Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Defenses announced by The Pázmány Péter Catholic University, Budapest

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BékésErvin Belovics2010-12-09 14:00:00Az Európai Büntetőjog – Luxemburgi és Strasbourgi Büntető Ítélkezés2011-01-21
Ádám BollókKornél SzovákCsanád Bálint2012-10-15 14:30:00Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez2012-12-04
Ádám FeketeÁrpád Csurgay2015-03-09 14:30:00Felületi plazmon rezonancia elvű bioszenzorok és stimulált emissziós mikroszkópia2015-03-17
Ádám István KurczLajos Sipos2015-02-13 14:00:00Identitás és történelem Gion Nándor prózájában2015-03-17
Ádám NovotnikPéter Kovács2019-11-04 10:00:00Jelképes temetkezések a római császárkorban, különös tekintettel a dunai provinciákra2019-11-26
Ádám PappÁrpád Csurgay2018-01-19 10:30:00SPIN-WAVE-BASED COMPUTING2018-03-20
Ádám RákGyörgy Cserey2014-09-22 10:30:00RACER data stream based array processor and algorithm implementation methods as well as their applications for parallel, heterogeneous computing architectures2014-09-23
Ádám SághyAttila Puskás2021-11-24 14:00:00„Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől.” (Jel 21,2) BEVEZETÉS A VÁROS TEOLÓGIÁJÁHOZ EGY LEHETSÉGES MEGKÖZELÍTÉS VÁLOGATOTT FEJEZETEI2022-01-21
Ádám Tamás BaloghFerenc KovácsTamás Roska2012-09-07 10:00:00Analysis of the Heart Sounds and Murmurs of Fetuses and Preterm Infants2012-10-12
Ádám VargaZs. András Varga2020-06-08 14:00:00A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései2020-06-30
Adrienn MarschalSándor M. Kiss2016-05-09 13:00:00Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya)2016-06-14
Ágnes DóbékLászló Nagy2019-05-07 15:00:00Barkóczy Ferenc főpapi reprezentációja2019-06-18
Ágnes KalivodaGábor Prószéky2021-10-15 14:15:00Igekötős szerkezetek a magyarban2021-12-14
Ágnes KandrácsLucia Wittner2020-09-21 14:30:00Spontaneously occurring and disinhibition-induced synchronous activities in the human neocortex, in vitro2020-09-29
Ágnes KaszásZoltán Péteri2011-05-11 14:00:00A jogalkotó és jogalkalmazó viszonyának egyes elméleti és összehasonlító jogi kérdései az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében különös tekintettel a villamosenergia-szektorra2011-06-09
Ágnes KohlmannAndrea ReményiLászló Füstös2015-11-25 09:30:00Diszlexiás idegennyelv-tanulók szókincsének szerkezete2016-03-08
Ágnes PiukovicsKatalin Anikó Balogné Bérces2021-06-03 10:00:00Phonological and non-phonological factors in nonnative pronunciation acquisition2021-06-29
Ágnes PolyákKrisztina Kovács2017-04-21 10:30:00The role of fractalkine – CX3CR1 signaling in the development of obesity2017-06-06
Ágnes Szotyori-NagyGéza Kuminetz2009-04-23 14:00:00Házassági akadályok a bizánci katolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban2009-04-23
Ágnes Tahyné KovácsGyula Bándi2013-10-10 14:00:00A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL EGYES KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN2013-12-03
Ágnes TóthAnikó Ádám2020-11-25 12:00:00A tér és a test reprezentációi Maurice Carême műveiben2020-12-15
Ágnes TutuskóJózsef Botlik2016-05-02 08:30:00Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai2016-06-14
Ágnes ZimányiKrisztián Vincze2018-03-13 15:00:00Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében2018-03-20
Ágnes ZimányiKrisztián Vincze2018-03-13 15:00:00Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében
Ágota DávidTamás Szigetvári2020-06-23 11:00:00Magyar nemzetközi tudománypolitika a 21. században2020-09-29
Ákos MakraMiklós Gyöngy2020-09-17 11:30:00Ultrasound Image Modelling and Resolution Enhancement2020-09-29
Ákos TarGyörgy Cserey2012-07-04 12:00:00Low Resolution Infrared Proximity Array Based 3D Object and Force Reconstruction, and Modular Oscillatory Arrays2012-10-12
Ákos UjváriImre Békés2009-05-27 14:30:00A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései2009-06-30
Albert GodenaNorbert Medgyesy-Schmikli2017-10-02 13:00:00A győri Magyar Vagon- és Gépgyártás edukációs vonzáskörzete és szerkezetváltásai, (1896-1914)2017-12-05
Alexandra KaliczkaLászló BuriánViktória Harsági2013-09-02 11:00:00A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban2013-09-17
Amarilla KissTamás Vince Ádány2022-05-13 14:00:00A tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett egyes cselekmények nemzetközi jogi kérdései
Anayo Augustus EsiobuMihály Kránitz2007-06-22 14:00:00The Catholic Mission and its Challenges in Nigeria2007-06-22
Andor Viktor GálJózsef HámoriTamás Roska2007-12-06 11:00:00Methods for the assessment of multineural and multivariate activity patterns and some CNN architecture implementations2008-09-05
András HorváthMiklós RásonyiTamás Roska2012-09-14 12:00:00Solving Non-Topographic Problems with Topographic and Synchronization Algorithms and Architectures2012-10-12
András József LakiKristóf Iván2015-06-30 14:30:00Microfluidic Particle Separation Techniques for Biomedical Use2015-09-22
András KáslerMarcel Szabó2018-05-15 14:00:00Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában2018-06-19
András KissPéter SzolgayZoltán Nagy2011-10-28 11:00:00An Optimal Mapping of Numerical Simulations of Partial Differential Equations to Emulated Digital CNN-UM Architectures2011-12-09
András KoltayGéza KilényiGábor Jobbágyi2008-06-20 14:00:00A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban2008-10-10
András KovácsPéter Szabó2006-11-06 11:00:00A törvénymagyarázatra vonatkozó doktrína történeti fejlődése és állása a hatályos egyházjogban (CIC 17. kánon)2007-06-22
András László RibaIstván Ötvös2021-02-25 10:00:00Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1990)2021-03-23
András MezeyZsuzsanna Bögre2013-12-13 15:00:00Csongrád megyei katolikus ifjúsági kisközösségek és bázisközösségek 1946 és 1980 között, a hivatalos egyház és a pártállam vonatkozási keretében.2014-03-18
András MozsáryTamás Roska2007-06-22 14:00:00BIOMORF IDŐBELI HIPERÉLESSÉG ÉS „FUNKCIÓ A MASZKRAJZBAN” VLSI TERVEZÉS2007-09-10
András PomeislZoltán CsehiAndrás Osztovits2021-03-26 13:00:00A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései2021-06-29
András PünköstyMarcel SzabóSzabolcs Szuromi2013-12-03 14:00:00Az európai uniós jog etikai vonatkozásai és az Egyház társadalmi tanításának kontextusa2014-03-18
András SchlettLászló Rieger2004-12-01 10:00:00A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között2005-05-17
András TörőMihály Laurinyecz2020-06-08 11:00:00A papnevelés és a papnevelő intézetek új dimenziója: a propedeutikum2020-06-10
András VirágSándor M. Kiss2013-12-13 12:00:00Párhuzamos életek, avagy a magyar cserkészet titkos története (1939-1993)2014-03-18
Andrea Jankó-BadóIstván H. Szilágyi2022-05-09 13:00:00A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata. Félautonóm társadalmi mezők a szülés körül
Andrea Manno-KovácsTamás SzirányiZoltán Vidnyánszky2013-09-03 15:30:00Novel Features in Object Detection for Image Segmentation Tasks2013-09-12
Anett PogácsásLevente Tattay2017-04-28 10:00:00KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYS ÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára2017-06-06
Anikó LászlóSándor Őze2016-04-18 13:30:00Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. században2016-06-14
Anita BojtosSándor Őze2018-05-18 09:00:00A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére2018-06-19
Anna ForgácsAntónia Hüttl2004-12-01 13:00:00"Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei"2005-05-17
Anna Kinga LázárTamás RoskaZoltán Vidnyánszky2008-08-11 10:00:00Modeling Visual Attention2008-09-05
Annamária BretzLászló Nagy2016-12-02 14:30:00Bod Péter historia litteraria programja2017-03-21
Annamária Csiziné SchlosserBalázs Schanda2011-11-09 13:00:00Az egyházak jogalanyisága2011-12-06
Annamária VarróKornélia Horváth2018-11-15 13:00:00Test és szöveg kapcsolata Pilinszky János lírájában és a kortárs magyar költészetben (Borbély Szilárd és Kiss Judit Ágnes)2018-12-04
Ansgar Grochtmann,Balázs Schanda2008-12-19 14:00:00Der Besserungsstrafzweck im Kanonischen Recht: Gewissenhafte Rechtsanwendung? – Zugleich ein Beitrag zum Schutz des Forum internum im Kirchen – und im Völkerrecht”2009-01-21
Antal HámoriSzabolcs Szuromi2005-06-09 11:00:00Életvédelem a Katolikus Egyház jogrendjében2005-06-24
Antal HibaPéter SzolgayMiklós Ruszinkó2016-09-05 14:30:00Memory Access Optimization for Computations on Unstructured Meshes2016-09-20
Antal KálmánMihály Kránitz2012-06-14 11:00:00Mária-tisztelet Boldog John Henry Newman tanításában2012-06-18
Antal Levente FügedyGéza Kuminetz2010-05-21 14:00:00Az elidegenítés fogalma a kánonjogban2010-06-24
Antónia HüttlKatalin Botos2002-01-01 00:00:00Gazdaságstatisztikai fogalmak történeti fejlődésben2002-06-12
Áprád SzépMarcel Szabó2017-06-21 16:00:00A menedékkérők területhez való hozzáférése2017-09-26
Arianna Ilona KitzingerAndrea Reményi2015-10-15 09:30:00Multilingual and Multicultural Challenges in a Hungarian Kindergarten2015-12-15
Áron MáthéMiklós HorváthMária Schmidt2012-12-14 09:00:00A zuglói nyilasok pere (1966-67): értelmezési lehetőségek2013-03-12
Árpád Farkas HeszJózsef Török2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban2019-09-24
Árpád GyurisFerenc Fábián2018-05-29 14:00:00„Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra”2018-06-19
Attila Gyula JádyGyörgy KarmosEmília Madarász2018-04-25 12:30:00Idegi őssejtek anyagcsere útvonalainak és ionos stimulációra adott mozgás válaszainak változása az in vitro idegsejtképződés során2018-06-19
Attila JózsaJózsef Török2009-06-16 16:00:00Ordo in purificatione Sanctae Marie. Mária tisztulásának ünnepe a középkori Esztergom liturgiájában: A gyertyaszentelés és a processzió szertartása2009-06-16
Attila KisFerenc KovácsPéter Szolgay2007-07-20 10:00:00Tactile sensing and analogic algorithms2007-09-10
Attila LovassyLászló Perendy2017-05-16 14:00:00A halál utáni tisztulás kérdése Szent Ágoston De civitate Dei című művének 21. könyvében2017-06-06
Attila PuskásMihály Kránitz2005-06-03 14:00:00A szekularizáció jelenségének jogosultsága és korlátai a vallási érzés újraéledése korában2005-06-24
Attila StankoBéla Tarjányi2008-06-13 14:00:00A vőlegény menyegzője - a kánai menyegző elbeszélése mint Epifánia ünnepének misztériuma a II. Vatikáni zsinat által megújított liturgiában2008-06-24
Attila StubendekPéter SzolgayKristóf Karacs2019-08-26 16:30:00Representation and recognition methods on parallel and unconventional machines2019-09-24
Attila SzörényiMiklós Horváth2012-05-02 12:00:00A Standard-per előzményei és előkészítése 1948-19502012-06-12
Attila Zoltán NovákGábor Prószéky2015-12-04 10:30:00MODEL OF COMPUTATIONAL MORPHOLOGY AND ITS APPLICATION TO URALIC LANGUAGES2015-12-15
Augustus Esiobu AnayoSzabolcs Szuromi2021-01-15 13:00:00Legal Conditions and Challenges about the Office of a Religious Pastor, particularly considering the Piarist Religious Parish in Kecskemét2021-03-23
Balázs Bartóki-GönczyAndrás Koltay2018-05-24 11:00:00Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei2018-06-19
Balázs BékésAnna Halustyik2013-04-18 14:00:00A közvetlen adózás az Európai Unióban2013-06-11
Balázs FeketeZoltán PéteriCsaba Varga2010-09-07 14:00:00A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére2011-01-21
Balázs Gábor DombováriIstván Ulbert2016-12-14 10:30:00IN VIVO VALIDATION AND SOFTWARE CONTROL OF ACTIVE INTRACORTICAL MICROELECTRODES2017-03-21
Balázs Gergely SoósCsaba Rekeczky2010-06-30 15:00:00Multi-Fovea Architecture and Algorithms based on cellular many-core rpocessor arrays2010-09-24
Balázs IndigGábor Prószéky2018-07-12 10:30:00Egy sok szálon futó nyelvelemző program moduljainak kialakítása és harmonizációja2018-09-25
Balázs KarlócaiJános Levendovszky2013-09-02 13:30:00Csomagkapcsolt hálózatok kommunikációs protokolljainak optimalizálása neurális algoritmusokkal2013-09-12
Balázs KnakkerZoltán Vidnyánszky2017-09-19 14:30:00The Diverse Role of Alpha Oscillations in Visual Object Processing2017-09-26
Balázs LigetiSándor Pongor2016-09-12 15:30:00APPLICATION OF GRAPH MODELS IN BIOINFORMATICS2016-09-20
Balázs NagyCsaba Benedek2020-11-24 12:00:00Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data2020-12-15
Balázs Péter KarlinszkyKornél Szovák2013-09-27 14:00:00A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai.2013-12-03
Balázs Szabolcs GerencsérGéza Kilényi2007-11-21 15:00:00Nyelvhasználat az eljárásjogokban - a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásjogokban2008-03-27
Balázs TamásiIda Fröhlich2014-05-13 15:30:00Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet2014-06-17
Balázs TanczikSzabolcs Szuromi2012-05-31 14:00:00Egyházjogi változások és azok civiljogi hatásai Magyarországon a XIX. század második felében2012-06-12
Balázs TárnokPetra Lea Láncos2020-11-04 13:00:00Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére2020-12-15
Balázs VajnerPéter Kovács2016-02-15 10:30:00Castra, castrum, castellum; Statisztika és interpretáció2016-03-08
Balázs VargaKristóf KaracsTamás Roska2013-04-17 11:00:00Fast Content-adaptive Image Segmentation2013-06-11
Bálint BalázsBalázs Rózsa2018-04-13 14:00:00A new angle on light-sheet microscopy and real-time image processing2018-06-19
Bálint Benedek HuszthyKatalin Anikó Balogné Bérces2019-05-17 15:00:00How can Italian phonology lack voice assimilation? Hogy hiányozhat az olasz fonológiából a zöngésségi hasonulás?2019-06-18
Bálint FileIstván Ulbert2020-05-22 09:30:00Modular analysis of brain and free word association networks2020-06-30
Bálint KovácsSándor Őze2010-09-28 12:00:00Die kulturelle Vermittlungsrolle der Literatur und Religion bei der Integration der Armenier in Siebenbürgen (18. Jahrhundert)”2010-12-16
Bálint Péter KerekesIstván Ulbert2016-03-22 12:30:00Combined Two-Photon Imaging, Electrophysiological, and Anatomical Investigation of the Human Neocortex in Vitro2016-06-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )