Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The National University of Public Service, Budapest
Defenses announced by The National University of Public Service, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ádám József VargaPéter Tálas2013-02-26 14:00:00Románia euroatlanti és európai csatlakozásának folyamata, eredményeinek hatása regionális pozícióira2013-03-06
Adrienn Aggod-FekóAndrás Nemeslaki2019-11-05 14:00:00Az elektronikus kormányzat fejlődése Magyarországon az elektronikus Közigazgatási Operatív Program és az Államreform Operatív Program tapasztalatai alapján2020-10-12
Ágnes GyőrffyJudit Bolgár2017-01-13 09:00:00Katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig2017-03-07
Ágnes LehoczkiPéter Ruzsonyi2022-04-11 14:00:00A poszt-offenzív szakasz pszichológiai vizsgálata az emberölés profilalkotásában2022-05-16
Ágnes Molnárné BalázsIván Halász2021-03-22 12:30:00Plurális választójog és nemzetiségek tegnap és ma2021-06-14
Ágnes PusztaiGyula Kóródi2018-05-10 14:00:00Katonák körében előforduló anyagcsere-betegségek, különös tekintettel az elhízás kóroki szerepére, a kardiometabolikus rizi-kóra, valamint a porfíria betegségre2018-06-19
Ahmad Paiman RamazanMária BordásCsaba Lentner2018-06-07 10:00:00Good Governance in the „Oil Sector” and its Effect of Economic Development: A Case Study of the Kurdistan Region of Iraq2018-08-28
Ákos Bence GátAndrás Téglási2022-05-18 10:30:00Az európai uniós jogállamiság-közpolitika kialakulásának átfogó jogi és politikatudományi elemzése
Ákos MolnárSándor Fórizs2018-04-23 10:00:00Az úti okmány szerepe a határforgalom ellenőrzésében2018-05-15
Ákos Péter NagyIstván Héjja2015-12-11 09:00:00A magyar belügyi belső elhárítás története a Rendvédelmi szervek védelmi Szolgálata és elődszervezetei tevékenységének tükrében (1945-2010)2016-01-26
Ákos ReményiAndor Grósz2019-06-05 09:00:00Az antihisztaminok kognitív funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata a katonai- és repülőorvosi alkalmasság tekintetében2019-06-17
Ákos TreszkaiIstván RespergerJános Besenyő2022-05-02 09:00:00Az afrikai vízkonfliktusok biztonsági hatásai Európára és Magyaroszágra
Alex EtlAnna MolnárPéter Tálas2021-10-05 13:00:00A biztonságpercepció elemzésének kevert módszere és a magyar biztonságpercepció vizsgálata2021-10-29
András BorsányiFerenc Szabó A.2003-10-13 09:00:00Montenegro a függetlenné válás útján2003-10-24
András FeketeLajos Zsiros2014-03-19 11:00:00Modern sebkezelési eljárások alkalmazása a minősített helyzetekben2014-04-08
András GelseiJózsef Padányi2008-01-01 00:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái
András KladekLajos Szigeti2008-01-01 00:00:00Önkéntes tartalékos rendszer és munkáltatói támogató program
András MezőZoltán Szenes2019-06-18 09:30:00A katonai stratégiaalkotás és doktrínafejlesztés Magyarországon2019-07-09
András SándorTibor Kőszegvári2002-01-01 00:00:00A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági- és nemzeti katonai stratégiájának kialakítása a NATO csatlakozást követően, hatása a szárazföldi haderő doktrínájára, felkészítésére
András TóthZoltán Rajnai2015-10-13 14:00:00A hálózat nyújtotta képesség megvalósításának lehetőségei a Magyar Honvédség kommunikációs rendszerében2015-10-20
András TóthIstván EndrődiKecskeméthy Klára Siposné2022-02-14 14:00:00A szénhidrogén-feldolgozás káreseteinek katasztrófavédelmi szemléletű vizsgálata, a megelőzésük modern stratégiái és korszerű lehetőségei2022-03-07
Andrea Győry-BarcsaJózsef Lajos Németh2014-12-12 10:00:00A NATO stratégiai koncepcióinak tükröződése a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonság- és védelempolitikájában2015-01-20
Andrea MártonLászló Nagy2014-05-22 09:00:00Finnország biztonság- és védelempolitikájának változása a hidegháború végétől napjainkig2014-06-24
Andrea PapBéla Réger2014-01-28 10:00:00A Honvédelmi Minisztérium gazdálkodásának aspektusai a 2005–2011. közötti időszakban2014-02-14
Andrea SótérZsuzsanna Szilágyi2014-05-16 09:00:00Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében2014-06-24
Andrea SzakDénes Harai2015-10-15 10:00:00A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja2016-02-16
Anett KaszaRudolf TóthTibor Kovács2016-10-11 14:00:00A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei és korlátai a katasztró-fák elleni védekezés területén2016-10-25
Anita DeákZsigmond Tömösváry2018-11-09 10:00:00Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi Föderáció katonai doktrínáinak tükrében2018-12-04
Anita Mária RáczMárton Gellén2022-05-18 11:30:00Motivációs tényezők a közszféra személyi állományának foglalkoztatásában különös tekintettel a Kttv.-re és a Kit.-re
Anna OrbánIstván Tózsa2022-05-19 10:30:00E-közigazgatási szolgáltatások hatékonyságának növelése az infokommunikációs technológiákkal
Antal CsukaLászló Ványa2015-02-19 09:00:00A lézerfény terjedésének vizsgálata a katonai lézertechnikai eszközök alkalmazásának tükrében2015-03-03
Antal UghyIstván Hajdú2003-01-01 00:00:00A gyakorlattervezés korszerű elvei és eljárásai a magyar honvédségben
Antónia Klára BereczGyörgy SeresKrisztina Tibenszkyné Fórika2020-02-25 14:00:00Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek2020-10-12
Árpád Béla AngyalLászló Kiss Zoltán2020-02-10 14:00:00Tudáscentrumok létrehozásának és új, közösségi tanulási rendszerek kialakításának lehetőségei, várható hatásai2020-03-09
Árpád GerencsérKecskeméthy Klára Siposné2017-02-28 14:00:00A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése2017-03-07
Árpád MuhorayJózsef Solymosi2002-01-01 00:00:00A katasztrófavédelem területi irányítási modelljének vizsgálata
Attila BallaPál Gazda2003-10-08 09:00:00A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők2003-10-26
Attila BánKároly Turcsányi2018-12-11 09:00:00A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére2019-01-28
Attila DerzsényiAttila Horváth2018-11-22 10:00:00A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében2018-12-04
Attila FarkasJenő Sipos2013-03-05 10:00:00A mesterséges intelligencia alkalmazása az ívhegesztés robotosításában és annak gyakorlati hasznosítása a katonai járműgyártásban2013-03-06
Attila Ferenc VargaKecskeméthy Klára Siposné2014-11-11 14:00:00A fegyveres erőkre vonatkozó művelet-végrehajtási szabályok, különös tekintettel a Magyar Honvédség erőinek részvételére válságreagáló műveletekben2014-12-09
Attila GulyásAndrás Németh2016-10-13 14:00:00Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támoga-tási aspektusai2016-10-25
Attila HonfiJózsef Malomsoki2005-01-01 00:00:00A katonai fegyelem és a bekövetkezett (katonai és köztörvényi) bűncselekmények összefüggései a Magyar Honvédségnél 1991. január 1 - 1999. december 31. közötti időszakban
Attila József PruknerLászló Zsigovits2014-05-26 14:00:00A magyar vám- és pénzügyőr szervezetek tevékenysége 1867-2010 között2014-06-24
Attila KállaiIstván Gőcze2008-01-01 00:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában
Attila LapatLászló Molnár2003-01-01 00:00:00Robbanóanyag-analitikai vizsgálati módszerek alkalmazása az igazságügyi szakértői munkában, szerepük a robbanóanyaggal elkövetett bűncselekmények felderítésében
Attila PéterfalviIstván BukovicsJózsef Solymosi2014-09-29 10:00:00Átláthatóság a védelmi igazgatásban2014-11-06
Attila SchüllerLajos Berek2016-01-26 10:00:00Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személy- és vagyonvédelem, valamint az épület kiürítés területén2016-02-16
Attila Szalkai-SzéllFerenc Szabó A.2012-10-17 09:00:00Az édesvízhiány hatása a világbiztonságra, különös tekintettel a Közel-Keletre2012-10-24
Attila VedóJózsef Parádi2021-09-30 10:00:00A Magyar Királyi Csendőrség szerveztének és szolgálatának szabályozása 1881-19452021-10-29
Balázs Gergely TiszolcziTibor Bartha2017-07-06 09:00:00Magyarországi kórházak biztonsági kérdései a célrendszer és a működési sajátosságok tükrében2017-08-29
Balázs LaczikTibor Kovács2020-10-02 09:00:00A műszaki gépek katasztrófák kárterületein történő alkalmazhatóságának elvei és az egységes nyilvántartási rendszer kialakításának lehetőségei2020-12-14
Balázs LauferJózsef Gubicza2013-10-08 14:00:00A migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági kihívásai2013-10-17
Balázs LódererJózsef Padányi2015-03-19 13:00:00A civil szervezetek szerepe, lehetőségei és korlátai, valamint az együttműködés mechanizmusai a civil-katonai együttműködésben2015-06-23
Balázs NémethTamás Csikány2019-02-15 09:00:00Az Osztrák Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia gyalogsági puskáinak és elemi harcászatának fejlődése 1849-1878 között2019-03-11
Balázs TaksásBéla Jászay2013-09-24 14:00:00Gazdasági biztonsági kihívások napjaink globalizált világában2013-10-17
Bálint SomkutiGyörgy Szternák2012-11-13 09:00:00A negyedik generációs hadviselés – az érdekérvényesítés új lehetőségei2012-11-28
Bálint SzablicsGábor Török2019-10-21 14:00:00Közhasznú tevékenységek szerepe a gazdaságban – a jogalkotói szándék és a gyakorlat2019-12-16
Barbara SutkaBalázs Benjámin Budai2017-03-13 09:00:00A Schengeni Információs Rendszer második generációjával összefüggő tájékoztatás magyarországi hatásainak vizsgálata2017-06-20
Beatrix FregánGyörgy Szternák2006-09-05 09:00:00A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban2006-09-15
Béla Krisztián RépásiPéter Tálas2017-09-13 14:00:00Az Európai Unió terrorfenyegetettsége a 21. század elején a TE-SAT jelentések alapján2017-10-24
Béla TamásiZoltán Grósz2013-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyságvizsgálata2013-03-06
Béla VargaGyula Óvári2013-10-15 11:00:00Gázturbinás hajtóművek teljesítmény és hatásfok növelésének műszaki technológiai háttere, és ezek hatása a katonai helikop-terek korszerűsítésére2013-10-17
Bendegúz PappRajmund KutiIstván Endrődi2022-02-18 10:00:00A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai együttműködési modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek Magyarország és Közép-Európa számára2022-03-07
Bob StruijkRóbert Szabolcsi2014-07-15 10:00:00Influence of the new trends in the economics on the military and industrial robot system design philosophy2014-10-21
Boldizsár KurillaLászló Ványa2018-02-20 14:00:00Robottechnikai eszközök fedett lézeres kommunikációja2018-03-06
Borszéki Judit Magdolna Károsi ZoltánnéJános Varga2016-10-27 09:00:00Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei2016-12-06
Brigitta SáfárÁrpád MuhorayJúlia Hornyacsek2018-11-27 14:00:00A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében2019-01-28
Catherine Enoredia OdorigeBoglárka Koller2018-10-10 12:00:00The Role of Non - Governmental Organisations in the Integration of Third Country Nationals in the European Union: German and Hungarian Case Studies2018-10-16
Chandarin ChumTamás Kaiser2019-07-11 10:00:00Deepening democracy through political decentralization: The Cambodia’s case2019-10-14
Csaba FarkasGyula Óvári2014-03-03 14:00:00Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával2014-03-28
Csaba FásiMagdolna Csath2021-05-11 13:00:00A tisztviselők felkészültségének komplex vizsgálata a versenyképességgel és a digitalizációval való összefüggésrendszer tükrében2021-10-11
Csaba KovácsTibor Kőszegvári2008-01-01 00:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben
Csaba KrasznayLászló Kovács2012-05-03 09:00:00A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai2012-06-13
Csaba Lajos PappJúlia Hornyacsek2013-10-04 09:00:00A magyar-román államhatáron átnyúló rendészeti együttműködés korszerűsítési lehetőségeinek kutatása2013-10-17
Csaba SzabóLászló HorváthLóránd Ujházi2014-11-18 14:00:00A katolikus rendőrségi lelkipásztori lehetséges modell válaszai a rendőrök erkölcsi és pszichikai problémáira2014-12-09
Csaba VidaPéter Tálas2008-01-01 00:00:00Szlovákia államiságának kialakulása
Csilla MegyesiGábor Szakács2019-06-21 10:00:00A stratégiai emberi erőforrás menedzsment oktatás bevezetésének lehetőségei a szak- és felnőttképzésbe2019-07-09
Csilla Paksi-PetróNorbert Kis2017-11-13 09:00:00A közigazgatási vezetőfejlesztés oktatásmódszertana. Újszerű módszerek és technikák, az irányított önfejlesztés al-kalmazási lehetőségeinek vizsgálata2017-12-05
Dávid KissLászló KirályEleonóra Stettner2019-02-26 09:00:00A védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése különleges jogrend idején2019-03-11
Dávid VogelZoltán Szenes2014-04-24 09:00:00Brazília biztonságpolitikája: törekvés a nagyhatalmi státusz megszerzésére2014-05-19
Dezső HajósJános Szabó2005-06-23 09:00:00A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az önkéntes haderőre történő áttérés időszakában2005-09-11
Dóra CservenyiBéla Réger2014-03-03 09:00:00Stratégiai logisztikai rendszermodell kialakításának lehetőségei a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének fejlesztéséhez2014-03-04
Dóra RuzsaIstván Hullám2015-05-21 10:00:00Stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok vizsgálata tűzoltók körében2015-06-23
Edit NikodémJúlia Hornyacsek2014-02-27 14:00:00A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei2014-03-28
Edith OltayGergely Egedy2021-11-04 09:00:00From Status Law to Citizenship: The Redefinition of the Hungarian Nation Concept2021-12-13
Ernő KállaiJózsef Padányi2014-02-06 14:00:00A Magyar Honvédség vízellátása, különös tekintettel víztisztításra2014-03-04
Ervin Kis J.Zoltán Jobbágy2018-02-23 09:00:00A légvédelmi és légierők evolúciója, helye, szerepe, az arab-izraeli 1967-es, 1973 as és 1982-es háborúk során, valamint az izraeli légierő Hamász és a Hezbollah elleni háborús alkalmazásának tapaszt2018-03-06
Éva FábiánBeatrix Fregán2018-02-07 14:00:00A politika és a hadügy viszonyának megjelenése a francia hadelméletben 1945–20122018-03-06
Éva GordaJózsef János Szabó2012-10-18 09:00:00A magyar haditudósítás az első és második világháborúban2012-10-24
Éva GulyásGergely Egedy2018-12-10 10:30:00Etnikai konfliktusok és válsághelyzetek a nemzetállamban. Állam – xenofóbia – genocídium2019-01-28
Éva Nagyné BabitsLajos Vincze2004-01-01 00:00:00Katonai hivatás tiszti értékrend a harmadik évezred küszöbén Magyarországon
Éva RemekJózsef Malomsoki2002-01-01 00:00:00A magyar tisztikar érdekvédelmének fejlődése (1989-2001)
Fanni MandákÁkos Cserny2014-10-02 15:00:00A politika prezidencializációja-Magyarország, Ol2014-11-06
Fanni MandákÁkos Cserny2014-10-02 15:00:00A politika prezidencializációja-Magyarország, Ol2014-11-06
Ferenc AlmásiMiklós Molnár2006-04-24 09:00:00Honvédelmünk NATO integrációs folyamatának áttekintése, tapasztalatai és következtetései jogi szempontból2006-05-26
Ferenc FöldesiCsaba Horváth2005-06-14 09:00:00A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése2005-06-26
Ferenc Gábor KraussGábor Szakács2019-05-08 13:00:00Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében2019-06-17
Ferenc HorpácsiVilmos Sándor2005-01-01 00:00:00A Határőrség minősített időszaki feladatai, különös tekintettel a bevetési szervek alkalmazására
Ferenc HorváthJános KrizbaiMihály Boda2018-10-10 12:00:00A közszolgálati etika elméleti és gyakorlati kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál2018-10-16

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )