Login
 Forum
 
 
Habilitation
 
The University of Pécs
cordially invites You

to the habilitation presentation of
Horváth Györgyi.


Educational lecture

M e g h í v ó
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Doktori és
Habilitációs Tanácsa, valamint Gyógyszertudományok Doktori Iskolája (D92)
értesíti Önt és munkatársait, hogy
Dr. Horváth Györgyi
egyetemi adjunktus
Farmakognóziai Tanszék
2012. április 23-án (hétfő) 10 órai kezdettel a PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak
II. emelet 8. sz. előadótermében (Pécs, Rókus utca 2.) a Farmakognózia 2. tantárgy
keretében
Flavonoidokat tartalmazó drogok
címmel (magyar nyelven), valamint
2012. április 23-án (hétfő) 14 órai kezdettel a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézetének
II. emelet 212. sz. előadótermében (Pécs, Rókus utca 2.) a Pharmacognosy 2. tantárgy
keretében
Drugs containing flavonoids
címmel (angol nyelven), nyilvános tantárgyi előadást tart.
Az előadásokon a PTE ÁOK valamennyi oktatója és hallgatója részt vehet.
Növényi illóolajok és karotinoidok fitokémiai jellemzése és biológiai
hatásvizsgálatuk in vitro és in vivo tesztrendszerekben
címmel nyilvános tudományos előadást tart 2012. április 23-án (hétfő) 15 órai kezdettel
a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézetének II. emelet 212. sz. előadótermében (Pécs, Rókus
u. 2.). Az előadás időtartama 30 perc. Az előadást követő nyilvános vitában minden
jelenlevő részt vehet.
A Bíráló Bizottság összetétele:
elnök: Dr. Fischer Emil egyetemi tanár (PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)
tagok: Dr. Báthori Mária egyetemi tanár (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet)
Dr. Vasas Gábor egyetemi docens (DE TTK Biológia és Ökológia Intézet Növénytani Tanszék)
A PTE ÁOK DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCSA (to be translated) 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )