Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The University of Pannonia
Defenses announced by The University of Pannonia

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BartosKároly Dublecz2003-12-11 11:00:00A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel2004-02-25
Ádám BeckJenő Hancsók2013-10-10 10:00:00Triglicerid alapú motorhajtóanyagok minőségének javítása (Titkosítva 2018-ig.)2013-10-28
Ádám KisZsolt LengyelJudit Navracsics2008-12-10 14:00:00Szöveg a digitális térben2009-07-11
Ádám KisZsolt LengyelJudit Navracsics2008-12-10 11:00:00
defense cancelled
Szöveg a digitális térben
Ádám NagyFerenc Friedler2004-01-01 00:00:00Globális optimalizálási algoritmusok PNS feladatok megoldására
Adél MuskotálFerenc Vonderviszt2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Adrián SzlamaIstván Heckl2016-05-25 13:00:00Optimális hálózatok szintézise változtatható arányú és összetételű anyagáramokat feldolgozó műveleti egységekkel2016-05-30
Adrienn SkropSándor Dominich2007-01-01 00:00:00Új módszerek a web-es információ-visszakeresés hatékonyságának a területén
Adrienn SzentesGéza Horváth2012-07-17 13:00:00Szén nanocsőkompozitok előállítása és vizsgálata2012-10-01
Ágnes BaloghZoltán Gaál2011-12-12 16:00:00Kulturális intelligencia – a 21. század kulcskompetenciája?2011-12-21
Ágnes BárkányiBéla LakatosSándor Németh2014-05-15 10:00:00Hidrodinamikai viszonyok hatásának vizsgálata polimerizációs reaktorok termékminőségére2014-05-26
Ágnes DaragóAndrás Péter TakácsPéter István Nagy2014-12-08 11:00:00Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei2015-02-09
Ágnes FejesAngéla AndaGábor Fekete2015-05-04 11:00:00Perzisztens növényvédő szerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai2015-05-26
Ágnes G. HavrilJenő Bárdos2010-05-21 10:30:00A szaknyelv térhódítása a felsőoktatásban. Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata [...]2010-11-04
Ágnes Irma GyörgyJudit PadisákIstván Tátrai2014-01-30 11:00:00Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben2014-02-11
Ágnes MészárosValéria Révay2010-06-28 14:00:00A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata2010-11-04
Ágnes RostásiBéla Raucsik2011-06-03 09:00:00A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján2011-06-08
Ágnes Simonné BalázsyKatalin Sárdi2011-09-27 10:00:00Az NPK-műtrágyázás hatásának tanulmányozása a tavaszi árpa különböző korú növényi részeiben2011-11-02
Ágota Kinga NagyCsaba Földes2011-12-16 12:00:00Deutsch-jiddischer Sprachenkontakt am Beispiel der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930-er Jahre2011-12-21
Ákos BorbélyJános Schanda2004-01-01 00:00:00On the investigation of the CIE 1931 colormetric observer
Ákos Koppány KissJános Lábár2016-09-30 10:00:00Szemcsehatárok transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálati módszereinek fejlesztése2016-10-19
Ákos UtasiLászló Czúni2012-01-12 13:00:00Novel probabilistic methods for visual surveillance applications2012-02-15
Alajos ("kifutó" neveléstudományi program) FischerJózsef (1935 - 2011) Zsolnai2009-03-18 14:00:00Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek2009-07-02
Aliz MártonFerenc Husvéth2018-04-16 10:00:00A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira2018-06-11
Aliz NovákGábor GalibaÉva Ádám2018-11-21 11:00:00A CBF 14 gén fényminőségtől függő szabályozása és szerepe a fagytűrés kialakulásában búzában és árpában2018-11-29
Álmos DinnyésTibor Kun Szabó2008-07-25 10:00:00A kockázatok becslésének és a minőség irányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében2008-10-21
Amália Bandiné LisztZoltán Poór2010-05-18 14:00:00Portfolió a nyelvpedagógiában. A magyar kisgyermekkori 'Európai nyelvtanulási napló' elterjesztésének értékelése2010-11-04
Amin ShahrokhiTibor Kovács2018-12-17 13:00:00Application of the European Basic Safety Standards Directive in Underground Mines: a Comprehensive Radioecology Study in a Hungarian Manganese Mine2019-03-27
Andor LőkkösElőd Kondorosy2014-06-25 11:00:00Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára2014-07-04
Andor MolnárKároly Dublecz2018-09-27 11:00:00Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers2018-10-08
András AbonyiJudit Padisák2014-11-13 11:00:00Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication2015-02-09
András ÁcsNóra KovátsAnna Felpécziné Farkas2010-09-15 14:00:00Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására2010-09-27
András AngyalLászló Bartha2011-04-19 10:00:00Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata2011-06-02
András BaczoniMónika Valiskó2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
András BoórKatalin Bélafiné BakóNándor Nemestóthy2017-11-27 10:00:00Bogyós gyümölcsök levének besűrítése kíméletes, membrán szeparációs eljárással2018-01-08
András Csaba ("kifutó" neveléstudományi program) FarkasZoltán Poór2010-11-29 10:30:00Képzésmetodikai alternatíva a tanítók informatika műveltségterületi felkészítésében2010-12-23
András CsehJános Taller2010-05-20 11:00:00A parlagfű gyombiológiai valamint egészségügyi szempontból leglényegesebb tulajdonságainak molekuláris genetikai vizsgálata2010-07-05
András GeigerLászló Bartha2009-12-16 09:00:00Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata2010-02-22
András KirályJános Abonyi2013-09-09 13:00:00Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok2013-09-23
András KismányokyÉva LehoczkyTamás Németh2010-12-06 10:00:00Agrotechnikai tényezők szerepe a kultúrnövényekre és a gyomosodásra2010-12-23
András KovácsÉva Kristófné Makó2018-10-05 10:00:00A kaolinit szerkezetének módosítása interkalációval2018-10-08
András RádliJózsef Péter Polgár2013-05-17 09:30:00Azonos körülmények között tartott, különböző genotípusú juhállományok néhány értékmérő tulajdonságának vizsgálata2013-06-17
Andrea Magda NagyÁdám Török2016-05-09 15:00:00Nemzetközi publikációs verseny a közgazdaságtudományban. Módszertani javaslatok a tudománymetria területéről.2016-05-30
Andrea Molnárné LászlóÁrpád MihalovicsJózsef Zsengellér2009-03-20 14:00:00Az akaratkifejező nyelvi eszközök Pál apostol válogatott leveleiben2009-07-11
Andreja NemetJiri Klemes2014-09-25 14:00:00Optimisation and Integration of Renewable Energy Generation and Management Options2014-10-14
Anett Bíró2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Anett BíróLászló BudaiJózsef Tóth2009-07-03 14:00:00Az angol-magyar lexikai kontrasztok következtében megjelenő interlingvális hibák és jelentőségük2009-10-26
Anett KondorAndrás Dallos2015-12-21 14:30:00Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel2016-01-12
Anett SebestyénFerenc Vonderviszt2008-06-17 15:00:00Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása2008-07-07
Anikó Csilla CsepregiLajos Szabó2011-12-12 12:30:00The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers2011-12-21
Anikó KovácsNóra KovátsSzabolcs Nagy2015-12-17 11:00:00Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése2016-01-12
Anita CsordásTibor Kovács2018-12-17 10:00:00Szkenner-alapú kiértékelő rendszer kifejlesztése radon nyomdetektorokhoz2019-02-06
Anita HorváthRita Skodáné Földes2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban2014-04-16
Anita MárkuZsolt Lengyel2011-12-01 10:30:00Po zákárpátszki. Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák (nyelvválasztás, kódváltás) szocio- és pszicholingvisztikai aspektusai a kárpátaljai magyar közösségben.2011-12-21
Anita MondokTibor Pupos2016-02-26 10:30:00Turisztikai szakemberképzés helyzetének elemzése és fejlesztésének lehetőségei a magyar felsőoktatásban2016-04-04
Anita VeresÁdám Török2017-06-26 09:00:00A nemzetközi felsőoktatási hallgatói mobilitás vizsgálata egyes versenyképességi és kereskedelmi tényezők alapján2017-07-10
Anna Csikászné KrizsicsRichard Gáborjányi2008-12-12 11:00:00A termés mennyisé, a termés minőség és a levelek tápelem tartalmának összefüggése különféle alanyokra oltott Cabernet sauvignon szőlőfajtán2009-01-08
Anna VárkutiLajos Göncz2010-12-01 09:00:00A kéttannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére2010-12-23
Annamária DobrádiMargit Eniszné Bódogh2018-06-01 10:00:00Természetes eredetű kalcium-foszfát adalék hatása az apatit-wollasztonit üvegkerámiák tulajdonságaira2018-06-11
Árpád FerinczNóra KovátsGábor Paulovits2014-06-24 10:00:00Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment (Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában)2014-07-04
Árpád KuikRita Skodáné Földes2010-10-18 10:30:00Homogénkatalitikus aminokarbonilezés: új módszer kidolgozása N-ferrocenoil-aminosav-észterek ferrocénglioxamidok és diszubsztituált ferrocénszármazékok szintézisére2010-10-27
Árpád SzencziBéla Pukánszky2008-10-15 08:30:00A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója2008-11-06
Attila BenkőGyörgy Dósa2014-12-10 14:00:00Ládapakolási és ütemezési feladatok elméleti, és számítógéppel segített vizsgálata2015-02-09
Attila DunaiZoltán Tóth2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben2017-07-10
Attila EgedyTibor ChovánTamás Varga2014-01-28 10:00:00Kevert berendezések modellezési eszköztárának bővítése2014-02-11
Attila FodorKatalin HangosAttila Magyar2015-07-16 14:00:00Model parameter estimation and control of a synchronous generator2015-09-28
Attila GáborKatalin Hangos2017-04-19 10:00:00Model analysis and parameter estimation in biochemical reaction networks2017-04-27
Attila GölleiJános Mink2011-05-19 14:00:00Veszteséges közeggel töltött mikrohullámú tápvonalak energetikai és hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai2011-06-02
Attila HüvelyErzsébet Nádasyné Ihárosi2014-05-12 10:00:00Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására2014-05-26
Attila Imre KatonaZsolt Tibor Kosztyán2019-05-21 13:00:00Risk-Based Statistical Process Control2019-05-27
Attila KőváriDénes Fodor2014-03-14 10:00:00
defense cancelled
Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon
Attila KőváriDénes Fodor2014-03-14 10:00:00Elektrohidraulikus résállító rendszer modellezése és a beavatkozó szerv szivárgásának detektálása a meleghengerműi állványokon2014-04-16
Attila Lajos BencsikRozália Piglerné Lakner2008-07-08 11:00:00Ipari robotok vizsgálati, állapot-felügyeleti és irányítási rendszereinek fejlesztése2008-10-21
Attila LengyelJenő Hancsók2009-03-23 10:00:00Kokszolói könnyűbenzinek minőségjavítási lehetőségeinek vizsgálata2009-03-24
Attila LicsárTamás Szirányi2007-12-19 15:00:00Tanuló és adaptív videófeldolgozó eljárások2008-02-26
Attila MagyarKatalin Hangos2007-12-18 13:00:00State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and quantum mechanical systems2008-02-26
Attila MalasicsDezső Boda2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Attila TáborosiRóbert Szilágyi2017-10-25 10:00:00Nano-kaolinit molekuláris klaszter modelljének kifejlesztése és alkalmazása2018-01-08
Attila TóthKatalin Hangos2017-04-18 14:00:00Event based diagnosis of process systems2017-04-27
Balázs BalaskóJános AbonyiSándor Németh2009-10-22 14:00:00Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása a folyamatanalízisben és -optimalizálásban2009-10-26
Balázs FeilJános Abonyi2006-09-01 10:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében2006-09-01
Balázs FeilJános Abonyi2006-01-01 00:00:00Fuzzy csoportosítás alkalmazása folyamatadatok elemzésében
Balázs GaálGyörgy Kozmann2010-06-10 11:00:00Többszintű genetikus algoritmus és táplálkozás- és életmód-tanácsadó szakértői rendszer2010-07-05
Balázs HuszkaCsaba Földes2011-12-16 10:00:00Heuristischer Zugriff auf die Schalldynamik unter besonderer Berücksichtigung der Pseudosegmentalia des Deutschen. Probleme, Methode und Daten2011-12-21
Balázs KakasiNóra KovátsSzabolcs Nagy2019-07-10 11:00:00Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata2019-09-04
Balázs KeresztesViktor MarkóElőd Kondorosy2014-03-07 11:00:00Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban2014-04-16
Balázs KissJózsef Péter PolgárSzabolcs Bene2014-06-30 11:00:00Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai2014-07-04
Balázs KolicsElőd Kondorosy2009-12-14 11:00:00A fűrészlábú szöcskék (Saga sp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra2010-02-22
Balázs KrániczJános Schanda2002-01-01 00:00:00A nappali sugárzáseloszlások és szimulátoraik elméleti és gyakorlati kérdései
Balázs KripliGábor Speier2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Balázs KucskaMiklós Bercsényi2008-02-22 11:00:00A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése2008-02-26
Balázs MolnárTibor Pupos2008-07-02 11:00:00Családi gazdaságok helyzetének alalkulása az ezredfodulón Vas megye mezőgazdaságában2008-10-21
Balázs Szabolcs EndrédiPéter Mihályi2016-09-23 11:00:00Írországban élő magyarok orvosi ellátása2016-10-19
Balázs VajdaKatalin Bélafiné Bakó2015-12-15 10:00:00Két-kamrás mikrobiális üzemanyagcellák2016-01-12
Balázs VargaAngéla Anda2010-04-19 14:00:00A Balaton vízháztartásának elemzése különös tekintettel a párolgásszámítás és mérés módszertani és területi kérdéseire2010-05-10
Balázs ZsirkaErzsébet HorváthJános Kristóf2018-03-05 14:00:00Kaolinit-csoportba tartozó agyagásványok nanostruktúráinak előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük2018-06-11
Bálint SimonRita Szakácsné Földényi2013-11-22 10:00:00A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítása. A nyomtatott huzalozású lemezek pirolitikus feldolgozásának értékelése a környezeti életciklus és életciklus költségelemzés2014-01-08
Barbara ElekAndrás Makó2009-03-23 11:00:00Talajok szerves folyadékvisszatartó- és folyadékvezető-képessége2009-03-24
Barna PongráczKatalin HangosGábor Szederkényi2008-11-07 11:00:00Analysis and control of quasi-polynomial DAE systems2009-01-08
Barnabás HorváthIstván Szalai2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-10-14


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )