Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Boldizsár Ferenc.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Boldizsár Ferenc
egyetemi adjunktus
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
2012. február 16-án (csütörtök) 8 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) az Immunológiai alapjai tantárgy keretében
Az MHC-I és MHC-II szerkezete és genetikája
címmel (magyar nyelven), valamint
2012. február 16-án (csütörtök) 12 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének IV.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Basic Immunology tantárgy keretében
The structure and genetics of MHC-I and MHC-II
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
A T sejt receptor jelátvitel szerepe rheumatoid arthritis pathogenezisében
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2012. február 16-án (csütörtök) 14 órai
kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az
előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt
vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár (PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)
tagok: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár (SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)
Dr. Sármay Gabriella egyetemi tanár (ELTE Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )