Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Pétervári Erika.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Gyógyszertudományok Doktori Iskolája (D92)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Pétervári Erika
egyetemi adjunktus
Kórélettani és Gerontológiai Intézet
2013. november 29-én (péntek) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti tömbjének IV.
sz. előadójában (Pécs, Szigeti út 12.) a Kórélettan tantárgy keretében
Végstádiumú veseelégtelenség, uraemia
címmel (magyar nyelven),valamint
2013. november 29-én (péntek) 12 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 3.
sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Pathophysiologie tantárgy
keretében
Terminales Nierenversagen, Urämie
címmel (német nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Életkorfüggő változások egyes katabolikus peptidek energetikai hatásaiban
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2013. november 29-én (péntek) 10:15 órai
kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének Tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az
előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt
vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár (PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)
tagok: Dr. Imre Sándor egyetemi docens (DE III. Belklinika Geriátriai Tanszék)
Dr. Székács Béla egyetemi tanár (SE II. Belklinika, Geriátriai Tanszéki Csoport)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )