Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Zrínyi Miklós University of National Defence, Budapest
Defenses announced by The Zrínyi Miklós University of National Defence, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
A. MIKLÓS VÁRHALMIIstván Héjja2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
ÁDÁM DEMÉNYZoltán Faggyas2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
ÁGNES NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZJudit Bolgár2011-01-31 09:00:00Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezése-vezetési kérdései2011-02-10
Ágoston RestásZoltán Grósz2008-10-16 14:00:00Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése2008-11-04
ALEKSANDROV OLEKSANDRLászló Nagy2010-04-26 09:00:00Ukrajna együttműködése a katasztrófavédelem terén a NATO-val és ezen belül Magyarországgal2010-06-22
ÁLMOS PÉTER KISSGyörgy Szternák2012-03-05 09:00:00A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai2012-04-04
András BenkőAndrás Huszár2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
András GelseiJózsef Padányi2008-02-14 09:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái2008-02-26
András GulyásLászló Lukács2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
ANDRÁS KERTIZoltán Rajnai2010-10-01 09:00:00A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra2010-10-26
András KladekLajos Szigeti2008-02-05 09:00:00Önkéntes tartalékos rendszer és munkáltatói támogató program2008-02-26
András NémethAndrás Somos2008-02-07 09:00:00A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén2008-03-04
András VargaMária Kanyó2011-09-22 09:00:00A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében2011-10-13
ANDREA TICKMárta Kovácsné Nábrádi2009-02-11 14:00:00Multimédia alapú oktatási technológiák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a katonai szaknyelvoktatásban2009-02-24
ANETT BARABÁSZsigmond Tömösváry2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
Annamária SándorBéla Szakál2008-09-29 09:00:00Jelentési és vizsgálati rendszer fejlesztési lehetőségei a veszélyes anyagokkal kapcsolatos ipari balesetek elleni védekezés területén
ANTAL BERACZKAITibor Kőszegvári2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
Antal TurócziZsolt Haig2008-09-15 14:00:00Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései2008-11-04
Árpád MolnárLászló † Halász2010-06-02 09:00:00Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők2010-06-29
Árpád PohlSándor Báthy2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
Attila BleierZoltán Rajnai2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
Attila KállaiIstván Gőcze2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
ATTILA KIRÁDYJudit Bolgár2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
ATTILA SEBESTYÉNLászló Zsigovits2010-03-03 09:00:00Stációk és determinánsok a rendvédelmi szervek informatikai működésének fejlődésében2010-04-27
BALÁZS BOGNÁRLajos Hülvely2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
Balázs ForgácsJános Deák2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
Balázs PándiZoltán Rajnai2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Bálint Zoltán TörökOszkár Cziva2009-06-29 13:30:00Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei2009-12-16
Béla KoleszárLászló Ványa2011-06-15 09:00:00Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére2011-06-21
Béla SzabóFerenc Szani2009-12-14 10:30:00Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége2010-02-23
Csaba KovácsTibor Kőszegvári2008-02-13 09:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben2008-02-26
CSABA SZOMBATHLászló Kiss Zoltán2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
Csaba VidaPéter Tálas2008-02-18 14:00:00Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata2008-02-26
CSILLA SURILajos Zsiros2011-01-13 10:00:00A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében2011-02-10
dal Fabbro IsabellaJózsef János Szabó2008-10-14 09:00:00A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX-től a XIX századig2008-10-28
DÓRA DEÁK-MOLNÁRZoltán Szenes2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
ERIKA MAGYARNÉ KUCSERAMiklós Sándor2010-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete2010-02-24
Ernő HegedűsKároly Turcsányi2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
Ferenc HajdúGyörgy Kende2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Ferenc KanyóOszkár Cziva2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
GÁBOR BOLDIZSÁRJózsef Padányi2009-04-16 09:00:00A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre2009-04-28
Gábor EigemannÁrpád Vincze2008-10-02 09:00:00Aeroszol és gáztisztító szűrők minősítése a Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben2008-11-04
Gábor FaludiLászló † Halász2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
Gábor HangyaGyörgy Kende2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
Gábor HausnerTibor Ács2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
Gábor NagyÁrpád Vincze2011-02-01 09:00:00Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése pin dióda alkalmazásával2011-02-11
Gábor PetőfiJózsef Solymosi2010-02-16 09:00:00Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés2010-03-03
GÁBOR TÓTHIMiklós Jároscsák2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
GÁBOR ZSIGMONDCsaba Horváth2011-09-30 10:00:00A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban2011-10-13
GABRIELLA KISSLajos Vincze2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27
Gellért KarvalyJózsef Fűrész2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Géza Cs. NagyKároly Turcsányi2011-09-06 11:00:00Korszerű módszerek, eljárások alkalmazási lehetőségei egy logisztikai ezred gépjármű-technikai eszközeinek üzemfenntartásában2011-09-22
GÉZA MÉSZÁROSJudit Bolgár2011-02-08 10:00:00A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére2011-02-10
GÉZA SÁRVÁRIGyula Kóródi2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
Géza ZólyomiOszkár Cziva2010-02-09 09:00:00Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában2010-03-03
György UnicsovicsJulianna Váncsa2008-02-20 09:00:00Szteganográfia elemeinek implementálási lehetőségei a védelmi szektorban2008-02-26
György VartmanKároly Turcsányi2008-02-14 14:00:00A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés átalakításának megalapozása a minıségi követelmények és a hazai polgári szakképzés korszerűsítésének tükrében2008-03-04
Györgyi VásárhelyiLászló Földi2009-02-18 09:00:00Kábítószer és mérgező harcanyag perkurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása2009-03-03
Gyula KeszthelyiGyula Óvári2008-09-11 10:00:00A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai2008-09-23
GYULA NÉMETHSándor Báthy2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
Gyula PappIstván Hajdú2008-05-08 09:00:00A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése2008-06-24
Gyula RévészMiklós Sándor2008-02-06 09:00:00A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre2008-02-26
HENRIK HEGEDŰSJános Krizbai2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
Ildikó KovácsGyörgy Kende2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
Ildikó MiskolcziGyörgy Seres2011-10-10 14:00:00Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban2011-10-21
IMRE PORKOLÁBTibor Kőszegvári2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
IMRÉNÉ GŐSIDénes Harai2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
IRÉN SÁRKÖZIZsuzsanna KormosZsuzsanna Gyekiczkyné Kormos2009-02-11 09:00:00Nők a rendészetben2009-02-24
ISTVÁN GÖRÖGJános Szabó2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
István GrafjódiGyörgy Nógrádi2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
ISTVÁN KOPCSÓLászló Svéd2010-02-11 10:00:00A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására2010-02-24
ISTVÁN SIMICSKÓMiklós Molnár2009-02-19 09:00:00Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig2009-02-24
István TóthGyula Ungvár2011-09-29 09:00:00Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében2011-10-21
ISTVÁNNÉ VADÁSZIlona Várnainé Kis2011-11-14 09:00:00A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel2011-12-07
Iván Péter VonnákGyula Óvári2011-04-11 10:00:00A repülőtechnika állapot szerinti üzemben-tartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze2011-04-20
János BéresIstván Resperger2008-06-19 14:00:00Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei2008-06-24
JÁNOS BESENYŐIstván Resperger2011-09-15 14:00:00Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai2011-10-13
János Jónásfelvitel téves2008-12-08 09:00:00
defense cancelled
A közel-keleti hatások a magyar biztonságra és a magyar honvédség szerepvállalása ezek kezelésében
János Norbert FürjesLászló Kovács2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
János SzalaiTibor Horváth2010-10-15 09:00:00A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében2010-10-27
JÁNOS SZENDREILászló Beréti2011-10-06 09:00:00Romák a rendészeti források tükrében2011-10-13
János Szigethy-PirosMihály Szántó2008-02-21 09:00:00A magyarországi zsidóság integrációja a nemzeti haderőbe2008-02-26
JÁNOS TOMOLYAGyörgy Szabó2010-03-04 09:00:00A NATO új kihívásainak hatása a Magyar Honvédség szárazföldi haderő csapatainak vezetésére, irányítására és a törzsek kialakítására2010-04-27
János TóthIldikó Szelei2011-11-28 09:00:00A fizikai felkészítés hatékonyságát növelő módszerek alkalmazhatósága a katonák kondicionális felkészítésében2011-12-07
János ZelenákLászló † Halász2010-06-23 13:00:00A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése2010-09-20
JÓZSEF BAGILászló Nagy2010-02-18 14:00:00Oroszország katonapolitikája és az orosz hadsereg reformja2010-02-24
József BeinschróthSándor Munk2008-02-21 14:00:00Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései2008-02-26
József BugyjásJenő Sipos2011-02-24 13:30:00A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával2011-04-20
József FridrikLászló Kiss Zoltán2008-07-04 09:00:00Etnikai kisebbségi konfliktusok kezelésének szociológiai kérdései Gyöngyös városában és vonzáskörzetében2008-09-16
JÓZSEF MUCSIJános Szabó2009-01-21 09:00:00A szabadidős művelődés és a hadsereg szervezeti kultúrája2009-02-24
JÓZSEF NÉMETHFerenc Szabó A.2011-02-03 09:00:00A Rendőrség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére2011-02-10
József NeszvedaMiklós Forgon2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
József Zoltán SzabóJenő Sipos2011-02-07 09:00:00Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása2011-02-11
Judit KovácsÁrpád Vincze2011-05-30 09:00:00Az emberi tényező matematikai modellezésének lehetőségei a katasztrófavédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelés területén2011-06-21
Judit MógorLászló Földi2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10
JUDIT OSZTIPéter Láng2010-02-19 09:00:00Az elektronikus média szerepe korunk háborúinak társadalmi-politikai megítélésében és a közgondolkodás formálásában2010-02-24
Kálmán DénesLászló Lukács2011-09-28 09:00:00Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre2011-10-21
Károly KassaiMiklós Sándor2008-01-29 09:30:00A Magyar Honvédség információvédelmének - mint biztonság részének - feladatrendszere2008-02-26
Katalin SchubertMihály Szántó2008-02-11 09:00:00A tábornokok pere2008-02-26
KATALIN SIBALINNÉ FEKETEOlga Szabó2011-07-01 09:00:00A helyi nyelv és kultúra ismeretének jelentősége a békemissziók állománya számára (különös tekintettel a nyugat-balkánra)2011-09-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )