi2017-02-28 14:00:00Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére2017-04-27
Zoltán TillTibor ChovánTamás Varga2021-02-03 13:00:00Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties2021-03-16
Anikó KovácsNóra KovátsSzabolcs Nagy2015-12-17 11:00:00Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése2016-01-12
Nóra Hegedűsné BaranyaiZoltánné Kardos2007-06-04 10:30:00Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősormodellek alkalmazásával2007-11-08
Katalin DajkaErzsébet Takács2005-01-01 00:00:00Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban2005-11-09
Zoltán HodaiDóra Rippelné Pethő2015-02-06 10:00:00Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból2015-02-09
Márton FritsBotond BertókCsaba Fábián2022-01-05 13:00:00Algoritmusok és döntéstámogató rendszerek kidolgozása gyártási folyamatok és terepi szolgáltatások erőforrásainak optimális ütemezésére folyamatszintézissel2022-01-13
Károly KalauzBotond Bertók2014-09-08 14:00:00Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez2014-09-10
Ida Anna BalczárTamás Korim2018-05-03 14:00:00Alkáli aktivált, szervetlen polimer bázisú kötőanyagrendszer fejlesztése2018-06-11
Evelin FarsangKrisztián Horváth2021-08-24 14:00:00Álló- és mozgófázisok vizsgálata a monoklinális antitestek kationcsere-kromatográfiájában2021-09-13
András ÁcsNóra KovátsAnna Felpécziné Farkas2010-09-15 14:00:00Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására2010-09-27
Eszter TakácsRita Skodáné Földes2008-10-10 10:30:00Aminokarbonilezés alkalmazása új szteránvázas vegyületek szintézisében2008-10-21
Zoltán MolnárTibor Szánya2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Tamás RózsenberszkiNándor NemestóthyRóbert Kurdi2018-05-02 14:00:00Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására2018-06-11
Péter MihalovicsJolán Róka2011-11-18 11:00:00Analyse linguistique des discours de campagne présidentielle (2007) de Nicolas Sarkozy2011-12-21
József BaloghÁrpád Mihalovics2011-11-17 14:00:00Analyse linguistique des discours de politique extérieure de Jacques Chirac2011-12-21
György LiptákKatalin HangosGábor Szederkényi2018-04-25 16:00:00Analysis and control of nonnegative polynomial systems2018-06-11
Barna PongráczKatalin HangosGábor Szederkényi2008-11-07 11:00:00Analysis and control of quasi-polynomial DAE systems2009-01-08
Éva KönigBotond Bertók2020-10-28 10:00:00Analysis and Synthesis of Processes with with Uncertain Parameters2020-12-17
Lajos GáncsZoltán Németh2003-01-01 00:00:00Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata aluminiumon és korróziós termékein2003-11-06
Amin ShahrokhiTibor Kovács2018-12-17 13:00:00Application of the European Basic Safety Standards Directive in Underground Mines: a Comprehensive Radioecology Study in a Hungarian Manganese Mine2019-03-27

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )