Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Evangelical-Lutheran Theological University, Budapest
Defenses announced by The Evangelical-Lutheran Theological University, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes PángyánszkyLajos Szabó2015-09-11 10:30:00"Tanítás és tanulás felnőttkorban: szemléletváltás a felnőttkatekézisben"2015-10-21
András KorányiZoltán Csepregi2004-06-30 14:00:00Leben und Biographie: Die heilige Elisabeth von Thüringen und Ungarn im Spiegel der wissenschaftlichen Forschung des 20. Jahrhunderts2004-09-17
András SzabóTamás Béres2015-06-26 10:30:00Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig: A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése2015-07-31
András SzalaiPéter Szentpétery2013-06-14 09:30:00Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára2013-06-20
András SzirtesAndrás Reuss2003-06-16 14:00:00Hit és megértés - Rudolf Bultmann teológiájának alapvonásai és jelentősége a posztmodernben2003-09-18
Attila SimonEszter Kodácsy-Simon2019-03-07 14:00:00A szexuálpedagógia komprehenzív programjának reflexiói teológiai és valláspedagógiai kontextusban2019-04-02
Elvira GömböczLajos SzabóJános Wildmann2011-10-21 14:30:00A gazdasági globalizáció főbb társadalmi hatásai és a keresztény egyházak felelőssége2011-10-24
Endre VáradyMárta Cserháti2019-07-05 14:00:00A zsidókereszténység identitásformálódási körülményeinek vizsgálata a Kr. u. - i első század vonatkozásában2019-08-29
Enikő BöröczZoltán Csepregi2006-11-15 14:00:00Ordass Lajos második "aktív" püspöksége a 1956. nov.1. és 1958. jú. 17. közötti időszakban2006-12-19
Eszter Kodácsy-SimonTamás Béres2009-06-17 16:30:00Paul Tillich teológiájának jelentősége a természettudomány és a vallás kapcsolatában2009-06-17
Éva Petra VerebicsJutta Hausmann2018-05-30 10:30:00A szöveg kettős beágyazottsága. Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez2018-06-04
Gábor OroszAndrás Reuss2006-04-24 14:00:00Idegen méltóság. Teológiai véleményelkotás új kontextusban: preimlantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve2006-06-17
Gyöngyi VargaJutta Hausmann2003-02-11 14:30:00Az elsőszülött áldása2003-03-06
Gyuláné GerőfiMárta CserhátiTamás Fabiny2009-04-29 14:30:00Az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével2009-06-17
Ilona Szent-IványiPéter Szentpétery2011-11-07 16:30:00Az egyezkedés lehetőségei. Adalékok a keresztény-iszlám vallásközi párbeszéd legújabb történetéhez2011-11-21
Jenő SándorTamás Béres2017-01-30 10:30:00IDENTITÁS A MORÁLIS TÉRBEN: Az énidentitás mint a gazdasági és a morális cselekvés motivációs forrása a vállalkozóiság kontextusában2017-05-04
Károly BácskaiTamás Fabiny2006-11-14 14:00:00Boldogok a kicsinyek. Az evangéliumi kicsinység vizsgálata a szinoptikusokban, tekintettel annak krisztológiai, ekkleziológiai és szociális aspektusaira.2006-12-19
Károly HafenscherGabriella Hubert2009-06-12 14:00:00Ágenda-tradíció és a jelen kihívásai2009-06-19
Károly István TóthAndrás Korányi2021-03-03 11:00:00Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években2021-04-07
Kinga Beatrix SzűcsTamás Béres2021-03-26 13:30:00Növényi etika és teológia2021-04-07
Máté JoóbLajos Szabó2006-03-30 14:00:00A békesség élménye. Az egyéni bűnbánat kvalitatív tartalomelemzése pasztorálpszichológiai szempontból2006-05-10
Pál Sámuel LacknerAndrás Korányi2009-06-16 14:00:00Az evangélikus egyházi struktúrák változásai az egykori Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai területén 1734-1945 között2009-06-17
Péter KocsisGábor Orosz2020-07-15 10:00:00A vallási pluralizmus kihívásai a közéleti teológia számára2020-08-11
Péter RónayMiklós Kőszeghy2012-12-18 10:30:00„És tenger sincs többé.” – Jel 21,1 (a kígyó, a tenger és a sárkány mint mitologikus-szakrális szimbólumok vizsgálata az európai eszmetörténet gyökereiben)2012-12-19
Tamás BéresAndrás Reuss2003-02-14 14:00:00Metafizika és hermeneutika között (A mitosz értelmezése Paul Tillichnél)2003-03-06
Tamás GáncsMárta Cserháti2017-12-11 10:30:00Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján: Rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével2018-01-09
Tamás SüllJutta Hausmann2007-11-26 15:30:00A nő és a férfi kapcsolata az Ószövetség fényében.2007-12-19
Virgil LászlóMárta Cserháti2017-12-11 13:30:00A keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái az Újszövetségben2018-01-09
Zsolt László MézesLajos Szabó2018-04-26 12:30:00Látni a láthatatlant. A láthatatlan színház elmélete és gyakorlata.2018-06-04


2022. X. 05.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2022. december 2-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )