Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Barakonyi Alíz.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Barakonyi Alíz
egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
2011. március 1-jén (kedd) 8 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz.
tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Microbiology tantárgy keretében
Neurotoxic Clostridia, C. difficile
címmel (angol nyelven),valamint
2011. március 1-jén (kedd) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz.
tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Mikrobiológia tantárgy keretében
Neurotoxikus Clostridiumok, C. difficile
címmel (magyar nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
A gamma/delta T sejtek szerepe terhesség során
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2011. március 1-jén (kedd) 11.30 órai
kezdettel a PTE ÁOK Dékáni Tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás
időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Szabó István egyetemi tanár (PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
tagok: Dr. Buzás Edit egyetemi docens (SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)
Dr. Petrányi Győző akadémikus (Budapest)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )