Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Kovács Krisztina.


Educational lecture

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy

Dr. Kovács Krisztina
egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

2013. április 23-án (kedd) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biochemistry tantárgy keretében

Iron metabolism and related disorders

címmel (angol nyelven), valamint

2013. április 23-án (kedd) 14 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biokémia tantárgy keretében

Vasanyagcsere és társult betegségek

címmel (magyar nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.


A PARP gátlás citoprotektív és jelátviteli hatásainak vizsgálata különböző állatmodelleken

címmel nyilvános tudományos előadást tart 2013. április 23-án (kedd) 15 órai kezdettel PTE ÁOK Elméleti Tömbjének VII. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Ludány Andrea egyetemi tanár (PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet)
tagok: Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár (SE Orvosi Vegytani Intézet)
Dr. Rudas László egyetemi tanár (SzTE AITI)

A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )