Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Karádi Kázmér.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Karádi Kázmér
egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet
2011. december 1-jén (csütörtök) 8 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének IV.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Magatartástudomány IV. (neuropszichológia)
tantárgy keretében
A memória neuropszichológiája
címmel (magyar nyelven), valamint
2011. december 1-jén (csütörtök) 13 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Behavioural Sciences (neuropsychology) tantárgy
keretében
Neuropsychology of memory
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
A téri képzelet kognitív pszichológiai vizsgálata
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2011. december 1-jén (csütörtök) 10 órai
kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs,
Szigeti u. 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában
minden jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár (PTE ÁOK Farmakológiai Intézet)
tagok: Dr. Kondákor István egyetemi magántanár (Kecskemét)
Dr. Séra László egyetemi docens (Budapest)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )