Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Sonnevend Ágnes.


Educational lecture

M e g h í v óA Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)

értesíti Önt és munkatársait, hogyDr. Sonnevend Ágnes

egyetemi docens

Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet

Egyesült Arab Emirátusok Egyetem2014. december 5-én (péntek) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Microbiology I. tantárgy keretébenMolecular mechanisms of antibiotic resistancecímmel (angol nyelven), valamint2014. december 5-én (péntek) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének IV. sz. előadójában (Pécs, Szigeti u. 12.) a Mikrobiológia I. tantárgy keretébenAz antibiotikum rezisztencia molekuláris mechanizmusaicímmel (magyar nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.

Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.

Bélbaktériumok karbapenem rezisztenciájának molekuláris epidemiológiája – megfigyelések egy endémiás régióbancímmel nyilvános tudományos előadást tart 2014. december 5-én (péntek) 12 órai kezdettel PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.A Bíráló Bizottság összetétele:elnök: Dr. Ludány Andrea egyetemi tanár (PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet)

tagok: Dr. Szabó Dóra tanszékvezető egyetemi docens (SE Orvosi Mikrobiológiai Intézet)

Dr. Kónya József egyetemi docens (DE Orvosi Mikrobiológiai Intézet)A PTE ÁOK DOKTORI és HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )