Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Lukács András.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és Habilitációs
Tanácsa, valamint az Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskolája (D93)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Lukács András
egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet
2015. március 2-án (hétfő) 9 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 3. sz.
szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Fizika - Biofizika 2. tantárgy keretében
Lézerek
címmel (magyar nyelven), valamint
2015. március 2-án (hétfő) 12 órai kezdettel a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének 3. sz.
szemináriumi helyiségében (Pécs, Szigeti u. 12.) a Physics – Biophysics 2. tantárgy
keretében
Lasers
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Fotoaktív fehérjék funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors
spektroszkópiai módszerekkel
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2015. március 2-án (hétfő) 14 órai kezdettel
PTE ÁOK Biofizikai Intézetének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.). Az előadás
időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár (PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet)
tagok: ifj. Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár (SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
Dr. Mátyus László egyetemi tanár (DE Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )