Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
László CzúniTamás Szirányi2001-01-01 00:00:00Párhuzamos lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben
Emese NagySzilárd Tőrös2001-01-01 00:00:00Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmentifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban2001-11-08
József VargaFerenc Friedler2002-01-01 00:00:00A folyamat-hálószintézis feladat kiterjesztései
Balázs KrániczJános Schanda2002-01-01 00:00:00A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései
Tamásné VicsekIstván Győri2002-01-01 00:00:00Fraktálfüggvények dinamikája
Gábor SzederkényiKatalin Hangos2002-01-01 00:00:00Grey-Box Approach for the Diagnosis, Analysis and Control of Nonlinear Process Systems
Júlia SingerIstván Győri2002-01-01 00:00:00Sample Size Estimation for Different Statistical Tests: Mathematical and Computerised Methods with Biological and Clinical Applications
Beáta Bodor2002-01-01 00:00:00Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata
Rozália Piglerné LaknerKatalin Hangos2003-01-01 00:00:00Számítógéppel segített folyamatmodellezés2003-11-06
Zsolt UlbertBéla Lakatos2003-01-01 00:00:00Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja
János Argyelán2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Mónika ValiskóIstván Szalai2003-01-01 00:00:00Izotróp és anizotróp fluidumok relatív permittivitásának vizsgálata elméleti, kísérleti és szimulációs módszerekkel2003-11-06
Miklós CzaunGábor Speier2003-01-01 00:00:00A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata2003-11-06
Lajos GáncsZoltán Németh2003-01-01 00:00:00Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata aluminiumon és korróziós termékein2003-11-06
Róbert TubaFerenc Ungváry2003-01-01 00:00:00Az oktakarbonil-dikobalt egy- és kételektronos reakcióinak vizsgálata új modelleken2003-11-06
Csilla Magdolna FöldváryErzsébet TakácsAttila Horváth2003-01-01 00:00:00Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira2004-11-04
Katalin SelmecziGábor Speier2003-01-01 00:00:00Reactivité chimique de complexes de cuivre(II):applications en hydrolyse des phosphoesters et en oxydation du catéchol2004-11-04
Zsófia LengyelRita Szakácsné Földényi2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Botond BertókFerenc Friedler2004-01-01 00:00:00Folyamathálózatok struktúráinak algoritmikus szintézise
Ádám NagyFerenc Friedler2004-01-01 00:00:00Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására
Éva Mihálykóné OrbánBéla Lakatos2004-01-01 00:00:00Közbülső tárolók méretezése szakaszos folyamatrendszerekben stochasztikus környezetben2004-11-04
Tibor HolczingerFerenc Friedler2004-01-01 00:00:00Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére
Ákos BorbélyJános Schanda2004-01-01 00:00:00On the investigation of the CIE 1931 colormetric observer
Péter HamerliGyula Marton2004-01-01 00:00:00Plasma aminofunctionalisation of polymeric membrane surfaces for tissue engineering application
Gergely SzintayAttila Horváth2004-01-01 00:00:00A cink(II)- és a réz(II)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai sajátságai, komplexképzésük és kioltásuk nitrogén-tartalmú donor molekulákkal2004-11-04
Lajos FodorAttila Horváth2004-01-01 00:00:00Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(II)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata2004-11-04
József Sándor PapGábor Speier2004-01-01 00:00:00Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója2005-07-01
János MadárJános Abonyi2005-01-01 00:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben
Zoltán VargaJenő Hancsók2005-01-01 00:00:00Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata
Szabolcs BíróLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Norbert MiskolcziLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
László HanákTibor Szánya2005-01-01 00:00:00Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással
Lajos Nagy2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Katalin DajkaErzsébet Takács2005-01-01 00:00:00Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban2005-11-09
Ádám KupánGábor Speier2005-01-01 00:00:00Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata2005-07-01
Henrik GulyásJózsef Bakos2005-01-01 00:00:00Új vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak2005-07-01
János MadárJános Abonyi2005-10-06 10:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben2005-10-06
Tímea ErtliRita Szakácsné Földényi2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Piroska Buzáné KisCsaba Mihálykó2006-01-01 00:00:00Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
Júlia Krisztina GóthSándor Dominich2006-01-01 00:00:00Hatékony módszerek az információ-visszakeresés gyakorlatában
Erzsébet NémethKatalin Hangos2006-01-01 00:00:00Predikción alapuló diagnosztika mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával2006-11-06
Endre Gábor DomokosÁrpád Kárpáti2006-01-01 00:00:00Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével
Balázs FeilJános Abonyi2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Tibor ChovánFerenc Szeifert2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Gábor KisLászló Bartha2006-01-01 00:00:00Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata
Ferenc KovácsJenő Hancsók2006-01-01 00:00:00Növényolaj-zsírsav-metilészterek előállítása és vizsgálata
Etelka Solymosné Majzik2006-01-01 00:00:00Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból
Sándor Németh2006-01-01 00:00:00Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei
Zorán GorjánáczJános Somlai2006-01-01 00:00:00Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek2006-11-09
Richárd KreszAndrás Dallos2006-01-01 00:00:00Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás retenciós adatokból2006-11-09
Réka MarczonaKálmán Varga2006-01-01 00:00:00Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen2006-11-09
Andrea Nagyné SzabóKálmán Varga2006-01-01 00:00:00Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben2006-11-09
Zsolt Tibor KosztyánAndrea Bencsik2006-04-26 10:00:00Optimális erőforrás-tervezés2006-05-11
Balázs FeilJános Abonyi2006-09-01 10:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében2006-09-01
Levente Attila KovácsTamás Szirányi2006-12-22 10:00:00Methods for two dimensional stroke based painterly rendering. Effects and applications2007-03-20
Adrienn SkropSándor Dominich2007-01-01 00:00:00Új módszerek a web-es információ-visszakeresés hatékonyságának a területén
Szabolcs MagyarJenő Hancsók2007-01-01 00:00:00FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata
Viktor MajerikGéza Horváth2007-01-01 00:00:00Improvement of bioavailability of LM4156 using supercritical and cryogenic technologies
Tamás MészárosAndrás GelencsérLászló Haszpra2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Nóra Hegedűsné BaranyaiZoltánné Kardos2007-06-04 10:30:00Agrárgazdasági folyamatok vizsgálata idősormodellek alkalmazásával2007-11-08
Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László) Várnagy2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
István HecklFerenc Friedler2007-06-14 15:00:00Szétválasztási hálózatok szintézise: Különböző tulajdonságokon alapuló szétválasztó módszerek egyidejű alkalmazása2007-07-03
Zsolt ValicsekOttó Horváth2007-07-06 10:00:00Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata2007-11-08
Róbert HuszánkOttó Horváth2007-08-31 10:30:00Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata2007-11-08
József TickZoltán Kovács2007-10-25 14:30:00P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel2007-10-26
Norbert SándorJános Schanda2007-11-27 14:00:00Hagyományos és modern fényforrások színvisszaadási tulajdonságainak vizsgálata2008-02-26
Tünde TarczaliPéter Bodrogi2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Attila MagyarKatalin Hangos2007-12-18 13:00:00State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems2008-02-26
Attila LicsárTamás Szirányi2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
László KutorGyörgy Kozmann2007-12-20 14:00:00Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei2008-02-26
Nóra GyőrffyZoltán Paál2008-01-01 00:00:00Platina-alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Géza VáradyJános Schanda2008-01-08 14:00:00Mezopos érzékenységi fügvények meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok segítségével, modellezés a kromatikus hatások figyelembevételével2008-02-26
Zoltán NagyPéter Szolgay2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Nóra Obermayer-KovácsZoltán Gaál2008-04-16 00:00:00Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban2008-04-25
Nóra GyőrffyZoltán Paál2008-04-16 00:00:00Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Ferenc Péter PachJános Abonyi2008-04-16 00:00:00Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése2008-04-25
Lilla Sára FeketeCsaba Földes2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Brunó HrenJános Mink2008-05-06 14:00:00Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában2008-11-06
Krisztián RadóKálmán Varga2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Zoltán PerjésAndrea Bencsik2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Tamás SomogyiPéter Urfi2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Adél MuskotálFerenc Vonderviszt2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Anett SebestyénFerenc Vonderviszt2008-06-17 15:00:00Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása2008-07-07
Nóra MoldoványiJános Abonyi2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Éva Nagyné HajnalJudit Padisák2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához
Éva Nagyné HajnalJudit Padisák2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához2008-07-07
Csilla BaloghJudit Padisák2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
László HajbaJános Mink2008-06-30 11:00:00Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása2008-07-07
Balázs MolnárTibor Pupos2008-07-02 11:00:00Családi gazdaságok helyzetének alalkulása az ezredfodulón Vas megye mezőgazdaságában2008-10-21
Attila Lajos BencsikRozália Piglerné Lakner2008-07-08 11:00:00Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése2008-10-21
Erzsébet MolnárLászló Budai2008-07-15 10:00:00Brassai Sámuel általános pedagógiai és nyelvpedagógiai nézetei2008-11-06
Álmos DinnyésTibor Kun Szabó2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
Péter DombóváriJános Somlai2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Róbert AdonyiFerenc Friedler2008-09-22 11:00:00Szakaszos folyamatok ütemezése az S-gráf módszertan kiterjesztéseivel2008-10-21
Csaba FazekasGyörgy KozmannKatalin Hangos2008-09-26 11:00:00Modeling and model calibration of complex dynamical systems applied to the primary circuit of a nuclear power plant2008-10-21
Erszébet Somogyi Csizmaziáné KovátsErzsébet Dimény2008-10-01 10:00:00A pénzügyi beszámolás jövője az IFRS-ek tükrében. (A kockázatok megjelenítése a számvitelben.)2008-10-21
Elvíra BöcskeiErzsébet Dimény2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Zoltán GugolyaFerenc Vonderviszt2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Veronika VágvölgyiErzsébet Horváth2008-10-08 10:30:00Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata2008-10-21
Zsófia CsanádiCsaba Sisak2008-10-08 14:30:00Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerekben2008-10-21

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )