Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Najbauer József.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Najbauer József
egyetemi docens
City of Hope National Medical Center & Beckman Research Institute USA, Duarte
2012. május 10-én (csütörtök) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz.
tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) az Immunológiai alapjai tantárgy keretében
Szerzett immundeficienciák, az AIDS kialakulása és patomechanizmus,
diagnosztikus és terápiás lehetőségek
címmel (magyar nyelven), valamint
2012. május 10-én (csütörtök) 13 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének IV.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Basic Immunology tantárgy keretében
Acquired immunodeficiencies, pathomechanism and progression of AIDS,
diagnostic and therapeutic possibilities
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Stem cell-based therapies for cancer
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2012. május 10-én (csütörtök) 14 órai
kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az
előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt
vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Melegh Béla egyetemi tanár (PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet)
tagok: Dr. Bánfalvi Gáspár egyetemi tanár (DE Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Intézet)
Dr. Tímár József egyetemi tanár (SE II. Patológiai Intézet)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )