Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest
cordially invites You

Veres Bálint, PhD
to the habilitation presentation of
Veres Bálint, PhD.


Educational lecture

further information

2015.04.21. - 14.00 h
Szakmai kollokvium

2015.04.21. - 15.00 h
"A MÉDIUMOK KONFIGURÁLTSÁGA ÉS IDŐDINAMIKÁJA"
magyar nyelvű habilitációs előadás, angol nyelvű összefoglalóval

"A multimédia és a tömegmédiumok jelenléte olyannyira domináns a mai vitákban, hogy a médium ettől eltérő [antropológiai] fogalmát először érvényre kell juttatni velük szemben.” (Hans Belting)

Közismert, hogy a kulturális életben szerepet játszó médiumokra irányuló reflexiók kezdetben olyan kísérletek formájában öltöttek testet, amelyek az egyes médiumok közötti határok megvonásában és az egyes médiumokat jellemző sajátos működésmódok leírásában voltak érdekeltek. Később aztán a tudósok figyelme megint a több médium együttes jelenlétét, s ezek kölcsönhatásait alkalmazó kulturális jelenségek felé fordult: a multimediális, intermediális, transzmediális formációk irányába, és a kutatások elsődleges célja e sokféle, bonyolult viszonylat – a médiakonfigurációk – taxonómiájának megalkotása volt. Ez a kutatói aktivitás felbecsülhetetlen segítséget jelentett a kulturálisan releváns médiumok bonyolult viszonyrendszerének világosabb tisztázásában, ám a taxonomikus attitűd örök hátulütőjével, a történelmietlenség hátrányaival ezúttal is szembe kellett nézni. A médiumok térképe szükségszerűen nélkülözni kénytelen a médiumok történetét – az én tézisem ezért éppen arra kíván rámutatni, hogy a médiumok viszonylataira irányuló strukturális reflexióknak mindig párhuzamba kell kerülniük a médiumok átalakulásait történelmi dinamikában szemlélő vizsgálatokkal, és fel kell fedezni e dinamikák mindenkori mozgatórugóit, mert csak egy ilyen kettős optikában válhat megragadhatóvá a médiumok szerepe, melynek révén nem csupán kulturális, de egyenesen antropológiai súlyra tesznek szert.

Helyszín: MOME - A épület, I. em. 117 - Auditórium
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tillmann József s.k.
egyetemi tanár,
az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )