Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Veres Balázs.


Educational lecture

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs Tanácsa, valamint Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy

Dr. Veres Balázs
egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

2012. november 29-én (csütörtök) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biochemistry tantárgy keretében

Special functions of the liver, regulation of carbohydrate metabolism

címmel (angol nyelven), valamint

2012. november 29-én (csütörtök) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének III. sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Biokémia tantárgy keretében

A máj speciális funkciói, a szénhidrát anyagcsere szabályozása

címmel (magyar nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.


Lipopoliszacharid - indukálta gyulladás jelátviteli mechanizmusai

címmel nyilvános tudományos előadást tart 2012. november 29-én (csütörtök) 14 órai kezdettel a PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök: Dr. Gregus Zoltán egyetemi tanár (PTE ÁOK Farmakológiai Intézet)
tagok: Dr. Tretter László egyetemi tanár (SE Orvosi Biokémiai Intézet)
Dr. Virág László egyetemi tanár (DE Orvosi Vegytani Intézet)

A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )