Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Jászberényi Miklós.


Educational lecture

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy

Dr. Jászberényi Miklós
egyetemi adjunktus
SzTE Kórélettani Intézet

2013. május 7-én (kedd) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Kórélettan tantárgy keretében

Hipotireózis és kretenizmus

címmel (magyar nyelven), valamint

2013. május 7-én (kedd) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Pathophysiology tantárgy keretében

Hypothyreodism and cretenism

címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.


Effect of hypothalamic neuropeptides on cognitive processes
and the progress of Alzheimer's disease

címmel nyilvános tudományos előadást tart 2013. május 7-én (kedd) 12.30 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Kovács Magdolna egyetemi tanár (PTE ÁOK Anatómiai Intézet)
tagok: Dr. Nyakas Csaba egyetemi tanár (SE TSK Sporttudományi Kutató Intézet)
Dr. Rosivall László egyetemi tanár (SE Kórélettani Intézet)

A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )