Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of West Hungary, Sopron
cordially invites You

Kovács Gábor PhD
to the habilitation presentation of
Kovács Gábor PhD.


Educational lecture

A Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa

tájékoztatja az érdeklődőket, hogy meghirdeti

Dr. Kovács Gábor PhD
egyetemi docens
(SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM,
KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR)
habilitációs eljárásának szóbeli szakaszát, melynek keretében a következő előadások megtartására kerül sor:

„A lekötött betétek pénzügyi értékelése: likviditás és piaci verseny”
című magyar nyelvű tanóra,

„Local sources in local governments’ finance: Evaluation framework for finance strategy”
című, angol nyelvű tudományos előadás.

Az előadások helye:
Nyugat-magyarországi Egyetem,
Közgazdaságtudományi Kar
Sopron, Erzsébet u. 9. Fszt. Tanácsterem

A Szakértő Bizottság:

Elnök: Prof. Dr. Székely Csaba DSc (NYME – KTK)
(Pótelnök: Prof. Dr. Kulcsár László CSc (NYME – KTK)
Tag és opponens: Prof. Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin CSc (Károly Róbert Főiskola)
Tag és opponens: Dr. habil. Borbély Katalin PhD (NYME – KTK)
Titkár: Dr. Czeglédy Tamás PhD (NYME – KTK)

A Habilitációs kérelem és mellékletei megtekinthetők az NYME – KTK Doktori Iskolájában (Sopron, Erzsébet u. 9.)

Sopron, 2015. 04. 14.

Prof. Dr. Németh Róbert PhD
az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
tudományos és külügyi rektorhelyettes (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )