Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Lajos Nagy2005-01-01 00:00:00Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
János Argyelán2003-01-01 00:00:00Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása adszorpciós műveletek matematikai leírásában
Péter ("kifutó" neveléstudományi program, témavezető: Kiss László) Várnagy2007-06-14 10:00:00A magyar felnőttképzés az Európai integráció folyamatában2007-07-03
Melinda (szervezett képzés, témavezető: Szekszárdi Júlia) Újváriné Handó2010-06-30 10:30:00Roma/Cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben2010-11-04
Szabolcs Szikszai2011-05-11 16:00:00A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése2011-06-02
Szabolcs ("kifutó" neveléstudományi program) Zalay2008-10-09 14:00:00A konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata
Katalin Németh2016-03-02 10:00:00Chemical modification and optical spectroscopy of single-walled carbon nanotubes2016-04-04
Anett Bíró2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Beáta Bodor2002-01-01 00:00:00Korszerű kristályosítási eljárások vizsgálata
Etelka Solymosné Majzik2006-01-01 00:00:00Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból
Sándor Németh2006-01-01 00:00:00Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei
János Horváth2014-04-25 11:30:00Az anódfolyamatok laboratóriumi és üzemi vizsgálata az alumíniumelektrolízisben2014-05-26
Enikő TerestyényiLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-12 13:30:00A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Ildikó DósaLívia Ablonczyné Mihályka2011-01-20 10:30:00A számviteli nyelvhasználat lexiko-szemantikai és terminológiai vizsgálata2011-02-17
Tibor Istvánné JerkusLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-02 13:30:00Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben2011-12-21
Katalin Ziskáné KiczenkoLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-19 13:30:00A regionális gazdaságtan terminológiája. Vizsgálat angol, francia, magyar és olasz nyelvű korpusz alapján2011-12-21
Judit NyakasLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-07 14:00:00A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata2011-12-21
Balázs BalaskóJános AbonyiSándor Németh2009-10-22 14:00:00Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása a folyamatanalízisben és -optimalizálásban2009-10-26
Balázs FeilJános Abonyi2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Dániel LeitoldJános AbonyiÁgnes Fogarassyné Vathy2020-06-19 11:00:00Hálózat-alapú irányíthatósági és megfigyelhetőségi elemzés, szenzorok és beavatkozók optimális elhelyezése2020-06-30
Balázs FeilJános Abonyi2006-09-01 10:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében2006-09-01
László DobosJános Abonyi2016-06-09 13:00:00Kísérlettervezési technikák a technológiák elemzésére és optimálására2016-07-11
Nóra MoldoványiJános Abonyi2008-06-21 00:00:00Kristályosítók modell predektív szabályozása2008-07-07
Ferenc Péter PachJános Abonyi2008-04-16 00:00:00Folyamatadatok szabálykeresésen alapuló elemzése2008-04-25
Gyula Ádám DörgőJános AbonyiAhmet Palazoglu2021-08-24 10:00:00Gépi tanulási technikák fejlesztése alarm managementben2021-09-13
Gergely Marcell HontiJános Abonyi2022-02-02 10:00:00Multidimensional network-based analysis of complex systems2022-02-24
László GadárJános Abonyi2020-12-10 13:00:00Network science-based analysis ofhuman factors in systems engineering2020-12-17
Tamás VargaJános Abonyi2010-02-12 11:00:00Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek biztonságos üzemeltetési tartományainak feltárására és jellemzésére2010-02-22
Tibor KulcsárJános Abonyi2017-02-28 14:00:00Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére2017-04-27
Tamás RuppertJános Abonyi2020-06-23 10:30:00Új eszköztár az operátorok munkáját támogató Ipar 4.0 megoldások fejlesztésére2020-08-05
János MadárJános Abonyi2005-01-01 00:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben
Zoltán BankóJános Abonyi2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához2016-04-04
János MadárJános Abonyi2005-10-06 10:00:00Az a priori ismeretek alkalmazása a vegyipari folyamatmérnökségben2005-10-06
András KirályJános Abonyi2013-09-09 13:00:00Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok2013-09-23
Tamás Péter KeneseiJános Abonyi2014-12-02 13:00:00Számítás intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben2015-02-09
Gábor GálJános Argyelán2011-05-19 10:00:00Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata2011-06-02
Zsuzsanna TóthZsuzsanna Bacsi2016-06-01 11:00:00Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával2016-07-11
Miklós WeiszZsuzsanna Bacsi2010-06-03 11:00:00Üzleti várakozások és konjuktúra vizsgálata az agrárgazdaságban2010-07-05
Éva Nagyné CsákIstván Bakonyi2010-09-24 11:00:00Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben (német-magyar, német-orosz egybevetés)2010-11-04
László KoókPéter Bakonyi2022-02-10 10:00:00Ionos folyadék alapú membránok szerepe bioelektrokémiai rendszerek hatékonyságnövelésében2022-02-24
Máté Miklós MajorJózsef BakosGergely Farkas2022-09-30 10:00:00Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata2022-10-13
Henrik GulyásJózsef Bakos2005-01-01 00:00:00Új vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak2005-07-01
Stefánia Szűcsné CserépiJózsef Bakos2014-03-04 11:30:00Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban2014-04-16
Gergely FarkasJózsef Bakos2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Szabolcs BaloghJózsef Bakos2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
József MadarászSzabolcs Balogh2021-10-06 11:00:00Szilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz2021-12-02
Judit NógrádiGabriella Bánhegyi2015-05-14 10:00:00Az Európai Unió intervenciós rendszerének hatása a kukorica és az étkezési búza piacon Magyarországon2015-05-26
Zoltán László CsekeGabriella Bánhegyi2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Ágnes G. HavrilJenő Bárdos2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
László KatonaJenő Bárdos2010-12-14 11:00:00Az alkalmazott színházi tevékenység szerepe a modern nyelvtanárképzésben2010-12-23
Ferenc BíróIstván Bársony2018-03-01 14:00:00Metánérzékelés mikropellisztorral2018-06-11
Szabolcs BíróLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Richárd SágiLászló Bartha2009-10-21 10:00:00POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐ SAVANHIDRID ALAPÚ, TÖBBFUNKCIÓS MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA2009-10-26
Norbert MiskolcziLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
Csilla VargaLászló Bartha2011-02-18 11:00:00Műanyag kompozitokhoz alkalmazható kompatibilizáló adalékok előállítása és vizsgálata2011-04-12
Gábor KisLászló Bartha2006-01-01 00:00:00Molibdén tartalmú poliizobutilén-poliborostyánkősav alapú motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata
András GeigerLászló Bartha2009-12-16 09:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata2010-02-22
Roland NagyLászló Bartha2015-04-06 10:30:00Kőolajok harmadlagos kitermelésében felhasználható növényolaj alapú nemionos tenzidek előállítása és vizsgálata. (Titkosítva 2020-ig)2015-05-26
András AngyalLászló Bartha2011-04-19 10:00:00Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata2011-06-02
Sergei GnitievSzilvia Bátyi2023-01-31 10:00:00First Language Attrition Among Russians Living in Hungary
Eszter SzentgyörgyiKatalin Bélafiné Bakó2011-05-17 11:00:00Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál2011-06-02
Dávid VozikKatalin Bélafiné BakóAndrás Fodor2017-06-29 10:00:00Entomopatogén baktériumok antimikrobiális hatású anyagcseretermékeinek felhasználhatósága a növényvédelemben2017-07-10
Péter KomáromyKatalin Bélafiné BakóNándor Nemestóthy2023-02-16 10:30:00Itakonsav előállítása. Elektrodialízis alkalmazása itakonsav kinyerésére.
Gábor TóthKatalin Bélafiné Bakó2015-04-28 10:00:00A kén-hidrogén biokatalitikus eltávolítása biogázból szuszpendált szakaszos és rögzített fázisú folyamatos reaktorban, aerob és mikroaerob körülmények között2015-05-26
Gábor LaknerKatalin Bélafiné Bakó2019-02-01 10:00:00Víz- és szennyvízkezelés membrán szeparációs eljárások segítségével2019-02-06
Petra CserjésiKatalin Bélafiné Bakó2011-06-16 10:00:00Gázszeparáció ionos folyadékkal készített támasztóréteges folyadékmembránnal2011-07-04
Eszter MolnárKatalin Bélafiné Bakó2014-02-06 10:00:00Galakturonsav szeparációja elektrodialízissel2014-02-11
Dénes BúcsúKatalin Bélafiné Bakó2008-10-10 13:00:00Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén2008-10-21
Katalin KissKatalin Bélafiné Bakó2009-11-18 14:00:00Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise2010-02-22
Dóra NémethKatalin Bélafiné Bakó2013-03-13 10:00:00Bioszorbensek előállítása mezőgazdasági hulladékokból származó, módosított cellulózrostok felhasználásával2013-04-05
András BoórKatalin Bélafiné BakóNándor Nemestóthy2017-11-27 10:00:00Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással2018-01-08
Balázs VajdaKatalin Bélafiné Bakó2015-12-15 10:00:00Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák2016-01-12
Judit FehérAndrea Bencsik2008-12-03 11:00:00HRM az ügyfélszolgálati hálózattal rendelkező szolgálgató vállalatoknál2009-01-08
Zsolt Tibor KosztyánAndrea Bencsik2006-04-26 10:00:00Optimális erőforrás-tervezés2006-05-11
Zoltán PerjésAndrea Bencsik2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Róbert KurdiLajos Bencze2008-10-15 10:00:00Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben2008-10-21
Károly KalauzBotond Bertók2014-09-08 14:00:00Algoritmusok kidolgozása logikai, idő és megbízhatósági feltételéket teljesítő folyamathálózatok szintéziséhez2014-09-10
Éva KönigBotond Bertók2020-10-28 10:00:00Analysis and Synthesis of Processes with with Uncertain Parameters2020-12-17
Máté József BárányBotond Bertók2016-02-19 14:00:00Industrial applications of the p-graph framework2016-04-04
Anikó BartosBotond Bertók2020-03-26 10:00:00Periodikus ipari folyamatok erőforrás eloszlását optimalizáló algoritmusok és hatékony szoftverimplementációik kutatása2020-04-23
Márton FritsBotond BertókCsaba Fábián2022-01-05 13:00:00Algoritmusok és döntéstámogató rendszerek kidolgozása gyártási folyamatok és terepi szolgáltatások erőforrásainak optimális ütemezésére folyamatszintézissel2022-01-13
Nóra Berkesné RodekZoltán Birkner2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze2018-07-12
Zsuzsanna MartonZoltán BirknerKrisztina Keller2022-06-24 11:00:00Magyarország turizmusbiztonsága a fogyasztói észlelések tükrében2022-07-08
Tivadar MáhrZoltán Birkner2019-07-04 14:00:00Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője?2019-07-09
Dávid FertigDezső Boda2021-06-04 10:00:00Nanopórusos és elektroreológiai rendszerek számítógépes szimulációs vizsgálata2021-06-15
Attila MalasicsDezső Boda2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Tünde TarczaliPéter Bodrogi2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Andrea StreliczFerenc BognárZoltán Gaál2022-06-27 10:00:00Az üzletmenetre gyakorolt hatások, mint a fenntartható vállalati működés kockázati tényezői2022-07-08
Anett BíróLászló BudaiJózsef Tóth2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Erzsébet MolnárLászló Budai2008-07-15 10:00:00Brassai Sámuel általános pedagógiai és nyelvpedagógiai nézetei2008-11-06
Attila EgedyTibor ChovánTamás Varga2014-01-28 10:00:00Kevert berendezések modellezési eszköztárának bővítése2014-02-11
György BaraditsTibor Chován2010-07-01 10:00:00Műszeres biztonsági rendszerek menedzsmentje2010-07-05
Zoltán TillTibor ChovánTamás Varga2021-02-03 13:00:00Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties2021-03-16
Renáta Sárainé RauchEtelka Csákiné Tombácz2021-06-22 13:00:00Az alginit szorpciós tulajdonságainak tanulmányozása szerves szennyezőanyagok eltávolítása céljából2021-07-07
Ágnes Sántha-MalomsokiValéria CsépeJudit Navracsics2021-08-31 10:00:00A MIXED-METHODS STUDY ON VERBAL ABILITIES AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF HUNGARIAN LEARNERS IN CLIL AND GENERAL LANGUAGE PROGRAMMES2021-09-13
Eszter BogdányTibor Csizmadia2014-07-03 10:00:00Átadni tudni kell! Vezető szerep átadása a hazai kis- és középvállalkozásokban2014-07-04
Jenő Kálmánné Kenesei Éva ("kifutó" neveléstudományi program) KisKálmán Czakó2010-12-03 09:00:00Változások a tanító szakos hallgatók zenei tanulmányaiban és műveltségében2010-12-23
Amr Mohamed Abdelhameed Nagy AbdoLászló Czúni2022-12-07 13:00:00Recognition of Objects and Their Defects2022-12-16
Metwally Rashad Metwally Omar AlseedyLászló Czúni2018-06-01 11:00:00Video based Object Retrieval and Recognition using Lightweight Devices2018-06-11
Ákos UtasiLászló Czúni2012-01-12 13:00:00Novel probabilistic methods for visual surveillance applications2012-02-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )