Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ákos Koppány KissJános Lábár2016-09-30 10:00:00Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése2016-10-19
Zoltán HodaiDóra Rippelné Pethő2015-02-06 10:00:00Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból2015-02-09
Piroska Buzáné KisCsaba Mihálykó2006-01-01 00:00:00Folyamatos őrlési folyamatok számítógéppel segített numerikus vizsgálata
Feisal AziezMarjolijn Verspoor2021-05-19 13:00:00The Long-Term Impact of Learner-Learner Interaction on L2 English Development2021-05-31
Naeimeh AfsharVincent van Heuven2022-11-04 17:00:00PRODUCTION AND PERCEPTUAL REPRESENTATION OF AMERICAN ENGLISH VOWEL SOUNDS BY MONOLINGUAL PERSIAN AND EARLY BILINGUAL AZERBAIJANI-PERSIAN ADOLESCENTS
Veronika VágvölgyiErzsébet Horváth2008-10-08 10:30:00Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata2008-10-21
Katalin DajkaErzsébet Takács2005-01-01 00:00:00Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban2005-11-09
Nóra Berkesné RodekZoltán Birkner2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze2018-07-12
László SikosJiri Klemes2010-06-21 15:00:00New trends in reliability, availability and maintenance optimisation of waste thermal treatment plants2010-07-05
István PásztorÁrpád Kárpáti2011-02-25 10:00:00A szennyvízminőséhatásának vizsgálata a szennyvíztisztítás dinamikus szimulációjánál2011-04-12
Gyöngyi CsukaÁdám Török2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
László Richárd TóthLajos Nagy2016-02-11 13:00:00Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata2016-02-15
Ildikó Neumanné VirágAndrea Elekes2014-06-18 12:00:00Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére - vizsgálatok gravitációs modellel2014-07-04
Neszta Kuikné UngváriFerenc Ungváry2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
Gábor GulyásEndre Domokos2020-10-28 14:30:00Települési szennyvíz nehézfémtartalma és annak hatása a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetőségeire2020-12-17
Abdallah Abbas Atwa Elgendy MostafaCecília Sikné Lányi2021-12-03 10:30:00Indoor Navigation for People with Visual Impairment2021-12-20
Norbert SándorJános Schanda2007-11-27 14:00:00Hagyományos és modern fényforrások színvisszaadási tulajdonságainak vizsgálata2008-02-26
Eszter SzentgyörgyiKatalin Bélafiné Bakó2011-05-17 11:00:00Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál2011-06-02
Renáta TófalviPéter Hajós2013-03-14 13:30:00
defense cancelled
Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával
Róbert LippertZoltán Gaál2015-05-27 11:00:00Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére2015-07-06
Veronika SzücsCecília Sikné Lányi2019-05-20 11:00:00Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata2019-05-27
Ákos BorbélyJános Schanda2004-01-01 00:00:00On the investigation of the CIE 1931 colormetric observer
Judit FehérAndrea Bencsik2008-12-03 11:00:00HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgálgató vállalatoknál2009-01-08
Katalin Eszter HubaiJudit Padisák2017-07-06 13:00:00Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban2017-07-10
Dávid BrazsilTibor Pupos2013-09-12 11:00:00Külső tőkeforrásból létrejött borászati befektetések hatása a magyar szőlő-bor ágazat fejlődésére2013-09-23
Lajos Nagy2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Ádám KupánGábor Speier2005-01-01 00:00:00Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata2005-07-01
Dóra Lakk-BogáthJózsef Kaizer2018-10-19 10:00:00Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai2019-02-05
Szilvia BátyiJudit Navracsics2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Balázs FeilJános Abonyi2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Gergely ZachárGyula Simon2019-04-04 13:00:00Indoor localization methods and services2019-05-27
Bianka BurkaCsaba Földes2011-12-13 13:00:00Manifestationen der Mehrsprachigkeit und Ausdrucksformen des 'Fremden' in deutschsprachigen literarischen Texten. Exemplifiziert am Beispiel von Terézia Moras Werken2011-12-21
János Argyelán2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Eszter MadarászAndrás Telcs2016-04-22 14:00:00Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.2016-05-30
Károly KalauzBotond Bertók2014-09-08 14:00:00Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez2014-09-10
Gábor RutkaiTamás Kristóf2010-09-15 12:00:00Nanopórusos rendszerek vizsgálata molekuláris szimulációkkal2010-09-27
Enikő FarkasInna Székács2020-12-14 10:00:00Jelölésmentes optikai bioszenzorok alkalmazása xenobiotikumok toxikusságának feltárására2021-03-16
Krisztina KrassovánAndrás Gelencsér2022-03-04 10:15:00Foszfortartalmú aeroszol részecskék a légkörben2022-04-06
Lilla Sára FeketeCsaba Földes2008-04-16 12:00:00Adalékok az osztrák kulturális identitáshoz – összetevők és nyelvi manifesztációk2008-07-05
Ildikó VashegyiBalázs Tóth2012-10-17 11:00:00Hideg által indukált, fagytűrést és vernalizációt szabályozó folyamatok molekuláris hátterének vizsgálata gabonafélékben2012-12-12
Zoltán KincsesPéter Szolgay2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
Emil NyerkiZoltán Kovács2015-10-13 11:00:00Karcsú-e a magyar lean?2015-12-14
Miklós SzávulyJózsef Kaizer2019-11-11 13:30:00Peroxo-divas(III) intermedierek jellemzése és reaktivitása oxigén atom transzfer (OAT) és hidrogén atom transzfer (HAT) reakciókban2019-11-26
Hajnalka CziliAttila Horváth2009-02-13 11:00:00Klórecetsavak heterogén fotokatalitikus lebontása, a hidroxilgyökök szerepe
zsolt VörösháziPéter Szolgay2010-03-30 14:00:00Investigation of Emulated-Digital CNN-UM architectures: Retina model and Cellular Wave Computing architecture implementation on FPGA2010-05-10
Tamás OllárPál Tétényi2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Péter ThuryÁrpád Kárpáti2010-05-14 10:00:00Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minősége, és annak hatása a tisztítás főágára2010-07-05
Ferenc BíróIstván Bársony2018-03-01 14:00:00Metánérzékelés mikropellisztorral2018-06-11
László Péter KádárKálmán Varga2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Csaba HegedűsZsolt Tibor Kosztyán2014-06-06 14:00:00Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésében a mérési bizonytalanság figyelembevételével2014-07-04
Melinda ("kifutó" neveléstudományi program) MolnárMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Éva KönigBotond Bertók2020-10-28 10:00:00Analysis and Synthesis of Processes with with Uncertain Parameters2020-12-17
Beáta PethőZoltán Veres2019-06-26 12:30:00Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása2019-07-09
Péter MihalovicsJolán Róka2011-11-18 11:00:00Analyse linguistique des discours de campagne présidentielle (2007) de Nicolas Sarkozy2011-12-21
Nóra GyőrffyZoltán Paál2008-01-01 00:00:00Platina-alapú kétfémes katalizátorok jellemzése
Gábor László SeressAndrás Liker2014-10-22 12:30:00Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary - Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus2015-02-09
Gábor BaráthJózsef Kaizer2010-10-11 13:00:00Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata2010-10-27
Ágnes RostásiBéla Raucsik2011-06-03 09:00:00A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján2011-06-08
Tamás PálmaiJudit Padisák2021-02-11 10:30:00Ecophysiological plasticity of different algal taxa2021-03-16
Katalin GyőrfiErzsébet Horváth2022-06-22 10:00:00Környezettechnológiai célokra alkalmas kaolinit nanokompozitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük2022-07-08
Attila Lajos BencsikRozália Piglerné Lakner2008-07-08 11:00:00Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése2008-10-21
Péter BakonyiNándor Nemestóthy2012-12-04 10:00:00A biohidrogén Escherichia coli-val megvalósított előállításának és membrános szeparálásának vizsgálata2012-12-12
Noor Abduallah AljammalTatjána Juzsakova2020-01-28 11:00:00Modification and characterization of adsorbent materials and CNTs for oil spill clean up from water2020-02-03
Anita MárkuZsolt Lengyel2011-12-01 10:30:00Po zákárpátszki. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben.2011-12-21
Bálint SimonRita Szakácsné Földényi2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Richárd KreszAndrás Dallos2006-01-01 00:00:00Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás retenciós adatokból2006-11-09
László KovácsDénes Fodor2018-05-28 14:00:00Teljesítményelektronikai átalakítókban alkalmazott alumínium elektrolit kondenzátorok áram igénybevételének és öregedésének vizsgálata2018-06-11
Ágnes G. HavrilJenő Bárdos2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
Géza ("kifutó" neveléstudományi program) GyöreJózsef (1935 - 2011) Zsolnai2010-11-24 11:00:00Könyvtárostanár-képzés Magyarországon2010-12-23
Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László) Várnagy2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Zsuzsanna MihókTibor Pupos2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Miklós Gábor BalatonLajos Nagy2014-12-09 10:00:00Szakaszos gyártócella szimulációja és irányítása2015-02-09
Mónika MeiczingerGéza Horváth2011-06-15 10:00:00Környezetbarát, többcélú műtrágya adalékok fejlesztése2011-07-04
Sándor GubaIstván Szalai2021-04-27 10:00:00Mágneses kolloidok viselkedése külső elektromágneses terekben2021-06-15
Elvíra BöcskeiErzsébet Dimény2008-10-01 12:00:00A Magyarországon működő szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében2008-10-21
Hajnalka FeketeErzsébet Dimény2012-05-14 11:00:00"Merre tart a hajó?" A szervezeti stratégia, a struktúra és a kultúra hatásainak vizsgálata a vállalati teljesítményre.2012-07-04
Tamás JózsaZsuzsa Deli-Gray2016-12-12 15:30:00A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve2017-04-27
Ildikó ÁbelPéter Urfi2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Gábor SzederkényiKatalin Hangos2002-01-01 00:00:00Grey-Box Approach for the Diagnosis, Analysis and Control of Nonlinear Process Systems
Dávid FertigDezső Boda2021-06-04 10:00:00Nanopórusos és elektroreológiai rendszerek számítógépes szimulációs vizsgálata2021-06-15
Eszter TakácsRita Skodáné Földes2008-10-10 10:30:00Aminokarbonilezés alkalmazása új szteránvázas vegyületek szintézisében2008-10-21
Réka MarczonaKálmán Varga2006-01-01 00:00:00Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen2006-11-09
Dániel SágiJenő Hancsók2018-07-03 11:00:00Dízelgázolajok nagy hozzáadott értékű keverőkomponenseinek előállítása2018-07-12
Éva LászlóJózsef Kocsondi2010-09-16 11:00:00A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összeföggései az Észak-Alföldi régióban2010-09-27
Alajos ("kifutó" neveléstudományi program) FischerJózsef (1935 - 2011) Zsolnai2009-03-18 14:00:00Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek2009-07-02
József TickZoltán Kovács2007-10-25 14:30:00P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel2007-10-26
Szabolcs BíróLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Máté József BárányBotond Bertók2016-02-19 14:00:00Industrial applications of the p-graph framework2016-04-04
Eszter BogdányTibor Csizmadia2014-07-03 10:00:00Átadni tudni kell! Vezető szerep átadása a hazai kis- és középvállalkozásokban2014-07-04
Beáta FehérvölgyiZoltán Gaál2010-11-24 15:00:00Határtalan lehetőségek a határ mentén2010-12-23
János BaloghRita Skodáné Földes2011-03-09 10:00:00Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel2011-04-12
László NeukirchnerAttila Magyar2022-01-03 14:00:00Optimal Current Control for Domestic Power Converters2022-01-13
Attila MagyarKatalin Hangos2007-12-18 13:00:00State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems2008-02-26
Tamás KaszaJenő Hancsók2013-05-07 10:30:00Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)2013-06-17
László SzabóZoltán Kovács2017-04-04 10:00:00Logisztikai szolgáltatások vizsgálata Zala megyében2017-04-27
Utasi Anett Fejes LászlónéÁkos Rédey2015-07-16 10:00:00Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése2015-09-28
Júlia SingerIstván Győri2002-01-01 00:00:00Sample Size Estimation for Different Statistical Tests: Mathematical and Computerised Methods with Biological and Clinical Applications
Gabriella DancseczLajos Szabó2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Attila TáborosiRóbert Szilágyi2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Melinda NagyTibor Szánya2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )