Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Kumánovics Gábor.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs
Tanácsa, valamint az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Kumánovics Gábor
egyetemi adjunktus
Reumatológiai és Immunológiai Klinika
2014. április 24-én (csütörtök) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz.
előadójában (Pécs, Szigeti u. 12.) az Immunológia alapjai tantárgy keretében
Autoimmunitás és autoimmun betegségek
címmel (magyar nyelven), valamint
2014. április 24-én (csütörtök) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 5. sz.
szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Klinische Immunologie -
Rheumatologie tantárgy keretében
Diagnosestellung der Rheumatoiden Arthritis.
Differenzialdiagnose der Athritiden. Frühe Arthritis
címmel (német nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Szisztémás sclerosis aktivitásának és
károsodásának megítélése a túlélés tükrében
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2014. április 24-én (csütörtök) 14 órai
kezdettel PTE ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszékének tantermében
(Pécs, Akác u.1.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában
minden jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár (PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)
tagok: Dr. Dankó Katalin egyetemi tanár (DE III. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Kovács László egyetemi docens (SzTE Reumatológiai Klinika)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )