Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Ábrahám István.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolája (D95)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Ábrahám István
kutatásvezető egyetemi tanár
Otago Egyetem Élettani Intézet Új-Zéland
2011. november 30-án (szerda) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II. sz.
tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) az Élettan tantárgy keretében
Laktáció
címmel (magyar nyelven), valamint
2011. november 30-án (szerda) 11 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének II.
sz. tantermében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Physiology tantárgy keretében
Lactation
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak mechanizmusa és
szerepe a központi idegrendszerben
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2011. november 30-án (szerda) 13 órai
kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az
előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt
vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár (PTE ÁOK Farmakológiai Intézet)
tagok: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár (SzTE Élettani Intézet)
Dr. Párducz Árpád tudományos tanácsadó (MTA SzBK Biofizikai Intézet)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )