Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Berenténé Bene Judit.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs
Tanácsa, valamint az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Berenténé Dr. Bene Judit
egyetemi adjunktus
Orvosi Genetikai Intézet
2014. április 23-án (szerda) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének IV. sz.
előadójában (Pécs, Szigeti u. 12.) az Orvosi genetika tantárgy keretében
Genetikai diagnosztikai módszerek
címmel (magyar nyelven), valamint
2014. április 23-án (szerda) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 5. sz.
szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Medical Genetics tantárgy keretében
Methods of genetic diagnostics
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
A humán karnitin homeosztázis vizsgálata tandem tömegspektrometriával
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2014. április 23-án (szerda) 11 órai
kezdettel PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az
előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt
vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Szeberényi József egyetemi tanár (PTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet)
tagok: Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi docens (SzTE Orvosi Genetikai Intézet)
Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatárs (SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Genetikai Laboratórium)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )