Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Zsuzsanna TóthZsuzsanna Bacsi2016-06-01 11:00:00Konvergencia vizsgálatok az Európai Unióban- A visegrádi négyek felzárkózásának értékelése kiterjesztett konvergencia-index alkalmazásával2016-07-11
Zsuzsanna MihókTibor Pupos2016-09-12 10:30:00A lóágazat gazdasági elemzése és fenntartható fejlesztésének kérdései a Lovas Forradalom korában2016-10-19
Zsuzsanna MartonZoltán BirknerKrisztina Keller2022-06-24 11:00:00Magyarország turizmusbiztonsága a fogyasztói észlelések tükrében2022-07-08
Zsuzsanna BanászAndrás Telcs2014-06-18 10:00:00A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése2014-07-04
Zsuzsa ("kifutó" neveléstudományi program) KoltaiKlára Vassné Forintos2010-12-09 10:00:00A múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata2010-12-23
zsolt VörösháziPéter Szolgay2010-03-30 14:00:00Investigation of Emulated-Digital CNN-UM architectures: Retina model and Cellular Wave Computing architecture implementation on FPGA2010-05-10
Zsolt ValicsekOttó Horváth2007-07-06 10:00:00Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata2007-11-08
Zsolt UlbertBéla Lakatos2003-01-01 00:00:00Kristályosítók dinamikus folyamatainak modellezése és szimulációja
Zsolt Tibor KosztyánAndrea Bencsik2006-04-26 10:00:00Optimális erőforrás-tervezés2006-05-11
Zsolt Tibor KosztyánJános Schanda2011-12-02 10:00:00Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén2011-12-21
Zsolt SzoboszlaiJenő Hancsók2014-06-13 10:00:00Kis szénatomszámú n-paraffinok izomerizálásának vizsgálata (Titkosíva 2019-ig)2014-07-04
Zsófia Závodi-FodorJiri KlemesPetar Varbanov2013-10-31 14:00:00Integrated Energy Management Framework in Waste to Energy, Integration of Other Renewables2014-01-08
Zsófia VargaGyula Kiss2009-09-18 12:00:00A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata2009-10-26
Zsófia Márta PappAndrás Jancsik2014-04-04 15:00:00Úton a versenyképes desztináció felé2014-04-04
Zsófia LengyelRita Szakácsné Földényi2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Zsófia LengyelJudit Navracsics2021-05-21 10:00:00BILINGUAL WRITTEN WORD RECOGNITION OF LEARNERS OF ENGLISH IN A VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL2021-06-15
Zsófia KovácsÁkos RédeyÉena Jakó2018-05-15 10:00:00Vízgyűjtő specifikus folyamatos monitoring rendszer módszertani kidolgozása és vízminőség osztályozó algoritmus adaptálása és tesztelése felszíni vizekre2018-05-18
Zsófia CsanádiCsaba Sisak2008-10-08 14:30:00Prebiotikus hatású fruktooligoszacharidok enzimkatalitikus szintézise integrált rendszerekben2008-10-21
Zsanett Szabóné HerseczkiAndrás Dallos2014-03-25 10:00:00ÉRTÉKNÖVELT GLICERINSZÁRMAZÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA NYERS GLICERINBŐL, A BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKÉBŐL2014-04-16
Zorán GorjánáczJános Somlai2006-01-01 00:00:00Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek2006-11-09
Zoltán VasJános Schanda2012-12-18 14:00:00Mezopos spektrális érzékenységi modell megalkotása vizuális megfigyelések alapján, a mezopos fénysűrűségi tartomány összegezhetőségének kérdése2013-02-06
Zoltán VargaJenő Hancsók2005-01-01 00:00:00Gázolajpárlatok katalitikus kéntelenítésének vizsgálata
Zoltan VajnaZoltán Gaál2021-02-25 11:00:00Karbantartásérettség-vizsgálat magyar ipari környezetben2021-03-16
Zoltán TóthAndrás Liker2010-11-12 13:00:00Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél2010-12-23
Zoltán TillTibor ChovánTamás Varga2021-02-03 13:00:00Advanced methods in the design of heterocatalytic processes under uncertainties2021-03-16
Zoltán SüleBéla LakatosCsaba Mihálykó2009-12-17 14:00:00Hőátadási folyamatok számítógéppel segített elemzése és tervezése populációs modellekkel2010-02-22
Zoltán SasJános Somlai2013-06-04 13:00:00Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása2013-06-17
Zoltán PerjésAndrea Bencsik2008-05-30 00:00:00Stabilitást eredményező új keresletorientált szervezetfejlesztés2008-07-07
Zoltán NagyPéter Szolgay2008-02-04 12:00:00Emulált digitális CNN-UM architektúra megvalósítása újrakonfigurálható áramkörökön és alkalmazásai2008-02-26
Zoltán MolnárTibor Szánya2010-01-22 11:00:00Aminosavak tisztításának és elválasztásának vizsgálata szimulált mozgóréteges preparatív folyadékkromatográfiás vizsgálatokkal2010-02-22
Zoltán MátéIstván Szalai2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Zoltán László CsekeGabriella Bánhegyi2012-02-01 11:00:00A közösségi piacszabályozás eszközei és hazai alkalmazásuk lehetőségei, különös tekintettel az intervencióra2012-02-15
Zoltán KincsesPéter Szolgay2013-06-13 10:00:00CNN-alapú képfeldolgozó és adaptív optikai rendszer FPGA-s implementációi2013-06-17
Zoltán HodaiDóra Rippelné Pethő2015-02-06 10:00:00Alga biomassza kinyerése foto-bioreaktorokban termesztett mikro-alga szuszpenziókból2015-02-09
Zoltán HatóTamás Kristóf2019-12-16 13:00:00Pórusos rendszerek adszorpciós és diffúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel2020-02-03
Zoltán GugolyaFerenc Vonderviszt2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Zoltán EllerJenő Hancsók2017-09-21 14:00:00Korszerű sugárhajtómű üzemanyagok előállításának vizsgálata2017-10-16
Zoltán BirknerZoltán Gaál2010-11-23 14:00:00Zala megyében is az innováció a siker motorja?2010-12-23
Zoltán BankóJános Abonyi2016-03-08 13:00:00Korreláció alapú, elasztikus hasonlósági mértékek technológiai idősorok adatbányászatához2016-04-04
Zoltán András DánielTamás Molnár2016-09-23 14:00:00Eszközvásárlásra kapott Uniós támogatások hatása a hazai kkkv-k hozzáadott értékének változására és konvergencia folyamataikra, a 2007-2013-as tervezési időszakban2016-10-19
Zita Barbara NagyGergely TóthPál Majoros2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa2018-07-12
Zita ("kifutó" neveléstudományi program) Hajduné LászlóMiklós Vass2009-06-25 14:00:00A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata2009-07-02
Viola SomogyiÁkos Rédey2013-10-04 10:00:00Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló optimalizációja2013-10-28
Viktória ÜvegesJudit Padisák2010-09-21 15:30:00Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái n2010-09-27
Viktor SpilákZsolt Tibor Kosztyán2020-06-04 10:00:00Szervezeti kultúra, vezetői szerepek hatása az információbiztonsági kiválóságra és a felhő alapú megoldások alkalmazására2020-06-12
Viktor SebestyénÁkos RédeyMiklós Bulla2019-05-10 14:00:00Komplex környezetállapot-értékelő algoritmus fejlesztése2019-05-27
Viktor MajerikGéza Horváth2007-01-01 00:00:00Improvement of bioavailability of LM4156 using supercritical and cryogenic technologies
Veronika VágvölgyiErzsébet Horváth2008-10-08 10:30:00Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata2008-10-21
Veronika SzücsCecília Sikné Lányi2019-05-20 11:00:00Virtuális környezetek ergonómiai és műszaki vizsgálata2019-05-27
Utasi Anett Fejes LászlónéÁkos Rédey2015-07-16 10:00:00Korszerű környezeti hatásvizsgálati mennyiségi módszer fejlesztése2015-09-28
Tünde VeresErzsébet Dimény2015-05-15 11:00:00A transzferárazás filozófiája és alkalmazásának alpektusai2015-05-26
Tünde TarczaliPéter Bodrogi2007-11-29 14:00:00A színmemória vizsgálata2008-02-26
Tivadar MáhrZoltán Birkner2019-07-04 14:00:00Innovatív turisztikai desztinációmenedzsment, a turizmus jövője?2019-07-09
Tímea ErtliRita Szakácsné Földényi2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Tibor KulcsárJános Abonyi2017-02-28 14:00:00Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére2017-04-27
Tibor Istvánné JerkusLívia Ablonczyné Mihályka2011-12-02 13:30:00Neologizmusok a magyar gazdasági szaknyelvben2011-12-21
Tibor HolczingerFerenc Friedler2004-01-01 00:00:00Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére
Tibor GuzsvineczCecília Sikné Lányi2021-01-25 10:00:00Researching virtual reality and augmented reality devices to enhance human-computer interaction2021-02-08
Tibor DulaiGyörgy Dósa2021-07-02 10:00:00Planning of fault-tolerant solutions of operations research problems and multi-level heuristic scheduling2021-07-07
Tibor ChovánFerenc Szeifert2006-01-01 00:00:00Kinetikai modellek a szakaszos technológiák fejlesztésében
Tibor BorbélyImre Timár2015-02-12 12:30:00Szilárd töltetű hőtároló optimális kialakítása2015-03-23
Thamer Adnan AbdullahTatjána Juzsakova2022-07-04 14:00:00MWCNTs based nanocomposites for the removal of hydrocarbons and organic dyes from water2022-07-08
Tamásné VicsekIstván Győri2002-01-01 00:00:00Fraktálfüggvények dinamikája
Tamás VíghTibor Kovács2011-06-15 14:00:00Föld alatti üregrendszer radiológiai vizsgálata a Mangán Kft bányaüzemének példáján2011-07-04
Tamás VargaJános Abonyi2010-02-12 11:00:00Folyamatmodellek és adatbányászati eszközök alkalmazása technológiai rendszerek biztonságos üzemeltetési tartományainak feltárására és jellemzésére2010-02-22
Tamás SzilágyiJános Kristóf2010-07-12 10:00:00Elektrokatalizátoro filmek felületanalitikai és szerkezetvizsgálata termoanalitikai és spektroszkópiai módszerekkel2010-09-27
Tamás SomogyiPéter Urfi2008-06-03 11:00:00A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2008-07-27
Tamás RuppertJános Abonyi2020-06-23 10:30:00Új eszköztár az operátorok munkáját támogató Ipar 4.0 megoldások fejlesztésére2020-08-05
Tamás RózsenberszkiNándor NemestóthyRóbert Kurdi2018-05-02 14:00:00Anaerob bioenergetikai technikák alkalmazása települési szilárd hulladékból származó préslé ártalmatlanítására2018-06-11
Tamás Péter KeneseiJános Abonyi2014-12-02 13:00:00Számítás intelligencia alapú regressziós technikák és alkalmazásaik a folyamatmérnökségben2015-02-09
Tamás PálmaiJudit Padisák2021-02-11 10:30:00Ecophysiological plasticity of different algal taxa2021-03-16
Tamás PálfiErzsébet Takács2010-01-08 11:00:00Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise2010-02-22
Tamás OllárPál Tétényi2014-05-20 14:30:00A szulfid katalizátorokon kötött kén mozgékonyságának hatása a tiofén kéntelenítés folyamatára2014-05-26
Tamás MészárosAndrás GelencsérLászló Haszpra2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Tamás KucserkaJudit Padisák2014-12-18 10:30:00A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban2015-02-09
Tamás KiezerSándor Dominich2010-10-12 13:00:00Információ-visszakereső módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai2010-10-27
Tamás KaszaJenő Hancsók2013-05-07 10:30:00Bio-paraffinok izomerizációja (Titkos)2013-06-17
Tamás JózsaZsuzsa Deli-Gray2016-12-12 15:30:00A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve2017-04-27
Tamás CsayJózsef KaizerGábor Speier2012-02-22 13:00:00Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata2012-05-02
Tamás BaranyaiÁrpád Mihalovics2011-12-15 14:00:00A diplomáciai kommunikáció szemantikai és pragmatikai aspektusai. (Vizsgálat angol, magyar és francia nyelvű korpusz alapján)2011-12-21
Tamás BakóJános Köllő2017-09-05 11:00:00A bérek hatása az álláskeresésre és a munka közbeni erőfeszítésre2017-10-16
Tamás BadicsPéter Medvegyev2012-01-16 10:00:00Arbitrázs és Martingálmérték2012-02-15
Szilvia KántorKatalin Lőrincz2021-11-29 10:00:00Kulturális alapú városfejlesztés: a kulturális fogyasztás, a lakóhelyválasztás és az életminőség összefüggései Győr, Debrecen és Veszprém esetében2022-01-27
Szilvia Benkőné JoóRita Szakácsné Földényi2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Szilvia BátyiJudit Navracsics2011-12-02 10:30:00A szocializációs közeg hatása a kétnyelvű mentális lexikonra. Kárpátaljai példa.2011-12-21
Szilárd JaskóKatalin TarnayGyula Simon2012-09-12 11:00:00Elosztott rendszerek formális modelleken alapuló tervezési eljárásainak vizsgálata2012-10-01
Szabolcs ZalayKlára Vassné Forintos2008-10-09 10:00:00Konstruktív drámapedagógia2008-11-06
Szabolcs Szikszai2011-05-11 16:00:00A magyar inflációs célkövetés rendszere hitelességének és vonatkozó jellemzőinek értékelése2011-06-02
Szabolcs RozgonyiKatalin Hangos2012-10-16 14:30:00Stability Analysis and Control of Hybrid Systems2012-12-12
Szabolcs MagyarJenő Hancsók2007-01-01 00:00:00FCC-benzinek minőségjavításának vizsgálata
Szabolcs BíróLászló Bartha2005-01-01 00:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek előállítása és vizsgálata
Szabolcs BaloghJózsef Bakos2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Szabolcs ("kifutó" neveléstudományi program) Zalay2008-10-09 14:00:00A konstruktív drámapedagógia alternatív áramlata
Szabina TomasekJenő HancsókZoltán Varga2019-12-18 10:30:00Sugárhajtómű üzemanyag komponensek előállítása alternatív forrásokból2020-02-03
Szabina Papné GógerJózsef Kaizer2018-05-31 10:00:00Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models (Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek)2018-06-11
Stefánia Szűcsné CserépiJózsef Bakos2014-03-04 11:30:00Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban2014-04-16
Soma KeszeiRita Skodáné Földes2021-07-14 10:00:00Szenzorként alkalmazható ferrocénszármazékok előállítása2021-07-28
Shubhra Quazi Tanminul HaqueJános GyenisTivadar Feczkó2014-09-30 14:30:00Preparation and surface modification of magnetic PLGA nanoparticles for sustaining natural interferon release2014-10-14
Sergei GnitievSzilvia Bátyi2023-01-31 10:00:00First Language Attrition Among Russians Living in Hungary
Sándorné FeketeJános SchandaCecília Sikné Lányi2009-12-11 13:00:00A zavaró káprázás hullámhossz függésének vizsgálata az éjszakai autóvezetés körülményei között2010-02-22

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )