Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Melinda ("kifutó" neveléstudományi program) MolnárMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-02 10:00:00A pedagógiai iróniának mint a pedagógiai hatalom kifejeződésének modellezése2010-12-23
Judit ("kifutó" neveléstudományi program) Langerné BuchwaldMária Zsolnai Józsefné Mátyási2010-11-26 10:00:00A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban2010-12-23
Géza ("kifutó" neveléstudományi program) GyöreJózsef (1935 - 2011) Zsolnai2010-11-24 11:00:00Könyvtárostanár-képzés Magyarországon2010-12-23
Alajos ("kifutó" neveléstudományi program) FischerJózsef (1935 - 2011) Zsolnai2009-03-18 14:00:00Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek2009-07-02
Adél MuskotálFerenc Vonderviszt2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Zoltán GugolyaFerenc Vonderviszt2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Boglárka KovácsFerenc VondervisztRóbert Horváth2018-03-26 14:00:00Flagellin alapú biomimetikus felületek jellemzése és élő sejtek adhéziójának nyomon követése jelölésmentes optikai bioszenzorokkal2018-06-11
Anett SebestyénFerenc Vonderviszt2008-06-17 15:00:00Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása2008-07-07
Róbert ErdélyiJános Volk2014-11-26 14:00:00Synthesis and mechanical characterization of wet chemically grown ZnO nanowires for nanoelectromechanical sensors2015-02-09
Feisal AziezMarjolijn Verspoor2021-05-19 13:00:00The Long-Term Impact of Learner-Learner Interaction on L2 English Development2021-05-31
Claudia MolnárMarjolijn Verspoor2021-02-19 10:00:00How effective are Teacher Education courses in developing confident, communicative language teachers?2021-10-19
Beáta PethőZoltán Veres2019-06-26 12:30:00Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes in-store kutatása2019-07-09
Dávid Máté HargitaiZoltán Veres2018-01-26 11:00:00A magyar atlétikai sportág hatásmechanizmusa a stakeholder preferenciák nézőpontjából2018-02-12
Fanny LiskaZoltán Veres2021-05-11 11:00:00Co-creation attribútumpreferenciák és attitűdszegmensek a szolgáltatáspiacon2021-06-15
István FogarasiGyula Vastag2009-10-07 10:00:00„Az e-learning technológiák nemzetközi piacának fejlődése és összefüggései a felsőoktatási implementációs tapasztalatokkal, stratégiákkal a 2001-2008 években”2009-10-26
Szabolcs ZalayKlára Vassné Forintos2008-10-09 10:00:00Konstruktív drámapedagógia2008-11-06
Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program) KoltaiKlára Vassné Forintos2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
Hama Karim Rebaz AhmedIstván VassányiIstván Kósa2021-10-01 14:00:00New methods for computer based blood glucose level prediction2021-10-07
Zita ("kifutó" neveléstudományi program) Hajduné LászlóMiklós Vass2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Alex KummerTamás Varga2021-02-09 09:00:00Development and application of thermal runaway criteria2021-03-16
László Péter KádárKálmán Varga2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Réka MarczonaKálmán Varga2006-01-01 00:00:00Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen2006-11-09
Krisztián RadóKálmán Varga2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Bernadett BajaKálmán Varga2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Andrea Nagyné SzabóKálmán Varga2006-01-01 00:00:00Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben2006-11-09
Lilla Rita Simon-StőgerCsilla Varga2021-04-01 10:30:00Olefin-maleinsav-anhidrid alapú kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata hulladék elasztomert tartalmazó polimerekben2021-04-28
Jun Yow YongPetar VarbanovJiri Klemes2019-08-28 11:00:00Tools and Methods in Aiding Heat Exchanger Network Retrofit for Better Economic Performance2019-09-04
Naeimeh AfsharVincent van Heuven2022-11-04 17:00:00PRODUCTION AND PERCEPTUAL REPRESENTATION OF AMERICAN ENGLISH VOWEL SOUNDS BY MONOLINGUAL PERSIAN AND EARLY BILINGUAL AZERBAIJANI-PERSIAN ADOLESCENTS
András BaczoniMónika Valiskó2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
Ildikó ÁbelPéter Urfi2015-03-20 11:00:00A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései2015-05-26
Tamás SomogyiPéter Urfi2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Neszta Kuikné UngváriFerenc Ungváry2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
Róbert TubaFerenc Ungváry2003-01-01 00:00:00Az oktakarbonil-dikobalt egy- és kételektronos reakcióinak vizsgálata új modelleken2003-11-06
Eszter FördősFerenc Ungváry2010-02-26 10:00:00béta-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata2010-05-10
László Balázsné BujtásZsolt Tuza2008-12-19 11:00:00Halmazpartíciók lokális feltételekkel2009-01-08
Gábor PintérGergely Tóth2012-06-22 11:00:00Egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának lehetőségei Magyarországon”2012-07-04
Zita Barbara NagyGergely TóthPál Majoros2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Lívia Benita KissGergely Tóth2020-03-09 11:00:00A főáramú és az alternatív közgazdaságtan természetének empirikus vizsgálata komplex tartalomelemzéssel2020-03-26
Ildikó VashegyiBalázs Tóth2012-10-17 11:00:00Hideg által indukált, fagytűrést és vernalizációt szabályozó folyamatok molekuláris hátterének vizsgálata gabonafélékben2012-12-12
Emese NagySzilárd Tőrös2001-01-01 00:00:00Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmentifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban2001-11-08
Gyöngyi CsukaÁdám Török2012-06-20 13:00:00A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei2012-07-04
Andrea Magda NagyÁdám Török2016-05-09 15:00:00Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről.2016-05-30
Boglárka KonkaÁdám Török2020-06-08 15:00:00Változó versenykörnyezetben a brit autóipar, avagy egy "footloose"-nak minősített iparág kilátásai az Egyesült Királyságban2020-06-30
Anita VeresÁdám Török2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Gábor ViczeÁdám Török2014-07-03 12:00:00Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségeka magyar szolgáltató szektorban - üzleti tanácsadás2014-07-04
István ÁrpádImre Timár2013-08-29 11:30:00Energetikai berendezések hőszigetelésének optimálása. A hőtárolás kérdései a napenergia hasznosításban.2013-09-23
Tibor BorbélyImre Timár2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Tamás OllárPál Tétényi2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
József SmidlaTamás TerlakyIstván Maros2021-12-14 09:00:00Numerically Stable Simplex Method Implementation2021-12-20
Eszter MadarászAndrás Telcs2016-04-22 14:00:00Hálózatelemzés a turizmusban. A turisztikai desztinációk szereplőinek kapcsolathálózata a Veszprémi Turisztikai Egyesület példáján.2016-05-30
Zsuzsanna BanászAndrás Telcs2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Szilárd JaskóKatalin TarnayGyula Simon2012-09-12 11:00:00Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata2012-10-01
Katalin DajkaErzsébet Takács2005-01-01 00:00:00Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban2005-11-09
Csilla Magdolna FöldváryErzsébet TakácsAttila Horváth2003-01-01 00:00:00Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira2004-11-04
Tamás PálfiErzsébet Takács2010-01-08 11:00:00Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise2010-02-22
Zoltán KincsesPéter Szolgay2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
zsolt VörösháziPéter Szolgay2010-03-30 14:00:00Investigation of Emulated-Digital CNN-UM architectures: Retina model and Cellular Wave Computing architecture implementation on FPGA2010-05-10
Zoltán NagyPéter Szolgay2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Attila LicsárTamás Szirányi2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
Levente Attila KovácsTamás Szirányi2006-12-22 10:00:00Methods for two dimensional stroke based painterly rendering. Effects and applications2007-03-20
László CzúniTamás Szirányi2001-01-01 00:00:00Párhuzamos lokális módszerek vizsgálata a képszegmentálásban, tömörítésben és optikai mozgásanalízisben
Attila TáborosiRóbert Szilágyi2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Loránd GálJános Szépvölgyi2009-01-07 14:00:00Ferrit nanoporok előállítása rádiófrekvenciás termikus plazmában2009-01-08
Melinda ("kifutó" neveléstudományi program) Újváriné HandóJúlia Szekszárdi2010-06-30 10:00:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Enikő FarkasInna Székács2020-12-14 10:00:00Jelölésmentes optikai bioszenzorok alkalmazása xenobiotikumok toxikusságának feltárására2021-03-16
Lajos SzakonyiFerenc Szeifert2009-10-01 10:00:00Városi vízgőzhálózat modellezése és indentifikációja2009-10-26
Tibor ChovánFerenc Szeifert2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Melinda NagyTibor Szánya2009-11-02 10:00:00Változó eluens összetételű szimulált mozgóréteges (SMB) preparatív folyadékkromatográfiás művelet vizsgálata2009-11-10
László HanákTibor Szánya2005-01-01 00:00:00Nagytisztaságú anyagok előállítása paraméteres szivattyúzással
Zoltán MolnárTibor Szánya2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Sándor GubaIstván Szalai2021-04-27 10:00:00Mágneses kolloidok viselkedése külső elektromágneses terekben2021-06-15
Barnabás HorváthIstván Szalai2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-10-14
Sándor NagyIstván Szalai2012-11-23 11:30:00Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata2012-12-12
Zoltán MátéIstván Szalai2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Mónika ValiskóIstván Szalai2003-01-01 00:00:00Izotróp és anizotróp fluidumok relatív permittivitásának vizsgálata elméleti, kísérleti és szimulációs módszerekkel2003-11-06
Bálint SimonRita Szakácsné Földényi2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Tímea ErtliRita Szakácsné Földényi2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Szilvia Benkőné JoóRita Szakácsné Földényi2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Zsófia LengyelRita Szakácsné Földényi2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Orsolya Zsirkáné FónagyErzsébet Szabóné Bárdos2021-05-31 10:00:00Heterogén fotokatalízisen alapuló vízkezelési eljárások vizsgálata és fejlesztése.2021-06-15
Gabriella DancseczLajos Szabó2008-12-16 14:00:00A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai2009-01-08
Anikó Csilla CsepregiLajos Szabó2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Nikoletta KaszásLajos Szabó2016-01-15 12:00:00Sikeres projektek, érett szervezetek a határ mentén2016-02-15
Csilla RaffaiLajos Szabó2014-06-19 12:00:00Falusi szállásadók innovációs képesség érettségének vizsgálata2014-07-04
János BaumgartnerZoltán Süle2022-10-11 11:00:00Novel process graph-based solutions of Industry 4.0 focused optimisation problems2022-10-13
Beáta SzabóCsilla Stenger-KovácsJudit Padisák2019-09-30 13:00:00Benthic diatom metacommunities at different spatial scales2019-10-03
Ádám KupánGábor Speier2005-01-01 00:00:00Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata2005-07-01
Miklós CzaunGábor Speier2003-01-01 00:00:00A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata2003-11-06
József Sándor PapGábor Speier2004-01-01 00:00:00Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója2005-07-01
Nárcisz BagiGábor Speier2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Katalin SelmecziGábor Speier2003-01-01 00:00:00Reactivité chimique de complexes de cuivre(II):applications en hydrolyse des phosphoesters et en oxydation du catéchol2004-11-04
István BorsGábor Speier2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Balázs KripliGábor Speier2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Róbert CsonkaGábor Speier2010-12-15 11:00:00Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata2010-12-23
Gábor SzeilerJános Somlai2012-09-07 10:00:00Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben2012-10-01
Emese SlonszkiJános SomlaiZoltán Hózer2013-06-10 14:00:00Radioaktív izotópok kikerülése sérült fűtőelemekből2013-06-17
Zorán GorjánáczJános Somlai2006-01-01 00:00:00Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek2006-11-09
Péter DombóváriJános Somlai2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Jácint JónásJános Somlai2018-08-14 10:00:00NORM hulladékok kezelésének (deponálás és építőipari felhasználhatóság) radiológiai vizsgálata2018-08-17
Zoltán SasJános Somlai2013-06-04 13:00:00Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása2013-06-17

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )