Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Berente Zoltán.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Berente Zoltán
egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet
2011. február 22-én (kedd) 8 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz.
tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biokémia 2 tantárgy keretében
A fehérjék poszttranszlációs módosításai és a fehérjeszintézis szabályozása
címmel (magyar nyelven),valamint
2011. február 22-én (kedd) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz.
tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biochemistry 2 tantárgy keretében
Posttranslational modifications of proteins and
the regulation of protein synthesis
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Molekulaszerkezettől a morfológiáig:
Betekintés az élő szervezetbe a mágneses magrezonancia segítségével
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2011. február 22-én (kedd) 12 órai
kezdettel a PTE ÁOK Dékáni Tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás
időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Ludány Andrea egyetemi tanár (PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet)
tagok: Dr. Batta Gyula egyetemi tanár (DEOEC Szerves Kémiai Tanszék)
Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár (SE Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Patobiokémiai Intézet)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )