Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Debreczeni Balázs.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs
Tanácsa, valamint Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Debreceni Balázs
egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
2012. március 1-jén (csütörtök) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biochemistry tantárgy keretében
Recombinant DNA technologies
címmel (angol nyelven), valamint
2012. március 1-jén (csütörtök) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének IV.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biokémia tantárgy keretében
Rekombináns DNS technológiák
címmel (magyar nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
A poli (ADP-ribóz) polimeráz szerepe a sejtek túlélésére oxidatív stresszben
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2012. március 1-jén (csütörtök) 13 órai
kezdettel a PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének könyvtárában (Pécs,
Szigeti u. 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában
minden jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Ludány Andrea egyetemi tanár (PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet)
tagok: Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár (SE Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai
és Pathobiokémiai Intézet)
Dr. Zádor Ernő egyetemi docens (SzTE Biokémiai Intézet)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )