Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Gáspár
KÖZÚTI JÁRMŰVEK KOOPERATÍV IRÁNYÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
transportation and vehicle engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: Péter Gáspár
Location of studies (in Hungarian): Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
Abbreviation of location of studies: KJK


Description of the research topic:

A téma részletesebb leírása: A közlekedésben résztvevő járművek és csoportok menetdinamikai tulajdonságainak összehangolásával a közlekedés hatékonysága és biztonsága növelhető. Az egyes járművek trajektóriájának (pályájának és sebességének) megtervezésében a járműdinamikai jellemzőkön kívül fontos szerepe van a járművek közötti kommunikációnak, azaz a kommunikációs információtartalom járműre gyakorolt hatásának. A menetdinamikai tulajdonságok optimalizálása akár lokális, akár globális szinten közvetve hatással van a szállítás hatékonyságára, a menetidők és üzemanyag fogyasztás csökkenésére, sőt a károsanyag kibocsátás csökkenését is maga után vonja, aminek társadalmi hatása is érezhető.
a./ Előzmények: A kooperatív irányítás egy speciális, mégpedig oszlopban haladó járművek együttes tervezése témájú kutatásban elért elméleti eredményeken túlmenően egy demonstrációjára is sor került az elmúlt években egy hazai kutatás-fejlesztés eredményeként. A kooperatív irányítási téma mind elméleti mind gyakorlati szempontból intenzíven kutatott terület, ami komoly lehetőségeket rejt magában.
b./ A kutatás célja: A kutatás célja járművek trajektóriájának megtervezése a közlekedésben résztvevő járművek, illetve járműcsoport figyelembe vételével. Irányítástervezési módszerek és algoritmusok kidolgozása során az egyedi járművek dinamikai tulajdonságait, specialitásait, továbbá az algoritmus érzékenységvizsgálatát el kell végezni. Fontos feladat a normál üzemtől való eltérések (pl. útviszonyokban és környezeti viszonyokban bekövetkezett változások), meghibásodások hatásának figyelembe vétele.
c./ Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, munkaterv:
1. év: Az irodalomban publikált módszerek áttekintése és elemzése; Adatgyűjtés és hálózati kommunikáció vizsgálata, adatvesztés, illetve adatkésés hatásának elemzése; Irányítási feladatok megfogalmazása (központi vagy elosztott irányítás, átkonfiguráló és hibatűrő irányítás).
2. év: Járműcsoport irányítási célú modelljének felírása, minőségi előírások formalizálása; A járműcsoport dinamikájában lévő bizonytalanságok figyelembe vétele; Előzetes irányítási módszerek feltérképezése.
3. év: Robusztus irányítási módszerek kidolgozása és elemzése; Eredmények demonstrálása; PhD értekezés megírása; Publikálás referált folyóiratban és konferencia kiadványban.
d./ A szükséges berendezések: Matlab/Simulink, CarSim, TruckSim
e./ Várható tudományos eredmények: Módszer kidolgozása járműcsoport dinamikai mozgásának modellezésére, minőségi követelmények és normál üzemtől való eltérések figyelembe vétele; Járműcsoport stabilitásának és előírt minőségi követelmények teljesítésének vizsgálata. Átkonfiguráló és hibatűrő irányítási módszerek kidolgozása járműcsoportra.

Required language skills: angol
Further requirements: 
Irányítástechnikai és informatikai alaptudás.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2015-10-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )