Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Könczöl Franciska.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs
Tanácsa, valamint Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Könczöl Franciska
egyetemi docens
Igazságügyi Orvostani Intézet
2011. november 23-án (szerda) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének V.
sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Forensic Medicine tantárgy
keretében
Asphyxial deaths
címmel (angol nyelven), valamint
2011. november 23-án (szerda) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Klinikai Tömbjének
tantermében (Pécs, Ifjúság útja 13.) az Igazságügyi orvostan tantárgy keretében
Fulladásos halálnemek
címmel (magyar nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Környezeti ártalmak hatásának kitett izomfehérjék vizsgálata
EPR és DSC technikával
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2011. november 23-án (szerda) 14 órai
kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az
előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt
vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Szeberényi József egyetemi tanár (PTE ÁOK Biológiai Intézet)
tagok: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár (SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
Dr. Varga Tibor egyetemi tanár (SzTE Igazságügyi Orvostani Intézet)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )